Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Microsoft đã phát hành một bản cập nhật tích lũy cho Skype for Business Server 2015, các Cấu phần Cốt lõi. Số phiên bản của bản cập nhật này là 6.0.9319.598.

Các sự cố bản sửa lỗi cập nhật tích lũy

Cập nhật tích lũy này bao gồm cải tiến sau đây:

  • 4583546Thông báo đẩy hỗ trợ cho iOS 13 trong Skype for Business Server 2015

Bản cập nhật tích lũy này cũng khắc phục các sự cố trước đó được liệt kê trong các bài viết sau trong Cơ sở Tri thức Microsoft:

Phiên bản chung của bản cập nhật tích lũy này sử dụng gói Microsoft Windows Installer để cài đặt bản cập nhật tích lũy. Ngày và giờ cho các tệp này được liệt kê trong Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC) trong bảng sau đây. Khi bạn xem thông tin tệp, ngày được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm ra sự khác biệt giữa UTC và giờ địa phương, hãy dùng tab Múi giờ trong mục Ngày và Giờ trong Panel Điều khiển.

Sau khi cài đặt bản cập nhật, phiên bản toàn cầu của bản cập nhật này có các thuộc tính tệp hoặc phiên bản mới hơn của các thuộc tính tệp được liệt kê trong bảng sau đây:

