Chủ đề liên quan
×
Chia sẻ và đồng tác giả
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Chia sẻ và đồng tác giả

Chia sẻ tài liệu

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video.

Hãy dùng thử!

Chia sẻ tài liệu với đồng nghiệp hoặc bạn bè để bạn có thể cộng tác cùng nhau.

Chia sẻ tài liệu

  1. Chọn Chia sẻ.

  2. Lưu tệp vào OneDrive.

  3. Đặt tên cho tệp.

  4. Chọn quyền để quyết định ai có quyền truy nhập vào tệp và liệu họ có thể chỉnh sửa tệp đó không.

  5. Thêm tên hoặc địa chỉ email cho những người bạn muốn chia sẻ cùng.

  6. Nhập thông báo tùy chọn nếu bạn muốn.

  7. Chọn Gửi.

Bạn muốn thêm nữa?

Chia sẻ tài liệu của bạn trong Word 2016 for Windows

Cộng tác trên tài liệu Word với tính năng đồng tác giả theo thời gian thực

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×