Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với OneNote

Biểu tượng trang trí. Nội dung trình đọc màn hình

Bài viết này dành cho những người bị khiếm thị sử dụng chương trình bộ đọc màn hình với các sản phẩm Office và là một phần trong bộ nội dung Khả năng tiếp cận Office. Để được trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

SửOneNote với bàn phím và bộ đọc màn hình để thực hiện các tác vụ cơ bản, chẳng hạn như mở sổ tay, thêm các trang và mục cũng như nhập văn bản. Chúng tôi đã thử nghiệm với Trình tường thuật, JAWS và NVDA nhưng tính năng này có thể hoạt động với các bộ đọc màn hình khác miễn là tuân theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến. Bạn cũng sẽ tìm hiểu cách thêm định dạng cho văn bản, kiểm tra chính tả hoặc in các trang.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Mở OneNote

 1. Nhấn vào phím logo Windows+Shift+N để mở OneNote.

Đăng nhập vào OneNote

Sau khi mở OneNote, có thể bạn cần đăng nhập.

 1. Để đi đến menu Tài khoản, nhấn Alt+F, D. Bạn sẽ nghe thấy: "Account" (Tài khoản).

 2. Để đăng nhập vào tài khoản của bạn, nhấn S.

 3. Nhập email hoặc số điện thoại của bạn, rồi nhấn Enter. Với Trình tường thuật, bạn sẽ nghe thấy: "Sign in PIN. Mật khẩu, chỉnh sửa văn bản". Với JAWS và NVDA, bạn sẽ nghe thấy: "Password, edit" (Chỉnh sửa Mật khẩu). Nhập văn bản".

 4. Nhập mật khẩu của bạn, rồi nhấn Enter.

Mở sổ tay

 1. Trong OneNote, nhấn Ctrl+G để mở dẫn hướng sổ tay.

 2. Nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy tên sổ tay mình muốn, rồi nhấn Enter.

  Mẹo: Để tạo một sổ tay mới, trong dẫn hướng sổ tay, nhấn Shift+Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Add Notebook button" (Nút Thêm Sổ tay) thì nhấn Enter.

Tạo phần

 1. Trong sổ tay, để tạo phần mới, nhấn Ctrl+T. Phần sẽ được tạo và con trỏ được đặt ở trường văn bản tên phần mới.

 2. Nhập tên cho phần mới, rồi nhấn Enter. Phần sẽ được đặt tên và con trỏ sẽ di chuyển đến trường văn bản tiêu đề trang.

Thêm trang

 1. Để dẫn hướng đến phần mà bạn muốn thêm trang mới, nhấn Ctrl+Shift+G, nhấn phím Mũi tên phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy tên phần mà bạn muốn, rồi nhấn Enter.

 2. Để thêm một trang ở cuối phần, nhấn Ctrl+N. Một trang mới sẽ được tạo và con trỏ được đặt trong trường văn bản tiêu đề trang.

 3. Nhập tiêu đề cho trang mới.

Thêm văn bản

 1. Dẫn hướng đến phần mà bạn muốn thêm văn bản.

 2. Trong phần này, nhấn Ctrl+Alt+G để mở dẫn hướng trang.

 3. Nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy tiêu đề trang mình muốn, rồi nhấn Enter. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến trường văn bản tiêu đề trang.

 4. Để di chuyển tiêu điểm đến khu vực nội dung, nhấn phím Tab một lần. Bạn sẽ nghe thấy: "Content block" (Khối nội dung).

 5. Để thêm văn bản, hãy bắt đầu nhập.

Sửa văn bản

Văn bản có định dạng chứa nhiều thông tin hơn và thường dễ đọc hơn văn bản thuần. Các tác vụ sau đây giải thích cách bạn có thể sử dụng các tùy chọn định dạng văn bản cơ bản trong OneNote, cách sửa lỗi chính tả trong văn bản và các lệnh bàn phím để sử dụng cho một số tác vụ chỉnh sửa văn bản cơ bản.

Định dạng văn bản

 1. Trong OneNote, chọn đoạn văn bản bạn muốn định dạng.

 2. Nhấn Alt+H để di chuyển tiêu điểm đến tab Trang đầu. Bạn sẽ nghe thấy: "Ribbon tabs, Home tab item" (Tab dải băng, mục tab Trang đầu).

 3. Để chọn một tùy chọn định dạng, nhấn phím Mũi tên xuống một lần, rồi nhấn phím Tab để duyệt các tùy chọn khả dụng. Để bung rộng một menu, nhấn Alt+phím Mũi tên xuống. Để chọn, nhấn Phím cách. Bạn cũng có thể sử dụng các phím tắt sau đây để nhanh chóng áp dụng định dạng cho văn bản của mình:

  • Để tăng kích cỡ, nhấn Ctrl+Shift+Dấu ngoặc vuông góc trái (<).

  • Để giảm kích cỡ, nhấn Ctrl+Shift+Dấu ngoặc vuông góc phải (>).

  • Để áp dụng định dạng đậm cho văn bản, nhấn Ctrl+B.

  • Để áp dụng định dạng italic cho văn bản, nhấn Ctrl+I.

  • Để áp dụng văn bản gạch dưới, nhấn Ctrl+U.

  • Để tô sáng văn bản bằng màu vàng, nhấn Ctrl+Shift+H.

  • Để áp dụng định dạng chỉ số trên, nhấn Ctrl+Shift+Dấu bằng ( = ).

  • Để căn phải văn bản của bạn, nhấn Ctrl+R.

  • Để căn trái văn bản của bạn, nhấn Ctrl+L.

   Mẹo: Để xóa tất cả định dạng trong phần văn bản đã chọn, nhấn Ctrl+Shift+N.

Hoàn tác hoặc làm lại một hành động

 • Để hoàn tác một hành động, nhấn Ctrl+Z.

 • Để làm lại một hành động, nhấn Ctrl+Y.

Sao chép và dán nội dung

 1. Trong OneNote, chọn đoạn nội dung bạn muốn sao chép.

 2. Để sao chép, nhấn Ctrl+C.

 3. Để dán nội dung đã sao chép, nhấn Ctrl+V.

Sửa lỗi chính tả và ngữ pháp

 1. Trong OneNote, nhấn F7 hoặc Alt+R, S để mở ngăn Kiểm lỗi. Bạn sẽ nghe thấy từ sai chính tả hoặc sai ngữ pháp.

  Lưu ý: Để nghe từ trong câu gốc, nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Read original sentence" (Đọc câu gốc) thì nhấn Enter.

 2. Sử dụng phím Mũi tên lên và xuống để duyệt các đề xuất về cách sửa lỗi. Bộ đọc màn hình của bạn sẽ thông báo các đề xuất khi bạn di chuyển.

