Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Áp dụng cho:

Microsoft .NET Framework 2.0 Microsoft .NET Framework 3.0

QUAN TRỌNG Xác minh rằng bạn đã cài đặt các bản cập nhật bắt buộc được liệt kê trong phần Cách tải bản cập nhật này trước khi cài đặt bản cập nhật này. 

QUAN TRỌNGMột số khách hàng sử dụng Windows Server 2008 SP2 và đã kích hoạt phần bổ trợ mã đa kích hoạt (MAK) ESU trước khi cài đặt các bản cập nhật ngày 14 tháng 1 năm 2020 có thể cần phải kích hoạt lại khóa của họ. Kích hoạt lại trên các thiết bị bị ảnh hưởng chỉ nên được yêu cầu một lần.  Để biết thông tin về việc kích hoạt, hãy xem bài đăng blog này.

QUAN TRỌNG Các tệp cab quét WSUS sẽ tiếp tục có sẵn cho Windows Server 2008 SP2. Nếu bạn có một tập hợp con các thiết bị chạy các hệ điều hành này mà không có ESU, chúng có thể hiển thị dưới dạng không tuân thủ trong bộ công cụ tuân thủ và quản lý bản vá của bạn.

QUAN TRỌNG Khách hàng đã mua Bản cập nhật Bảo mật Mở rộng (ESU) cho các phiên bản tại chỗ của các hệ điều hành này phải tuân theo các quy trình trong KB4522133 để tiếp tục nhận các bản cập nhật bảo mật sau khi hỗ trợ mở rộng kết thúc vào ngày 14 tháng 1 năm 2020. Để biết thêm thông tin về ESU và các phiên bản được hỗ trợ, hãy xem KB4497181.

QUAN TRỌNG Bắt đầu từ ngày 15 tháng 1 năm 2020, một thông báo toàn màn hình sẽ xuất hiện trong đó mô tả nguy cơ tiếp tục sử dụng Windows 7 Gói Dịch vụ 1 sau khi kết thúc hỗ trợ vào ngày 14 tháng 1 năm 2020. Thông báo sẽ ở trên màn hình cho đến khi bạn tương tác với thông báo đó. Thông báo này sẽ chỉ xuất hiện trên các phiên bản sau của Windows 7 Gói Dịch vụ 1:

Lưu ýThông báo sẽ không xuất hiện trên các máy đã tham gia miền hoặc các máy ở chế độ kiosk.

Tóm tắt

Bản cập nhật bảo mật này khắc phục sự cố trong đó việc người dùng cục bộ mở tệp được tạo đặc biệt có thể gây ra tình trạng từ chối dịch vụ trên một hệ thống bị ảnh hưởng. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem CVE-2022-30130.

Các sự cố đã biết trong bản cập nhật này

Microsoft hiện chưa ghi nhận bất kỳ sự cố nào trong bản cập nhật này.

Thông tin bổ sung về bản cập nhật này

Các bài viết sau có chứa thông tin bổ sung về bản cập nhật này liên quan đến các phiên bản sản phẩm riêng lẻ.

  • 5013840 Mô tả về Bản cập nhật Dành riêng cho Bảo mật cho .NET Framework 2.0, 3.0, 4.6.2 dành cho Windows Server 2008 SP2 (KB5013840)

Cách nhận và cài đặt bản cập nhật

Trước khi cài đặt bản cập nhật này

Điều kiện tiên quyết:

Để áp dụng bản cập nhật này, bạn phải cài .NET Framework 2.0, 3.0.

Bạn phải cài đặt các bản cập nhật được liệt kê bên dưới và khởi động lại thiết bị trước khi cài đặt Bản tổng hợp mới nhất. Việc cài đặt các bản cập nhật này sẽ cải thiện độ tin cậy của quá trình cập nhật và giảm thiểu các sự cố tiềm ẩn trong khi cài đặt Bản tổng hợp và áp dụng bản sửa lỗi bảo mật của Microsoft.

  1. Bản cập nhật sắp xếp cung cấp dịch vụ ngày 9 tháng 4 năm 2019 (SSU) (KB4493730). Để tải gói độc lập cho SSU này, hãy tìm kiếm gói đó trong Danh mục Microsoft Update. Bản cập nhật này là bắt buộc để cài đặt các bản cập nhật chỉ SHA-2 đã ký.

  2. Bản cập nhật SHA-2 mới nhất (KB4474419) được phát hành vào ngày 8 tháng 10 năm 2019. Nếu bạn đang sử dụng Windows Update, bản cập nhật SHA-2 mới nhất sẽ tự động được cung cấp cho bạn. Bản cập nhật này là bắt buộc để cài đặt các bản cập nhật chỉ SHA-2 đã ký. Để biết thêm thông tin về các bản cập nhật SHA-2, hãy xem Yêu cầu Hỗ trợ Ký Mã SHA-2 2019 Windows và WSUS.

