Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video.

Mẹo: Video không phải bằng ngôn ngữ của bạn? Hãy thử chọn Phụ đề Chi tiết Nút phụ đề chi tiết .

Hãy dùng thử!

Trong ứng dụng Office, bạn có thể hoàn tác và làm lại một hoặc hàng loạt các hành động.

Hoàn tác

  1. Chọn Hoàn tác hoặc nhấn Ctrl + Z.

  2. Để loại bỏ nhiều hành động, hãy chọn Hoàn tác cho đến khi tệp trở về lại những gì bạn đã có trước đó.

Lưu ý: Bạn không thể hoàn tác một hành động như lưu tệp, nhưng bạn có thể Tự động Phục vụ tệpđó.

Làm lại

  1. Chọn Làm lại hoặc nhấn Ctrl + Y.

  2. Để làm lại nhiều hành động, chọn Làm lại nhiều lần.

Bạn muốn xem thêm?

Hoàn tác, làm lại hoặc lặp lại một hành động

Tùy chỉnh Thanh công cụ Truy nhập Nhanh

Nội dung đào tạo về Word

Đào tạo về Excel

Nội dung đào tạo về PowerPoint

Đào tạo về Outlook

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×