Mục lục
×
Chia sẻ và đồng tác giả
Chia sẻ và đồng tác giả

Theo dõi thay đổi và hiển thị vết cập nhật

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video.

Mẹo: Video không phải bằng ngôn ngữ của bạn? Hãy thử chọn Phụ đề Chi tiết Nút phụ đề chi tiết .

Hãy dùng thử!

Bật Theo dõi thay đổi để hiển thị các chỉnh sửa được thực hiện trong tài liệu và sử dụng Hiển thị đánh dấu để hiển thị các loại hiệu chỉnh mà bạn muốn hiển thị.

Sử dụng tính năng Theo dõi Thay đổi

 • Chọn Xem lại > Theo dõi Thay đổi để bật tính năng này.

  Thực hiện chỉnh sửa trong tài liệu của bạn và Word sẽ ghi lại mọi chỉnh sửa bạn đã thực hiện.

 • Chọn Xem lại > Theo dõi Thay đổi để tắt tính năng này.

  Word sẽ ngừng thực hiện các chỉnh sửa mới và bất kỳ chỉnh sửa nào được thực hiện trong tài liệu.

Sử dụng hiện đánh dấu

 1. Chọn Xem lại >Hiển thị để Xem lại.

 2. Chọn tùy chọn bạn muốn:

  • Đánh dấu Đơn giản chỉ ra nơi những thay đổi được thực hiện bằng đường màu đỏ ở lề.

  • Tất cả Đánh dấu sẽ hiển thị tất cả chỉnh sửa bằng văn bản và đường kẻ với các màu khác nhau.

  • Không có Đánh dấu ẩn đánh dấu để hiển thị diện mạo của các thay đổi kết hợp.

  • Ban đầu hiển thị tài liệu ở hình thức ban đầu.

 3. Trong danh sách Hiện đánh dấu, chọn các kiểu hiệu chỉnh mà bạn muốn xem:

  • Chú thích

  • Chèn và Xóa

  • Định dạng

  • Bóng

  • Người Cụ thể

Bạn muốn xem thêm?

Theo dõi thay đổi trong Word

Tắt theo dõi thay đổi

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×