Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn siêu kết nối trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn siêu kết nối trong Outlook

Ký hiệu Đọc to với nhãn Nội dung về bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người bị khiếm thị sử dụng chương trình đọc màn hình với các sản phẩm Office và là một phần của Bộ nội dung Trợ năng Office. Để được trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Đối với những người không sử dụng bộ đọc màn hình, xem mục Tạo hoặc chỉnh sửa siêu kết nối (trong Windows) hoặc mục Tạo hoặc loại bỏ siêu kết nối trong thư ở Outlook for Mac.

Sử Outlook với bàn phím và bộ đọc màn hình để liên kết từ email đến trang web, tệp trên ổ đĩa dùng chung hoặc thẻ đánh dấu bên trong cùng một email.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Tạo siêu kết nối tự động

Outlook có thể tự động biến địa chỉ web thành siêu kết nối.

Trong khi soạn email, hãy nhập một địa chỉ web (URL) như www.contoso.com hoặc một địa chỉ email, như someone@example.com, rồi nhấn Phím cách hoặc Enter. Outlook sẽ thay đổi văn bản thành siêu kết nối.

Liên kết đến một tệp hoặc trang web

Tạo siêu kết nối đến tệp hoặc trang web, rồi đặt tên mô tả cho liên kết đó.

Liên kết đến một tệp

Mẹo: Để nhanh chóng tạo liên kết đến một tệp gần đây, hãy nhấn Alt+N, I. Danh sách các tệp gần đây sẽ mở ra. Nhấn phím Mũi tên xuống cho tới khi bạn nghe thấy tệp mình muốn, rồi nhấn Enter.

 1. Khi bạn đang soạn thảo email, hãy di chuyển con trỏ đến vị trí mình muốn chèn liên kết.

 2. Nhấn Alt+N, I, I. Hộp thoại Chèn Siêu kết nối sẽ mở ra.

 3. Để tạo liên kết đến một tệp trong thư mục hiện tại, hãy nhấn Alt+X.

 4. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Look in <the current folder>" (Xem trong thư mục hiện tại>) rồi nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Current folder, tree" (Thư mục hiện tại, cây). Theo mặc định, thư mục hiện tại là thư mục Tài liệu.

  Để thay đổi thư mục hiện tại, hãy nhấn Alt+L. Bạn sẽ nghe thấy: "<The currently selected folder>" (<Thư mục được chọn hiện tại>). Nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy vị trí mình muốn, rồi nhấn Enter để chọn.

 5. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Current folder, tree" (Thư mục hiện tại, cây) rồi nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy tệp mình muốn.

 6. Nhấn Alt+T. Bạn sẽ nghe thấy: "Text to display" (Văn bản để hiển thị). Nhập văn bản bạn muốn xuất hiện trong email dưới dạng văn bản liên kết.

 7. Để chèn liên kết tệp, hãy nhấn Enter.

Liên kết đến một trang đã duyệt

 1. Khi soạn thảo email, hãy di chuyển con trỏ đến vị trí bạn muốn chèn liên kết.

 2. Nhấn Alt+N, I, I. Hộp thoại Chèn Siêu kết nối sẽ mở ra.

 3. Để tạo liên kết đến một trang đã duyệt, hãy nhấn Alt+X, rồi nhấn Alt+B. Tùy chọn Các trang Đã duyệt được chọn.

 4. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy trang đầu tiên trong danh sách các trang đã duyệt.

 5. Nhấn phím Mũi tên xuống cho tới khi bạn nghe thấy trang mình muốn.

 6. Nhấn Alt+T. Bạn sẽ nghe thấy: "Text to display" (Văn bản để hiển thị). Nhập văn bản bạn muốn xuất hiện trong email dưới dạng văn bản liên kết.

 7. Để chèn liên kết tệp, hãy nhấn Enter.

Liên kết đến một trang web

 1. Khi soạn thảo email, hãy di chuyển con trỏ đến vị trí bạn muốn chèn liên kết.

 2. Nhấn Alt+N, I, I. Hộp thoại Chèn Siêu kết nối sẽ mở ra. Tiêu điểm nằm trên trường văn bản Địa chỉ.

 3. Nhập địa chỉ trang web.

 4. Nhấn Alt+T. Bạn sẽ nghe thấy: "Text to display" (Văn bản để hiển thị). Nhập văn bản bạn muốn xuất hiện trong email dưới dạng văn bản liên kết.

  Mẹo: Bạn nên sử dụng tiêu đề của trang web làm văn bản liên kết. Khi mọi người bấm vào liên kết và quay lại trang, bộ đọc màn hình sẽ đọc tiêu đề trước.

 5. Để chèn liên kết, hãy nhấn Enter.

