Sử dụng Tác vụ Kaizala

Tạo và chia sẻ danh sách kiểm tra

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Mẹo: Video không phải bằng ngôn ngữ của bạn? Hãy thử chọn Phụ đề Chi tiết Nút phụ đề chi tiết .

Hãy dùng thử!

Sử dụng Kaizala và chia sẻ danh sách kiểm tra.

  1. Mở một cuộc trò chuyện.

  2. Gõ nhẹ vào hành động, và sau đó gõ nhẹ vào danh sách kiểm tra.

    Nếu bạn không nhìn thấy danh sách kiểm tra, gõ nhẹ vào Thêm khác để thêm nó.

  3. Nhập tên và mục cho danh sách kiểm tra.

  4. Chọn thêm nhiều mục để nhập nhiều mục.

  5. Bấm Gửi.

Danh sách kiểm tra Kaizala

Bạn muốn thêm nữa?

Sử dụng hành động Kaizala

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

×