Mục lục
×

Bạn có thể áp dụng định dạng cho toàn bộ ô và cho dữ liệu bên trong một ô— hoặc một nhóm ô. Một cách để nghĩ về điều này là các ô là khung của ảnh và ảnh bên trong khung là dữ liệu. Định dạng ô có thể bao gồm thêm viền, thêm màu hoặc tô màu và thay đổi kích cỡ hoặc kiểu ô.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video.

Áp dụng Excel kế 

  1. Chọn các ô.

  2. Chọn Trang > Kiểu, rồi chọn một kiểu.

Sửa đổi Kiểu Excel Kế

  1. Chọn các ô có kiểu Excel kế.

  2. Bấm chuột phải vào kiểu được áp dụng trong Kiểu > Đầu. Chọn Sửa đổi.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc nhận sự hỗ trợ trongCộng đồng trả lời.

Định dạng văn bản trong ô

Định

bạn muốn

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×