Sử dụng bộ đọc màn hình để tạo biểu mẫu mới trong Microsoft Forms

Sử dụng bộ đọc màn hình để tạo biểu mẫu mới trong Microsoft Forms

Ký hiệu Đọc to với nhãn Nội dung về bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người suy giảm thị lực sử dụng chương trình bộ đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Trợ năng Office. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Sử dụng Biểu mẫu Microsoft bằng bàn phím và bộ đọc màn hình để tạo một biểu mẫu mới. Chúng tôi đã thử nghiệm nó với trình tường thuật và JAWS trong Microsoft Edge nhưng có thể làm việc với bộ đọc màn hình và các trình duyệt khác miễn là chúng làm theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến. Bạn sẽ tìm hiểu cách đặt tên biểu mẫu, thêm câu hỏi vào đó và chia sẻ biểu mẫu để có được phản hồi.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Tạo bài kiểm tra mới

 1. Trên trang chính Biểu mẫu Microsoft, nhấn phím tab hoặc Shift + Tab cho đến khi bạn nghe thấy "New Form" (biểu mẫu mới), rồi nhấn Enter. Bạn nghe thấy: "chưa có tên biểu mẫu."

 2. Để thêm tiêu đề vào biểu mẫu, nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "chưa có tên biểu mẫu, trình thiết kế tiêu đề biểu mẫu", rồi nhấn Enter. Nhập tên cho bài kiểm tra.

 3. Để thêm mô tả cho biểu mẫu, hãy nhấn tab cho đến khi bạn nghe thấy "phụ đề biểu mẫu", và nhập mô tả biểu mẫu.

 4. Để thêm câu hỏi vào biểu mẫu, nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "Add New" (Thêm mới), rồi nhấn Enter. Bạn nghe thấy: "Choice" (lựa chọn).

 5. Để chọn loại câu hỏi, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để chọn câu hỏi lựa chọn , nhấn Enter.

  • Để chọn câu hỏi văn bản, đánh giáhoặc ngày , hãy nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy kiểu bạn muốn, rồi nhấn Enter.

  • Để truy nhập vào các tùy chọn bổ sung ở cuối menu Thêm mới , nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "more, Button, sụp đổ", rồi nhấn Enter. Để duyệt các tùy chọn, hãy sử dụng các phím mũi tên xuống và lên, rồi nhấn Enter để chọn một tùy chọn.

 6. Bạn nghe thấy: "câu hỏi tiêu đề". Nhập câu hỏi.

 7. Nếu bạn đã chọn câu hỏi lựa chọn , hãy thêm hai tùy chọn đầu tiên vào câu hỏi. Nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "Choice Option Text" (văn bản tùy chọn lựa chọn), rồi nhập văn bản tùy chọn. Lặp lại cho tùy chọn thứ hai.

  Để thêm các tùy chọn bổ sung, nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "Add option" (tùy chọn thêm), nhấn Enter và thêm văn bản tùy chọn theo hướng dẫn trên đây.

 8. Để tùy chỉnh các câu hỏi, bạn có thể thực hiện một hoặc nhiều thao tác sau:

  • Đối với câu hỏi lựa chọn , để cho phép người trả lời chọn nhiều tùy chọn, hãy nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "Multiple Answers" (nhiều câu trả lời), rồi nhấn phím cách.

  • Đối với câu hỏi văn bản , để cho phép người trả lời nhập nhiều dòng văn bản, hãy nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "trả lời dài", và nhấn phím cách.

  • Để trả lời câu hỏi bắt buộc, nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "required" (bắt buộc), rồi nhấn phím cách.

 9. Để hoàn tất việc chỉnh sửa câu hỏi, hãy nhấn esc.

 10. Để thêm câu hỏi bổ sung, nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "Add New" (Thêm mới), rồi nhấn Enter. Sau đó, hãy lặp lại các bước từ bước 5 trở đi nếu cần thiết.

Xem trước biểu mẫu

Trước khi bạn chia sẻ biểu mẫu với người trả lời, hãy kiểm tra biểu mẫu trong bản xem trước. Bạn thậm chí có thể hoàn thành biểu mẫu chính mình và đảm bảo rằng mọi thứ đều hoạt động như cần.

 1. Trong biểu mẫu bạn muốn kiểm tra, nhấn Shift + Tab cho đến khi bạn đến được nút xem trước , rồi nhấn Enter.

 2. Nhấn phím tab hoặc Shift + Tab để dẫn hướng các trường trong bản xem trước biểu mẫu.

 3. Để kiểm tra biểu mẫu chính mình, hãy trả lời các câu hỏi và gửi biểu mẫu như hướng dẫn trong sử dụng bộ đọc màn hình để phản hồi các câu hỏi về biểu mẫu hoặc bài kiểm tra trong Microsoft Forms.

