Chủ đề liên quan
×
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Xem lịch biểu Planner của bạn trong lịch Outlook
Your browser does not support video. Install Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player, or Internet Explorer 9.

Hãy dùng thử!

Lập kế hoạch cho thời gian của bạn tốt hơn bằng cách nhìn thấy các tác vụ Planner trên lịch Outlook của bạn.

Thêm gói đăng ký của bạn vào lịch Outlook

 1. Ở phía trên cùng của bảng Planner, chọn ba chấm ...

 2. Chọn thêm gói vào lịch Outlook.

  Lưu ý: 

  • Nếu bạn không thấy tùy chọn này, chủ sở hữu gói cần phát hành gói như một lịch Outlook:

  • Kế hoạch bây giờ là công khai cho tất cả các thành viên của kế hoạch.

  1. Chọn ba chấm ... .

  2. Chọn thêm gói vào lịch Outlook.

  3. Chọn phát hành, rồichọn Thêm vào Outlook

 3. Trên tab đăng ký từ web , thay đổi tên lịch nếu bạn thích, rồi chọn nhập.

Xem kế hoạch và tác vụ của bạn trong Outlook

 1. Bên dưới các lịch khác, hãy chọn gói đăng ký của bạn.

 2. Chọn một tác vụ Planner để xem nhanh dạng xem.

 3. Để xem thêm chi tiết, hãy chọn mũi tên xem sự kiện ở phía trên bên phải.

  Tại đây bạn có thể thấy ngày, tiến trình và tóm tắt danh sách kiểm tra.

  Bạn cũng có thể chọn mở nhiệm vụ này trong Microsoft Planner.

  Trong Planner, bạn có thể sửa nhiệm vụ này như bình thường.

Bạn muốn thêm nữa?

Sử dụng Dạng xem lịch biểu trong Microsoft Planner

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×