You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Bạn có thể dẫn hướng cũng như tạo thư email và sự kiện lịch chỉ bằng bàn phím và bộ đọc màn hình trong Thư & Lịch dành cho Windows 10. Bài viết này sẽ liệt kê các bài viết trợ giúp cho Thư dành cho Windows 10.

Thư & Lịch dành cho Windows 10 hoạt động với Trình tường thuật, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn trong Windows và với bộ đọc màn hình bên thứ ba như JAWS.

Mẹo: Để bật hoặc tắt Trình tường thuật, nhấn phím logo Windows+Enter. Để biết thêm thông tin về Trình tường thuật, tham khảo mục Nghe văn bản được đọc to bằng Trình tường thuật. Để biết thêm thông tin về JAWS, tham khảo mục Hướng dẫn sử dụng Bộ đọc Màn hình JAWS.

Bắt đầu Thư

Để bắt đầu Thư, nhấn phím Logo Windows để đi tới hộp Windows Search, nhập "Thư", rồi nhấn Enter.

Phím tắt

Phím tắt trong Thư.

Các tác vụ phổ biến trong Thư

Thêm tài khoản email và sắp xếp Hộp thư đến của bạn

Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm tài khoản email trong Thư dành cho Windows 10

Sử dụng bộ đọc màn hình để sắp xếp thư trong Thư dành cho Windows 10

Đọc và trả lời email

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với email trong Outlook

Sử dụng bàn phím để trả lời hoặc chuyển tiếp thư trong Thư dành cho Windows 10

Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm tệp đính kèm vào thư email trong Thư dành cho Windows 10

Tạo và định dạng email

Sử dụng bộ đọc màn hình để viết và gửi thư email mới trong Thư dành cho Windows 10

Sử dụng bàn phím để định dạng thư email trong Thư dành cho Windows 10

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn ảnh vào thư email trong Thư dành cho Windows 10

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn bảng vào thư email trong Thư dành cho Windows 10

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn siêu kết nối vào thư email trong Thư dành cho Windows 10

Các hành động khác

Sử dụng bộ đọc màn hình để thu phóng Thư dành cho Windows 10

Sử dụng bộ đọc màn hình để tìm kiếm thư email trong Thư dành cho Windows 10

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×