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Archdb.sql

Not Applicable

210,772

18/04/2020

06:40

Not Applicable

Archjobs.sql

Not Applicable

5,283

21/07/2019

01:05

Not Applicable

Cdrdb.sql

Not Applicable

1,823,903

28/10/2015

08:45

Not Applicable

Cdrjobs.sql

Not Applicable

8,787

21/07/2019

01:05

Not Applicable

Component_gac_microsoft.rtc.internal.dll

6.0.9319.580

183,160

18/04/2020

08:03

x86

Component_gac_microsoft.rtc.internal.storage.dll

6.0.9319.534

886,416

19/06/2018

03:24

x86

Dbcommon.sql

Not Applicable

36,067

21/07/2019

01:04

Not Applicable

Dbrtc.sql

Not Applicable

2,164,130

21/07/2019

01:05

Not Applicable

File_bootstrapper.exe

6.0.9319.102

278,720

28/10/2015

10:37

x64

File_bootstrapper.resources.dll.de_de

6.0.9319.102

13,184

17/11/2020

15:14

Not Applicable

File_bootstrapper.resources.dll.es_es

6.0.9319.102

13,192

17/11/2020

15:17

Not Applicable

File_bootstrapper.resources.dll.fr_fr

6.0.9319.102

13,192

17/11/2020

15:16

Not Applicable

File_bootstrapper.resources.dll.it_it

6.0.9319.102

13,192

17/11/2020

15:15

Not Applicable

File_bootstrapper.resources.dll.ja_jp

6.0.9319.102

13,192

17/11/2020

15:16

Not Applicable

File_bootstrapper.resources.dll.ko_kr

6.0.9319.102

13,192

17/11/2020

15:16

Not Applicable

File_bootstrapper.resources.dll.pt_br

6.0.9319.102

13,192

17/11/2020

15:17

Not Applicable

File_bootstrapper.resources.dll.ru_ru

6.0.9319.102

13,704

17/11/2020

15:16

Not Applicable

File_bootstrapper.resources.dll.zh_cn

6.0.9319.102

13,192

17/11/2020

15:16

Not Applicable

File_bootstrapper.resources.dll.zh_tw

6.0.9319.102

13,192

17/11/2020

15:14

Not Applicable

File_clseventres.dll.de_de

6.0.9319.102

51,384

28/10/2015

10:37

Not Applicable

File_clseventres.dll.en_us

6.0.9319.102

44,216

28/10/2015

10:37

Not Applicable

File_clseventres.dll.es_es

6.0.9319.102

48,832

28/10/2015

10:37

Not Applicable

File_clseventres.dll.fr_fr

6.0.9319.102

49,856

28/10/2015

10:37

Not Applicable

File_clseventres.dll.it_it

6.0.9319.102

50,880

28/10/2015

10:37

Not Applicable

File_clseventres.dll.ja_jp

6.0.9319.102

37,056

28/10/2015

10:37

Not Applicable

File_clseventres.dll.ko_kr

6.0.9319.102

35,008

28/10/2015

10:37

Not Applicable

File_clseventres.dll.pt_br

6.0.9319.102

47,296

28/10/2015

10:37

Not Applicable

File_clseventres.dll.ru_ru

6.0.9319.102

48,320

28/10/2015

10:37

Not Applicable

File_clseventres.dll.zh_cn

6.0.9319.102

29,888

28/10/2015

10:37

Not Applicable

File_clseventres.dll.zh_tw

6.0.9319.102

30,912

28/10/2015

10:37

Not Applicable

File_csadditional.format.ps1xml

Not Applicable

81,294

19/06/2018

03:27

Not Applicable

File_default.tmx

Not Applicable

24,048,941

17/11/2020

14:51

Not Applicable

File_default.xml

Not Applicable

1,803,537

17/11/2020

14:51

Not Applicable

File_deploy.resources.dll.de_de

6.0.9319.0

250,760

17/11/2020

15:14

Not Applicable

File_deploy.resources.dll.es_es

6.0.9319.0

250,248

17/11/2020

15:15

Not Applicable

File_deploy.resources.dll.fr_fr

6.0.9319.0

251,784

17/11/2020

15:15

Not Applicable

File_deploy.resources.dll.it_it

6.0.9319.0

250,248

17/11/2020

15:16

Not Applicable

File_deploy.resources.dll.ja_jp

6.0.9319.0

254,856

17/11/2020

15:16

Not Applicable

File_deploy.resources.dll.ko_kr

6.0.9319.0

250,760

17/11/2020

15:16

Not Applicable

File_deploy.resources.dll.pt_br

6.0.9319.0

250,248

17/11/2020

15:15

Not Applicable

File_deploy.resources.dll.ru_ru

6.0.9319.0

266,632

17/11/2020

15:15

Not Applicable

File_deploy.resources.dll.zh_cn

6.0.9319.0

244,616

17/11/2020

15:15

Not Applicable

File_deploy.resources.dll.zh_tw

6.0.9319.0

245,128

17/11/2020

15:14

Not Applicable

File_fix_gac_microsoft.rtc.acd.common.resources.dll.de_de

6.0.9319.281

13,704

17/11/2020

15:19

Not Applicable

File_fix_gac_microsoft.rtc.acd.common.resources.dll.es_es

6.0.9319.281

13,696

17/11/2020

15:15

Not Applicable

File_fix_gac_microsoft.rtc.acd.common.resources.dll.fr_fr

6.0.9319.281

13,704

17/11/2020

15:14

Not Applicable

File_fix_gac_microsoft.rtc.acd.common.resources.dll.it_it

6.0.9319.281

13,704

17/11/2020

15:14

Not Applicable

File_fix_gac_microsoft.rtc.acd.common.resources.dll.ja_jp

6.0.9319.281

13,704

17/11/2020

15:15

Not Applicable

File_fix_gac_microsoft.rtc.acd.common.resources.dll.ko_kr

6.0.9319.281

13,704

17/11/2020

15:16

Not Applicable

File_fix_gac_microsoft.rtc.acd.common.resources.dll.pt_br

6.0.9319.281

13,704

17/11/2020

15:16

Not Applicable

File_fix_gac_microsoft.rtc.acd.common.resources.dll.ru_ru

6.0.9319.281

13,704

17/11/2020

15:16

Not Applicable

File_fix_gac_microsoft.rtc.acd.common.resources.dll.zh_cn

6.0.9319.281

13,704

17/11/2020

15:16

Not Applicable

File_fix_gac_microsoft.rtc.acd.common.resources.dll.zh_tw

6.0.9319.281

13,704

17/11/2020

15:15

Not Applicable

File_gac_deviceupdate.resources.dll.de_de

6.0.9319.0

24,456

17/11/2020

15:14

Not Applicable

File_gac_deviceupdate.resources.dll.es_es

6.0.9319.0

24,456

17/11/2020

15:16

Not Applicable

File_gac_deviceupdate.resources.dll.fr_fr

6.0.9319.0

24,456

17/11/2020

15:15

Not Applicable

File_gac_deviceupdate.resources.dll.it_it

6.0.9319.0

24,456

17/11/2020

15:15

Not Applicable

File_gac_deviceupdate.resources.dll.ja_jp

6.0.9319.0

24,456

17/11/2020

15:17

Not Applicable

File_gac_deviceupdate.resources.dll.ko_kr

6.0.9319.0

24,456

17/11/2020

15:16

Not Applicable

File_gac_deviceupdate.resources.dll.pt_br

6.0.9319.0

24,456

17/11/2020

15:16

Not Applicable

File_gac_deviceupdate.resources.dll.ru_ru

6.0.9319.0

24,456

17/11/2020

15:17

Not Applicable

File_gac_deviceupdate.resources.dll.zh_cn

6.0.9319.0

23,944

17/11/2020

15:15

Not Applicable

File_gac_deviceupdate.resources.dll.zh_tw

6.0.9319.0

23,944

17/11/2020

15:15

Not Applicable

File_gac_microsoft.identitymodel.clients.activedirectory.dll

2.19.20802.213

189,728

01/09/2020

06:57

x86

File_gac_microsoft.identitymodel.clients.ad.windowsforms.dll

2.19.20802.213

51,008

01/09/2020

06:57

x86

File_gac_microsoft.rtc.acd.common.dll

6.0.9319.281

314,096

31/03/2017

17:12

x86

File_gac_microsoft.rtc.acd.common.resources.dll.de_de

6.0.9319.281

13,704

17/11/2020

15:19

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.acd.common.resources.dll.es_es

6.0.9319.281

13,696

17/11/2020

15:15

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.acd.common.resources.dll.fr_fr

6.0.9319.281

13,704

17/11/2020

15:14

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.acd.common.resources.dll.it_it

6.0.9319.281

13,704

17/11/2020

15:14

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.acd.common.resources.dll.ja_jp

6.0.9319.281

13,704

17/11/2020

15:15

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.acd.common.resources.dll.ko_kr

6.0.9319.281

13,704

17/11/2020

15:16

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.acd.common.resources.dll.pt_br

6.0.9319.281

13,704

17/11/2020

15:16

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.acd.common.resources.dll.ru_ru

6.0.9319.281

13,704

17/11/2020

15:16

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.acd.common.resources.dll.zh_cn

6.0.9319.281

13,704

17/11/2020

15:16

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.acd.common.resources.dll.zh_tw

6.0.9319.281

13,704

17/11/2020

15:15

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.admin.authenticationhelper.dll

6.0.9319.235

409,912

23/02/2016

22:22

x86

File_gac_microsoft.rtc.admin.authenticationhelper.dll.de_de

6.0.9319.235

17,288

17/11/2020

15:16

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.admin.authenticationhelper.dll.es_es

6.0.9319.235

17,288

17/11/2020

15:15

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.admin.authenticationhelper.dll.fr_fr

6.0.9319.235

17,288

17/11/2020

15:17

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.admin.authenticationhelper.dll.it_it

6.0.9319.235

17,288

17/11/2020

15:15

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.admin.authenticationhelper.dll.ja_jp

6.0.9319.235

17,800

17/11/2020

15:16

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.admin.authenticationhelper.dll.ko_kr

6.0.9319.235

17,288

17/11/2020

15:15

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.admin.authenticationhelper.dll.pt_br

6.0.9319.235

17,288

17/11/2020

15:17

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.admin.authenticationhelper.dll.ru_ru

6.0.9319.235

18,312

17/11/2020

15:16

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.admin.authenticationhelper.dll.zh_cn

6.0.9319.235

16,264

17/11/2020

15:17

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.admin.authenticationhelper.dll.zh_tw

