Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Sử dụng bộ đọc màn hình để nhận thông báo khi một tệp hoặc thư mục trong SharePoint Online thay đổi

Bài viết này dành cho những người sử dụng chương trình đọc màn hình như Trình tường thuật Windows, JAWS hoặc NVDA với sản phẩm Microsoft 365. Bài viết này là một phần của bộ nội dung hỗ trợ trình đọc màn hình Microsoft 365, nơi bạn có thể tìm thêm thông tin trợ năng trên các ứng dụng của chúng tôi. Để được trợ giúp chung, hãy truy cập Bộ phận Hỗ trợ của Microsoft.

Sử dụng SharePoint trong Microsoft 365 với bàn phím và bộ đọc màn hình để tạo cảnh báo giúp thông báo với bạn về những thay đổi đối với tệp và thư mục. Chúng tôi đã thử nghiệm với Trình tường thuật và JAWS nhưng ứng dụng này có thể làm việc với các bộ đọc màn hình khác miễn là chúng tuân theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến. Khi tạo cảnh báo, bạn có thể chỉ định phương thức gửi (email hoặc tin nhắn văn bản) khi gửi thông báo và loại thay đổi kích hoạt thông báo.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để tìm hiểu thêm về trình đọc màn hình, hãy đi tới Cách trình đọc màn hình hoạt động với Microsoft 365.

 • Khi sử dụng SharePoint trong Microsoft 365, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Vì SharePoint trong Microsoft 365 chạy trong trình duyệt web nên các phím tắt sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay vì F6 để vào và thoát khỏi lệnh. Ngoài ra, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) sẽ áp dụng cho trình duyệt web – chứ không phải SharePoint trong Microsoft 365.

Tạo cảnh báo để thông báo cho bạn khi thay đổi một tệp hoặc thư mục

 1. Trong thư viện tài liệu bạn muốn tạo cảnh báo, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy mục đầu tiên hoặc mục hiện được chọn trong danh sách tệp và thư mục.

 2. Nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy mục mình muốn.

 3. Nhấn Shift+F10 để mở menu ngữ cảnh.

 4. Nhấn phím Mũi tên lên cho đến khi bạn nghe thấy "Alert me" (Cảnh báo tôi) thì nhấn Enter. Hộp thoại Cảnh báo tôi khi có mục thay đổi sẽ mở ra.

 5. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Alert Title" (Tiêu đề Cảnh báo) và nhập tên cho cảnh báo.

 6. Để chỉ định phương thức gửi, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Email, radio button" (Nút chọn một Email). Để chọn một phương thức chuyển phát khác, nếu có sẵn cho tài khoản của bạn, chẳng hạn như nhắn tin văn bản, nhấn phím mũi tên Xuống.

  Mẹo: Nếu bạn chọn tùy chọn Tin nhắn Văn bản (SMS), bạn cũng có thể để tệp hoặc URL thư mục được gửi trong tin nhắn văn bản. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Send URL in text message (SMS)" (Gửi URL trong tin nhắn văn bản (SMS)), rồi nhấn Phím cách để điền vào hộp kiểm.

 7. Nếu bạn đang tạo cảnh báo cho một thư mục, để chỉ định loại thay đổi kích hoạt cảnh báo, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "All changes, radio button" (Nút chọn một Tất cả thay đổi). Sử dụng phím Mũi tên xuống để chuyển qua các tùy chọn cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn mình muốn.

 8. Để chỉ định sự kiện sẽ nhận cảnh báo, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Anything changes, radio button" (Nút chọn bất kỳ thay đổi gì). Sử dụng phím Mũi tên xuống để chuyển qua các tùy chọn cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn mình muốn.

 9. Để chỉ định tần suất bạn muốn được cảnh báo, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Send notification immediately, radio button" (Nút chọn một, Gửi thông báo ngay lập tức). Sử dụng phím Mũi tên xuống để chuyển qua các tùy chọn cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn mình muốn.

  Nếu bạn chọn một tóm tắt hàng ngày hoặc hàng tuần, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy một ngày hoặc thời gian, rồi sử dụng phím mũi tên lên và xuống để xác định ngày và giờ bạn muốn được cảnh báo.

 10. Để lưu các cài đặt cảnh báo, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "OK", rồi nhấn Enter.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để xem lại lịch sử phiên bản tệp trong thư viện tài liệu thuộc SharePoint Online

Sử dụng bộ đọc màn hình để xem lại hoạt động tệp trong thư viện tài liệu thuộc SharePoint Online

Phím tắt trong SharePoint Online

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với SharePoint Online

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn SharePoint Online

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×