Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Thêm và yêu cầu thư báo đã đọc cùng với thông báo chuyển phát

Một xác nhận chuyển phát sẽ xác nhận việc chuyển phát thư email của bạn đến hộp thư của người nhận, chứ không xác nhận rằng người nhận đã xem hoặc đọc thư. Một xác nhận đã đọc sẽ xác nhận rằng thư của bạn đã được mở.

Trong Outlook, người nhận thư có thể từ chối gửi xác nhận đã đọc. Có các kịch bản khác khi không gửi xác nhận đọc, chẳng hạn như nếu chương trình email của người nhận không hỗ trợ xác nhận đã đọc. Không có cách nào để bắt buộc người nhận gửi báo nhận đã đọc.

Yêu cầu thư báo đã đọc và/hoặc thư báo chuyển phát cho tất cả các thư bạn gửi

 1. Trên menu Tệp , chọn Tùy chọn > Thư.

 2. Bên dưới Theo dõi, hãy chọn hộp kiểm Xác nhận chuyển phát thư đã được chuyển đến máy chủ email của người nhận hoặc xác nhận đã đọc thư để xác nhận rằng người nhận đã xem thư.
  Thêm thông tin theo dõi vào thư của bạn.

  Mẹo: Theo kinh nghiệm tốt nhất, hãy cân nhắc chỉ theo dõi một thư có tầm quan trọng duy nhất thay vì tất cả thư. Những người nhận thỉnh thoảng nhận được thông báo yêu cầu có một xác nhận đã đọc trong thư của bạn thì nhiều khả năng họ sẽ gửi báo nhận đã đọc so với khi được nhắc mỗi lần họ nhận được thư từ bạn.

 3. Bấm OK để áp dụng các thay đổi của bạn.

Theo dõi một thư duy nhất

 1. Trong một thư email mới, trên menu Tùy chọn, trong nhóm Theo dõi, chọn hộp kiểm Yêu cầu Xác nhận chuyển phát hoặc hộp kiểm Yêu cầu Xác nhận đã đọc.Lệnh Yêu cầu biên nhận đã đọc thư trên ruy-băng

 2. Soạn email của bạn và bấm Gửi.

Theo dõi phản hồi báo nhận

 1. Mở thư gốc mà bạn đã gửi với yêu cầu chuyển phát hoặc báo nhận đã đọc. Thư này thường nằm trong thư mục Mục Đã gửi.

 2. Trên tab Thư , trong nhóm Hiển thị , chọn Theo dõi.

  Lưu ý:  Chức năng theo dõi sẽ không xuất hiện cho đến khi đã nhận được ít nhất một báo nhận. Sau khi bạn nhận được biên nhận đầu tiên trong Hộp thư đến, có thể mất vài phút trước khi có nút Theo dõi.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Tìm giải pháp cho các sự cố thường gặp hoặc nhận trợ giúp từ nhân viên hỗ trợ.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×