 3. Để chọn một tùy chọn, nhấn Enter. Từ được sửa và tiêu điểm di chuyển đến từ sai chính tả hoặc sai ngữ pháp tiếp theo, nếu cần.

 4. Khi kiểm tra chính tả và ngữ pháp đến cuối trang, bạn sẽ nghe thấy: "The spelling check is complete" (Kiểm tra chính tả hoàn tất). Nhấn Enter. Ngăn Kiểm lỗi sẽ đóng lại, đồng thời, tiêu điểm quay lại khu vực nội dung trang.

In một trang

 1. Ở trang bạn muốn in, nhấn Ctrl+P. Hộp thoại In sẽ mở ra và bạn sẽ nghe thấy tùy chọn máy in hiện tại.

 2. Để thay đổi máy in, nhấn các phím mũi tên cho đến khi bạn nghe thấy tên máy in mình muốn.

  Mẹo: Để thay đổi các cài đặt in, chẳng hạn như in hai mặt hoặc bố trí hay hướng in, nhấn Alt+R để mở hộp thoại Tùy chọn In. Nhấn phím Tab và các phím mũi tên để duyệt các tùy chọn, rồi nhấn Enter để chọn.

 3. Để bắt đầu in, nhấn Alt+P. Nếu bạn đã chọn thiết bị máy in, các bản sao giấy sẽ được in ra.

 4. Nếu bạn đã chọn in thành tệp, hộp thoại Lưu Kết quả In Dưới dạng sẽ mở ra. Con trỏ sẽ được đặt trong trường Tên tệp. Nhập tên tệp cho kết quả in. Sau đó dẫn hướng đến thư mục mà bạn muốn lưu tệp. Để in trang thành tệp, nhấn Alt+S.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để đọc các trang trong OneNote

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn nội dung vào sổ tay trong OneNote

Sử dụng bộ đọc màn hình để chia sẻ và cộng tác trên sổ tay trong OneNote

Phím tắt trong OneNote

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong OneNote

SửOneNote for iOS với VoiceOver, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn trên iOS, để thực hiện các tác vụ cơ bản, chẳng hạn như thêm trang và mục, nhập văn bản cũng như sửa lỗi chính tả.

OneNote for iOS được thiết kế đặc biệt cho những người sử dụng bộ đọc màn hình. Với giao diện mới của sản phẩm này, bạn có thể dẫn hướng qua các sổ tay, mục và trang một cách dễ dàng và hiệu quả hơn.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, VoiceOver. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng VoiceOver, đi đến mục Trợ năng Apple.

Trong chủ đề này

MởOneNote for iOS

 1. Trên màn hình chính của điện thoại, dùng một ngón tay trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy: "OneNote " (Trình OneNote ).

 2. Nhấn đúp vào màn hình để mở ứng dụng. Bạn đến dạng xem Sổ tay để liệt kê các sổ tay của mình.

  Lưu ý: Nếu bạn cần đăng nhập vào OneNote, hãy cung cấp thông tin xác thực của bạn khi được nhắc.

 3. Giờ đây, bạn có thể mở sổ tay. Để biết hướng dẫn về cách mở một sổ tay trong OneNote for iOS, tham khảo mục Sử dụng bộ đọc màn hình để sắp xếp sổ tay, phần và trang trong OneNote.

Thêm trang

Thêm một trang chưa được định dạng hoặc một trang mới có danh sách để bắt đầu tạo nội dung trong sổ ghi chép của bạn.

Thêm một trang chưa được định dạng

 1. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Trong phần mà bạn muốn thêm trang mới, hãy nhấn vào gần cuối màn hình bằng bốn ngón tay, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "New page, button" (Nút Trang mới) thì nhấn đúp vào màn hình.

  • Nếu bạn đang chỉnh sửa một trang và muốn tạo một trang khác, hãy dùng bốn ngón tay nhấn vào gần đầu màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Back to page list" (Quay lại danh sách trang). Nhấn đúp vào màn hình. Dùng bốn ngón tay nhấn vào gần cuối màn hình, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "New page, button" (Nút Trang mới) thì gõ đúp vào màn hình.

  Bạn sẽ nghe thấy: "Untitled page" (Trang chưa có tên). Tiêu điểm nằm trên trường văn bản tiêu đề trang.

 2. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập tiêu đề trang.

 3. Khi hoàn tất, hãy nhấn vào gần cuối màn hình bằng bốn ngón tay, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Return" (Trở về) rồi nhấn đúp vào màn hình. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến bảng tùy biến trang.

Thêm một trang có danh sách

 1. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Trong phần mà bạn muốn thêm trang mới, hãy nhấn vào gần cuối màn hình bằng bốn ngón tay, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "New page with list, button" (Nút, Trang mới chứa danh sách) thì nhấn đúp vào màn hình.

  • Nếu bạn đang chỉnh sửa một trang và muốn tạo một trang khác, hãy dùng bốn ngón tay nhấn vào gần đầu màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Back to page list" (Quay lại danh sách trang). Nhấn đúp vào màn hình. Dùng bốn ngón tay nhấn vào gần cuối màn hình, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "New page with list, button" (Nút Trang mới có danh sách) thì gõ đúp vào màn hình.

  Bạn sẽ nghe thấy: "Text field" (Trường văn bản). Tiêu điểm nằm trên trường văn bản cho mục danh sách đầu tiên.

 2. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập văn bản cho mục danh sách.

 3. Để thêm một mục danh sách mới, hãy nhấn vào gần cuối màn hình bằng bốn ngón tay, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Return" (Trở về) rồi nhấn đúp vào màn hình. Nhập văn bản mục danh sách. Lặp lại bước này cho tất cả các mục danh sách bạn muốn thêm.

 4. Để thêm tiêu đề vào trang mới, nhấn vào gần đầu màn hình bằng bốn ngón tay, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Untitled list, heading" (Đầu đề Danh sách chưa có tiêu đề) và nhấn đúp vào màn hình. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập tiêu đề. Dùng bốn ngón tay nhấn vào gần cuối màn hình, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Done" (Xong) rồi nhấn đúp vào màn hình.

Tạo phần

Để sắp xếp nội dung của bạn hoặc tạo khối ghi chú mới trong sổ tay của bạn, hãy tạo một phần mới.

 1. Trong danh sách Phần của sổ tay của bạn, nhấn vào gần đầu màn hình bằng bốn ngón tay, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "New section button" (Nút Phần mới) thì nhấn đúp vào màn hình. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến trường văn bản tiêu đề phần.

 2. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập tên cho mục mới.

 3. Khi hoàn tất, nhấn vào gần cuối màn hình bằng bốn ngón tay, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Done" (Xong) rồi nhấn đúp vào màn hình.

Thêm và sửa văn bản

Nhập văn bản hoặc sử dụng kiểu nhập văn bản dự đoán để nhanh chóng ghi sơ lược các ghi chú hoặc thực hiện các chỉnh sửa trong văn bản của bạn.