6.0.9319.235

16,264

17/11/2020

15:16

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.chat.endpoint.dll

6.0.9319.548

1,209,088

08/04/2019

01:06

x86

File_gac_microsoft.rtc.client.psom.kernel.dll

6.0.9319.516

106,752

26/02/2018

22:13

x86

File_gac_microsoft.rtc.clscontrollerlib.resources.dll.de_de

6.0.9319.0

20,872

17/11/2020

15:17

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.clscontrollerlib.resources.dll.es_es

6.0.9319.0

20,872

17/11/2020

15:17

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.clscontrollerlib.resources.dll.fr_fr

6.0.9319.0

21,896

17/11/2020

15:19

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.clscontrollerlib.resources.dll.it_it

6.0.9319.0

21,384

17/11/2020

15:19

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.clscontrollerlib.resources.dll.ja_jp

6.0.9319.0

22,408

17/11/2020

15:19

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.clscontrollerlib.resources.dll.ko_kr

6.0.9319.0

21,896

17/11/2020

15:19

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.clscontrollerlib.resources.dll.pt_br

6.0.9319.0

20,872

17/11/2020

15:19

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.clscontrollerlib.resources.dll.ru_ru

6.0.9319.0

23,432

17/11/2020

15:19

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.clscontrollerlib.resources.dll.zh_cn

6.0.9319.0

20,360

17/11/2020

15:19

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.clscontrollerlib.resources.dll.zh_tw

6.0.9319.0

20,360

17/11/2020

15:17

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.collaboration.persistentchat.dll

6.0.9319.510

394,544

10/11/2017

02:50

x86

File_gac_microsoft.rtc.collaboration.persistentchat.dll.de_de

6.0.9319.510

18,312

17/11/2020

15:15

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.collaboration.persistentchat.dll.es_es

6.0.9319.510

18,312

17/11/2020

15:16

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.collaboration.persistentchat.dll.fr_fr

6.0.9319.510

18,824

17/11/2020

15:15

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.collaboration.persistentchat.dll.it_it

6.0.9319.510

17,800

17/11/2020

15:17

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.collaboration.persistentchat.dll.ja_jp

6.0.9319.510

18,824

17/11/2020

15:14

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.collaboration.persistentchat.dll.ko_kr

6.0.9319.510

18,312

17/11/2020

15:15

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.collaboration.persistentchat.dll.pt_br

6.0.9319.510

17,800

17/11/2020

15:15

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.collaboration.persistentchat.dll.ru_ru

6.0.9319.510

19,848

17/11/2020

15:15

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.collaboration.persistentchat.dll.zh_cn

6.0.9319.510

17,288

17/11/2020

15:17

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.collaboration.persistentchat.dll.zh_tw

6.0.9319.510

17,288

17/11/2020

15:15

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.collaborationnet.dll

6.0.9319.259

4,994,312

14/06/2016

06:20

x86

File_gac_microsoft.rtc.internal.applicationsharing.viewingnet.dll

6.0.8886.52

412,496

08/02/2018

23:42

x86

File_gac_microsoft.rtc.internal.applicationsharingnet.dll

6.0.8886.52

170,296

08/02/2018

23:42

x86

File_gac_microsoft.rtc.internal.clscommon.dll

6.0.9319.102

495,888

28/10/2015

10:37

x86

File_gac_microsoft.rtc.internal.collaboration.appsharing.dll

6.0.9319.548

2,332,208

08/04/2019

01:07

x86

File_gac_microsoft.rtc.internal.restapi.resourcemodel.dll

6.0.9319.580

86,904

18/04/2020

08:03

x86

File_gac_microsoft.rtc.internal.setup.xamluilib.dll

6.0.9319.102

395,560

28/10/2015

10:31

x86

File_gac_microsoft.rtc.internal.setup.xamluilib.resources.dll.de_de

6.0.9319.102

137,096

17/11/2020

15:16

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.internal.setup.xamluilib.resources.dll.es_es

6.0.9319.102

137,096

17/11/2020

15:16

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.internal.setup.xamluilib.resources.dll.fr_fr

6.0.9319.102

137,088

17/11/2020

15:16

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.internal.setup.xamluilib.resources.dll.it_it

6.0.9319.102

137,088

17/11/2020

15:15

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.internal.setup.xamluilib.resources.dll.ja_jp

6.0.9319.102

137,096

17/11/2020

15:15

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.internal.setup.xamluilib.resources.dll.ko_kr

6.0.9319.102

137,096

17/11/2020

15:16

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.internal.setup.xamluilib.resources.dll.pt_br

6.0.9319.102

137,088

17/11/2020

15:15

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.internal.setup.xamluilib.resources.dll.ru_ru

6.0.9319.102

137,096

17/11/2020

15:15

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.internal.setup.xamluilib.resources.dll.zh_cn

6.0.9319.102

137,096

17/11/2020

15:16

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.internal.setup.xamluilib.resources.dll.zh_tw

6.0.9319.102

137,096

17/11/2020

15:15

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.internal.sipepsnet.dll

6.0.9319.580

2,913,360

18/04/2020

08:04

x86

File_gac_microsoft.rtc.internal.ucwa.clientmodel.dll

6.0.9319.598

779,144

17/11/2020

15:16

x86

File_gac_microsoft.rtc.internal.ucwa.resourcecontract.dll

6.0.9319.598

429,448

17/11/2020

15:15

x86

File_gac_microsoft.rtc.interop.user.dll

6.0.9319.102

37,624

28/10/2015

10:37

x86

File_gac_microsoft.rtc.management.adconnect.dll

6.0.9319.537

598,272

29/10/2018

04:44

x86

File_gac_microsoft.rtc.management.adconnect.resources.dll.de_de

6.0.9319.537

41,864

17/11/2020

15:18

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.adconnect.resources.dll.es_es

6.0.9319.537

40,840

17/11/2020

15:18

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.adconnect.resources.dll.fr_fr

6.0.9319.537

43,912

17/11/2020

15:15

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.adconnect.resources.dll.it_it

6.0.9319.537

40,840

17/11/2020

15:14

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.adconnect.resources.dll.ja_jp