  3. Gói Chuẩn bị Cấp phép Bản cập nhật Bảo mật Mở rộng (ESU) (KB4538484) phát hành ngày 11 tháng 2 năm 2020. Gói chuẩn bị cấp phép ESU sẽ được cung cấp cho bạn từ WSUS. Để tải gói độc lập cho gói chuẩn bị cấp phép ESU, hãy tìm kiếm gói đó trong Danh mục Microsoft Update.

Cài đặt bản cập nhật này

Kênh Phát hành

Sẵn dùng

Bước Tiếp theo

Danh mục Microsoft Update

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang web Danh mục Microsoft Update .

Windows Dịch vụ Cập nhật Máy chủ (WSUS)

Bản cập nhật này sẽ tự động đồng bộ với WSUS nếu bạn đặt cấu hình Các Sản phẩm và Phân loại như sau:

Sản phẩm:Windows Server 2008 Gói Dịch vụ 2

Phân loại: Bản cập nhật Bảo mật

Yêu cầu khởi động lại

Bạn có thể cần phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này nếu bất kỳ tệp bị ảnh hưởng nào đang được sử dụng. Chúng tôi khuyên bạn nên thoát khỏi tất cả các .NET Framework dụng dựa trên nền tảng điện toán đám mây trước khi áp dụng bản cập nhật này.

Cập nhật thông tin triển khai

Để biết chi tiết triển khai cho bản cập nhật bảo mật này, hãy đi tới bài viết sau đây trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

20220510 Thông tin triển khai bản cập nhật bảo mật: ngày 10 tháng 5 năm 2022

Cập nhật thông tin loại bỏ

Chú ý Chúng tôi khuyên bạn không nên xóa bất kỳ bản cập nhật bảo mật nào. Để loại bỏ bản cập nhật này, hãy sử dụng mục Chương trình và Tính năng trong Panel điều khiển.

Cập nhật thông tin khởi động lại

Bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại hệ thống sau khi bạn áp dụng bản cập nhật trừ khi các tệp đang được cập nhật bị khóa hoặc đang được sử dụng.