 1. Mở trang bạn muốn thêm hoặc sửa văn bản.

 2. Trên trang, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Content block, text field" (Khối nội dung, trường văn bản). Nhấn đúp vào màn hình.

 3. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập hoặc chỉnh sửa văn bản.

 4. Khi bạn hoàn tất, hãy nhấn vào gần cuối màn hình bằng bốn ngón tay, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Return" (Trở về) rồi nhấn đúp vào màn hình.

Định dạng văn bản

Để làm cho văn bản của bạn dễ đọc hơn, bạn có thể sử dụng các tùy chọn định dạng văn bản cơ bản trong thanh menu hành động nhanh. Ví dụ: bạn có thể thêm danh sách có dấu đầu dòng và theo thứ tự và áp dụng định dạng đậm, in đậm hoặc gạch dưới.

 1. Dẫn hướng đến khối nội dung mà bạn muốn chỉnh sửa văn bản, rồi nhấn đúp vào màn hình. Khối nội dung bây giờ được chọn và bàn phím trên màn hình với thanh menu hành động nhanh được hiển thị.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn định dạng bạn muốn chọn, ví dụ: "Bold button" (Nút Đậm). Sau đó, nhấn đúp vào màn hình.

 3. Nhập văn bản đã định dạng hoặc mục danh sách khi cần.

Thay đổi kiểu hoặc cỡ phông mặc định

 1. Dẫn hướng đến danh sách Sổ tay như được hướng dẫn trong mục Sử dụng bộ đọc màn hình để sắp xếp sổ tay, phần và trang trong OneNote.

 2. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy tên người dùng của mình, sau đó là "Open your account settings" (Mở cài đặt tài khoản của bạn) rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Cài đặt button" (Nút Trang đầu) rồi nhấn đúp vào màn hình. Menu Cài đặt mở ra.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Edit and view button" (Nút Chỉnh sửa và xem) rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Thực hiện một hoặc hai thao tác sau đây:

  • Để thay đổi phông chữ mặc định, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Default font" (Phông chữ mặc định) thì nhấn đúp vào màn hình. Trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn tìm thấy phông chữ mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Edit and view, Back button" (Nút Chỉnh sửa và xem, Quay lại) rồi nhấn đúp vào màn hình.

  • Để thay đổi cỡ phông mặc định, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Default size" (Kích cỡ mặc định) thì trượt nhanh lên hoặc xuống để thay đổi kích cỡ thêm một điểm. Lặp lại bước này cho đến khi bạn đạt đến kích cỡ mong muốn.

 6. Để thoát khỏi thiết đặt & Dạng xem , hãy dùng bốn ngón tay gõ nhẹ vào gần phía trên cùng của màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Cài đặt, Back button" (Nút Quay lại, Nút Quay lại). Nhấn đúp vào màn hình. Tiêu điểm sẽ quay lại menu Cài đặt đầu.

 7. Để thoát khỏi menu Cài đặt Màn hình, dùng bốn ngón tay nhấn vào gần đầu màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Close button" (Nút Đóng). Nhấn đúp vào màn hình. Tiêu điểm sẽ trở về dạng xem danh sách Sổ tay.

Sửa lỗi chính tả

Bạn có thể nhanh chóng loạit lỗi và sửa lỗi chính OneNote, đồng thời đảm bảo rằng bạn đã sẵn sàng chia sẻ các trang của mình với người khác. Bật bộ kiểm tra chính tả và nghe bộ đọc màn hình của bạn thông báo lỗi chính tả khi bạn nhập hoặc đọc các khối nội dung.

Bật bộ kiểm tra chính tả

 1. Dẫn hướng đến danh sách Sổ tay như được hướng dẫn trong mục Sử dụng bộ đọc màn hình để sắp xếp sổ tay, phần và trang trong OneNote.

 2. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy tên người dùng của mình, sau đó là "Open your account settings" (Mở cài đặt tài khoản của bạn) rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Cài đặt button" (Nút Trang đầu) rồi nhấn đúp vào màn hình. Menu Cài đặt mở ra.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Edit and view button" (Nút Chỉnh sửa và xem) rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Check spelling, switch button, off" (Nút chuyển Kiểm tra chính tả tắt). Nếu bạn nghe thấy "Check spelling, switch button, on" (Nút chuyển Kiểm tra chính tả bật) thì bộ kiểm tra chính tả đã được bật và bạn có thể tiếp tục đến bước tiếp theo. Để bật bộ kiểm tra chính tả, nhấn đúp vào màn hình.

 6. Để thoát khỏi thiết đặt & Dạng xem , hãy dùng bốn ngón tay gõ nhẹ vào gần phía trên cùng của màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Cài đặt, Back button" (Nút Quay lại, Nút Quay lại). Nhấn đúp vào màn hình. Tiêu điểm sẽ quay lại menu Cài đặt đầu.

 7. Để thoát khỏi menu Cài đặt Màn hình, dùng bốn ngón tay nhấn vào gần đầu màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Close button" (Nút Đóng). Nhấn đúp vào màn hình. Tiêu điểm sẽ trở về dạng xem danh sách Sổ tay.

Tìm và khắc phục các lỗi chính tả

 1. Khi viết, bộ kiểm tra chính tả sẽ thông báo các lỗi chính tả là "Misspelled" (Sai chính tả).

  Mẹo: Bạn cũng có thể chỉnh vòng xoay VoiceOver đến Từ và trượt nhanh xuống dưới trong khối nội dung để tìm các từ sai chính tả.

 2. Dùng hai ngón tay nhấn đúp vào màn hình. Menu ngữ cảnh sẽ mở ra.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Select menu item" (Mục menu Chọn) thì dùng một ngón tay nhấn đúp vào màn hình. Hiện giờ, từ sai chính tả đã được chọn.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Show more items" (Hiển thị thêm mục) rồi dùng một ngón tay nhấn đúp vào màn hình.

 5. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Replace ellipses" (Thay thế dấu ba chấm) thì dùng một ngón tay nhấn đúp vào màn hình. Danh sách các đề xuất sửa sẽ mở ra.

 6. Để duyệt danh sách, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy phần sửa mà bạn muốn chọn, rồi dùng một ngón tay nhấn đúp vào màn hình.

  Mẹo: Để đóng menu ngữ cảnh, dùng hai ngón tay quét màn hình về sau rồi tới trước.

Sao chép và dán nội dung

Nếu bạn cần di chuyển một đoạn văn bản hoặc hình ảnh đến một vị trí khác, bạn có thể sao chép văn bản hoặc hình ảnh, rồi dán ở vị trí khác.

