Chủ đề liên quan
×
Tạo sổ làm việc Excel có thể truy cập
Tạo sổ làm việc Excel có thể truy cập

Tạo biểu đồ có thể truy cập trong Excel

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video.

Nếu bạn đánh nhãn các thành phần biểu đồ bằng việc chăm sóc và bao gồm văn bản thay thế, người dùng của bạn sẽ hiểu rõ hơn về dữ liệu—cho dù họ đang xem biểu đồ hay nghe bộ đọc màn hình diễn giải biểu đồ đó.

Tạo biểu đồ

 1. Chọn dữ liệu bạn muốn sử dụng cho biểu đồ.

 2. Đi tới Chèn, rồi chọn một loại biểu đồ.

Làm biểu đồ nhãn có tính mô tả

 • Tiêu đề biểu đồ: Chọn tiêu đề biểu đồ chung, rồi thay thế bằng một tiêu đề có ý nghĩa.

 • Tiêu đề trục: Chọn biểu đồ, rồi chọn Thiết kế > Thành phần Biểu đồ > đề Trục. Chọn Ngang Chính hoặc Dọc Chính. Trong biểu đồ, chọn trường Tiêu đề Trục mới, rồi nhập tiêu đề mô tả rõ ràng trục.

 • Nhãn dữ liệu: Chọn biểu đồ, rồi chọn Thiết kế > Thành phần Biểu > Nhãn Dữ liệu > Bên ngoài.

Làm cho nhãn biểu đồ dễ hiểu

 • Định dạng nhãn dữliệu : Chọn trục ngang hoặc dọc,rồi chọn Định dạng > chọn Hiện tại > chọn Định dạng . Trên ngăn Định dạng Trục, đặt các tùy chọn để điều chỉnh định dạng và mức độ dễ đọc của trục, bao gồm loại trục, chữ thập trục, vị trí, đánh dấu kiểm, vị trí và khoảng cách nhãn và định dạng số.

 • Định dạng phôngchữ : Sử dụng văn bản có màu sáng trên nền tối (hoặc văn bản đậm trên nền sáng). Áp dụng phông chữ sans serif đơn giản, có giá trị từ 12 điểm trở lên. Chọn văn bản biểu đồ mà bạn muốn thay đổi. Chọn Trangđầu và thay đổi Phông chữ,Cỡ phông, Màu phông chữvà các thuộc tính khác.

Thêm văn bản thay thế vào biểu đồ

 1. Chọn toàn bộ biểu đồ.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Chọn Định dạng > Văn bản thay thế.

  • Bấm chuột phải vào biểu đồ, rồi chọn Chỉnh sửa văn bản thay thế.

 3. Trong ngăn Văn bản thay thế, nhập văn bản thay thế mô tả biểu đồ.

Bạn muốn xem thêm?

Giúp người khuyết tật Excel dễ truy nhập tài liệu của bạn

Tạo tệp mới Office bằng cách sử dụng mẫu

Lưu tệp

Đào tạo về Excel

Đào tạo về Word

Đào tạo về PowerPoint

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×