Chủ đề liên quan
×
Chia sẻ và đồng tác giả
Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.
Chia sẻ và đồng tác giả

Chấp nhận hoặc từ chối các thay đổi

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video.

Mẹo: Video không phải bằng ngôn ngữ của bạn? Hãy thử chọn Phụ đề Chi tiết Nút phụ đề chi tiết .

Hãy dùng thử!

Trước khi bạn chia sẻ tài liệu của mình, hãy chấp nhận hoặc từ chối thay đổi được theo dõi để loại bỏ mọi vết cập nhập để có được một diện tích gọn gàng.

Chấp nhận hoặc từ chối từng thay đổi

 1. Đặt con trỏ ở đầu tài liệu.

 2. Chọn Xem lại > Tiếp theo để xem thay đổi được theo dõi đầu tiên.

 3. Để giữ lại thay đổi, hãy chọn Chấp nhận.

  Để loại bỏ thay đổi, chọn Từ chối.

Lặp lại bước này cho đến khi bạn đã xem lại tất cả thay đổi được theo dõi trong tài liệu.

Chấp nhận hoặc từ chối tất cả thay đổi cùng một lúc

 1. Đặt con trỏ ở đầu tài liệu.

 2. Để chấp nhận tất cả thay đổi, hãy chọn Xem lại, chọn mũi tên bên dưới Chấpnhận , sau đó chọn Chấp nhận Tất cả Thay đổi.

  Để từ chối tất cả thay đổi, hãy chọn Xem lại, chọn mũi tên bên dưới Từ chối, sau đó chọn Từ chối Tất cả Thay đổi.

Xóa chú thích

 • Để loại bỏ chú thích, chọn Xem lại > xóa.

  Hoặc bấm chuột phải vào chú thích, rồi chọn Xóa chú thích.

 • Để loại bỏ tất cả chú thích, chọn Xem lại, chọn mũi tên bên dưới Xóa, sau đó chọn Xóa tất cả chú thích trong tài liệu.

Bạn muốn xem thêm?

Theo dõi thay đổi trong Word

Chấp nhận thay đổi được theo dõi

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×