Mục lục
×
Sử dụng Tác vụ Kaizala
Sử dụng Tác vụ Kaizala

Phát hành nội dung đào tạo

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Mẹo: Video không phải bằng ngôn ngữ của bạn? Hãy thử chọn Phụ đề Chi tiết Nút phụ đề chi tiết .

Hãy thử ngay!

Sử dụng các hành động Kaizala để thêm nội dung, thêm câu hỏi và phát hành đào tạo.

Để thêm nội dung:

 1. Chọn một cuộc trò chuyện.

 2. Gõ nhẹ vào hành động, rồi gõ nhẹ vào đào tạo.

  Nếu bạn không thấy nội dung đào tạo, hãy gõ nhẹ thêm Thêm + và thêm nó.

 3. Nhập tiêu đề, mô tả và ảnh, rồi gõ nhẹ vào dấu kiểm.

 4. Gõ nhẹ vào tiếp, rồi gõ nhẹ Thêm nội dung.

 5. Gõ nhẹ vào văn bản, thêm nội dung đào tạo của bạn, rồi gõ nhẹ xong.

Đào tạo về Kaizala

Để thêm câu hỏi:

 1. Gõ nhẹ vào thêm câu hỏi, hãy nhập câu hỏi và lựa chọn, sau đó gõ nhẹ xong.

  Nếu bạn muốn cho phép nhiều câu trả lời được chọn, hãygõ nhẹ vào hộp kiểm này trước khi bạn gõ nhẹ xong.

 2. Chọn câu trả lời và gõ nhẹ vào gửi.

  Thêm nhiều câu hỏi như bạn muốn.

 3. Gõ nhẹ vào tiếp, đặt tùy chọn của bạn, sau đó gõ nhẹ vào gửi đào tạo.

Đào tạo về Kaizala

Bạn muốn thêm nữa?

Sử dụng hành động Kaizala

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×