 1. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Nếu bạn muốn sao chép và dán văn bản, hãy dẫn hướng đến khối nội dung mà bạn muốn, rồi dùng hai ngón tay nhấn đúp vào màn hình. Menu ngữ cảnh sẽ mở ra. Để chọn văn bản, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Select" (Chọn) hoặc "Select all" (Chọn tất cả) thì dùng một ngón tay nhấn đúp vào màn hình.

  • Nếu bạn muốn sao chép và dán hình ảnh, hãy dẫn hướng đến khối nội dung bạn muốn, rồi trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy VoiceOver thông báo hình ảnh. Dùng hai ngón tay nhấn đúp vào màn hình. Menu ngữ cảnh sẽ mở ra.

 2. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Copy" (Sao chép) thì dùng một ngón tay nhấn đúp vào màn hình.

 3. Dẫn hướng đến vị trí mà bạn muốn dán nội dung đã sao chép, rồi dùng hai ngón tay nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Paste" (Dán) thì dùng một ngón tay nhấn đúp vào màn hình.

  Mẹo: Để đóng menu ngữ cảnh, dùng hai ngón tay quét màn hình về sau rồi tới trước.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để đọc các trang trong OneNote

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn nội dung vào sổ tay trong OneNote

Sử dụng bộ đọc màn hình để chia sẻ và cộng tác trên sổ tay trong OneNote

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong OneNote

SửOneNote for Android với TalkBack, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn trên Android để thực hiện các tác vụ cơ bản, chẳng hạn như mở sổ tay, thêm các trang và mục, nhập văn bản.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, TalkBack. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng TalkBack, đi đến mục Trợ năng Android.

Trong chủ đề này

MởOneNote for Android

 1. Trên điện thoại của bạn, điều hướng đến màn hình chính nơi OneNote for Android được đặt.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "OneNote, ", rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: “Enter your email, phone, or Skype name, edit box” (Hộp chỉnh sửa Nhập email, điện thoại hoặc tên Skype của bạn). Nhấn đúp vào màn hình để mở ứng dụng.

 3. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập địa chỉ email của tài khoản bạn muốn sử dụng. Khi hoàn tất, trượt nhanh xuống rồi sang trái để đóng bàn phím trên màn hình.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Next button" (Nút Tiếp theo) rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Connecting" (Đang kết nối).

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy “Password, edit box” (Hộp chỉnh sửa Mật khẩu) hoặc “Password, enter password” (Mật khẩu, nhập mật khẩu), tùy theo loại tài khoản của bạn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 6. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập mật khẩu của bạn. Khi hoàn tất, trượt nhanh xuống rồi sang trái để đóng bàn phím trên màn hình.

 7. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Sign in button" (Nút Đăng nhập) rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Lưu ý: 

  • Nếu bạn nghe thấy "Allow OneNote to access your contacts" (Cho phép truy nhập danh bạ của bạn) hãy vuốt sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Allow button" (Nút Cho phép) rồi nhấn đúp vào màn hình.

  • Nếu bạn nghe thấy "Get started" (Bắt đầu) hãy nhấn đúp vào màn hình.

  • Nếu bạn nghe thấy "One place for all your notes" (Một nơi cho tất cả các ghi chú của bạn) hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Got it, button" (Nút, Đã hiểu) thì nhấn đúp vào màn hình.

 8. Khi bạn nghe thấy "Navigate up button" (Nút Dẫn hướng lên) thì quá trình đăng nhập đã hoàn tất. Bạn đến tab Trang đầu. OneNote mở một danh sách các trang gần đây của bạn. Để mở một trang gần đây, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy tiêu đề trang mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

Mở sổ tay

 1. Trên tab Trang đầu, trượt ngón tay xung quanh góc dưới bên phải của màn hình cho đến khi nghe thấy "Notebooks tab" (Tab Sổ tay) thì nhấn đúp vào màn hình. Tab Sổ tay sẽ mở ra, liệt kê các sổ tay gần đây của bạn.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để duyệt danh sách sổ tay gần đây, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy tên sổ tay mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình để mở.

  • Nếu sổ tay bạn muốn không có trong danh sách sổ tay gần đây, hãy trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "More notebooks" (Xem thêm sổ tay) thì nhấn đúp vào màn hình. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy tên sổ tay, rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Dạng xem chính của sổ tay sẽ mở ra, hiển thị danh sách các phần của sổ tay.

 3. Để mở một phần, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy tên phần, rồi nhấn đúp vào màn hình.

Tạo phần

Sắp xếp sổ tay của bạn bằng cách chia sổ tay thành các phần.

 1. Ở dạng xem chính của sổ tay, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "New section" (Phần mới) thì nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Create a new section, section name, edit box" (Hộp chỉnh sửa Tạo phần mới, tên phần).

 2. Nhấn đúp vào màn hình, rồi sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập tên cho mục mới. Khi bạn thực hiện xong, trượt nhanh xuống rồi sang trái để đóng bàn phím.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Creat button" (Nút Tạo), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Section created, OneNote " (Đã tạo phần, OneNote ). Phần mới được thêm dưới dạng phần cuối cùng của sổ tay. Phần này có một trang chưa có tiêu đề. Tiêu điểm sẽ trở về dạng xem chính của sổ tay.

Thêm trang

Thêm trang vào một phần thay vì làm trang đầu tiên dài thực sự.

 1. Ở dạng xem chính của sổ tay, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy tên phần mà bạn muốn thêm trang, rồi nhấn đúp vào màn hình. Phần đã chọn sẽ mở ra, hiển thị danh sách các trang của phần.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Take a new note, button" (Nút Ghi chú mới) rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "New Page added" (Đã thêm Trang mới).

 3. Để đặt tiêu đề cho trang mới, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Page title" (Tiêu đề trang) thì nhấn đúp vào màn hình. Sử dụng bàn phím trên màn hình để viết văn bản trên trang. Khi bạn thực hiện xong, trượt nhanh xuống rồi sang trái để đóng bàn phím.

 4. Bắt đầu tạo nội dung cho trang mới. Để biết hướng dẫn, tham khảo mục Thêm văn bản vào trang.

Thêm văn bản vào trang

 1. Dẫn hướng và mở trang bạn muốn thêm văn bản.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "OneNote page" (Trang chỉ tên) theo sau là tiêu đề trang.

 3. Nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy "Content block" (Khối nội dung) theo sau là số lượng khối nội dung và "Outline" (Dàn bài).

 4. Sử dụng bàn phím trên màn hình để viết văn bản trên trang. Khi bạn thực hiện xong, trượt nhanh xuống rồi sang trái để đóng bàn phím.

