Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Hình ảnh khái niệm dành cho hướng dẫn trải nghiệm hiện đại

Trở nên hiện đại nhờ SharePoint

Trải nghiệm hiện đại trong SharePoint được thiết kế để hấp dẫn, linh hoạt và nhanh hơn. Trải nghiệm hiện đại giúp mọi người dễ dàng tạo site và trang động và đẹp, có thể hiển thị trên thiết bị di động. Nhưng điểm khác biệt giữa trải nghiệm cổ điển và hiện đại là gì và bạn phổ biến cách tạo trải nghiệm hiện đại cho tổ chức của mình bằng cách nào? Chúng tôi cùng soạn thảo một hướng dẫn để trợ giúp bạn tìm hiểu về trải nghiệm hiện đại và cách bạn có thể bắt đầu tận dụng lợi thế của trải nghiệm này.

Chuyển đến hướng dẫn về trải nghiệm hiện đại

Khám phá SharePoint

Nội dung đào tạo về SharePoint

Tìm hiểu thông tin cơ bản hoặc khám phá thêm với các khóa đào tạo này.

Khám phá nội dung đào tạo

SharePoint là gì?

Tạo, lưu trữ và chia sẻ nội dung bằng SharePoint Online.

Tìm hiểu ngay

Tạo site

Cộng tác với nội dung nhóm bằng cách sử dụng SharePoint Online.

Bắt đầu ngay

Hỗ trợ cho SharePoint 2013 đã kết thúc

Tìm hiểu ý nghĩa của việc kết thúc hỗ trợ và làm thế nào để nâng cấp lên Microsoft 365.

Nhận chi tiết

Kết nối tổ chức của bạn

Các site trung tâm SharePoint kết nối và tổ chức các site để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của tổ chức bạn. Với các site trung tâm, bạn có thể áp dụng điều hướng và thương hiệu chung trên các trang được liên kết, cho phép tìm kiếm trên các trang web đó và tăng tốc độ khám phá nội dung như tin tức và các hoạt động khác trên trang web.

Tìm hiểu thêm về các trang web trung tâm

Site hub