Thay đổi kiểu PivotTable của bạn

Nếu bạn không thích diện mạo của PivotTable sau khi tạo nó, bạn có thể chọn một kiểu khác. Ví dụ: khi bạn có nhiều dữ liệu trong PivotTable của mình, bạn có thể giúp Hiển thị các hàng hoặc cột có dải băng để dễ dàng quét hoặc để tô sáng dữ liệu quan trọng để làm nổi bật.

PivotTable được định dạng theo một kiểu khác

 1. Bấm vào chỗ bất kỳ trong PivotTable để hiện Công cụ PivotTable trên ribbon.

  Công cụ PivotTable

 2. Bấm thiết kế, rồi bấm nút xem thêm trong bộ sưu tập kiểu pivottable để xem tất cả các kiểu sẵn dùng.

  Nút Thêm trong bộ sưu tập Kiểu PivotTable

 3. Chọn kiểu bạn muốn sử dụng.

 4. Nếu bạn không nhìn thấy kiểu mình thích, bạn có thể tạo riêng của mình. Bấm vào kiểu PivotTable mới ở dưới cùng của bộ sưu tập, cung cấp tên cho kiểu tùy chỉnh của bạn, rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

  Mẹo: Nếu bạn muốn thay đổi biểu mẫu PivotTable và cách thức các trường, cột, hàng, tổng phụ, các ô trống và các đường sẽ được hiển thị, bạn có thể thiết kế bố trí và định dạng của PivotTable.

Hiển thị các hàng có dải băng để dễ dàng quét

 1. Bấm vào chỗ bất kỳ trong PivotTable để hiện Công cụ PivotTable trên ribbon.

  Công cụ PivotTable

 2. Bấm thiết kế > các hàng có dải băng (hoặc các cột có dảibăng).

  Hộp Hàng có Dải băng và Cột có Dải băng trên tab Thiết kế

Bạn có thể xem và tương tác với dữ liệu trong Pivottable, nhưng các công cụ PivotTable mà bạn cần thực hiện thay đổi đối với kiểu PivotTable không sẵn dùng trong Excel dành cho web. Bạn sẽ cần phiên bản Excel trên máy tính để có thể thực hiện điều đó. Xem thay đổi kiểu PivotTable của bạn.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể yêu cầu một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm hỗ trợ trong Cộng đồng Giải đáp hay đề xuất tính năng hoặc cải tiến mới ở Excel User Voice.

Xem thêm

Tạo PivotTable để phân tích dữ liệu trang tính

Tạo PivotTable để phân tích dữ liệu ngoài

Tạo PivotTable để phân tích dữ liệu trong nhiều bảng

Thay đổi bố trí dữ liệu của PivotTable

Thêm, thay đổi, tìm hoặc xóa định dạng có điều kiện

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×