 5. Để trở về danh sách trang phần, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Navigate up button" (Nút Dẫn hướng lên) thì nhấn đúp vào màn hình. Nhấn đúp vào màn hình một lần nữa để trở về dạng xem sổ tay.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để đọc các trang trong OneNote

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn nội dung vào sổ tay trong OneNote

Sử dụng bộ đọc màn hình để sắp xếp sổ tay, phần và trang trong OneNote

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong OneNote

Sử OneNote for Windows 10 với bàn phím và bộ đọc màn hình để thực hiện các tác vụ cơ bản, chẳng hạn như mở sổ tay, thêm các trang và mục cũng như nhập văn bản. Chúng tôi đã thử nghiệm với Trình tường thuật, JAWS và NVDA nhưng tính năng này có thể hoạt động với các bộ đọc màn hình khác miễn là tuân theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến. Bạn cũng sẽ tìm hiểu cách thêm định dạng cho văn bản, kiểm tra chính tả hoặc in các trang.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

MởOneNote for Windows 10

 1. Đảm bảo rằng bạn đã đăng nhập vào tài khoản Microsoft thiết bị của bạn.

 2. Nhấn phím Windows logo, nhập OneNote chọn Windows 10, rồi nhấn Enter.

Mở sổ tay

 1. Trong OneNote, nhấn Ctrl+G để mở dẫn hướng sổ tay.

 2. Nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy tên sổ tay mình muốn, rồi nhấn Enter.

  Mẹo: Để tạo một sổ tay mới, trong dẫn hướng sổ tay, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Add notebook" (Thêm sổ tay) thì nhấn Enter.

Tạo phần

 1. Mở sổ tay mà bạn muốn tạo phần mới.

 2. Để tạo phần mới, nhấn Ctrl+T. Phần sẽ được tạo. Tiêu điểm được đặt ở trường tên phần mới. Bạn sẽ nghe thấy: "Section name text box" (Hộp văn bản Tên phần).

 3. Nhập tên cho phần, rồi nhấn Enter. Phần sẽ được đặt tên và tiêu điểm nằm trên phần mới.

Thêm trang

 1. Để dẫn hướng đến phần mà bạn muốn thêm trang, hãy nhấn Ctrl+Shift+G, rồi nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy tên phần mình muốn.

 2. Để thêm một trang ở cuối phần, nhấn Ctrl+N. Trang chưa có tiêu đề mới sẽ được tạo. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến trường văn bản tiêu đề trang.

 3. Nhập tiêu đề trang, rồi nhấn Enter. Trang sẽ được đặt tên và tiêu điểm di chuyển đến vùng nội dung trang.

Thêm văn bản

 1. Dẫn hướng đến phần mà bạn muốn thêm văn bản.

 2. Trong phần này, nhấn Ctrl+Alt+G để mở dẫn hướng trang.

 3. Nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy tiêu đề trang mình muốn, rồi nhấn Enter. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến trường văn bản tiêu đề trang.

 4. Để di chuyển tiêu điểm đến khu vực nội dung, nhấn phím Tab một lần. Bạn sẽ nghe thấy: "Content block" (Khối nội dung).

 5. Để thêm văn bản, hãy bắt đầu nhập.

Sửa văn bản

Văn bản có định dạng chứa nhiều thông tin hơn và thường dễ đọc hơn văn bản thuần. Các tác vụ sau đây giải thích cách bạn có thể sử dụng các tùy chọn định dạng văn bản cơ bản trong OneNote for Windows 10 và phím tắt để sử dụng cho một số tác vụ chỉnh sửa văn bản cơ bản.

Định dạng văn bản

 1. Nhấn và giữ phím Shift và sử dụng các phím mũi tên để chọn đoạn văn bản bạn muốn định dạng.

 2. Nhấn Alt+H để di chuyển tiêu điểm đến tab Trang đầu. Bạn sẽ nghe thấy: "Ribbon, Home tab item" (Dải băng, mục tab Trang đầu).

 3. Để chọn một tùy chọn định dạng, nhấn phím Mũi tên xuống một lần, rồi sử dụng phím Mũi tên phải hoặc trái để duyệt các tùy chọn khả dụng. Để bung rộng một tùy chọn hoặc để chọn, nhấn Phím cách. Bạn cũng có thể sử dụng các phím tắt sau đây để nhanh chóng áp dụng định dạng cho văn bản của mình:

  • Để tăng kích cỡ, nhấn Ctrl+Shift+Dấu ngoặc vuông góc trái (<).

  • Để giảm kích cỡ, nhấn Ctrl+Shift+Dấu ngoặc vuông góc phải (>).

  • Để áp dụng định dạng đậm cho văn bản, nhấn Ctrl+B.

  • Để áp dụng văn bản chữ italic, nhấn Ctrl+I.

  • Để áp dụng văn bản gạch dưới, nhấn Ctrl+U.

  • Để tô sáng văn bản bằng màu vàng, nhấn Ctrl+Shift+H.

  • Để áp dụng định dạng chỉ số trên, nhấn Ctrl+Shift+Dấu bằng ( = ).

  • Để căn phải văn bản của bạn, nhấn Ctrl+R.

  • Để căn trái văn bản của bạn, nhấn Ctrl+L.

Mẹo: Để xóa tất cả định dạng trong phần văn bản đã chọn, nhấn Ctrl+Shift+N.

Hoàn tác và làm lại một hành động

 • Để hoàn tác một hành động, nhấn Ctrl+Z.

 • Để làm lại một hành động, nhấn Ctrl+Y.

Sao chép và dán nội dung

 1. Trong OneNote, chọn đoạn nội dung bạn muốn sao chép.

 2. Để sao chép, nhấn Ctrl+C.

 3. Để dán nội dung đã sao chép, nhấn Ctrl+V.

Sửa lỗi chính tả

 1. Dẫn hướng đến trang bạn muốn kiểm tra lỗi chính tả.

 2. Trong OneNote, nhấn F6 cho đến khi bạn nghe thấy tiêu đề trang và khối nội dung trong tiêu điểm.

 3. Để dẫn hướng đến phần đầu của khối nội dung hiện tại, nhấn phím Mũi tên lên cho đến khi bạn nghe thấy: "Beginning of content block" (Đầu khối nội dung). Để dẫn hướng đến một khối nội dung khác, nhấn Alt+phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn đến được khối nội dung mình muốn.

 4. Để đọc từng từ một, hãy thực hiện một trong những cách sau:

  • Với Trình tường thuật, nhấn phím SR+L.

  • Với JAWS, nhấn phím SR+phím Mũi tên phải.

  • Với NVDA, nhấn Ctrl+phím Mũi tên phải.

  Khi bạn đến một từ sai chính tả, bạn sẽ nghe thấy "Misspelled" (Sai chính tả) theo sau là từ đó.

 5. Để hiển thị các đề xuất chính tả cho từ sai chính tả, nhấn Shift+F10 hoặc Windows phím Menu.

  • Với Trình tường thuật, bạn sẽ nghe thấy "Proofing" (Kiểm lỗi) theo sau là đề xuất đầu tiên.

  • Với JAWS, bạn sẽ nghe thấy "Menu" (Menu) theo sau là đề xuất đầu tiên.

