Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Sử dụng bộ đọc màn hình để xem lại lịch sử phiên bản tệp trong thư viện tài liệu thuộc SharePoint Online

Bài viết này dành cho những người sử dụng chương trình đọc màn hình như Trình tường thuật Windows, JAWS hoặc NVDA với sản phẩm Microsoft 365. Bài viết này là một phần của bộ nội dung hỗ trợ trình đọc màn hình Microsoft 365, nơi bạn có thể tìm thêm thông tin trợ năng trên các ứng dụng của chúng tôi. Để được trợ giúp chung, hãy truy cập Bộ phận Hỗ trợ của Microsoft.

Sử SharePoint trong Microsoft 365 với bàn phím và bộ đọc màn hình để xem lại lịch sử phiên bản tệp (bao gồm ngày và người đã sửa đổi tệp) trong thư viện tài liệu. Chúng tôi đã thử nghiệm với Trình tường thuật, JAWS và NVDA nhưng chúng có thể hoạt động với các bộ đọc màn hình khác miễn là chúng tuân theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để tìm hiểu thêm về trình đọc màn hình, hãy đi tới Cách trình đọc màn hình hoạt động với Microsoft 365.

 • Khi sử dụng SharePoint trong Microsoft 365, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Vì SharePoint trong Microsoft 365 chạy trong trình duyệt web nên các phím tắt sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay vì F6 để vào và thoát khỏi lệnh. Ngoài ra, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) sẽ áp dụng cho trình duyệt web – chứ không phải SharePoint trong Microsoft 365.

Xem lại lịch sử phiên bản của SharePoint tệp

 1. Đăng nhập vào tài khoản Microsoft 365 của tổ chức bạn, khởi động ứng dụng SharePoint, rồi mở thư viện tài liệu của bạn.

  Mẹo: Thư viện tài liệu trong SharePoint Online có hai chế độ xem khác nhau: trải nghiệm cổ điển và trải nghiệm SharePoint trong Microsoft 365. Với hầu hết mọi người, trải nghiệm SharePoint trong Microsoft 365 là mặc định. Tuy nhiên, nếu bạn nghe thấy “Check it out button” (nút Xem qua) khi dẫn hướng thư viện tài liệu của mình thì bạn đang sử dụng trải nghiệm cổ điển. Để xem các thư viện tài liệu SharePoint trong Microsoft 365, khi bạn nghe thấy “Check it out button”, hãy nhấn Enter. Sau khi chế độ xem trong thư viện tài liệu thay đổi thành trải nghiệm SharePoint trong Microsoft 365 và tiêu điểm di chuyển từ nút Xem qua tới liên kết Mới, bạn sẽ nghe thấy tên thư viện tài liệu của mình, sau đó là “New” (Mới).

 2. Để xem các thư viện tài liệu SharePoint trong Microsoft 365, nhấn phím Tab cho tới khi bạn nghe thấy “Check it out button” (nút Xem qua). Nhấn Enter. Sau khi chế độ xem trong thư viện tài liệu thay đổi thành trải nghiệm SharePoint trong Microsoft 365 và tiêu điểm di chuyển từ nút Xem qua tới liên kết Mới, bạn sẽ nghe thấy tên thư viện tài liệu của mình, sau đó là “New” (Mới).

  Mẹo: Nếu bạn không nghe thấy “Check it out button” (nút Xem qua) thì bạn đang sử dụng trải nghiệm SharePoint trong Microsoft 365.

 3. Để di chuyển tiêu điểm tới danh sách các mục trong thư viện tài liệu, hãy nhấn phím Tab cho đến khi:

  • Với JAWS, bạn sẽ nghe thấy mục đầu tiên trong thư viện tài liệu.

  • Với Trình tường thuật và NVDA, bạn sẽ nghe thấy "List of folders and files" (Danh sách thư mục và tệp).

 4. Để di chuyển tiêu điểm tới tệp bạn muốn xem lại lịch sử phiên bản, nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy tên tệp mình muốn.

 5. Để mở menu lối tắt cho tệp, nhấn Shift+F10. Với JAWS, bạn sẽ nghe thấy: "Menu" (Menu). Với Trình tường thuật, bạn sẽ nghe thấy: "Popup window" (Cửa sổ bật lên). Với NVDA, bạn sẽ nghe thấy: "List" (Danh sách).

 6. Để di chuyển tiêu điểm tới lệnh Lịch sử Phiên bản trên menu, nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Version History" (Lịch sử Phiên bản). Hộp thoại Lịch sử Phiên bản mở ra.