6.0.9319.537

44,936

17/11/2020

15:17

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.adconnect.resources.dll.ko_kr

6.0.9319.537

42,376

17/11/2020

15:16

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.adconnect.resources.dll.pt_br

6.0.9319.537

41,352

17/11/2020

15:15

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.adconnect.resources.dll.ru_ru

6.0.9319.537

50,056

17/11/2020

15:14

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.adconnect.resources.dll.zh_cn

6.0.9319.537

38,280

17/11/2020

15:16

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.adconnect.resources.dll.zh_tw

6.0.9319.537

37,256

17/11/2020

15:14

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.archjournal.resources.dll.de_de

6.0.9319.0

17,288

17/11/2020

15:15

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.archjournal.resources.dll.es_es

6.0.9319.0

17,288

17/11/2020

15:16

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.archjournal.resources.dll.fr_fr

6.0.9319.0

17,800

17/11/2020

15:16

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.archjournal.resources.dll.it_it

6.0.9319.0

17,288

17/11/2020

15:17

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.archjournal.resources.dll.ja_jp

6.0.9319.0

17,800

17/11/2020

15:17

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.archjournal.resources.dll.ko_kr

6.0.9319.0

17,792

17/11/2020

15:19

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.archjournal.resources.dll.pt_br

6.0.9319.0

17,288

17/11/2020

15:17

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.archjournal.resources.dll.ru_ru

6.0.9319.0

18,824

17/11/2020

15:17

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.archjournal.resources.dll.zh_cn

6.0.9319.0

16,776

17/11/2020

15:19

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.archjournal.resources.dll.zh_tw

6.0.9319.0

16,776

17/11/2020

15:20

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.common.dll

6.0.9319.514

421,112

10/01/2018

14:07

x86

File_gac_microsoft.rtc.management.common.resources.dll.de_de

6.0.9319.514

47,496

17/11/2020

15:15

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.common.resources.dll.es_es

6.0.9319.514

45,960

17/11/2020

15:15

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.common.resources.dll.fr_fr

6.0.9319.514

48,008

17/11/2020

15:18

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.common.resources.dll.it_it

6.0.9319.514

45,448

17/11/2020

15:15

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.common.resources.dll.ja_jp

6.0.9319.514

50,568

17/11/2020

15:16

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.common.resources.dll.ko_kr

6.0.9319.514

46,472

17/11/2020

15:16

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.common.resources.dll.pt_br

6.0.9319.514

44,936

17/11/2020

15:16

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.common.resources.dll.ru_ru

6.0.9319.514

56,712

17/11/2020

15:15

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.common.resources.dll.zh_cn

6.0.9319.514

40,840

17/11/2020

15:16

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.common.resources.dll.zh_tw

6.0.9319.514

40,840

17/11/2020

15:17

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.core.de_de

6.0.9319.580

1,054,088

17/11/2020

15:16

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.core.es_es

6.0.9319.580

1,054,088

17/11/2020

15:16

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.core.fr_fr

6.0.9319.580

1,057,160

17/11/2020

15:15

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.core.it_it

6.0.9319.580

1,052,040

17/11/2020

15:16

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.core.ja_jp

6.0.9319.580

1,063,304

17/11/2020

15:14

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.core.ko_kr

6.0.9319.580

1,056,136

17/11/2020

15:17

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.core.pt_br

6.0.9319.580

1,052,552

17/11/2020

15:14

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.core.ru_ru

6.0.9319.580

1,077,128

17/11/2020

15:17

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.core.zh_cn

6.0.9319.580

1,044,872

17/11/2020

15:15

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.core.zh_tw

6.0.9319.580

1,044,872

17/11/2020

15:15

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.dbsetup.dll

6.0.9319.537

174,128

29/10/2018

04:49

x86

File_gac_microsoft.rtc.management.dbsetup.resources.dll.de_de

6.0.9319.537

39,816

17/11/2020

15:14

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.dbsetup.resources.dll.es_es

6.0.9319.537

38,792

17/11/2020

15:16

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.dbsetup.resources.dll.fr_fr

6.0.9319.537

43,400

17/11/2020

15:16

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.dbsetup.resources.dll.it_it

6.0.9319.537

39,816

17/11/2020

15:14

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.dbsetup.resources.dll.ja_jp

6.0.9319.537

43,400

17/11/2020

15:16

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.dbsetup.resources.dll.ko_kr

6.0.9319.537

41,352

17/11/2020

15:16

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.dbsetup.resources.dll.pt_br

6.0.9319.537

38,280

17/11/2020

15:16

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.dbsetup.resources.dll.ru_ru

6.0.9319.537

46,984

17/11/2020

15:16

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.dbsetup.resources.dll.zh_cn

6.0.9319.537

36,744

17/11/2020

15:17

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.dbsetup.resources.dll.zh_tw

