Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn bảng trong Outlook

Bài viết này dành cho những người bị khiếm khuyết về thị giác hoặc nhận thức sử dụng chương trình đọc màn hình như Trình tường thuật của Microsoft, JAWS hoặc NVDA với Microsoft 365 sản phẩm. Bài viết này là một phần của bộ nội dung hỗ trợ trình đọc màn hình Microsoft 365, nơi bạn có thể tìm thêm thông tin trợ năng trên các ứng dụng của chúng tôi. Để được trợ giúp chung, hãy truy cập trang chủ Hỗ trợ của Microsoft.

Sử Outlook với bàn phím và bộ đọc màn hình để tạo và chỉnh sửa bảng trong thư email của bạn. Chúng tôi đã thử nghiệm tính năng này với Trình tường thuật, JAWS và NVDA nhưng tính năng này có thể hoạt động với các bộ đọc màn hình khác miễn là chúng tuân theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Chuyển đổi văn bản sang dạng bảng

Nếu bạn có một khối văn bản sử dụng dấu tách nhất quán, thật dễ dàng để chuyển đổi khối văn bản đó thành bảng.

 1. Chọn đoạn văn bản bạn muốn chuyển đổi thành bảng.

 2. Để mở hộp thoại Chuyển đổi Văn bản thành Bảng, nhấn Alt+N, T, V.

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Nếu văn bản sử dụng các đoạn văn làm dấu tách, nhấn Alt+P.

  • Nếu văn bản sử dụng dấu phẩy làm dấu tách, nhấn Alt+M.

  • Nếu văn bản sử dụng tab làm dấu tách, nhấn Alt+T.

 4. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "OK button" (Nút OK), rồi nhấn Enter. Bảng được tạo và tiêu điểm quay lại thư với bảng được chọn.

Chuyển đổi bảng thành văn bản

 1. Đặt con trỏ tại nơi trong bảng bạn muốn chuyển đổi thành văn bản.

 2. Nhấn Alt+J, L để mở tab Bố trí của Công cụ Bảng.

 3. Nhấn V để mở hộp thoại Chuyển Đổi Bảng thành Văn bản, rồi thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Nếu bạn muốn văn bản sử dụng các đoạn văn làm dấu tách, nhấn P.

  • Nếu bạn muốn văn bản sử dụng dấu phẩy làm dấu tách, nhấn M.

  • Nếu bạn muốn văn bản sử dụng tab làm dấu tách, nhấn T.

 4. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "OK button" (Nút OK), rồi nhấn Enter. Tiêu điểm quay lại thư có văn bản đã chọn.

Chèn bảng

Bạn có thể xác định kích thước của bảng, chẳng hạn như số cột và hàng cũng như độ cao và độ rộng của cột và hàng đó. Outlook sẽ chèn một bảng kiểu lưới cơ bản để bạn sử dụng.

Lưu ý: Để tạo một bảng dễ truy nhập nhất có thể, điều quan trọng là phải tạo cho bảng đó một hàng tiêu đề.

 1. Khi viết thư, đặt con trỏ ở nơi bạn muốn chèn bảng mới.

 2. Để mở hộp thoại Chèn Bảng, nhấn Alt+N, T, I.

 3. Nhập số cột bạn muốn.

 4. Nhấn phím Tab, rồi nhập số hàng bạn muốn.

 5. Nếu sau này bạn muốn sử dụng lại những kích thước này, nhấn Alt+S để chọn tùy chọn Nhớ kích thước cho bảng mới.

 6. Để đóng hộp thoại Chèn Bảng , nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "OK button" (Nút OK), rồi nhấn Enter. Outlook thêm bảng vào thư của bạn và tiêu điểm di chuyển đến cột đầu tiên của hàng đầu tiên.

 7. Để kiểm tra xem bảng của bạn có hàng tiêu đề hay không, nhấn Alt+J, T để mở tab Thiết kế của Công cụ Bảng.

