Sử dụng Planner

Xem lịch biểu Planner của bạn trong lịch Outlook

Xem lịch biểu Planner của bạn trong lịch Outlook

Hãy dùng thử!

Lập kế hoạch cho thời gian của bạn tốt hơn bằng cách nhìn thấy các tác vụ Planner trên lịch Outlook của bạn.

Thêm gói đăng ký của bạn vào lịch Outlook

 1. Ở phía trên cùng của bảng Planner, chọn ba chấm ...

 2. Chọn thêm gói vào lịch Outlook.

  Lưu ý: 

  • Nếu bạn không thấy tùy chọn này, chủ sở hữu gói cần phát hành gói như một lịch Outlook:

  • Kế hoạch bây giờ là công khai cho tất cả các thành viên của kế hoạch.

  1. Chọn ba chấm ... .

  2. Chọn thêm gói vào lịch Outlook.

  3. Chọn phát hành, rồichọn Thêm vào Outlook

 3. Trên tab đăng ký từ web , thay đổi tên lịch nếu bạn thích, rồi chọn nhập.

Xem kế hoạch và tác vụ của bạn trong Outlook

 1. Bên dưới các lịch khác, hãy chọn gói đăng ký của bạn.

 2. Chọn một tác vụ Planner để xem nhanh dạng xem.

 3. Để xem thêm chi tiết, hãy chọn mũi tên xem sự kiện ở phía trên bên phải.

  Tại đây bạn có thể thấy ngày, tiến trình và tóm tắt danh sách kiểm tra.

  Bạn cũng có thể chọn mở nhiệm vụ này trong Microsoft Planner.

  Trong Planner, bạn có thể sửa nhiệm vụ này như bình thường.

Bạn muốn thêm nữa?

Sử dụng Dạng xem lịch biểu trong Microsoft Planner

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

×