Mục lục
×
Tạo kế hoạch mới trong cùng một nhóm
Hình ảnh thiết bị Surface Book

Hãy dùng thử!

Sử dụng Microsoft Planner để tạo một gói mới trong cùng một nhóm.

  1. Chọn gói mới.

  2. Nhập tên kế hoạch.

  3. Chọn Thêm vào một nhóm Office 365 hiện có.

  4. Tìm kiếm một nhóm hoặc chọn một nhóm từ danh sách.

  5. Chọn chọn Nhóm.

  6. Chọn tạo kế hoạch.

Lưu ý: 

  • Bạn có thể sao chép và di chuyển các tác vụ trong cùng một kế hoạch hoặc đến một gói khác trong cùng nhóm.

  • Bạn cũng có thể sao chép các tác vụ vào một gói trong một nhóm khác, nhưng bạn không thể di chuyển tác vụ vào một gói trong một nhóm khác.

  • Vì các nhóm cũng được tích hợp trên các nhóm Microsoft 365, bạn cũng có thể thêm một kế hoạch cho nhóm nếu nó dùng cùng một nhóm cơ bản.

Bạn muốn thêm nữa?

Tạo kế hoạch trong Microsoft Planner

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×