Chủ đề liên quan
×
Trang chiếu & bố trí
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Trang chiếu & bố trí

Thay đổi thứ tự xuất hiện trên trang chiếu của các đối tượng xếp chồng, chỗ dành sẵn hoặc hình

Đối tượng trang chiếu được đặt trên trang chiếu theo thứ tự mà bạn chèn vào, đối tượng được thêm mới nhất sẽ ở trên cùng của ngăn xếp. Các lệnh Đưa lên Đưa về trên menu chuột phải (hoặc tab Trang đầu) giúp bạn dễ dàng sắp xếp lại các tầng.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video.

52 giây

Di chuyển một đối tượng

 1. Chọn đối tượng.

 2. Bấm chuột phải, rồi chọn một tùy chọn:

  Hướng

  Chọn tùy chọn này

  Đưa lên đầu >

  Đưa lên đầu để di chuyển đối tượng lên tầng trên cùng của ngăn xếp

  Đưa ra trước để di chuyển đối tượng lên một tầng trên ngăn xếp

  Đưa về cuối >

  Đưa về cuối để di chuyển đối tượng xuống tầng dưới cùng của ngăn xếp

  Đưa ra sau để di chuyển đối tượng xuống một tầng trên ngăn xếp

Sử dụng Ngăn lựa chọn để di chuyển một đối tượng

 1. Nếu một đối tượng bị ẩn sau các đối tượng khác, hãy chọn Trang đầu > Chọn > Ngăn lựa chọn.

 2. Trong Ngăn lựa chọn, kéo một mục để sắp xếp lại các đối tượng.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×