Mục lục
×
Tạo sổ làm việc Excel có thể truy cập
Tạo sổ làm việc Excel có thể truy cập

Tạo bảng có thể truy cập trong Excel

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video.

Đặt tên và định dạng bảng cẩn thận để mọi người có thể truy nhập và hiểu dữ liệu, bao gồm cả những người có khiếm khuyết về khả năng đọc hoặc thị lực.

Chuyển đổi dữ liệu thành bảng

 1. Nhập dữ liệu sẽ trở thành một phần của bảng.

 2. Chọn ô bất kỳ trong dữ liệu, rồi chọn Chèn >Bảng.

 3. Hãy đảm bảo rằng tham chiếu phạm vi hoặc ô được tô sáng là chính xác.

  Ảnh chụp màn hình hộp thoại Tạo Bảng hiển thị tham chiếu phạm vi ô cho bảng đang được tạo.
 4. Đảm bảo đã chọn hộp kiểm Bảng của tôi có tiêu đề, rồi chọn OK.

Thêm tên bảng mô tả

 1. Chọn vị trí bất kỳ trong bảng.

 2. Bên dưới >Tên Bảng, hãythay thế tên chung bằng tên có ý nghĩa hơn.

Áp dụng thiết kế dễ truy nhập

 1. Chọn vị trí bất kỳ trong bảng, rồi đi đến Thiết kế.

 2. Chọn các tính năng thiết kế bạn muốn, ví dụ: Hàng Tiêu đề, Hàng có Dải băngvà Cột Đầu tiên.

 3. Để hiện tất cả các kiểu bảng sẵn dùng, hãy chọn Thêm.

  Ảnh chụp màn hình của sáu kiểu bảng đầu tiên và nút Xem thêm để xem tất cả các kiểu bảng.
 4. Từ Kiểu vừa, hãy chọn một kiểu có màu tương phản mạnh.

Tăng cỡ phông

 1. Chọn toàn bộ bảng.

 2. Đi tới Trang > Cỡ Phông, rồi chọn cỡ phông từ 12 điểm trở lên.

Tăng khoảng cách giữa các hàng

 1. Chọn toàn bộ bảng.

 2. Chọn Trang đầu > dạng > Cao Hàng.

 3. Tăng chiều cao hàng lên, ví dụ: 30 hoặc 40, rồi chọn OK.

Điều chỉnh độ rộng cột để vừa khớp với văn bản

 1. Chọn toàn bộ bảng.

 2. Chọn Trang >Định dạng > Tự động Chỉnh độ rộng Cột.
  Độ rộng của cột đã chọn sẽ điều chỉnh để phù hợp với văn bản dài nhất trong mỗi cột.

Căn trái văn bản

 1. Chọn ô, cột hoặc hàng mà bạn muốn căn chỉnh.

 2. Chọn Trang đầu > Trái Biểu tượng Căn trái .

Bạn muốn xem thêm?

Giúp người khuyết tật Excel dễ truy nhập tài liệu của bạn

Tải xuống miễn phí mẫu được dựng sẵn

Lưu tệp

Đào tạo về Excel

Đào tạo về Word

Đào tạo về PowerPoint

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×