 7. Để nghe các chi tiết về từng phiên bản của tệp (ngày và người đã sửa đổi tệp), hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy một ngày. Sau đó, để nghe thấy tên của người dùng đã sửa đổi tệp vào ngày đó, nhấn phím Tab một lần nữa cho đến khi bạn nghe thấy tên người đó. Lặp lại quy trình trên cho từng phiên bản của tệp.

 8. Để đóng hộp thoại Lịch sử Phiên bản, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Close" (Đóng). Nhấn Enter. Khi tiêu điểm trở về tệp đã chọn trong thư viện tài liệu, bạn sẽ nghe thấy tên của tệp đã chọn.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để nhận thông báo khi một tệp hoặc thư mục trong SharePoint Online thay đổi

Sử dụng bộ đọc màn hình để kiểm xuất hoặc kiểm nhập tệp trong thư viện tài liệu thuộc SharePoint Online

Phím tắt trong SharePoint Online

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn SharePoint Online

Các tính năng trợ năng trong SharePoint Online

Sử SharePoint trong Microsoft 365 với bàn phím và bộ đọc màn hình để xem lại lịch sử phiên bản tệp (bao gồm ngày và người đã sửa đổi tệp) trong thư viện tài liệu. Chúng tôi đã thử nghiệm với Trình tường thuật và NVDA nhưng có thể làm việc với các bộ đọc màn hình khác miễn là chúng tuân theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để tìm hiểu thêm về trình đọc màn hình, hãy đi tới Cách trình đọc màn hình hoạt động với Microsoft 365.

 • Khi sử dụng SharePoint trong Microsoft 365, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Vì SharePoint trong Microsoft 365 chạy trong trình duyệt web nên các phím tắt sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay vì F6 để vào và thoát khỏi lệnh. Ngoài ra, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) sẽ áp dụng cho trình duyệt web – chứ không phải SharePoint trong Microsoft 365.

Xem lại lịch sử phiên bản của SharePoint tệp

 1. Dẫn hướng đến thư SharePoint tài liệu chứa tài liệu có lịch sử bạn muốn xem lại.

 2. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "List of folders, files, or items" (Danh sách thư mục, tệp hoặc mục).

 3. Nếu bạn đang sử Trình tường thuật, hãy nhấn phím SR+Phím cách để tắt chế độ quét trước khi tiếp tục. Bạn sẽ nghe thấy: "Scan off" (Tắt quét).

  Nếu bạn đang sử dụng NVDA, hãy nhấn phím Tab hai lần trước khi tiếp tục. Bạn sẽ nghe thấy thư mục, tệp hoặc mục đầu tiên trong danh sách.

 4. Sử dụng các phím Mũi tên xuống và lên để dẫn hướng danh sách cho đến khi bạn tìm thấy tệp mình muốn. Nếu tệp nằm ở một trong các thư mục được liệt kê, hãy nhấn Enter để mở thư mục và sử dụng các phím Mũi tên xuống và lên để dẫn hướng nội dung thư mục cho đến khi bạn tìm thấy tệp mình muốn.

 5. Nhấn Shift+F10 để mở menu ngữ cảnh của tệp hiện được chọn, nhấn phím Mũi tên lên cho đến khi bạn nghe thấy "Version history" (Lịch sử phiên bản) thì nhấn Enter. Cửa sổ Lịch sử Phiên bản mở ra.

 6. Để nghe các chi tiết về từng phiên bản của tệp (ngày và giờ sửa đổi tệp, cũng như người, cũng như kích cỡ tệp), hãy thực hiện một trong các bước sau:

  • Với Trình tường thuật, nhấn phím SR+phím Mũi tên xuống. Trình tường thuật bắt đầu đọc danh sách các chỉnh sửa, bắt đầu từ chỉnh sửa gần đây nhất. Để ngừng đọc, nhấn Ctrl.

  • Với NVDA, thông tin cho bản sửa đổi mới nhất sẽ được đọc tự động. Để nghe phần còn lại, nhấn phím Mũi tên xuống để di chuyển đến chỉnh sửa tiếp theo, một ô trong bảng mỗi lần.

 7. Để đóng cửa sổ Lịch sử Phiên bản bằng Trình tường thuật, nhấn Shift+Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Close, button" (Nút Đóng) thì nhấn Enter. Để đóng cửa sổ bằng NVDA, nhấn Esc.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để nhận thông báo khi một tệp hoặc thư mục trong SharePoint Online thay đổi

Sử dụng bộ đọc màn hình để kiểm xuất hoặc kiểm nhập tệp trong thư viện tài liệu thuộc SharePoint Online

Phím tắt trong SharePoint Online

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn SharePoint Online

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với SharePoint Online

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×