Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn siêu kết nối trong Outlook

Bài viết này dành cho những người bị suy giảm thị lực hoặc nhận thức sử dụng chương trình đọc màn hình như Windows Trình tường thuật, JAWS hoặc NVDA với Microsoft 365 sản phẩm. Bài viết này là một phần của bộ nội dung hỗ trợ trình đọc màn hình Microsoft 365, nơi bạn có thể tìm thêm thông tin trợ năng trên các ứng dụng của chúng tôi. Để được trợ giúp chung, hãy truy cập Bộ phận Hỗ trợ của Microsoft.

Sử dụng cácOutlook mới bằng bàn phím và bộ đọc màn hình để liên kết từ email đến trang web. Chúng tôi đã thử nghiệm tính năng này với Trình tường thuật, JAWS và NVDA nhưng tính năng này có thể hoạt động với các bộ đọc màn hình khác miễn là chúng tuân theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến.

Biểu tượng trang trí. Bạn cần hướng dẫn về cách tạo hoặc chỉnh sửa siêu kết nối trong Outlook, nhưng không sử dụng bộ đọc màn hình? Tham khảo mục Tạo hoặc chỉnh sửa siêu kết nối.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Tạo siêu kết nối tự động

Outlook thể tự động biến địa chỉ web thành siêu kết nối.

 1. Trong khi soạn email, hãy nhập địa chỉ web (URL) như www.contoso.com hoặc địa chỉ email như someone@example.com, rồi nhấn Phím cách hoặc Enter. Outlook đổi văn bản thành siêu kết nối.

Liên kết tới trang web

Tạo siêu kết nối đến trang web và đặt tên mô tả cho liên kết.

 1. Khi soạn thảo email, hãy di chuyển con trỏ đến vị trí bạn muốn chèn liên kết.

 2. Nhấn F6 để di chuyển tiêu điểm đến các tab dải băng, rồi nhấn phím Mũi tên phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy: "Insert tab" (Tab Chèn).

 3. Nhấn phím Tab một lần, rồi nhấn phím Mũi tên phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Link, button" (Nút Liên kết).

 4. Nhấn Enter để mở hộp thoại Chèn liên kết. Tiêu điểm nằm trên trường văn bản Địa chỉ web (URL ).

 5. Nhập địa chỉ của trang web hoặc chỉ cần nhấn Ctrl+V để dán địa chỉ đó, nếu bạn đã sao chép địa chỉ vào bảng tạm.

 6. Nhấn Shift+Tab một lần. Bạn sẽ nghe thấy: "Display as" (Hiển thị dưới dạng). Nhập văn bản bạn muốn xuất hiện trong email dưới dạng văn bản liên kết. Theo mặc định, trường này được điền địa chỉ bạn đã nhập.

  Mẹo: Bạn nên sử dụng tiêu đề của trang web làm văn bản liên kết. Khi mọi người bấm vào liên kết và quay lại trang, bộ đọc màn hình sẽ đọc tiêu đề trước.

 7. Để chèn liên kết, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "OK, button" (Nút OK), rồi nhấn Enter.

Loại bỏ siêu kết nối

 1. Trong khi soạn email, chọn văn bản liên kết, rồi xóa văn bản.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để định dạng văn bản ở email của bạn trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn ảnh hoặc hình ảnh vào email trong Outlook

Lối tắt bàn phím cho Outlook

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với email trong Outlook

Thiết lập thiết bị của bạn để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng thư Outlook

Hỗ trợ bộ đọc màn hình cho Outlook

Sử Outlook với bàn phím và bộ đọc màn hình để liên kết từ email đến trang web, tệp trên ổ đĩa dùng chung hoặc thẻ đánh dấu bên trong cùng một email. Chúng tôi đã thử nghiệm tính năng này với Trình tường thuật trong Microsoft Edge, JAWS và NVDA trong Chrome, nhưng trình tường thuật có thể hoạt động với các bộ đọc màn hình khác miễn là chúng tuân theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến.

Biểu tượng trang trí. Bạn cần hướng dẫn về cách tạo hoặc chỉnh sửa siêu kết nối trong Outlook, nhưng không sử dụng bộ đọc màn hình? Xem mục Tạo hoặc chỉnh sửa siêu kết nối.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Tạo siêu kết nối tự động

Outlook thể tự động biến địa chỉ web thành siêu kết nối.

Trong khi soạn email, hãy nhập một địa chỉ web (URL) như www.contoso.com hoặc một địa chỉ email, như someone@example.com, rồi nhấn Phím cách hoặc Enter. Outlook đổi văn bản thành siêu kết nối.

