Chủ đề liên quan
×
Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Cách sử dụng Bút Surface

Tương tác với người Bề mặt bạn theo những cách mới bằng Bút Surface. Nếu bạn không chắc mình có bút nào, hãy chuyển đến Xác định Bút Surface và các tính năng của bạn

Dưới đây là tổng quan về những việc bạn có thể làm với bút của mình:

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Viết và vẽ

Sử dụng Bút Surface trong bất kỳ ứng dụng nào hỗ trợ viết tay. Để xem ứng dụng nào cần bắt đầu, hãy đi tới phần Dùng thử các ứng dụng này bằng Bút của bạn.

Bắt đầu viết bằng bút 

Đặt tay lên màn hình, giống như bạn làm trên một mẩu giấy, sau đó bắt đầu viết. Tài liệuBề mặt được thiết kế để bỏ qua bàn tay và các đầu vào khác trong khi bạn viết. Sử dụng con trỏ xuất hiện bên dưới mẹo bút để hướng dẫn bạn trong khi viết tay.

Để xóa, hãy xoay bút và chà đầu bút lên chữ viết hoặc bản vẽ của bạn.

Nhập văn bản bằng bút

Nếu bạn muốn viết thay vì nhập bằng bàn phím, bạn có thể sử dụng bàn phím cảm ứng xuất hiện trên màn hình. Để tìm hiểu cách sử dụng, hãy chuyển đến Tìm hiểu về bàn phím cảm ứng.

Dẫn hướng và bấm bằng bút của bạn

Bạn có thể sử dụng bút trong Windows, tương tự như cách bạn sử dụng chuột hoặc bàn phím. Dưới đây là một số hành động bạn có thể bắt đầu. 

Nếu bạn muốn

Thực hiện việc này bằng bút của bạn

Bấm hoặc chọn

Nhấn vào một mục.

Bấm chuột phải 

Nhấn và giữ nút cạnh, sau đó nhấn vào mục đó.

Kéo và thả

Đặt bút của bạn vào một mục và giữ nó ở đó cho đến khi vòng tròn xung quanh con trỏ hoàn tất. Sau đó di chuyển mục đến nơi bạn muốn.

Chọn nhiều mục 

Nhấn và giữ nút cạnh, sau đó kéo bút qua các mục bạn muốn chọn.

Lưu ý: Một số hành động khác nhau tùy theo ứng dụng hoặc tính năng Windows bạn đang sử dụng. 

Sử dụng nút trên cùng của bút

Ghép Bề mặt Bút 

Bút của bạn sử dụng Bluetooth để ghép nối với thiết bị Bề mặt. Cách thực hiện như sau:

  1. Chọn Bắt đầu > Đặt > thiết bị Bluetooth & thiết > Thêm thiết > Bluetooth.

  2. Nhấn và giữ nút trên cùng của bút trong 5-7 giây cho đến khi đèn LED nhấp nháy màu trắng để bật chế độ ghép nối Bluetooth.

  3. Chọn bút của bạn để ghép nối bút với Bề mặt.

Sử dụng lối tắt nút trên cùng

Sau khi bút được ghép nối, bạn sẽ có thể sử dụng nút trên cùng. Nút trên cùng thực hiện những tác vụ khác nhau tùy thuộc vào cách bạn tương tác với nút. Để thay đổi các lối tắt này, hãy chọn Bắt > Cài đặt > Thiết & Bluetooth cho > Bút & Windows Ink

Nếu bạn muốn

Thực hiện việc này bằng bút của bạn

Mở Microsoft Whiteboard

Bấm một lần vào nút trên cùng.

Mở Ứng dụng Cắt & phác thảo

Bấm đúp vào nút trên cùng.

Mở Ghi chú dính

Nhấn và giữ nút trên cùng.

Tùy chỉnh bút của bạn

Thay đổi áp suất bút

Sử dụng ứng dụng Surface để kiểm tra cài đặt áp suất bút của bạn. Để mở surface, hãy chọn Bắt đầu , nhập surface và chọn surface đó để mở ứng dụng. Nếu ứng dụng không mở, hãy tải ứng dụng từ Microsoft Store.

