Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Chủ đề nổi bật

Vỏ bảo vệ Loại Surface và dấu chấm hỏi

Khắc phục sự cố Loại Bìa hoặc Bàn phím Surface

Bạn đang gặp sự cố với Bàn phím hoặc Loại Bìa Surface của mình? Thử các giải pháp sau.

Khắc phục sự cố bàn phím

Chuột Surface và dấu hỏi

Khắc phục sự cố với chuột hoặc bàn phím Surface của bạn

Hãy thử các bước này để ghép cặp chuột và bàn phím và sử dụng chúng.

Bắt đầu khắc phục sự cố về phụ kiện

Biểu tượng tải xuống, chuột và bàn phím

Tải xuống Trung tâm Bàn phím và Chuột Microsoft

Tùy chỉnh chuột và bàn phím của bạn với ứng dụng này.

Tải xuống ngay

Surface Hub và dấu hỏi

Khắc phục sự cố Surface Dock và các trạm đậu

Nếu bạn gặp sự cố khi sử dụng Surface Dock hoặc trạm kết nối hoạt động với Surface, dưới đây là phần trợ giúp.

Khắc phục sự cố gắn đế

Ảnh phụ kiện Surface

Phụ kiện Surface 

Khám phá các phụ kiện Surface mới nhất và tìm hiểu cách thiết lập. 

Sử dụng Chuột Surface Arc

Sử dụng Surface Dock

Sử dụng Surface USB-C Travel Hub

Bộ dụng cụ Thích nghi Surface

Xem những gì được bao gồm trong Bộ dụng cụ Thích nghi Surface, cách cài đặt nhãn và một số công dụng được đề xuất.

Hướng dẫn Bộ dụng cụ Thích nghi Surface

Kết xuất Bộ Trợ năng Surface