Mục lục
×
Sử dụng Tác vụ Kaizala
Sử dụng Tác vụ Kaizala

Thiết lập cuộc họp

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video.

Mẹo: Video không phải bằng ngôn ngữ của bạn? Hãy thử chọn Phụ đề Chi tiết Nút phụ đề chi tiết .

Hãy dùng thử!

Sử dụng các hành động của Kaizala để thiết lập cuộc họp.

  1. Ở cuối màn hình, nhấn vào tab mọi người để bắt đầu hoặc mở cuộc trò chuyện.

  2. Gõ nhẹ vào một người.

  3. Gõ nhẹ vào hành động Kaizala, sau đó gõ nhẹ vào Hãy họp.

  4. Nhập tiêu đề cuộc họp, chọn ngày tháng và thời gian, rồi chọn thời lượng.

  5. Nhập vị trí hoặc chọn vị trí hiện tại của bạn và một chương trình.

  6. Bấm Gửi.

Người dùng trả lời bằng cách chọn , khônghoặc có thể.

Để xem ảnh chụp nhanh phản hồi, trong hành động Kaizala, hãy chọn chúng ta hãy họp.

văn bản thay thế

Bạn muốn xem thêm?

Sử dụng hành động Kaizala

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×