Liên kết đến vị trí khác trong email hiện tại

Bạn có thể tạo liên kết nội bộ đến các kiểu được xác định trước, chẳng hạn như tiêu đề và thẻ đánh dấu. Để biết hướng dẫn về cách tạo tiêu đề trong Outlook, hãy tham khảo mục Thêm tiêu đề.

Tạo thẻ đánh dấu

 1. Di chuyển con trỏ đến vị trí đích của liên kết. Đích đến có thể là một tiêu đề, đoạn văn bản hoặc hình ảnh.

 2. Nhấn Alt+N, K. Hộp thoại Thẻ đánh dấu mở ra và tiêu điểm di chuyển đến trường văn bản Tên thẻ đánh dấu.

 3. Nhập tên cho thẻ đánh dấu.

  Lưu ý: Tên thẻ đánh dấu phải bắt đầu bằng một chữ cái. Tên có thể chứa các chữ cái, số và ký hiệu dấu gạch dưới, ví dụ: Dev_Report_2.

 4. Để thêm thẻ đánh dấu vào danh sách các thẻ đánh dấu, hãy nhấn Alt+A.

Chèn liên kết đến thẻ đánh dấu

 1. Khi soạn thảo email, hãy di chuyển con trỏ đến vị trí bạn muốn chèn liên kết.

 2. Nhấn Alt+N, I, I. Hộp thoại Chèn Siêu kết nối sẽ mở ra.

 3. Nhấn Alt+A. Tùy chọn Vị trí trong Tài liệu Này sẽ được chọn và tiêu điểm di chuyển đến cây thẻ đánh dấu.

 4. Nhấn phím Mũi tên xuống cho tới khi bạn nghe thấy thẻ đánh dấu mình muốn, rồi nhấn Enter. Liên kết thẻ đánh dấu với tên thẻ đánh dấu sẽ được chèn vào email.

Loại bỏ siêu kết nối

 1. Trong khi soạn thảo email, hãy chọn văn bản liên kết hoặc hình ảnh được gắn siêu kết nối.

 2. Nhấn Shift+F10, rồi nhấn Alt+R. Siêu kết nối sẽ được loại bỏ.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để định dạng văn bản ở email của bạn trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn ảnh hoặc hình ảnh trong Outlook

Lối tắt bàn phím cho Outlook

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với email trong Outlook

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn Outlook Thư

Sử Outlook cho iOS với VoiceOver, bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, để liên kết từ email đến trang web hoặc tệp trên một ổ đĩa được chia sẻ.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, VoiceOver. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng VoiceOver, đi đến mục Trợ năng Apple.

Tạo nối kết

 1. Khi bạn đang soạn thảo email, hãy đặt con trỏ ở vị trí bạn muốn chèn liên kết.

 2. Để mở menu ngữ cảnh, hãy nhấn đúp và giữ màn hình.

 3. Trượt nhanh sang trái hai lần, rồi trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Add link, menu item" (Thêm liên kết, mục menu) thì gõ đúp vào màn hình. Menu Thêm Liên kết mở ra với tiêu điểm nằm trên trường Văn bản.

 4. Nếu bạn muốn đặt tên cho liên kết bằng nội dung khác ngoài URL, hãy nhập văn bản liên kết bằng bàn phím trên màn hình. Để đi tới bàn phím, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy một thành phần bàn phím:

 5. Để thêm địa chỉ web của trang hoặc tệp bạn muốn liên kết, từ trường Văn bản, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "URL, text field" (URL, trường văn bản) nhấn đúp vào màn hình, rồi nhập địa chỉ.

 6. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Done button" (Nút Xong) rồi nhấn đúp vào màn hình. Liên kết sẽ được chèn trong khu vực nội dung thư email.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để định dạng văn bản ở email của bạn trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn ảnh hoặc hình ảnh trong Outlook

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với email trong Outlook

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn Outlook Thư

Sử Outlook cho Android với TalkBack, bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, để liên kết từ email đến trang web hoặc tệp trên một ổ đĩa được chia sẻ.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, TalkBack. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng TalkBack, đi đến mục Trợ năng Android.

Tạo nối kết

 1. Khi bạn đang soạn thảo email, hãy đặt con trỏ ở vị trí bạn muốn chèn liên kết.

 2. Để mở menu ngữ cảnh, hãy nhấn đúp và giữ màn hình. Menu ngữ cảnh sẽ mở ra.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Add link" (Thêm liên kết) rồi nhấn đúp vào màn hình. Hộp thoại Chỉnh sửa liên kết sẽ mở ra với tiêu điểm nằm trên trường văn bản hiển thị văn bản.

 4. Để thêm tên liên kết, hãy nhập văn bản liên kết bằng bàn phím trên màn hình.

