Chủ đề liên quan
×
Chia sẻ và đồng tác giả
Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Chia sẻ và đồng tác giả

Theo dõi thay đổi và hiển thị đánh dấu

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video.

Mẹo: Video không phải bằng ngôn ngữ của bạn? Hãy thử chọn Phụ đề Chi tiết Nút phụ đề chi tiết .

Hãy dùng thử!

Bật Theo dõi thay đổi để hiển thị các chỉnh sửa được thực hiện trong tài liệu và sử dụng Hiển thị đánh dấu để hiển thị các loại hiệu chỉnh mà bạn muốn hiển thị.

Sử dụng tính năng Theo dõi Thay đổi

 • Chọn Xem lại > Theo dõi Thay đổi để bật tính năng này.

  Thực hiện chỉnh sửa trong tài liệu của bạn và Word sẽ ghi lại mọi chỉnh sửa bạn đã thực hiện.

 • Chọn Xem lại > Theo dõi Thay đổi để tắt tính năng này.

  Word sẽ ngừng thực hiện các chỉnh sửa mới và bất kỳ chỉnh sửa nào được thực hiện trong tài liệu.

Sử dụng hiện đánh dấu

 1. Chọn Xem lại >Hiển thị để Xem lại.

 2. Chọn tùy chọn bạn muốn:

  • Đánh dấu Đơn giản chỉ ra nơi những thay đổi được thực hiện bằng đường màu đỏ ở lề.

  • Tất cả Đánh dấu sẽ hiển thị tất cả chỉnh sửa bằng văn bản và đường kẻ với các màu khác nhau.

  • Không có Đánh dấu ẩn đánh dấu để hiển thị diện mạo của các thay đổi kết hợp.

  • Ban đầu hiển thị tài liệu ở hình thức ban đầu.

 3. Trong danh sách Hiện đánh dấu, chọn các kiểu hiệu chỉnh mà bạn muốn xem:

  • Chú thích

  • Chèn và Xóa

  • Định dạng

  • Bóng

  • Người Cụ thể

Bạn muốn xem thêm?

Theo dõi thay đổi trong Word

Tắt theo dõi thay đổi

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×