Quản lý cuộc hẹn, kế hoạch, ngân sách — dễ dàng với Microsoft 365.

Luôn đi trước một bước nhờ Microsoft 365. Đăng ký ngay >

Hình ảnh thiết bị Surface Book

Sử dụng bút bề mặt

Viết, vẽ và dẫn hướng bằng bút trên bề mặt của bạn.  

Tìm hiểu thêm 

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Khám phá bút thon trên bề mặt

Màn hình vẽ trên bề mặt

Tự do thể hiện bản thân cùng tính năng viết tay kỹ thuật số 

Nhận các mẹo về cách sử dụng bút của bạn trong Microsoft 365.  

Tìm hiểu thêm

Dùng bút mỏng mặt

Sử dụng bút thon trên bề mặt 

Tìm hiểu cách tính phí bút của bạn và kết nối với bề mặt của bạn.  

Tìm hiểu thêm

USB-C tính phí cơ bản với bút mỏng bề mặt

Sử dụng USB-C tính phí cơ bản bằng bút của bạn 

Thiết lập cơ sở tính phí của bạn để lưu trữ bút mỏng cho bề mặt của bạn. 

Tìm hiểu thêm

Bút mỏng trên bề mặt và biểu tượng pin

Khắc phục sự cố khi sạc bút của bạn 

Nếu bề mặt mỏng của bạn không được tính phí, hãy thử các bước sau để khắc phục. 

Tìm hiểu thêm

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Khám phá bút Surface

Bút bề mặt và bút mỏng trong bề mặt

Tôi có bút bề mặt nào?

Tìm hiểu những bút nào mà bạn có và mô hình bề mặt hoạt động với nó. 

Tìm hiểu thêm

Bút bề mặt và dấu chấm hỏi

Khắc phục sự cố bút bề mặt của bạn

Hãy thử các bước này nếu bút của bạn không được ghép nối hoặc làm việc với bề mặt của bạn.  

Tìm hiểu thêm

Bút và pin bề mặt

Thay đổi pin bút mặt

Tìm hiểu cách thay đổi pin trong bút của bạn. 

Tìm hiểu thêm

Mẹo bút bề mặt trỏ

Thay thế các mẹo bút Surface 

Tìm hiểu cách nhận lời khuyên thay thế cho bút của bạn. 

Tìm hiểu thêm

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Làm việc từ xa

Lấy tài nguyên và công cụ để kết nối, làm việc, tìm hiểu và phát từ nhà. 

Tìm hiểu thêm

Làm việc trên Surface Book.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Nhận hỗ trợ
Liên hệ với chúng tôi
Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng
Mua Microsoft 365
Xem các gói và giá cả