6.0.9319.537

36,224

17/11/2020

15:16

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.deployment.de_de

6.0.9319.559

492,936

17/11/2020

15:16

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.deployment.dll

6.0.9319.559

2,662,776

21/07/2019

02:40

x86

File_gac_microsoft.rtc.management.deployment.es_es

6.0.9319.559

489,352

17/11/2020

15:15

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.deployment.fr_fr

6.0.9319.559

499,080

17/11/2020

15:14

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.deployment.it_it

6.0.9319.559

488,328

17/11/2020

15:14

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.deployment.ja_jp

6.0.9319.559

508,296

17/11/2020

15:15

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.deployment.ko_kr

6.0.9319.559

493,960

17/11/2020

15:16

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.deployment.pt_br

6.0.9319.559

486,792

17/11/2020

15:15

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.deployment.ru_ru

6.0.9319.559

535,944

17/11/2020

15:16

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.deployment.zh_cn

6.0.9319.559

467,848

17/11/2020

15:16

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.deployment.zh_tw

6.0.9319.559

466,824

17/11/2020

15:16

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.dll

6.0.9319.580

6,051,704

18/04/2020

08:03

x86

File_gac_microsoft.rtc.management.resources.dll.de_de

6.0.9319.580

729,480

17/11/2020

15:16

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.resources.dll.es_es

6.0.9319.580

721,800

17/11/2020

15:17

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.resources.dll.fr_fr

6.0.9319.580

764,296

17/11/2020

15:14

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.resources.dll.it_it

6.0.9319.580

707,976

17/11/2020

15:15

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.resources.dll.ja_jp

6.0.9319.580

792,456

17/11/2020

15:15

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.resources.dll.ko_kr

6.0.9319.580

728,456

17/11/2020

15:15

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.resources.dll.pt_br

6.0.9319.580

707,464

17/11/2020

15:16

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.resources.dll.ru_ru

6.0.9319.580

915,848

17/11/2020

15:17

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.resources.dll.zh_cn

6.0.9319.580

630,664

17/11/2020

15:17

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.resources.dll.zh_tw

6.0.9319.580

631,176

17/11/2020

15:17

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.writableconfig.de_de

6.0.9319.580

29,576

17/11/2020

15:16

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.writableconfig.es_es

6.0.9319.580

29,064

17/11/2020

15:15

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.writableconfig.fr_fr

6.0.9319.580

30,088

17/11/2020

15:14

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.writableconfig.it_it

6.0.9319.580

29,064

17/11/2020

15:16

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.writableconfig.ja_jp

6.0.9319.580

31,624

17/11/2020

15:17

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.writableconfig.ko_kr

6.0.9319.580

30,088

17/11/2020

15:16

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.writableconfig.pt_br

6.0.9319.580

28,552

17/11/2020

15:14

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.writableconfig.ru_ru

6.0.9319.580

35,720

17/11/2020

15:15

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.writableconfig.zh_cn

6.0.9319.580

27,016

17/11/2020

15:17

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.writableconfig.zh_tw

6.0.9319.580

27,528

17/11/2020

15:16

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.rgs.data.dll

6.0.9319.559

412,536

21/07/2019

02:46

x86

File_gac_microsoft.rtc.rgs.data.resources.dll.de_de

6.0.9319.559

22,920

17/11/2020

15:14

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.rgs.data.resources.dll.es_es

6.0.9319.559

22,408

17/11/2020

15:16

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.rgs.data.resources.dll.fr_fr

6.0.9319.559

22,920

17/11/2020

15:15

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.rgs.data.resources.dll.it_it

6.0.9319.559

22,408

17/11/2020

15:16

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.rgs.data.resources.dll.ja_jp

6.0.9319.559

23,944

17/11/2020

15:17

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.rgs.data.resources.dll.ko_kr

6.0.9319.559

22,400

17/11/2020

15:16

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.rgs.data.resources.dll.pt_br

6.0.9319.559

22,408

17/11/2020

15:15

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.rgs.data.resources.dll.ru_ru

6.0.9319.559

25,480

17/11/2020

15:16

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.rgs.data.resources.dll.zh_cn

6.0.9319.559

21,384

17/11/2020

15:14

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.rgs.data.resources.dll.zh_tw

6.0.9319.559

20,872

17/11/2020

15:16

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.rgs.management.dll

6.0.9319.537

343,600

29/10/2018

04:49

x86

File_gac_microsoft.rtc.rgs.management.resources.dll.de_de

6.0.9319.537

55,176

17/11/2020

15:19

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.rgs.management.resources.dll.es_es

6.0.9319.537

54,152

17/11/2020

15:19

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.rgs.management.resources.dll.fr_fr

6.0.9319.537

58,248

17/11/2020

15:19

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.rgs.management.resources.dll.it_it

6.0.9319.537

53,640

17/11/2020

15:18

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.rgs.management.resources.dll.ja_jp

6.0.9319.537

60,296

17/11/2020

15:19

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.rgs.management.resources.dll.ko_kr

6.0.9319.537

55,176

17/11/2020

15:18

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.rgs.management.resources.dll.pt_br

6.0.9319.537

54,152

17/11/2020

15:19

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.rgs.management.resources.dll.ru_ru

6.0.9319.537

66,952

17/11/2020

15:19

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.rgs.management.resources.dll.zh_cn

6.0.9319.537

48,520

17/11/2020

15:19

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.rgs.management.resources.dll.zh_tw

6.0.9319.537

49,032

17/11/2020

15:18

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.server.infrastructure.dll

6.0.9319.281

414,496

31/03/2017

17:20

x86

File_gac_microsoft.rtc.server.mcuinfrastructure.dll

6.0.9319.534

2,765,968

19/06/2018

03:24

x86

File_gac_microsoft.rtc.server.udclib.dll

6.0.9319.537

560,688

29/10/2018

04:48

x86

File_gac_microsoft.rtc.server.udcliteinterface.dll

6.0.9319.272

22,312

12/10/2016

17:23

x86

File_gac_microsoft.rtc.serverconfiguration.resources.dll.de_de

6.0.9319.0

16,264

17/11/2020

15:16

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.serverconfiguration.resources.dll.es_es

6.0.9319.0

16,264

17/11/2020

15:15

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.serverconfiguration.resources.dll.fr_fr

6.0.9319.0

16,256

17/11/2020

15:14

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.serverconfiguration.resources.dll.it_it

6.0.9319.0

15,752

17/11/2020

15:16

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.serverconfiguration.resources.dll.ja_jp

6.0.9319.0

16,264

17/11/2020

15:15

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.serverconfiguration.resources.dll.ko_kr

6.0.9319.0

16,264

17/11/2020

15:16

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.serverconfiguration.resources.dll.pt_br

6.0.9319.0

16,256

17/11/2020

15:15

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.serverconfiguration.resources.dll.ru_ru

6.0.9319.0

16,776

17/11/2020

15:16

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.serverconfiguration.resources.dll.zh_cn

6.0.9319.0

15,752

17/11/2020

15:14

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.serverconfiguration.resources.dll.zh_tw