Mở ứng dụng Surface

Sau khi mở, chọn tab Bút để điều chỉnh áp suất bút.

Kiểm tra mức pin

Bạn cũng có thể kiểm tra mức pin trên tab Bút trong ứng dụng Surface.

Thay đổi cài đặt bút

Nếu bạn muốn thay đổi lối tắt trên cùng của nút, thay đổi tay cầm bút hoặc thay đổi các cài đặt bút khác, hãy chuyển đến Thay đổi cài đặt bút để biết thêm thông tin.

Mở cài đặt bút

Dùng thử các ứng dụng này bằng bút của bạn

Bạn đã sẵn sàng viết ý tưởng, ghi chú và làm việc hiệu quả hơn với tính năng viết tay? Bắt đầu với các ứng dụng này. 

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Microsoft Whiteboard

Microsoft Whiteboard là một bức vẽ kỹ thuật số có hình thức tự do, nơi bạn có thể đưa các ý tưởng, nội dung và ghi chú của mình vào một nơi.

Tải Microsoft Whiteboard

OneNote

OneNote tay kỹ thuật số để ghi lại và sắp xếp mọi thứ trên các thiết bị của bạn. Ghi lại danh sách việc cần làm của bạn, theo dõi ghi chú của bạn và vẽ ý tưởng của bạn. 

Tải OneNote

Microsoft 365 

Microsoft 365 cho phép bạn tạo ra công việc tốt nhất của mình trong Excel, Word, PowerPoint, Outlook, và nhiều hơn nữa. Sử dụng bút của bạn để chú thích tài liệu, dẫn hướng qua các bản trình bày và vẽ sơ đồ.

Tải Microsoft 365

Microsoft To Do

Làm giúp bạn quản lý, ưu tiên và hoàn thành những điều quan trọng nhất bạn cần để đạt được mỗi ngày, hoạt động trên cơ sở tích hợpMicrosoft 365 năng.

Tải Microsoft To Do

Chủ đề liên quan

Tương tác với người dùng Bề mặt theo những cách mới bằng bút Bề mặt của bạn. Nếu bạn không chắc mình có bút nào, hãy chuyển đến Xác định Bút Surface và các tính năng của bạn

Dưới đây là tổng quan về những việc bạn có thể làm với bút của mình:

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Viết và vẽ

Sử dụng Bút Bề mặt của bạn trong bất kỳ ứng dụng nào hỗ trợ viết tay. Để xem ứng dụng nào cần bắt đầu, hãy đi tới phần Dùng thử các ứng dụng này bằng Bút của bạn.

Bắt đầu viết bằng bút 

Đặt tay lên màn hình, giống như bạn làm trên một mẩu giấy, sau đó bắt đầu viết. Tài liệu Bề mặt được thiết kế để bỏ qua bàn tay và các đầu vào khác trong khi bạn viết. Sử dụng con trỏ xuất hiện bên dưới mẹo bút để hướng dẫn bạn trong khi viết tay.

Để xóa, hãy xoay bút và chà đầu bút lên chữ viết hoặc bản vẽ của bạn.

Nhập văn bản bằng bút

Nếu bạn muốn viết thay vì nhập bằng bàn phím, bạn có thể sử dụng bàn phím cảm ứng xuất hiện trên màn hình. Để tìm hiểu cách sử dụng, hãy chuyển đến Tìm hiểu về bàn phím cảm ứng.

Dẫn hướng và bấm bằng bút của bạn

Bạn có thể sử dụng bút trong Windows, tương tự như cách bạn sử dụng chuột hoặc bàn phím. Dưới đây là một số hành động bạn có thể bắt đầu. 

Nếu bạn muốn

Thực hiện việc này bằng bút của bạn

Bấm hoặc chọn

Nhấn vào một mục.

Bấm chuột phải 

Nhấn và giữ nút cạnh, sau đó nhấn vào mục đó.

Kéo và thả

Đặt bút của bạn vào một mục và giữ nó ở đó cho đến khi vòng tròn xung quanh con trỏ hoàn tất. Sau đó di chuyển mục đến nơi bạn muốn.