Liên kết đến một tệp hoặc trang web

Tạo siêu kết nối đến tệp hoặc trang web, rồi đặt tên mô tả cho liên kết đó.

Liên kết đến một tệp

Mẹo: Để nhanh chóng tạo liên kết đến một tệp gần đây, hãy nhấn Alt+N, I. Danh sách các tệp gần đây sẽ mở ra. Nhấn phím Mũi tên xuống cho tới khi bạn nghe thấy tệp mình muốn, rồi nhấn Enter.

 1. Khi bạn đang soạn thảo email, hãy di chuyển con trỏ đến vị trí mình muốn chèn liên kết.

 2. Nhấn Alt+N, I, I. Hộp thoại Chèn Siêu kết nối sẽ mở ra.

 3. Để tạo liên kết đến một tệp trong thư mục hiện tại, hãy nhấn Alt+X.

 4. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Look in" (Xem trong), rồi nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Current folder, tree" (Thư mục hiện tại, cây). Theo mặc định, thư mục hiện tại là thư mục Tài liệu.

 5. Để thay đổi thư mục hiện tại, hãy nhấn Alt+L. Bạn sẽ nghe thấy tên của thư mục hiện được chọn. Nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy vị trí mình muốn, rồi nhấn Enter để chọn.

 6. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Current folder, tree" (Thư mục hiện tại, cây) rồi nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy tệp mình muốn.

 7. Nhấn Alt+T. Bạn sẽ nghe thấy: "Text to display" (Văn bản để hiển thị). Nhập văn bản bạn muốn xuất hiện trong email dưới dạng văn bản liên kết.

 8. Để chèn liên kết tệp, hãy nhấn Enter.

Liên kết đến một trang đã duyệt

 1. Khi soạn thảo email, hãy di chuyển con trỏ đến vị trí bạn muốn chèn liên kết.

 2. Nhấn Alt+N, I, I. Hộp thoại Chèn Siêu kết nối sẽ mở ra.

 3. Để tạo liên kết đến một trang đã duyệt, hãy nhấn Alt+X, rồi nhấn Alt+B. Tùy chọn Các trang Đã duyệt được chọn.

 4. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy trang đầu tiên trong danh sách các trang đã duyệt.

 5. Nhấn phím Mũi tên xuống cho tới khi bạn nghe thấy trang mình muốn.

 6. Nhấn Alt+T. Bạn sẽ nghe thấy: "Text to display" (Văn bản để hiển thị). Nhập văn bản bạn muốn xuất hiện trong email dưới dạng văn bản liên kết.

 7. Để chèn liên kết tệp, hãy nhấn Enter.

Liên kết đến một trang web

 1. Khi soạn thảo email, hãy di chuyển con trỏ đến vị trí bạn muốn chèn liên kết.

 2. Nhấn Alt+N, I, I. Hộp thoại Chèn Siêu kết nối sẽ mở ra. Tiêu điểm nằm trên trường văn bản Địa chỉ.

 3. Nhập địa chỉ trang web.

 4. Nhấn Alt+T. Bạn sẽ nghe thấy: "Text to display" (Văn bản để hiển thị). Nhập văn bản bạn muốn xuất hiện trong email dưới dạng văn bản liên kết.

  Mẹo: Bạn nên sử dụng tiêu đề của trang web làm văn bản liên kết. Khi mọi người bấm vào liên kết và quay lại trang, bộ đọc màn hình sẽ đọc tiêu đề trước.

 5. Để chèn liên kết, hãy nhấn Enter.

Liên kết đến vị trí khác trong email hiện tại

Bạn có thể tạo liên kết nội bộ đến các kiểu được xác định trước, chẳng hạn như tiêu đề và thẻ đánh dấu. Để biết hướng dẫn về cách tạo đầu đề trong Outlook, hãy tham khảo mục "Thêm đầu đề" trong Sử dụng bộ đọc màn hình để định dạng văn bản trong email của bạn trong Outlook.

Tạo thẻ đánh dấu

 1. Di chuyển con trỏ đến vị trí đích của liên kết. Đích đến có thể là một tiêu đề, đoạn văn bản hoặc hình ảnh.

 2. Nhấn Alt+N, K. Hộp thoại Thẻ đánh dấu sẽ mở ra và tiêu điểm di chuyển đến trường văn bản Tên thẻ đánh dấu.

 3. Nhập tên cho thẻ đánh dấu.

  Lưu ý: Tên thẻ đánh dấu phải bắt đầu bằng một chữ cái. Tên có thể chứa các chữ cái, số và ký hiệu dấu gạch dưới, ví dụ: Dev_Report_2.

