Microsoft đã phát hành một bản cập nhật tích lũy cho Skype for Business Server 2015, các Cấu phần Cốt lõi. Số phiên bản của bản cập nhật này là 6.0.9319.606.

Các sự cố bản sửa lỗi cập nhật tích lũy

Bản cập nhật tích lũy này khắc phục được sự cố sau:

Bản cập nhật tích lũy này cũng khắc phục các sự cố trước đó được liệt kê trong các bài viết sau trong Cơ sở Tri thức Microsoft:

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ mà Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Tải bản cập nhật tích lũy mới nhất dành cho Skype for Business Server 2015.

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×