  • Với NVDA, bạn sẽ nghe thấy "Pop-up window, Proofing list" (Cửa sổ bật lên, Danh sách kiểm lỗi) theo sau là đề xuất đầu tiên.

 6. Để duyệt các đề xuất, sử dụng các phím Mũi tên lên và xuống, rồi nhấn Enter để chọn đề xuất bạn muốn.

  Mẹo: Để thêm từ vào từ điển, chọn "Thêm vào từ điển". Để giữ cho chính tả không thay đổi lần này, hãy chọn "Bỏ qua".

 7. Để di chuyển đến lỗi chính tả tiếp theo, lặp lại bước 4 cho đến khi bạn nghe thấy: "Misspelled" (Sai chính tả).

In một trang

Bạn có thể in một trang thành giấy hoặc in thành một tệp. Các tùy chọn sẵn có trong hộp thoại In phụ thuộc vào kết quả in đã chọn.

 1. Dẫn hướng đến trang bạn muốn in, rồi nhấn Ctrl+P.

 2. Hộp thoại In sẽ mở ra và bạn sẽ nghe thấy tùy chọn máy in hiện tại. Để thay đổi máy in hoặc kết quả in, sử dụng phím mũi tên Lên hoặc Xuống.

 3. Để thay đổi hướng in, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Orientation" (Hướng) thì sử dụng phím Mũi tên lên hoặc xuống để chọn hướng mà bạn muốn.

 4. Để bắt đầu in, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Print button" (Nút In) thì nhấn Phím cách. Nếu bạn đã chọn một thiết bị máy in, trang sẽ được in.

 5. Nếu bạn đã chọn in thành tệp, hộp thoại Lưu Kết quả In Dưới dạng sẽ mở ra. Tiêu điểm nằm trên trường văn bản Tên tệp. Đặt tên cho tệp, rồi dẫn hướng đến thư mục bạn muốn lưu tệp. Để lưu, nhấn Alt+S.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để đọc các trang trong OneNote

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn nội dung vào sổ tay trong OneNote

Sử dụng bộ đọc màn hình để chia sẻ và cộng tác trên sổ tay trong OneNote

Phím tắt trong OneNote

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong OneNote

Sử OneNote cho web với bàn phím và bộ đọc màn hình để tạo, mở, chỉnh sửa và định dạng sổ tay OneNote mà bạn đã tạo trên máy chủ điện toán đám mây với bất kỳ thiết bị nào của bạn. Chúng tôi đã thử nghiệm với Trình tường thuật trongMicrosoft Edge, JAWS và NVDA trong Chrome nhưng tính năng này có thể hoạt động với các bộ đọc màn hình và trình duyệt web khác miễn là tuân theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến.

OneNote cho web biệt được thiết kế dành cho những người sử dụng bộ đọc màn hình. Với giao diện mới của sản phẩm này, bạn có thể dẫn hướng qua các sổ tay, mục và trang một cách dễ dàng và hiệu quả hơn.

Nếu tổ chức hoặc trường học của bạn có một góiMicrosoft 365 hoặc site SharePoint, hãy bắt đầu sử dụng OneNote cho web bằng cách tạo hoặc chia sẻ sổ ghi chép trong thư viện trên site của bạn.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để tìm hiểu thêm về bộ đọc màn hình, đi đến mục Cách bộ đọc màn hình hoạt động với Microsoft Office.

 • Nếu bạn sử dụngOneNote cho web với Trình tường thuật, hãy tắt chế độ quét. Nhấn phím SR+Phím cách để tắt và bật chế độ quét.

 • Khi bạn sử dụng OneNote cho web, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Vì OneNote cho web chạy trong trình duyệt web nên các phím tắt sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: Bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay vì F6 để vào và thoát khỏi lệnh. Ngoài ra, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) sẽ áp dụng cho trình duyệt web – không phải OneNote cho web.

Trong chủ đề này

MởOneNote cho web

Khám pháOneNote cho web, mang theo ghi chú của bạn tới bất cứ đâu và ghi nhật ký khi bạn có những ý tưởng mới xuất sắc.

Lưu ý: Tùy thuộc vào loại tài khoản bạn đang sử dụng, các bước đăng nhập có thể hơi khác nhau. Ví dụ: bạn có thể cần sử dụng mã PIN hoặc thẻ thông minh.

 1. Trong trình duyệt của bạn, đi tới onenote.com.

 2. Trên trang đăng nhập, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Sign in" (Đăng nhập) rồi nhấn Enter.

 3. Để ký, hãy thực hiện một trong các bước sau:

  • Để đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của bạn, nhấn Alt+A.

  • Để đăng nhập bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học, nhấn Alt+N.

 4. Nhập tên người dùng của bạn, rồi nhấn Enter.

 5. Nhập mật khẩu của bạn, rồi nhấn Enter. 

Mở sổ tay

Bạn có thể nhanh chóng mở sổ tay đã sử dụng gần đây để tiếp tục công việc của mình ở nơi bạn đã dừng. Bạn cũng có thể khám phá và mở sổ tay riêng tư và dùng chung.

 1. Để mở sổ ghi chép, hãy thực hiện một trong những điều sau đây:

  • Mở và đăng nhập vào OneNote cho web. Bạn đến dạng xem Sổ tay liệt kê các sổ tay gần đây. Nhấn phím Tab hoặc Shift+Tab cho đến khi bạn nghe thấy tên sổ tay mà bạn muốn mở, rồi nhấn Enter.

  • Nếu bạn đang làm việc trên một sổ tay và muốn mở một sổ tay khác, hãy nhấn Ctrl+F6 cho đến khi bạn nghe thấy "Use this panel to select notebooks, sections, and pages" (Sử dụng pa-nen này để chọn sổ tay, phần và trang) thì nhấn Enter. Bạn sẽ nghe thấy tên sổ tay hiện đang ở tiêu điểm. Nhấn phím Mũi tên xuống cho tới khi bạn nghe thấy sổ tay mình muốn, rồi nhấn Enter.

Tạo sổ tay mới

 1. Để tạo sổ ghi chép mới, hãy thực hiện một trong các bước sau:

  • Mở và đăng nhập vào OneNote cho web. Bạn đến dạng xem Sổ tay liệt kê các sổ tay gần đây. Nhấn phím Tab hoặc Shift+Tab cho đến khi bạn nghe thấy "New notebook" (Sổ tay mới) rồi nhấn Enter.

  • Nếu bạn đang làm việc trên sổ tay và muốn tạo một sổ tay, hãy nhấn Ctrl+F6 cho đến khi bạn nghe thấy "Use this panel to select notebooks, sections, and pages" (Sử dụng pa-nen này để chọn sổ tay, phần và trang) thì nhấn Enter. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Add notebook" (Thêm sổ tay) rồi nhấn Enter.