Chọn nhiều mục 

Nhấn và giữ nút cạnh, sau đó kéo bút qua các mục bạn muốn chọn.

Lưu ý: Một số hành động khác nhau tùy theo ứng dụng hoặc tính năng Windows bạn đang sử dụng. 

Sử dụng nút trên cùng của bút

Ghép Bề mặt Bút 

Bút của bạn sử dụng Bluetooth để ghép nối với thiết bị Bề mặt. Cách thực hiện như sau:

  1. Chuyển đến Bắt đầu > Đặt > thiết bị > Bluetooth hoặc thiết bị khác > Bluetooth .

  2. Nhấn và giữ nút trên cùng của bút trong 5-7 giây cho đến khi đèn LED nhấp nháy màu trắng để bật chế độ ghép nối Bluetooth.

  3. Chọn bút của bạn để ghép nối bút với Bề mặt.

Sử dụng lối tắt nút trên cùng

Sau khi bút được ghép nối, bạn sẽ có thể sử dụng nút trên cùng. Nút trên cùng thực hiện những tác vụ khác nhau tùy thuộc vào cách bạn tương tác với nút. Để thay đổi các phím tắt này, hãy chuyển đến Bắt > Cài đặt > thiết bị >Bút & Windows Ink .    

Nếu bạn muốn

Thực hiện việc này bằng bút của bạn

Mở Microsoft Whiteboard

Bấm một lần vào nút trên cùng.

Mở Ứng dụng Cắt & phác thảo

Bấm đúp vào nút trên cùng.

Mở Ghi chú dính

Nhấn và giữ nút trên cùng.

Tùy chỉnh bút của bạn

Thay đổi áp suất bút

Sử dụng ứng dụng Surface để kiểm tra cài đặt áp suất bút của bạn. Để mở surface, hãy chọn Bắt đầu , nhập surface và chọn surface đó để mở ứng dụng. Nếu ứng dụng không mở, hãy tải ứng dụng từ Microsoft Store.

Mở ứng dụng Surface

Sau khi mở, chọn tab Bút để điều chỉnh áp suất bút.

Kiểm tra mức pin

Bạn cũng có thể kiểm tra mức pin trên tab Bút trong ứng dụng Surface.

Thay đổi cài đặt bút

Nếu bạn muốn thay đổi lối tắt trên cùng của nút, thay đổi tay cầm bút hoặc thay đổi các cài đặt bút khác, hãy chuyển đến Thay đổi cài đặt bút để biết thêm thông tin.

Mở cài đặt bút

Dùng thử các ứng dụng này bằng bút của bạn

Bạn đã sẵn sàng viết ý tưởng, ghi chú và làm việc hiệu quả hơn với tính năng viết tay? Bắt đầu với các ứng dụng này. 

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Microsoft Whiteboard

Microsoft Whiteboard là một bức vẽ kỹ thuật số có hình thức tự do, nơi bạn có thể đưa các ý tưởng, nội dung và ghi chú của mình vào một nơi.

Tải Microsoft Whiteboard

OneNote

OneNote tay kỹ thuật số để ghi lại và sắp xếp mọi thứ trên các thiết bị của bạn. Ghi lại danh sách việc cần làm của bạn, theo dõi ghi chú của bạn và vẽ ý tưởng của bạn. 

Tải OneNote

Microsoft 365 

Microsoft 365 cho phép bạn tạo ra công việc tốt nhất của mình trong Excel, Word, PowerPoint, Outlook, và nhiều hơn nữa. Sử dụng bút của bạn để chú thích tài liệu, dẫn hướng qua các bản trình bày và vẽ sơ đồ. 

Tải Microsoft 365

Microsoft To Do

Làm giúp bạn quản lý, ưu tiên và hoàn thành những điều quan trọng nhất bạn cần để đạt được mỗi ngày, hoạt động trên cơ sở tích hợp Microsoft 365 năng.

Tải Microsoft To Do

Chủ đề liên quan

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Tìm giải pháp cho các sự cố thường gặp hoặc nhận trợ giúp từ nhân viên hỗ trợ.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×