 4. Để thoát khỏi bản xem trước, nhấn Shift + Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Back, Button" (nút quay lại), rồi nhấn Enter.

Chia sẻ biểu mẫu để có được phản hồi

Sau khi biểu mẫu của bạn đã sẵn sàng, hãy chia sẻ một nối kết đến biểu mẫu với người trả lời.

 1. Trong biểu mẫu bạn muốn chia sẻ, nhấn Shift + Tab cho đến khi bạn đến được nút chia sẻ , rồi nhấn Enter.

 2. Bạn nghe thấy tùy chọn chia sẻ quyền hiện tại. Để thay đổi tùy chọn, nhấn phím cách, nhấn phím mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn mình muốn, rồi nhấn Enter để chọn.

 3. Nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "Copy" (sao chép), rồi nhấn Enter. Nối kết đến biểu mẫu được sao chép vào bảng tạm.

 4. Dán liên kết, ví dụ: đối với một kênh Microsoft Teams hoặc một email.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để tạo bài kiểm tra mới trong Microsoft Forms

Sử dụng bộ đọc màn hình để áp dụng một chủ đề hoặc thêm hình ảnh vào biểu mẫu và bài kiểm tra trong Microsoft Forms

Sử dụng bộ đọc màn hình để phản hồi các câu hỏi về biểu mẫu hoặc bài kiểm tra trong Microsoft Forms

Sử dụng bộ đọc màn hình để kiểm tra và chia sẻ kết quả biểu mẫu hoặc bài kiểm tra của bạn trong Microsoft Forms

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với các biểu mẫu Microsoft

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng các biểu mẫu Microsoft

Sử dụng Biểu mẫu Microsoft với VoiceOver, bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, trong Safari để tạo một biểu mẫu mới. Bạn sẽ tìm hiểu cách đặt tên biểu mẫu, thêm câu hỏi vào đó và chia sẻ biểu mẫu để có được phản hồi.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Microsoft 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Microsoft 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, VoiceOver. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng VoiceOver, đi đến mục Trợ năng Apple.

Trong chủ đề này

Tạo biểu mẫu mới

 1. Trên trang Biểu mẫu Microsoft chính, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "New Form" (biểu mẫu mới), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "form chưa có tiêu đề", rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Để thêm tiêu đề biểu mẫu, nhấn đúp vào màn hình, rồi sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập tiêu đề. Sau khi bạn đã hoàn tất, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Done" (xong), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Để thêm phụ đề cho biểu mẫu, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "form phụ đề", nhấn đúp vào màn hình, rồi sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập một phụ đề. Sau khi bạn đã hoàn tất, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Done" (xong), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Để hoàn tất việc chỉnh sửa tiêu đề biểu mẫu, hãy gõ nhẹ ở phía trên cùng của màn hình với bốn ngón tay, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Done" (xong), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn nghe thấy tiêu đề mới của biểu mẫu.

 6. Chuyển sang phiên bản trên máy tính như hướng dẫn trong chuyển sang phiên bản trên máy tính, dẫn hướng đến biểu mẫu bạn vừa tạo, rồi nhấn đúp để mở nó.

 7. Để thêm câu hỏi vào biểu mẫu, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Add New" (Thêm mới), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 8. Để chọn loại câu hỏi, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để chọn câu hỏi lựa chọn , nhấn đúp vào màn hình.

  • Để chọn câu hỏi văn bản, đánh giáhoặc ngày , hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy kiểu bạn muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

  • Để truy nhập vào các tùy chọn bổ sung ở cuối menu Thêm mới , trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "more, Button, End" (nút Xem thêm), rồi nhấn đúp vào màn hình. Để duyệt các tùy chọn, trượt nhanh sang phải, rồi nhấn đúp vào màn hình để chọn.

 9. Bạn nghe thấy: "câu hỏi tiêu đề". Nhấn đúp vào màn hình, rồi sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập câu hỏi. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Done" (xong), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 10. Nếu bạn đã chọn câu hỏi lựa chọn , hãy thêm hai tùy chọn đầu tiên vào câu hỏi. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Choice Option Text" (văn bản tùy chọn lựa chọn), rồi nhấn đúp vào màn hình. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập văn bản tùy chọn. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Done" (xong), rồi nhấn đúp vào màn hình. Lặp lại cho tùy chọn thứ hai.

  Để thêm các tùy chọn bổ sung vào câu hỏi, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Add option" (tùy chọn thêm), nhấn đúp vào màn hình và thêm văn bản tùy chọn như hướng dẫn ở trên.

