Chủ đề liên quan
×
Chia sẻ và đồng tác giả
Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Chia sẻ và đồng tác giả

Chấp nhận hoặc từ chối thay đổi

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video.

Mẹo: Video không phải bằng ngôn ngữ của bạn? Hãy thử chọn Phụ đề Chi tiết Nút phụ đề chi tiết .

Hãy dùng thử!

Trước khi bạn chia sẻ tài liệu của mình, hãy chấp nhận hoặc từ chối thay đổi được theo dõi để loại bỏ mọi vết cập nhập để có được một diện tích gọn gàng.

Chấp nhận hoặc từ chối từng thay đổi

 1. Đặt con trỏ ở đầu tài liệu.

 2. Chọn Xem lại > Tiếp theo để xem thay đổi được theo dõi đầu tiên.

 3. Để giữ lại thay đổi, hãy chọn Chấp nhận.

  Để loại bỏ thay đổi, chọn Từ chối.

Lặp lại bước này cho đến khi bạn đã xem lại tất cả thay đổi được theo dõi trong tài liệu.

Chấp nhận hoặc từ chối tất cả thay đổi cùng một lúc

 1. Đặt con trỏ ở đầu tài liệu.

 2. Để chấp nhận tất cả thay đổi, hãy chọn Xem lại, chọn mũi tên bên dưới Chấpnhận , sau đó chọn Chấp nhận Tất cả Thay đổi.

  Để từ chối tất cả thay đổi, hãy chọn Xem lại, chọn mũi tên bên dưới Từ chối, sau đó chọn Từ chối Tất cả Thay đổi.

Xóa chú thích

 • Để loại bỏ chú thích, chọn Xem lại > xóa.

  Hoặc bấm chuột phải vào chú thích, rồi chọn Xóa chú thích.

 • Để loại bỏ tất cả chú thích, chọn Xem lại, chọn mũi tên bên dưới Xóa, sau đó chọn Xóa tất cả chú thích trong tài liệu.

Bạn muốn xem thêm?

Theo dõi thay đổi trong Word

Chấp nhận thay đổi được theo dõi

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×