 4. Để thêm thẻ đánh dấu vào danh sách các thẻ đánh dấu, hãy nhấn Alt+A.

Chèn liên kết đến thẻ đánh dấu

 1. Khi soạn thảo email, hãy di chuyển con trỏ đến vị trí bạn muốn chèn liên kết.

 2. Nhấn Alt+N, I, I. Hộp thoại Chèn Siêu kết nối sẽ mở ra.

 3. Nhấn Alt+A. Tùy chọn Vị trí trong Tài liệu Này sẽ được chọn và tiêu điểm di chuyển đến cây thẻ đánh dấu.

 4. Nhấn phím Mũi tên xuống cho tới khi bạn nghe thấy thẻ đánh dấu mình muốn, rồi nhấn Enter. Liên kết thẻ đánh dấu với tên thẻ đánh dấu sẽ được chèn vào email.

Loại bỏ siêu kết nối

 1. Trong khi soạn thảo email, hãy chọn văn bản liên kết hoặc hình ảnh được gắn siêu kết nối.

 2. Nhấn Shift+F10, rồi nhấn R. Siêu kết nối sẽ được loại bỏ.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để định dạng văn bản ở email của bạn trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn ảnh hoặc hình ảnh vào email trong Outlook

Lối tắt bàn phím cho Outlook

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với email trong Outlook

Thiết lập thiết bị của bạn để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng thư Outlook

Hỗ trợ bộ đọc màn hình cho Outlook

Sử Outlook cho iOS với VoiceOver, bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, để liên kết từ email đến trang web hoặc tệp trên ổ đĩa dùng chung.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, VoiceOver. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng VoiceOver, đi đến mục Trợ năng Apple.

Tạo nối kết

 1. Khi soạn email, đặt con trỏ ở vị trí bạn muốn chèn liên kết.

 2. Để mở menu ngữ cảnh, hãy nhấn đúp và giữ màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Add link" (Thêm liên kết).

 3. Nhấn đúp vào màn hình. Hộp thoại Thêm Liên kết sẽ mở ra. Tiêu điểm nằm trên trường văn bản Văn bản để hiển thị.

 4. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập văn bản liên kết. Khi bạn thực hiện xong, dùng bốn ngón tay nhấn gần đầu màn hình.

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "URL", rồi nhấn đúp vào màn hình.

 6. Dán hoặc sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập URL của trang web. Khi bạn thực hiện xong, dùng bốn ngón tay nhấn gần đầu màn hình.

 7. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Done, button" (Nút Xong), rồi nhấn đúp vào màn hình. Liên kết sẽ được chèn trong khu vực nội dung thư email.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để định dạng văn bản ở email của bạn trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn ảnh hoặc hình ảnh vào email trong Outlook

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với email trong Outlook

Thiết lập thiết bị của bạn để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng thư Outlook

Sử Outlook cho Android với TalkBack, bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, để liên kết từ email đến trang web hoặc tệp trên ổ đĩa được chia sẻ.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, TalkBack. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng TalkBack, đi đến mục Trợ năng Android.

Tạo nối kết

 1. Khi soạn email, đặt con trỏ ở vị trí bạn muốn chèn liên kết.

 2. Để mở menu ngữ cảnh, hãy nhấn đúp và giữ màn hình.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Add link" (Thêm liên kết), rồi nhấn đúp vào màn hình. Hộp thoại Chỉnh sửa Liên kết mở ra với tiêu điểm nằm trên trường Văn bản để hiển thị văn bản.

 4. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập văn bản liên kết. Khi bạn thực hiện xong, trượt nhanh xuống rồi sang trái để đóng bàn phím trên màn hình.

 5. Để thêm địa chỉ trang hoặc tệp bạn muốn liên kết, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Link, edit box" (Liên kết, hộp chỉnh sửa), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 6. Dán hoặc sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập địa chỉ. Khi bạn thực hiện xong, trượt nhanh xuống rồi sang trái để đóng bàn phím trên màn hình.

 7. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Save button" (Nút Lưu), rồi nhấn đúp vào màn hình. Liên kết sẽ được chèn trong khu vực nội dung thư email.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để định dạng văn bản ở email của bạn trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn ảnh hoặc hình ảnh vào email trong Outlook

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với email trong Outlook

Thiết lập thiết bị của bạn để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng thư Outlook

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Tìm giải pháp cho các sự cố thường gặp hoặc nhận trợ giúp từ nhân viên hỗ trợ.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×