 11. Để tùy chỉnh các câu hỏi, bạn có thể thực hiện một hoặc nhiều thao tác sau:

  • Đối với câu hỏi lựa chọn , để cho phép người trả lời chọn nhiều tùy chọn, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Multiple Answers, Toggle Button" (nút chuyển đổi), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  • Đối với câu hỏi văn bản , để cho phép người trả lời nhập nhiều dòng văn bản, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "câu trả lời dài, nút chuyển đổi", rồi nhấn đúp vào màn hình.

  • Để trả lời câu hỏi bắt buộc, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "required, Toggle Button" (nút bắt buộc), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 12. Để thêm câu hỏi bổ sung, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Add New" (Thêm mới), rồi nhấn đúp vào màn hình. Lặp lại các bước 8 và 9 cho từng câu hỏi mới.

Xem trước biểu mẫu

Trước khi bạn chia sẻ biểu mẫu với người trả lời, hãy kiểm tra biểu mẫu trong bản xem trước. Bạn thậm chí có thể hoàn thành biểu mẫu chính mình và đảm bảo rằng mọi thứ đều hoạt động như cần.

 1. Chuyển sang phiên bản trên máy tính như hướng dẫn trong chuyển sang phiên bản trên máy tính.

 2. Trong biểu mẫu bạn muốn kiểm tra, hãy gõ nhẹ ở phía trên cùng của màn hình với bốn ngón tay, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Preview" (xem trước), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang phải để dẫn hướng các trường trong bản xem trước biểu mẫu.

 4. Để thoát khỏi bản xem trước, hãy gõ nhẹ ở phía trên cùng của màn hình với bốn ngón tay, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Back, Button" (nút quay lại), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Chia sẻ biểu mẫu để có được phản hồi

Sau khi biểu mẫu của bạn đã sẵn sàng, hãy chia sẻ một nối kết đến biểu mẫu với người trả lời.

 1. Chuyển sang phiên bản trên máy tính như hướng dẫn trong chuyển sang phiên bản trên máy tính.

 2. Trong biểu mẫu bạn muốn chia sẻ để có được phản hồi, hãy gõ nhẹ ở phía trên cùng của màn hình với bốn ngón tay, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Share" (chia sẻ), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Bạn nghe thấy tùy chọn chia sẻ quyền hiện tại. Để thay đổi tùy chọn, nhấn đúp và giữ màn hình cho đến khi bạn nghe thấy một cue âm thanh. Trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Copy" (sao chép), rồi nhấn đúp vào màn hình. Nối kết đến biểu mẫu được sao chép vào bảng tạm.

 5. Dán liên kết, ví dụ: đối với một kênh Microsoft Teams hoặc một email.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để tạo bài kiểm tra mới trong Microsoft Forms

Sử dụng bộ đọc màn hình để áp dụng một chủ đề hoặc thêm hình ảnh vào biểu mẫu và bài kiểm tra trong Microsoft Forms

Sử dụng bộ đọc màn hình để phản hồi các câu hỏi về biểu mẫu hoặc bài kiểm tra trong Microsoft Forms

Sử dụng bộ đọc màn hình để kiểm tra và chia sẻ kết quả biểu mẫu hoặc bài kiểm tra của bạn trong Microsoft Forms

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với các biểu mẫu Microsoft

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng các biểu mẫu Microsoft

Sử dụng Biểu mẫu Microsoft với TalkBack, bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, trong Chrome để tạo một biểu mẫu mới. Bạn sẽ tìm hiểu cách đặt tên biểu mẫu, thêm câu hỏi vào đó và chia sẻ biểu mẫu để có được phản hồi.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Tạo biểu mẫu mới

 1. Chuyển sang phiên bản trên máy tính như hướng dẫn trong chuyển sang phiên bản trên máy tính.

 2. Trên trang Biểu mẫu Microsoft chính, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "New Form" (biểu mẫu mới), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "biểu mẫu chưa có tên, trình thiết kế tiêu đề biểu mẫu", rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập tiêu đề cho biểu mẫu. Sau đó một khi bạn đã hoàn tất, trượt nhanh xuống-rồi-trái để đóng bàn phím.

 5. Để thêm phụ đề cho biểu mẫu, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Edit Box, form phụ đề", nhấn đúp vào màn hình, rồi sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập một phụ đề. Sau đó một khi bạn đã hoàn tất, trượt nhanh xuống-rồi-trái để đóng bàn phím.

 6. Để thêm câu hỏi vào biểu mẫu, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Add New" (Thêm mới), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 7. Để chọn loại câu hỏi, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để chọn câu hỏi lựa chọn , nhấn đúp vào màn hình.

