Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bạn có thể thay đổi diện mạo của danh sách thư và ngăn đọc trong Outlook. Email trong danh sách thư có thể được hiển thị dưới dạng thư riêng lẻ hoặc nhóm hội thoại.

Lưu ý: Nếu hướng dẫn không khớp với những gì bạn thấy, có thể bạn đang sử dụng phiên bản Outlook trên web. Hãy thử xem Hướng dẫn dành cho ứng dụng Outlook trên web.

 • Ở phía trên cùng của trang, chọn Cài đặtThiết đặt> Xem tất cả cài đặt Outlook > Thư > Bố trí.

 1. Ở đầu danh sách thư, hãy chọn Lọc.

 2. Chọn Sắp xếp theo và chọn cách bạn muốn sắp xếp email.

  Ảnh chụp màn hình menu Lọc với Sắp xếp theo được chọn

 1. Ở đầu trang, chọn Cài đặt Cài đặt để mở Cài đặt nhanh.

 2. Bên dưới Dạng xem cuộc hội thoại, hãy chọn một trong những thao tác sau:

  • Để sắp xếp thư theo cuộc hội thoại, chọn Thư mới nhất ở trên cùng hoặc Thư mới nhất ở dưới cùng.

  • Để hiển thị email dưới dạng thư cá nhân, chọn Tắt.

 1. Ở đầu trang, chọn Cài đặt Cài đặt để mở Cài đặt nhanh.

 2. Bên cạnh Hộp thư đến Ưu tiên, hãy chọn nút bật/tắt để bật hoặc tắt Hộp thư đến Ưu tiên.

  Ảnh chụp màn hình chuyển đổi Hộp thư đến Tập trung trong Cài đặt Nhanh

Hướng dẫn dành cho Outlook trên web cổ điển

Dùng thiết đặt hiển thị để điều khiển diện mạo của danh sách thư, ngăn đọc và bố trí hội thoại trong danh sách thư.

 1. Đăng nhập vào Outlook trên web.

 2. Đi tới Cài đặt Cài đặt > Cài đặt hiển thị.

  Ảnh chụp màn hình của nút Thiết đặt trên thanh dẫn hướng.

 3. Chọn một trong những tab sau đây:

  • Ngăn đọc

   Chọn cách ngăn đọc được hiển thị, hoặc ẩn ngăn đọc nếu bạn muốn. Thêm vào đó, chọn điều gì sẽ xảy ra khi bạn di chuyển hoặc xóa một mục hay đăng nhập.

  • Danh sách thư

   Chọn tên người gửi hay dòng tiêu đề sẽ xuất hiện đầu tiên, và việc có hiển thị văn bản xem trước hay không. Ngoài ra, chọn liệu có hiển thị sự kiện tiếp theo trong lịch của bạn ở phía trên cùng của danh sách thư.

  • Hội thoại

   Chọn xem thư mới nhất hiện lên ở đầu hay cuối chuỗi thư, và liệu có hiển thị các mục đã xóa hay không.

  • Hộp thư đến Ưu tiên

   Chọn xem có nên lưu trữ thư trong tab Ưu tiên và tab Khác không.

 1. Ở đầu danh sách thư, hãy chọn Lọc.

 2. Chọn Sắp xếp theo và chọn cách bạn muốn sắp xếp email.

  Ảnh chụp màn hình menu Lọc với Sắp xếp theo được chọn

 1. Ở đầu danh sách thư, hãy chọn Lọc.

 2. Chọn Hiển thị dưới dạng > Thư hoặc Cuộc hội thoại.

  Ảnh chụp màn hình menu Lọc với tính năng Hiển thị dưới dạng được chọn

 1. Ở đầu danh sách thư, hãy chọn Lọc.

 2. Chọn hoặc bỏ chọn Hiển thị hộp thư đến Ưu tiên.

  Ảnh chụp màn hình menu Lọc với tính năng Hiển thị Hộp thư đến Ưu tiên được chọn

Xem thêm

Thay đổi cỡ phông trong Outlook trên web

Thay đổi cách hiển thị email trong Outlook trên web

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×