Mở sổ tay trong phiên bản đầy đủ của OneNote

Phiên bản đầy đủ trên máy tính của OneNote cho bạn nhiều tùy chọn hơn khi làm việc với tệp của bạn. Thật dễ dàng để mở phiên bản đầy đủ từ OneNote cho web.

Lưu ý: Nếu bạn đã cài đặt cả phiên bảnOneNote đầy đủ trên máy tính và OneNote for Windows 10 trên thiết bị của mình, hãy đảm bảo bạn đã chọn phiên bản đầy đủ trên máy tính làm ứng dụng mặc định. Để biết hướng dẫn, hãy đi tới Kiểm tra và thay đổi ứng dụng OneNote định.

 1. TrongOneNote cho web, mở sổ tay bạn muốn sử dụng trong phiên bản đầy đủ trên máy tính của OneNote.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Nhấn Ctrl+F6 cho đến khi bạn nghe thấy tab dải băng hiện được chọn, ví dụ: "Home tab item" (Mục tab Trang đầu) rồi nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Mode menu" (Menu Chế độ) thì nhấn Enter. Nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Open in desktop app" (Mở trong ứng dụng trên máy tính bàn) thì nhấn Enter.

  • Nhấn F11 để chuyển sang chế độ toàn màn hình. Nhấn Alt+Windows logo, Z, M, rồi T.

 3. Hộp thoại Thông báo trang này đang tìm cách OneNote ra. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Open" (Mở) thì nhấn Enter.

 4. Nếu bạn được nhắc đăng nhập, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Yes" (Có) rồi nhấn Enter. Nhập email hoặc số điện thoại của bạn, rồi nhấn Enter. Bạn sẽ nghe thấy: "Sign in PIN. Mật khẩu, chỉnh sửa văn bản". Nhập mật khẩu của bạn, rồi nhấn Enter.

  Lưu ý: Tùy thuộc vào loại tài khoản bạn đang sử dụng, các bước đăng nhập có thể hơi khác nhau. Ví dụ: bạn có thể cần sử dụng mã PIN hoặc thẻ thông minh.

Sổ tay của bạn sẽ mở OneNote.

Kiểm tra và thay đổi ứng dụng OneNote định

 1. Trên máy tính, nhấn phím Windows logo+I để mở menu Cài đặt cảnh.

 2. Nhấn phím Tab một lần, nhấn phím Mũi tên xuống cho tới khi bạn nghe thấy "Apps" (Ứng dụng) thì nhấn Enter.

 3. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Apps and features" (Ứng dụng và tính năng) nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Default apps" (Ứng dụng mặc định) thì nhấn Enter.

 4. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Set the defaults for applications" (Đặt mặc định cho các ứng dụng).

 5. Nhập văn OneNote, nhấn phím Tab một lần, rồi thực hiện một trong các bước sau:

  • Nếu bạn nghe thấy "Set the defaults for application, OneNote " (Đặt mặc định cho ứng dụng, nhấn Enter).

  • Nếu bạn nghe thấy "Set the defaults for application, OneNote for Windows 10 " (Đặt mặc định cho ứng dụng, 2016, nhấn phím Mũi tên xuống cho tới khi bạn nghe thấy "OneNote " (Đặt mặc định cho ứng dụng) thì nhấn Enter.

 6. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Point one" (Điểm một) rồi nhấn phím Mũi tên xuống cho tới khi bạn nghe thấy "OneNote ", tiếp theo là ứng dụng mặc định" và "URLOneNote protocol" (Giao thức URL #x1).

 7. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Nếu ứng dụng mặc định đượcOneNote, bạn đã hoàn tất và bạn có thể quay lạiOneNote cho web.

  • Nếu ứng dụng mặc định làOneNote for Windows 10, nhấn Enter. Bạn sẽ nghe thấy: "How do you want to open this?" (Bạn muốn mở tài liệu này như thế nào? Nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy "OneNote, ", rồi nhấn Enter.

Hiển thị ribbon đầy đủ

TrongOneNote cho web, dải băng đơn giản được hiển thị theo mặc định. Bạn có thể chuyển sang dải băng toàn màn hình cổ điển để truy nhập vào nhiều tùy chọn hơn.

 1. TrongOneNote cho web, nhấn Alt+Windows logo, Z, R, rồi C.

Tạo phần

Để sắp xếp nội dung của bạn hoặc tạo khối các ghi chú mới trong sổ tay của mình, bạn có thể tạo một phần mới.

 1. Để tạo phần mới, hãy thực hiện một trong các bước sau:

  • Nếu bạn đang sử dụng dải băng đơn giản hóa, nhấn Ctrl+F6 cho đến khi bạn nghe thấy "Use this panel to select notebooks, sections, and pages" (Sử dụng panel này để chọn sổ tay, phần và trang) thì nhấn Enter. Sau đó, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Add a new section" (Thêm một phần mới) thì nhấn Enter.

  • Nếu bạn đang sử dụng dải băng đầy đủ, nhấn Alt+Windows logo, N, S. Bạn sẽ nghe thấy: "Section name" (Tên phần).

 2. Nhập tên cho phần mới, rồi nhấn Enter. Phần sẽ được đặt tên và tiêu điểm di chuyển đến tiêu đề trang mới. Bạn sẽ nghe thấy: "Page title, editing area, title" (Tiêu đề trang, vùng chỉnh sửa, tiêu đề).

Thêm trang

Để ghi lại các ý tưởng hoặc ghi chú mới của bạn, hãy thêm một trang mới cho chúng.

 1. Để dẫn hướng đến phần mà bạn muốn thêm trang mới, hãy nhấn Ctrl+F6 cho đến khi bạn nghe thấy: "Use this panel to select notebooks, sections and pages" (Sử dụng panel này để chọn sổ tay, phần và trang). Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Section list" (Danh sách phần) theo sau là tên phần hiện đang ở trong tiêu điểm. Nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy tên phần mà bạn muốn thêm trang mới, rồi nhấn Enter.

 2. Trong phần đã chọn, hãy thực hiện một trong các bước sau:

  • Nếu bạn đang sử dụng dải băng đơn giản hóa, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Add a new page" (Thêm trang mới) thì nhấn Enter.

  • Nếu bạn đang sử dụng dải băng đầy đủ, nhấn Alt+Windows logo, N, N. Trang chưa có tiêu đề mới được tạo và tiêu điểm di chuyển đến trường tiêu đề trang.

 3. Nhập tiêu đề cho trang mới.

Thêm văn bản

Khi khám phá các trang, bộ đọc màn hình sẽ thông báo tiêu đề là "Page title" (Tiêu đề trang) và khu vực nội dung bên dưới tiêu đề là "Canvas area" (khu vực Bức vẽ).