6.0.9319.0

15,752

17/11/2020

15:15

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.synthetictransactions.dll

6.0.9319.537

2,396,912

29/10/2018

04:44

x86

File_gac_microsoft.rtc.synthetictransactions.resources.dll.de_de

6.0.9319.537

503,688

17/11/2020

15:15

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.synthetictransactions.resources.dll.es_es

6.0.9319.537

504,200

17/11/2020

15:16

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.synthetictransactions.resources.dll.fr_fr

6.0.9319.537

512,392

17/11/2020

15:16

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.synthetictransactions.resources.dll.it_it

6.0.9319.537

502,664

17/11/2020

15:16

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.synthetictransactions.resources.dll.ja_jp

6.0.9319.537

519,048

17/11/2020

15:16

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.synthetictransactions.resources.dll.ko_kr

6.0.9319.537

504,200

17/11/2020

15:15

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.synthetictransactions.resources.dll.pt_br

6.0.9319.537

500,104

17/11/2020

15:16

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.synthetictransactions.resources.dll.ru_ru

6.0.9319.537

548,232

17/11/2020

15:14

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.synthetictransactions.resources.dll.zh_cn

6.0.9319.537

484,232

17/11/2020

15:15

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.synthetictransactions.resources.dll.zh_tw

6.0.9319.537

484,232

17/11/2020

15:14

Not Applicable

File_gac_servertransportadaptor.dll

6.0.9319.548

161,840

08/04/2019

01:07

x64

File_installcsdatabase.exe

6.0.9319.537

244,464

29/10/2018

04:53

x86

File_localocscmdlets.format.ps1xml

Not Applicable

492,194

18/04/2020

08:02

Not Applicable

File_microsoft.rtc.collaborationnet.resources.dll.de_de

6.0.9319.259

142,728

17/11/2020

15:16

Not Applicable

File_microsoft.rtc.collaborationnet.resources.dll.es_es

6.0.9319.259

137,096

17/11/2020

15:15

Not Applicable

File_microsoft.rtc.collaborationnet.resources.dll.fr_fr

6.0.9319.259

144,264

17/11/2020

15:15

Not Applicable

File_microsoft.rtc.collaborationnet.resources.dll.it_it

6.0.9319.259

137,096

17/11/2020

15:14

Not Applicable

File_microsoft.rtc.collaborationnet.resources.dll.ja_jp

6.0.9319.259

154,504

17/11/2020

15:16

Not Applicable

File_microsoft.rtc.collaborationnet.resources.dll.ko_kr

6.0.9319.259

140,680

17/11/2020

15:17

Not Applicable

File_microsoft.rtc.collaborationnet.resources.dll.pt_br

6.0.9319.259

137,096

17/11/2020

15:17

Not Applicable

File_microsoft.rtc.collaborationnet.resources.dll.ru_ru

6.0.9319.259

178,568

17/11/2020

15:15

Not Applicable

File_microsoft.rtc.collaborationnet.resources.dll.zh_cn

6.0.9319.259

118,152

17/11/2020

15:15

Not Applicable

File_microsoft.rtc.collaborationnet.resources.dll.zh_tw

6.0.9319.259

118,664

17/11/2020

15:18

Not Applicable

File_microsoft.rtc.management.core.dll

6.0.9319.580

2,644,584

18/04/2020

08:05

x86

File_microsoft.rtc.management.dbsetup.dll

6.0.9319.537

174,128

29/10/2018

04:49

x86

File_microsoft.rtc.management.deployment.bootstrapper.de_de

6.0.9319.537

26,504

17/11/2020

15:17

Not Applicable

File_microsoft.rtc.management.deployment.bootstrapper.dll

6.0.9319.537

385,584

29/10/2018

04:48

x64

File_microsoft.rtc.management.deployment.bootstrapper.es_es

6.0.9319.537

26,504

17/11/2020

15:15

Not Applicable

File_microsoft.rtc.management.deployment.bootstrapper.fr_fr

6.0.9319.537

27,008

17/11/2020

15:14

Not Applicable

File_microsoft.rtc.management.deployment.bootstrapper.it_it

6.0.9319.537

26,504

17/11/2020

15:16

Not Applicable

File_microsoft.rtc.management.deployment.bootstrapper.ja_jp

6.0.9319.537

28,552

17/11/2020

15:16

Not Applicable

File_microsoft.rtc.management.deployment.bootstrapper.ko_kr

6.0.9319.537

26,504

17/11/2020

15:17

Not Applicable

File_microsoft.rtc.management.deployment.bootstrapper.pt_br

6.0.9319.537

25,992

17/11/2020

15:17

Not Applicable

File_microsoft.rtc.management.deployment.bootstrapper.ru_ru

6.0.9319.537

30,600

17/11/2020

15:16

Not Applicable

File_microsoft.rtc.management.deployment.bootstrapper.zh_cn

6.0.9319.537

24,448

17/11/2020

15:16

Not Applicable

File_microsoft.rtc.management.deployment.bootstrapper.zh_tw

6.0.9319.537

24,456

17/11/2020

15:16

Not Applicable

File_microsoft.rtc.management.dllhelp.xml.de_de

Not Applicable

12,757,680

14/06/2018

12:44

Not Applicable

File_microsoft.rtc.management.dllhelp.xml.en_us

Not Applicable

11,640,673

19/06/2018

01:47

Not Applicable

File_microsoft.rtc.management.dllhelp.xml.es_es

Not Applicable

12,571,411

14/06/2018

12:44

Not Applicable