  Lưu ý: Đảm bảo bạn thêm tên liên kết, nếu không liên kết sẽ không được hiển thị.

  Lưu ý: Bạn có thể tìm thấy bàn phím bằng cách khám phá các mục trên màn hình. Để khám phá, đặt một ngón tay lên màn hình, rồi kéo ra xung quanh. TalkBack sẽ thông báo mục khi bạn đến các mục đó. Để chọn một mục, hãy nhấc ngón tay khi đến lượt mục đó. Tùy theo cài đặt thiết bị mà có thể bạn cần nhấn đúp vào màn hình để chèn ký tự.

 5. Để thêm địa chỉ web của trang hoặc tệp bạn muốn liên kết, từ trường văn bản hiển thị Văn bản, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Link, edit box" (Hộp chỉnh sửa Liên kết) nhấn đúp vào màn hình, rồi nhập địa chỉ.

 6. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Save button" (Nút Lưu), rồi nhấn đúp vào màn hình. Liên kết sẽ được chèn trong khu vực nội dung thư email.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để định dạng văn bản ở email của bạn trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn ảnh hoặc hình ảnh trong Outlook

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với email trong Outlook

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn Outlook Thư

Sử Outlook trên web với bàn phím và bộ đọc màn hình để liên kết đến trang web hoặc tệp trên ổ đĩa dùng chung khi soạn thư bằng Thư. Chúng tôi đã kiểm tra trình Trình tường thuật này nhưng có thể làm việc với các bộ đọc màn hình khác miễn là chúng tuân theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để tìm hiểu thêm về bộ đọc màn hình, đi đến mục Cách bộ đọc màn hình hoạt động với Microsoft Office.

 • Chủ đề này giả định rằng Ngăn đọc ở trạng thái tắt.

 • Khi bạn sử dụng Outlook trên web, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Vì Outlook trên web chạy trong trình duyệt web của bạn, các phím tắt đó sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ, bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay vì F6 để vào và ra lệnh. Ngoài ra, các phím tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) có áp dụng cho trình duyệt web – không áp dụng cho Outlook trên web.

 • Chúng tôi hiện đang cập nhật Outlook.office.com (Outlook trên Web). Một số người hiện đã đang sử dụng Outlook mới, với những người còn lại, phiên bản cổ điển sẽ là trải nghiệm mặc định cho tới khi chúng tôi hoàn tất việc cập nhật. Để biết thêm thông tin, hãy đi tới mục Nhận trợ giúp về Outlook trên web mới. Do các hướng dẫn trong chủ đề này áp dụng cho trải nghiệm mới, chúng tôi khuyên bạn nên chuyển từ trải nghiệm cổ điển sang Outlook mới. Để chuyển sang Outlook mới, nhấn Ctrl+F6 cho tới khi bạn nghe thấy "Command, Try the new Outlook" (Lệnh, Dùng thử Outlook mới), rồi nhấn Enter. Nếu bạn nghe thấy "Command toolbar" (Thanh công cụ lệnh) thay vì "Command, Try the new Outlook" (Lệnh, Dùng thử Outlook mới) thì nghĩa là bạn đã đang sử dụng Outlook mới.

Trong chủ đề này

Tạo siêu kết nối

 1. Khi bạn đang soạn thảo email, hãy đặt con trỏ ở vị trí bạn muốn chèn liên kết.

 2. Nếu bạn muốn đặt tên cho nối kết bằng nội dung khác ngoài URL, hãy nhập văn bản liên kết, rồi chọn văn bản đó.

 3. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Formatting options" (Tùy chọn định dạng). Sau đó, nhấn các phím Mũi tên phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy: "Insert hyperlink" (Chèn siêu kết nối) thì nhấn Phím cách. Hộp thoại Chèn liên kết mở ra và bạn sẽ nghe thấy: "Insert link dialog" (Hộp thoại Chèn liên kết).

 4. Trong hộp thoại Chèn liên kết, nhập địa chỉ web của trang hoặc tệp bạn muốn liên kết đến, rồi nhấn Enter.

 5. Hộp thoại Chèn liên kết sẽ đóng và siêu kết nối được tạo trong nội dung thư email.

Loại bỏ siêu kết nối

 1. Trong phần nội dung thư email, chọn văn bản siêu kết nối.

 2. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Formatting options" (Tùy chọn định dạng). Sau đó, nhấn các phím Mũi tên phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Remove hyperlink, button" (Nút Loại bỏ siêu kết nối) thì nhấn Phím cách.

 3. Siêu kết nối sẽ được loại bỏ.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để định dạng văn bản ở email của bạn trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn ảnh hoặc hình ảnh trong Outlook

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với email trong Outlook

Lối tắt bàn phím cho Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn Outlook Thư

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

×