 1. Để dẫn hướng đến trang bạn muốn thêm văn bản, hãy nhấn Ctrl+F6 cho đến khi bạn nghe thấy: "Use this panel to select notebooks, sections and pages" (Sử dụng pa-nen này để chọn sổ tay, phần và trang). Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Page list" (Danh sách trang) theo sau là tên trang hiện đang ở tiêu điểm. Nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy tên trang mà bạn muốn, rồi nhấn Enter.

 2. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến trường tiêu đề trang và bạn sẽ nghe thấy "Page title" (Tiêu đề trang) theo sau là tiêu đề và "Editing area" (Vùng chỉnh sửa). Để di chuyển tiêu điểm đến khu vực bức vẽ, nhấn phím Tab một lần.

 3. Để thêm văn bản, hãy bắt đầu nhập ghi chú của bạn.

Chỉnh sửa và định dạng văn bản

Để làm cho văn bản của bạn dễ đọc hơn, bạn có thể sử dụng các tùy chọn định dạng văn bản cơ bản OneNote cho web với bàn phím hoặc sử dụng dải băng.

 1. Để chọn văn bản, nhấn và giữ phím Shift, rồi nhấn các phím mũi tên để di chuyển con trỏ cho đến khi bạn chọn đoạn văn bản mình muốn định dạng.

 2. Để di chuyển tiêu điểm đến tab ribbon Nhà , hãy thực hiện một trong các bước sau:

  • Nếu bạn đang sử dụng dải băng đơn giản hóa, nhấn Ctrl+F6 cho đến khi bạn nghe thấy "Home tab item" (Mục tab Trang đầu) thì nhấn Enter.

  • Nếu bạn đang sử dụng dải băng toàn màn hình, hãy nhấn F11 để chuyển sang chế độ toàn màn hình, rồi nhấn Alt+Windows phím logo, H.

 3. Để di chuyển tiêu điểm đến dải băng Trang đầu, nhấn phím Tab một lần. Để duyệt các tùy chọn định dạng trên dải băng, sử dụng phím Tab và các phím Mũi tên trái và phải. Bộ đọc màn hình sẽ thông báo các tùy chọn khi bạn di chuyển. Ví dụ: bạn có thể thay đổi kiểu phông chữ, màu phông chữ hoặc thêm các kiểu đã định dạng trước trong văn bản của mình. Để bung rộng các tùy chọn có menu con, nhấn Alt+phím Mũi tên xuống. Để chọn một tùy chọn, nhấn Enter.

  Ngoài ra, để nhanh chóng áp dụng tùy chọn định dạng, hãy sử dụng các phím tắt sau:

  • Để áp dụng định dạng đậm, nhấn Ctrl+B.

  • Để áp dụng định dạng nghiêng, nhấn Ctrl+I.

  • Để áp dụng định dạng gạch dưới, nhấn Ctrl+U.

  • Để tạo một danh sách dấu đầu dòng, nhấn Ctrl+Dấu chấm lửng (.).

  • Để tạo danh sách đánh số, nhấn Ctrl+Dấu chéo (/) hoặc Ctrl+Shift+O.

  • Để căn chỉnh văn bản sang trái, nhấn Ctrl+L.

  • Để căn chỉnh văn bản sang phải, nhấn Ctrl+R.

  • Để tăng độ trong của văn bản, nhấn Alt+Shift+phím Mũi tên phải.

  • Để giảm độ trong của văn bản, nhấn Alt+Shift+phím Mũi tên trái.

Hoàn tác hoặc làm lại một hành động

Bạn có thể dễ dàng hoàn tác hoặc làm lại một hành động, định dạng hoặc một từ đã nhập gần đây bằng bàn phím của mình.

 • Để hoàn tác một hành động, nhấn Ctrl+Z.

 • Để làm lại một hành động, nhấn Ctrl+Y.

Sao chép và dán nội dung

Nếu bạn cần di chuyển một đoạn văn bản đến vị trí khác, bạn có thể sao chép văn bản và dán ở nơi khác.

 1. Để chọn văn bản, nhấn và giữ phím Shift, rồi nhấn các phím mũi tên để di chuyển con trỏ cho đến khi bạn chọn đoạn văn bản mình muốn định dạng.

 2. Để sao chép vùng chọn, nhấn CTRL+C.

 3. Để dán nội dung đã sao chép, nhấn Ctrl+V.

Kiểm tra chính tả

Bạn có thể nhanh chóng loại bỏ lỗi và sửa lỗi chính tả cũng như đảm bảo rằng bạn đã sẵn sàng chia sẻ các trang của mình với người khác.

 1. Trên trang OneNote, nhấn Alt+F7 hoặc F7. Từ sai chính tả được tô sáng trong văn bản. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến menu ngữ cảnh có (các) đề xuất sửa chính tả.

 2. Nhấn phím Tab để di chuyển qua các đề xuất. Khi bạn nghe thấy một đề xuất mà bạn muốn sử dụng, nhấn Enter. Nếu bạn không muốn thay đổi chính tả hiện tại, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Ignore once" (Bỏ qua một lần) thì nhấn Enter.

 3. Để di chuyển đến từ sai chính tả tiếp theo, nhấn Alt+F7 hoặc F7. Khi bạn nghe thấy thông báo cho biết đã hoàn thành quá trình kiểm tra, bạn sẽ không tìm thấy thêm lỗi nào nữa.

In một trang

Nếu bạn muốn một bản in ra giấy của trang, bạn có thể in ra. Bạn cũng có thể in một trang thành tệp và lưu trữ tệp đó trên thiết bị của mình.

 1. Ở trang bạn muốn in, nhấn Ctrl+P. Hộp thoại In sẽ mở ra với tiêu điểm ở trên phần xem trước khi in.

 2. Để thay đổi máy in hiện được chọn, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Printer" (Máy in) theo sau là tên máy in hiện tại. Sau đó, nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy tên máy in mình muốn.

 3. Để chọn số bản cần in, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Copies" (Bản sao) thì nhập số bản bạn muốn.

 4. Để thay đổi hướng trang thành Dọc hoặc Ngang , nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Layout" (Bố trí) thì theo sau là hướng hiện tại. Nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn mình muốn.

 5. Để bắt đầu in, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Print button" (Nút In) thì nhấn Enter. Nếu bạn đã chọn một thiết bị máy in, trang sẽ được in.

 6. Nếu bạn đã chọn in thành tệp, hộp thoại Lưu Kết quả In Dưới dạng sẽ mở ra. Con trỏ nằm trong trường Tên tệp. Đặt tên cho tệp, rồi dẫn hướng đến thư mục bạn muốn lưu tệp. Để lưu, nhấn Alt+S.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để đọc các trang trong OneNote

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn nội dung vào sổ tay trong OneNote

Sử dụng bộ đọc màn hình để chia sẻ và cộng tác trên sổ tay trong OneNote

Phím tắt trong OneNote

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong OneNote

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×