File_microsoft.rtc.management.dllhelp.xml.fr_fr

Not Applicable

12,853,916

14/06/2018

12:44

Not Applicable

File_microsoft.rtc.management.dllhelp.xml.it_it

Not Applicable

12,623,432

14/06/2018

12:44

Not Applicable

File_microsoft.rtc.management.dllhelp.xml.ja_jp

Not Applicable

13,408,998

14/06/2018

12:44

Not Applicable

File_microsoft.rtc.management.dllhelp.xml.ko_kr

Not Applicable

12,529,017

14/06/2018

12:45

Not Applicable

File_microsoft.rtc.management.dllhelp.xml.pt_br

Not Applicable

12,474,976

14/06/2018

12:45

Not Applicable

File_microsoft.rtc.management.dllhelp.xml.ru_ru

Not Applicable

15,111,743

14/06/2018

12:45

Not Applicable

File_microsoft.rtc.management.dllhelp.xml.zh_cn

Not Applicable

11,578,321

14/06/2018

12:45

Not Applicable

File_microsoft.rtc.management.dllhelp.xml.zh_tw

Not Applicable

11,536,204

14/06/2018

12:45

Not Applicable

File_microsoft.rtc.management.update.dll

6.0.9319.102

239,376

28/10/2015

10:37

x86

File_microsoft.rtc.management.update.resources.dll.de_de

6.0.9319.102

13,192

17/11/2020

15:16

Not Applicable

File_microsoft.rtc.management.update.resources.dll.es_es

6.0.9319.102

13,192

17/11/2020

15:17

Not Applicable

File_microsoft.rtc.management.update.resources.dll.fr_fr

6.0.9319.102

13,192

17/11/2020

15:16

Not Applicable

File_microsoft.rtc.management.update.resources.dll.it_it

6.0.9319.102

13,192

17/11/2020

15:16

Not Applicable

File_microsoft.rtc.management.update.resources.dll.ja_jp

6.0.9319.102

13,192

17/11/2020

15:14

Not Applicable

File_microsoft.rtc.management.update.resources.dll.ko_kr

6.0.9319.102

13,184

17/11/2020

15:15

Not Applicable

File_microsoft.rtc.management.update.resources.dll.pt_br

6.0.9319.102

13,192

17/11/2020

15:15

Not Applicable

File_microsoft.rtc.management.update.resources.dll.ru_ru

6.0.9319.102

13,192

17/11/2020

15:15

Not Applicable

File_microsoft.rtc.management.update.resources.dll.zh_cn

6.0.9319.102

13,192

17/11/2020

15:16

Not Applicable

File_microsoft.rtc.management.update.resources.dll.zh_tw

6.0.9319.102

13,192

17/11/2020

15:17

Not Applicable

File_microsoft.rtc.management.writableconfig.dll

6.0.9319.580

2,242,424

18/04/2020

08:01

x86

File_microsoft.rtc.rgs.management.dllhelp.xml.de_de

Not Applicable

475,602

23/10/2015

01:13

Not Applicable

File_microsoft.rtc.rgs.management.dllhelp.xml.en_us

Not Applicable

453,280

23/10/2015

01:15

Not Applicable

File_microsoft.rtc.rgs.management.dllhelp.xml.es_es

Not Applicable

469,641

23/10/2015

01:13

Not Applicable

File_microsoft.rtc.rgs.management.dllhelp.xml.fr_fr

Not Applicable

478,538

23/10/2015

01:13

Not Applicable

File_microsoft.rtc.rgs.management.dllhelp.xml.it_it

Not Applicable

473,429

23/10/2015

01:13

Not Applicable

File_microsoft.rtc.rgs.management.dllhelp.xml.ja_jp

Not Applicable

513,855

23/10/2015

01:13

Not Applicable

File_microsoft.rtc.rgs.management.dllhelp.xml.ko_kr

Not Applicable

470,575

23/10/2015

01:13

Not Applicable

File_microsoft.rtc.rgs.management.dllhelp.xml.pt_br

Not Applicable

474,669

23/10/2015

01:13

Not Applicable

File_microsoft.rtc.rgs.management.dllhelp.xml.ru_ru

Not Applicable

563,186

23/10/2015

01:13

Not Applicable

File_microsoft.rtc.rgs.management.dllhelp.xml.zh_cn

Not Applicable

429,725

23/10/2015

01:13

Not Applicable

File_microsoft.rtc.rgs.management.dllhelp.xml.zh_tw

Not Applicable

428,639

23/10/2015

01:13

Not Applicable

File_ocsrgscmdlets.format.ps1xml

Not Applicable

39,570

19/06/2018

03:30

Not Applicable

File_ocstypes.ps1xml

Not Applicable

933,673

19/06/2018

03:31

Not Applicable

File_ocsumutil.resources.dll.de_de

6.0.9319.0

122,248

17/11/2020

15:16

Not Applicable

File_ocsumutil.resources.dll.es_es

6.0.9319.0

122,248

17/11/2020

15:16

Not Applicable

File_ocsumutil.resources.dll.fr_fr

6.0.9319.0

123,272

17/11/2020

15:16

Not Applicable

File_ocsumutil.resources.dll.it_it

6.0.9319.0

122,248

17/11/2020

15:16

Not Applicable

File_ocsumutil.resources.dll.ja_jp

6.0.9319.0

123,776

17/11/2020

15:14

Not Applicable

File_ocsumutil.resources.dll.ko_kr

6.0.9319.0

121,736

17/11/2020

15:16

Not Applicable

File_ocsumutil.resources.dll.pt_br

6.0.9319.0

121,224

17/11/2020

15:14

Not Applicable

File_ocsumutil.resources.dll.ru_ru

6.0.9319.0

129,416

17/11/2020

15:15

Not Applicable

File_ocsumutil.resources.dll.zh_cn

6.0.9319.0

119,176

17/11/2020

15:15

Not Applicable

File_ocsumutil.resources.dll.zh_tw

6.0.9319.0

119,688

17/11/2020

15:16

Not Applicable

File_psdcleanupscheduledtasknightlyrunconfig.xml

Not Applicable

4,064

19/06/2018

01:47

Not Applicable

File_purgehealthmonitoringusertransactions.ps1

Not Applicable

13,921

19/06/2018