 8. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Checked, Header row checkbox" (Đã chọn hộp kiểm Hàng tiêu đề). Với JAWS và NVDA, bạn sẽ nghe thấy: "Table style options group box, header row checkbox, checked" (Hộp nhóm tùy chọn kiểu bảng, hộp kiểm hàng tiêu đề, đã chọn). Nếu bạn nghe thấy "Unchecked" (Đã bỏ chọn), nhấn Phím cách để bật/tắt hàng tiêu đề, nếu không, nhấn phím Esc để trả tiêu điểm về bảng.

 9. Dùng phím mũi tên để di chuyển xung quanh bảng, rồi nhập thông tin của bạn vào các ô.

Sử dụng kiểu bảng tích hợp sẵn

Sau khi tạo bảng, bạn có thể nhanh chóng sửa đổi diện mạo bảng bằng các kiểu dựng sẵn Outlook.

 1. Đặt con trỏ vào một vị trí bất kỳ trong bảng.

 2. Nhấn Alt+J, T để mở tab Thiết kế của Công cụ Bảng.

 3. Nhấn S để mở menu Kiểu Bảng.

 4. Dùng phím mũi tên để di chuyển qua danh sách các kiểu cho đến khi bạn tìm thấy kiểu mình muốn, ví dụ: "Grid table 1, light" (Bảng lưới 1, sáng).

 5. Để chọn kiểu bạn muốn, nhấn Enter. Kiểu đã chọn được áp dụng cho bảng và tiêu điểm quay lại bảng.

Xóa bảng

 1. Khi viết thư, đặt con trỏ ở một vị trí bất kỳ trong bảng bạn muốn xóa.

 2. Nhấn Alt+J, L để mở tab Bố trí của Công cụ Bảng.

 3. Để xóa toàn bộ bảng, nhấn D, T. Bảng sẽ bị xóa và tiêu điểm quay lại thư.

Đặt thuộc tính của bảng

Sử dụng hộp thoại Thuộc tính Bảng để cung cấp tiêu đề và mô tả cho bảng của bạn để giúp bảng dễ truy nhập hơn hoặc sửa đổi căn chỉnh bảng.

 1. Khi viết thư, đặt con trỏ ở một vị trí bất kỳ trong bảng bạn muốn chỉnh sửa.

 2. Để mở hộp thoại Thuộc tính Bảng, nhấn Alt+J, L, O.

 3. Để đặt căn chỉnh bảng liên quan đến văn bản nội dung của thư, hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để căn chỉnh bảng với lề trái của văn bản, nhấn Alt+L.

  • Để căn chỉnh bảng nằm chính giữa văn bản, nhấn Alt+C.

  • Để căn chỉnh bảng nằm ở lề phải của văn bản, nhấn Alt+H.

 4. Để chọn cách văn bản nội dung bao xung quanh bảng, hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để làm cho văn bản bao xung quanh các cạnh của bảng, nhấn Alt+A.

  • Để bảng tách riêng khỏi văn bản, nhấn Alt+N.

 5. Để cung cấp tiêu đề và mô tả cho bảng, nhấn Alt+T, rồi nhấn phím Mũi tên phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Selected, Alt Text tab item" (Đã chọn, mục tab Văn bản Thay thế). Với JAWS, bạn sẽ nghe thấy: "Alt text tab" (Tab văn bản thay thế) và với NVDA, bạn sẽ nghe thấy: "Alt Text tab item, selected" (Mục tab Văn bản thay thế, đã chọn).

 6. Nhấn phím Tab và nhập tiêu đề bảng, rồi nhấn phím Tab và nhập mô tả.

 7. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "OK button" (Nút OK), rồi nhấn Enter. Tiêu điểm sẽ quay lại thư.

Thêm cột hoặc hàng vào bảng

 1. Trong khi viết thư, hãy đặt con trỏ tại điểm trong bảng nơi bạn muốn thêm cột hoặc hàng.

 2. Nhấn Alt+J, L để mở tab Bố trí của Công cụ Bảng.

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để thêm một hàng trên điểm được chọn, nhấn A.

  • Để thêm một hàng bên dưới điểm đã chọn, nhấn B, E.

  • Để thêm cột vào bên trái điểm được chọn, nhấn L.

  • Để thêm cột vào bên phải điểm được chọn, nhấn R.