Thông tin tệp

Thông tin về băm tệp

Tên tệp

Hàm băm SHA256

Windows6.0-KB5013619-x64.msu

35DEDACEBB69103132128F962E3618FB33A5B1F004AFD2E7C4772607B15388F1

Windows6.0-KB5013619-x86.msu

0C3C7F95AC25632B0D9496D4418B45A3D3ED837E58C3958BFA1B9008D8EBA407

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Big5.nlp

Không áp dụng

66,728

Ngày 1 tháng 2 năm 2022

01:14

Không áp dụng

Bopomofo.nlp

Không áp dụng

82,172

Ngày 1 tháng 2 năm 2022

01:14

Không áp dụng

Ksc.nlp

Không áp dụng

116,756

Ngày 1 tháng 2 năm 2022

01:14

Không áp dụng

Mscorlib.dll

2.0.50727.8964

4,575,232

Ngày 5 tháng 4 năm 2022

00:14

x64

Normidna.nlp

Không áp dụng

59,342

Ngày 1 tháng 2 năm 2022

01:14

Không áp dụng

Normnfc.nlp

Không áp dụng

45,794

Ngày 1 tháng 2 năm 2022

01:14

Không áp dụng

Normnfd.nlp

Không áp dụng

39,284

Ngày 1 tháng 2 năm 2022

01:14

Không áp dụng

Normnfkc.nlp

Không áp dụng

66,384

Ngày 1 tháng 2 năm 2022

01:14

Không áp dụng

Normnfkd.nlp

Không áp dụng

60,294

Ngày 1 tháng 2 năm 2022

01:14

Không áp dụng

Prc.nlp

Không áp dụng

83,748

Ngày 1 tháng 2 năm 2022

01:14

Không áp dụng

Prcp.nlp

Không áp dụng

83,748

Ngày 1 tháng 2 năm 2022

01:14

Không áp dụng

Sortkey.nlp

Không áp dụng

262,148

Ngày 1 tháng 2 năm 2022

01:14

Không áp dụng

Sorttbls.nlp

Không áp dụng

20,320

Ngày 1 tháng 2 năm 2022

01:14

Không áp dụng

Xjis.nlp

Không áp dụng

28,288

Ngày 1 tháng 2 năm 2022

01:14

Không áp dụng

Mscordacwks.dll

2.0.50727.8964

1,760,680

Ngày 5 tháng 4 năm 2022

00:14

x64

Mscorwks.dll

2.0.50727.8964

10,625,968

Ngày 5 tháng 4 năm 2022

00:14

x64

Sos.dll

2.0.50727.8964

489,384

Ngày 5 tháng 4 năm 2022

00:14

x64

Big5.nlp

Không áp dụng

66,728

Ngày 18 tháng 2 năm 2022

01:17

Không áp dụng

Bopomofo.nlp

Không áp dụng

82,172

Ngày 18 tháng 2 năm 2022

01:17

Không áp dụng

Ksc.nlp

Không áp dụng

116,756

Ngày 18 tháng 2 năm 2022

01:17

Không áp dụng

Mscorlib.dll

2.0.50727.8964

4,558,848

Ngày 5 tháng 4 năm 2022

00:14

x86

Normidna.nlp

Không áp dụng

59,342

Ngày 18 tháng 2 năm 2022

01:17

Không áp dụng

Normnfc.nlp

Không áp dụng

45,794

Ngày 18 tháng 2 năm 2022

01:17

Không áp dụng

Normnfd.nlp

Không áp dụng

39,284

Ngày 18 tháng 2 năm 2022

01:17

Không áp dụng

Normnfkc.nlp

Không áp dụng

66,384

Ngày 18 tháng 2 năm 2022

01:17

Không áp dụng

Normnfkd.nlp

Không áp dụng

60,294

Ngày 18 tháng 2 năm 2022

01:17

Không áp dụng

Prc.nlp

Không áp dụng

83,748

Ngày 18 tháng 2 năm 2022

01:17

Không áp dụng

Prcp.nlp

Không áp dụng

83,748

Ngày 18 tháng 2 năm 2022

01:17

Không áp dụng

Sortkey.nlp

Không áp dụng

262,148

Ngày 18 tháng 2 năm 2022

01:17

Không áp dụng

Sorttbls.nlp

Không áp dụng

20,320

Ngày 18 tháng 2 năm 2022

01:17

Không áp dụng

Xjis.nlp

Không áp dụng

28,288

Ngày 18 tháng 2 năm 2022

01:17

Không áp dụng

Mscordacwks.dll

2.0.50727.8964

993,680

Ngày 5 tháng 4 năm 2022

00:14

x86

Mscorwks.dll

2.0.50727.8964

6,413,728

Ngày 5 tháng 4 năm 2022

00:14

x86

Sos.dll

2.0.50727.8964

393,128

Ngày 5 tháng 4 năm 2022

00:14

x86

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Big5.nlp

Không áp dụng

66,728

Ngày 18 tháng 2 năm 2022

01:17

Không áp dụng

Bopomofo.nlp

Không áp dụng

82,172

Ngày 18 tháng 2 năm 2022

01:17

Không áp dụng

Ksc.nlp

Không áp dụng

116,756

Ngày 18 tháng 2 năm 2022

01:17

Không áp dụng

Mscorlib.dll

2.0.50727.8964

4,558,848

Ngày 5 tháng 4 năm 2022

00:14

x86

Normidna.nlp

Không áp dụng

59,342

Ngày 18 tháng 2 năm 2022

01:17

Không áp dụng

Normnfc.nlp

Không áp dụng

45,794

Ngày 18 tháng 2 năm 2022

01:17

Không áp dụng

Normnfd.nlp

Không áp dụng

39,284

Ngày 18 tháng 2 năm 2022

01:17

Không áp dụng

Normnfkc.nlp

Không áp dụng

66,384

Ngày 18 tháng 2 năm 2022

01:17

Không áp dụng

Normnfkd.nlp

Không áp dụng

60,294

Ngày 18 tháng 2 năm 2022

01:17

Không áp dụng

Prc.nlp

Không áp dụng

83,748

Ngày 18 tháng 2 năm 2022

01:17

Không áp dụng

Prcp.nlp

Không áp dụng

83,748

Ngày 18 tháng 2 năm 2022

01:17

Không áp dụng

Sortkey.nlp

Không áp dụng

262,148

Ngày 18 tháng 2 năm 2022

01:17

Không áp dụng

Sorttbls.nlp

Không áp dụng

20,320

Ngày 18 tháng 2 năm 2022

01:17

Không áp dụng

Xjis.nlp

Không áp dụng

28,288

Ngày 18 tháng 2 năm 2022

01:17

Không áp dụng

Mscordacwks.dll

2.0.50727.8964

993,680

Ngày 5 tháng 4 năm 2022

00:14

x86

Mscorwks.dll

2.0.50727.8964

6,413,728

Ngày 5 tháng 4 năm 2022

00:14

x86

Sos.dll

2.0.50727.8964

393,128

Ngày 5 tháng 4 năm 2022

00:14

x86

Thông tin về bảo vệ và bảo mật

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×