03:27

Not Applicable

File_remoteocscmdlets.format.ps1xml

Not Applicable

498,060

18/04/2020

08:02

Not Applicable

File_reportdata.de_de.xml

Not Applicable

11,393,904

17/11/2020

15:16

Not Applicable

File_reportdata.en_us.xml

Not Applicable

11,358,611

29/10/2018

03:14

Not Applicable

File_reportdata.es_es.xml

Not Applicable

11,394,295

17/11/2020

15:18

Not Applicable

File_reportdata.fr_fr.xml

Not Applicable

11,409,268

17/11/2020

15:22

Not Applicable

File_reportdata.it_it.xml

Not Applicable

11,390,410

17/11/2020

15:20

Not Applicable

File_reportdata.ja_jp.xml

Not Applicable

11,409,019

17/11/2020

15:23

Not Applicable

File_reportdata.ko_kr.xml

Not Applicable

11,381,069

17/11/2020

15:25

Not Applicable

File_reportdata.pt_br.xml

Not Applicable

11,389,616

17/11/2020

15:27

Not Applicable

File_reportdata.ru_ru.xml

Not Applicable

11,511,081

17/11/2020

15:31

Not Applicable

File_reportdata.zh_cn.xml

Not Applicable

11,343,481

17/11/2020

15:29

Not Applicable

File_reportdata.zh_tw.xml

Not Applicable

11,346,335

17/11/2020

15:33

Not Applicable

File_reportsetup.exe

6.0.9319.537

513,776

29/10/2018

04:53

x86

File_reportsetup.resources.dll.de_de

6.0.9319.537

13,704

17/11/2020

15:19

Not Applicable

File_reportsetup.resources.dll.es_es

6.0.9319.537

13,704

17/11/2020

15:18

Not Applicable

File_reportsetup.resources.dll.fr_fr

6.0.9319.537

13,704

17/11/2020

15:18

Not Applicable

File_reportsetup.resources.dll.it_it

6.0.9319.537

13,704

17/11/2020

15:19

Not Applicable

File_reportsetup.resources.dll.ja_jp

6.0.9319.537

13,704

17/11/2020

15:18

Not Applicable

File_reportsetup.resources.dll.ko_kr

6.0.9319.537

13,704

17/11/2020

15:19

Not Applicable

File_reportsetup.resources.dll.pt_br

6.0.9319.537

13,704

17/11/2020

15:18

Not Applicable

File_reportsetup.resources.dll.ru_ru

6.0.9319.537

13,704

17/11/2020

15:19

Not Applicable

File_reportsetup.resources.dll.zh_cn

6.0.9319.537

13,184

17/11/2020

15:20

Not Applicable

File_reportsetup.resources.dll.zh_tw

6.0.9319.537

13,192

17/11/2020

15:19

Not Applicable

File_rtcsres.dll.de_de

6.0.9319.559

1,784,696

21/07/2019

02:42

Not Applicable

File_rtcsres.dll.en_us

6.0.9319.559

1,501,560

21/07/2019

02:42

Not Applicable

File_rtcsres.dll.es_es

6.0.9319.559

1,785,208

21/07/2019

02:42

Not Applicable

File_rtcsres.dll.fr_fr

6.0.9319.559

1,834,872

21/07/2019

02:42

Not Applicable

File_rtcsres.dll.it_it

6.0.9319.559

1,756,024

21/07/2019

02:42

Not Applicable

File_rtcsres.dll.ja_jp

6.0.9319.559

913,272

21/07/2019

02:42

Not Applicable

File_rtcsres.dll.ko_kr

6.0.9319.559

862,584

21/07/2019

02:42

Not Applicable

File_rtcsres.dll.pt_br

6.0.9319.559

1,694,584

21/07/2019

02:42

Not Applicable

File_rtcsres.dll.ru_ru

6.0.9319.559

1,647,480

21/07/2019

02:43

Not Applicable

File_rtcsres.dll.zh_cn

6.0.9319.559

629,624

21/07/2019

02:42

Not Applicable

File_rtcsres.dll.zh_tw

6.0.9319.559

626,552

21/07/2019

02:42

Not Applicable

File_skypeforbusiness_b8499a8b_4b90_43b8_a27e_3c4e7b292c44_helpinfo.xml

Not Applicable

1,788

14/06/2018

12:47

Not Applicable

File_user.format.ps1xml

Not Applicable

49,279

19/06/2018

03:24

Not Applicable

File_wrtcesproxy.dll

6.0.9319.102

38,592

28/10/2015

10:35

x64

File_xdseventres.dll.de_de

6.0.9319.281

101,056

31/03/2017

17:18

Not Applicable

File_xdseventres.dll.en_us

6.0.9319.281

87,744

31/03/2017

17:18

Not Applicable

File_xdseventres.dll.es_es

6.0.9319.281

102,592

31/03/2017

17:20

Not Applicable

File_xdseventres.dll.fr_fr

6.0.9319.281

101,568

31/03/2017

17:20

Not Applicable

File_xdseventres.dll.it_it

6.0.9319.281

101,056

31/03/2017

17:23

Not Applicable

File_xdseventres.dll.ja_jp

6.0.9319.281

61,120

31/03/2017

17:23

Not Applicable

File_xdseventres.dll.ko_kr

6.0.9319.281

57,536

31/03/2017

17:23

Not Applicable

File_xdseventres.dll.pt_br

6.0.9319.281

96,448

31/03/2017

17:23

Not Applicable

File_xdseventres.dll.ru_ru

6.0.9319.281

92,864

31/03/2017

17:23

Not Applicable

File_xdseventres.dll.zh_cn

6.0.9319.281

47,808

31/03/2017

17:23

Not Applicable

File_xdseventres.dll.zh_tw

6.0.9319.281

46,272

31/03/2017

17:23

Not Applicable

Mgcsprocs.sql

Not Applicable

187,644

09/11/2017

06:56

Not Applicable

Qoedb.sql

Not Applicable

894,983

29/10/2018

03:12

Not Applicable

Qoejobs.sql

Not Applicable

8,472

21/07/2019

01:05

Not Applicable

Rtcabdb.sql

Not Applicable

179,996

19/06/2018

01:55

Not Applicable

Rtcabdb2016.sql

Not Applicable

180,044

19/06/2018

01:55

Not Applicable

Rtcdb.sql

Not Applicable

195,034

19/06/2018

01:51

Not Applicable

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×