  • Để chọn câu hỏi văn bản hoặc đánh giá , hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy kiểu bạn muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

  • Để chọn câu hỏi ngày , trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "thu gọn, nhiều hơn nữa", rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn nghe thấy: "date" (ngày). Nhấn đúp vào màn hình để chọn.

  • Để truy nhập vào các tùy chọn bổ sung ở cuối menu Thêm mới , trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "thu gọn, More" (thu gọn), rồi nhấn đúp vào màn hình. Để duyệt các tùy chọn, trượt nhanh sang phải, rồi nhấn đúp vào màn hình để chọn.

 8. Bạn nghe thấy: "câu hỏi tiêu đề". Nhấn đúp vào màn hình, rồi sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập câu hỏi. Trượt nhanh xuống rồi sang trái để đóng bàn phím.

 9. Nếu bạn đã chọn câu hỏi lựa chọn , hãy thêm hai tùy chọn đầu tiên vào câu hỏi. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Edit Box, lựa chọn văn bản tùy chọn", rồi nhấn đúp vào màn hình. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập văn bản tùy chọn. Trượt nhanh xuống rồi sang trái để đóng bàn phím. Lặp lại cho tùy chọn thứ hai.

  Để thêm các tùy chọn bổ sung vào câu hỏi, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Add option" (tùy chọn thêm), nhấn đúp vào màn hình và thêm văn bản tùy chọn như hướng dẫn ở trên.

 10. Để tùy chỉnh các câu hỏi, bạn có thể thực hiện một hoặc nhiều thao tác sau:

  • Đối với câu hỏi lựa chọn , để cho phép người trả lời chọn nhiều tùy chọn, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Multiple Answers, Toggle Button" (nút chuyển đổi), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  • Đối với câu hỏi văn bản , để cho phép người trả lời nhập nhiều dòng văn bản, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "câu trả lời dài, nút chuyển đổi", rồi nhấn đúp vào màn hình.

  • Để trả lời câu hỏi bắt buộc, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "required, Toggle Button" (nút bắt buộc), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 11. Để thêm câu hỏi bổ sung, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Add New" (Thêm mới), rồi nhấn đúp vào màn hình. Lặp lại các bước 8 và 9 cho từng câu hỏi mới.

Xem trước biểu mẫu

Trước khi bạn chia sẻ biểu mẫu với người trả lời, hãy kiểm tra biểu mẫu trong bản xem trước. Bạn thậm chí có thể hoàn thành biểu mẫu chính mình và đảm bảo rằng mọi thứ đều hoạt động như cần.

 1. Chuyển sang phiên bản trên máy tính như hướng dẫn trong chuyển sang phiên bản trên máy tính.

 2. Trong biểu mẫu bạn muốn kiểm tra, trượt nhanh lên, rồi trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Preview" (bản xem trước), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang phải để dẫn hướng các trường trong bản xem trước biểu mẫu.

 4. Để thoát khỏi bản xem trước, hãy trượt nhanh lên, rồi trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Back, Button" (nút quay lại), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Chia sẻ biểu mẫu để có được phản hồi

Sau khi biểu mẫu của bạn đã sẵn sàng, hãy chia sẻ một nối kết đến biểu mẫu với người trả lời.

 1. Chuyển sang phiên bản trên máy tính như hướng dẫn trong chuyển sang phiên bản trên máy tính.

 2. Trong biểu mẫu bạn muốn chia sẻ để nhận phản hồi, trượt nhanh lên-xuống, rồi trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Share" (chia sẻ), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Bạn nghe thấy tùy chọn chia sẻ quyền hiện tại. Để thay đổi tùy chọn, nhấn đúp vào màn hình. Trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Copy" (sao chép), rồi nhấn đúp vào màn hình. Nối kết đến biểu mẫu được sao chép vào bảng tạm.

 5. Dán liên kết đến, ví dụ, một kênh Microsoft Teams hoặc một email.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để tạo bài kiểm tra mới trong Microsoft Forms

Sử dụng bộ đọc màn hình để áp dụng một chủ đề hoặc thêm hình ảnh vào biểu mẫu và bài kiểm tra trong Microsoft Forms

Sử dụng bộ đọc màn hình để phản hồi các câu hỏi về biểu mẫu hoặc bài kiểm tra trong Microsoft Forms

Sử dụng bộ đọc màn hình để kiểm tra và chia sẻ kết quả biểu mẫu hoặc bài kiểm tra của bạn trong Microsoft Forms

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với các biểu mẫu Microsoft

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng các biểu mẫu Microsoft

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×