Sử dụng bộ đọc màn hình với dạng xem danh sách trong OneNote

Biểu tượng trang trí. Nội dung trình đọc màn hình

Bài viết này dành cho những người bị khiếm thị sử dụng chương trình bộ đọc màn hình với các sản phẩm Office và là một phần trong bộ nội dung Khả năng tiếp cận Office. Để được trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Sử OneNote for iOS việc với VoiceOver, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn trên iOS, để làm việc với danh sách những việc cần làm. Bạn có thể nhanh chóng tạo một trang có danh sách, thêm bao nhiêu mục tùy thích, đánh dấu các mục đó khi hoàn thành, xóa cùng lúc các mục không cần thiết và kích hoạt lại các mục đã đánh dấu nếu cần.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, VoiceOver. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng VoiceOver, đi đến mục Trợ năng Apple.

Trong chủ đề này

Tạo trang danh sách và thêm mục danh sách

Bạn có thể nhanh chóng tạo một trang mới với danh sách trong sổ tay của mình.

 1. Trong mục bạn muốn tạo trang danh sách, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "New page with list, button" (Nút Trang mới chứa danh sách) thì nhấn đúp vào màn hình. Trang mới sẽ mở ra. Trang này sẽ bắt đầu với mục danh sách trống, chưa đánh dấu. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến trường văn bản mục danh sách.

 2. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập văn bản cho mục danh sách.

 3. Để thêm một mục danh sách trống mới, hãy nhấn vào gần cuối màn hình bằng bốn ngón tay, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Return" (Trở về, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Khi bạn đã thêm các mục danh sách, hãy nhấn bốn ngón tay đến gần đầu màn hình, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Untitled list, heading" (Đầu đề, danh sách chưa có tiêu đề) thì nhấn đúp vào màn hình.

 5. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập tiêu đề trang danh sách.

 6. Dùng bốn ngón tay nhấn vào gần cuối màn hình, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy: "Done" (Xong). Nhấn đúp vào màn hình để hoàn tất việc tạo trang danh sách.

Mẹo: Để thêm các mục khác sau này, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Add item, button" (Nút Thêm mục) rồi nhấn đúp vào màn hình. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập mục danh sách.

Đánh dấu mục danh sách

Khi bạn đánh dấu các mục trong danh sách, chúng sẽ được ẩn khỏi dạng xem để loại bỏ sự lộn xộn và giữ cho trang danh sách của bạn gọn gàng và gọn gàng.

 1. Dẫn hướng đến và mở trang danh sách có mục bạn muốn đánh dấu là hoàn tất.

 2. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy mục danh sách mình muốn, sau đó là "Checkbox, unchecked" (Hộp kiểm, đã bỏ chọn).

 3. Nhấn đúp vào màn hình để đánh dấu mục danh sách đã chọn.

Các mục danh sách bị lề

Bạn có thể sử dụng tính năng nhập vào để tạo các danh sách lồng nhau, để sắp xếp danh sách của bạn thành các tác vụ chính và nhiệm vụ con.

 1. Dẫn hướng đến và mở trang danh sách có mục bạn muốn bỏ lề.

 2. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Edit button" (Nút Chỉnh sửa) rồi nhấn đúp vào màn hình. Chế độ soạn thảo danh sách sẽ kích hoạt.

 3. Trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy tiêu đề của mục danh sách mình muốn nhập, rồi nhấn đúp vào màn hình để chọn mục đó. Lặp lại bước này cho từng mục bạn muốn nhập.

 4. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Increase indent" (Tăng độ indent) thì nhấn đúp vào màn hình.

 5. Khi hoàn tất, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Done, button" (Nút Xong) thì nhấn đúp vào màn hình. Chế độ soạn thảo danh sách đóng lại, đồng thời, tiêu điểm quay lại trang.

Xóa mục danh sách

 1. Dẫn hướng đến và mở trang danh sách có mục bạn muốn xóa.

 2. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Edit button" (Nút Chỉnh sửa) rồi nhấn đúp vào màn hình. Chế độ soạn thảo danh sách sẽ kích hoạt.

 3. Trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy tiêu đề của mục danh sách mình muốn xóa, rồi nhấn đúp vào màn hình. Lặp lại bước này cho từng mục bạn muốn xóa khỏi danh sách.

 4. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Delete button" (Nút Xóa) thì nhấn đúp vào màn hình.

 5. Khi hoàn tất, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Done, button" (Nút Xong) thì nhấn đúp vào màn hình. Chế độ soạn thảo danh sách đóng lại, đồng thời, tiêu điểm quay lại trang.

Hiển thị hoặc ẩn các mục danh sách đã hoàn thành

Bạn có thể xem lại các mục bạn đã đánh dấu rồi kích hoạt và đưa các mục đó trở lại danh sách nếu cần. Bạn cũng có thể ẩn các mục đã hoàn thành để giữ cho dạng xem danh sách gọn gàng và gọn gàng để dẫn hướng dễ dàng hơn.

 1. Dẫn hướng đến và mở trang danh sách có mục mà bạn đã đánh dấu trước đó.

 2. Để hiển thị các mục đã hoàn thành, hãy dùng bốn ngón tay gõ nhẹ vào gần dưới cùng của màn hình. VoiceOver sẽ thông báo nút và số mục danh sách đã hoàn thành. Bạn sẽ nghe thấy, ví dụ: "Show two completed, button, heading" (Đầu đề, nút, Hiển thị hai mục đã hoàn thành). Nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang phải để đi qua các mục bạn đã đánh dấu, rồi thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để chọn các mục danh sách bạn muốn bỏ chọn và hiển thị từng mục một, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy mục danh sách mình muốn, sau đó là "Checkbox, checked" (Đã chọn hộp kiểm) thì nhấn đúp vào màn hình để chọn mục đó. Lặp lại bước này cho từng mục bạn muốn trở về danh sách.

  • Để bỏ chọn và hiển thị tất cả các mục đã hoàn thành cùng một lúc, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Uncheck all" (Bỏ chọn tất cả) rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Để ẩn các mục đã hoàn thành một lần nữa, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Hide completed, button, heading" (Đầu đề, nút, Ẩn mục đã hoàn thành) rồi nhấn đúp vào màn hình.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn nội dung vào sổ tay trong OneNote

Sử dụng bộ đọc màn hình để sắp xếp sổ tay, phần và trang trong OneNote

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với OneNote

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong OneNote

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×