 4. Menu sẽ đóng lại và tiêu điểm quay lại bảng.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để định dạng văn bản ở email của bạn trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn ảnh hoặc hình ảnh vào email trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để thiết lập tài khoản email trong Outlook

Lối tắt bàn phím cho Outlook

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với email trong Outlook

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng thư Outlook

Sử Outlook trên web dụng bàn phím và bộ đọc màn hình để tạo bảng khi soạn thư bằng Thư. Chúng tôi đã thử nghiệm tính năng này với Trình tường thuật trong Microsoft Edge, JAWS và NVDA trong Chrome, nhưng trình tường thuật có thể hoạt động với các bộ đọc màn hình khác miễn là chúng tuân theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để tìm hiểu thêm về trình đọc màn hình, hãy đi tới Cách trình đọc màn hình hoạt động với Microsoft 365.

 • Chủ đề này giả định rằng Ngăn đọc ở trạng thái tắt.

 • Khi bạn sử dụng Outlook trên web, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Vì Outlook trên web chạy trong trình duyệt web của bạn, các phím tắt đó sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ, bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay vì F6 để vào và ra lệnh. Ngoài ra, các phím tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) có áp dụng cho trình duyệt web – không áp dụng cho Outlook trên web.

 • Chúng tôi hiện đang cập nhật Outlook.office.com (Outlook trên Web). Một số người hiện đã đang sử dụng Outlook mới, với những người còn lại, phiên bản cổ điển sẽ là trải nghiệm mặc định cho tới khi chúng tôi hoàn tất việc cập nhật. Để biết thêm thông tin, hãy đi tới mục Nhận trợ giúp về Outlook trên web mới. Do các hướng dẫn trong chủ đề này áp dụng cho trải nghiệm mới, chúng tôi khuyên bạn nên chuyển từ trải nghiệm cổ điển sang Outlook mới. Để chuyển sang Outlook mới, nhấn Ctrl+F6 cho tới khi bạn nghe thấy "Command, Try the new Outlook" (Lệnh, Dùng thử Outlook mới), rồi nhấn Enter. Nếu bạn nghe thấy "Command toolbar" (Thanh công cụ lệnh) thay vì "Command, Try the new Outlook" (Lệnh, Dùng thử Outlook mới) thì nghĩa là bạn đã đang sử dụng Outlook mới.

Chèn bảng

Khi chèn bảng vào thư, bạn có thể chỉ định số cột và hàng. Outlook trên web sẽ chèn một bảng kiểu lưới cơ bản để bạn sử dụng.

 1. Trong khi soạn thư, đặt con trỏ ở vị trí bạn muốn chèn bảng mới.

 2. Nhấn phím Tab một lần. Bạn sẽ nghe thấy: "Format options, Format painter" (Tùy chọn định dạng, Bút định dạng). Sau đó, nhấn phím Mũi tên phải cho đến khi bạn nghe thấy "Insert table" (Chèn bảng), rồi nhấn Enter. Hộp thoại chọn kích cỡ bảng sẽ mở ra.

  Lưu ý: Nếu nhấn Enter không mở hộp thoại, hãy nhấn phím SR+Phím cách để tắt chế độ quét và thử lại.

 3. Để chọn số cột trong bảng, sử dụng các phím Mũi tên phải và trái. Bộ đọc màn hình của bạn sẽ thông báo các cột và hàng hiện được chọn, ví dụ: "3 by 1 table" (Bảng 3 nhân 1).

 4. Để chọn số hàng trong bảng, sử dụng phím Mũi tên xuống và lên. Bộ đọc màn hình của bạn sẽ thông báo các cột và hàng hiện được chọn, ví dụ: "3 by 3 table" (Bảng 3 nhân 3).

 5. Khi hoàn tất, để chèn bảng, nhấn Enter. Hộp thoại sẽ đóng lại và tiêu điểm di chuyển đến ô đầu tiên của bảng trong nội dung thư email.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để định dạng văn bản ở email của bạn trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn ảnh hoặc hình ảnh vào email trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để thiết lập tài khoản email trong Outlook

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với email trong Outlook

Lối tắt bàn phím cho Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng thư Outlook

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận

HỎI CỘNG ĐỒNG >

Nhận hỗ trợ

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×