Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

QUAN TRỌNG

Bản cập nhật này được phát hành lần đầu trong Bản tổng hợp Bảo mật và Chất lượng ngày 10 tháng 5 năm 2022.  Bản cập nhật này được bao gồm trong Bản tổng hợp Bảo mật và Chất lượng ngày 8 tháng 11 năm 2022.  Không có thay đổi nào đối với bản cập nhật này trong bản phát hành này vào ngày 8 tháng 11 năm 2022.  Nếu trước đó bạn đã cài đặt bản cập nhật này thì bạn không cần thực hiện hành động nào.

Áp dụng cho:

Microsoft .NET Framework 3.5.1

QUAN TRỌNG Xác minh rằng bạn đã cài đặt các bản cập nhật bắt buộc được liệt kê trong phần Cách tải bản cập nhật này trước khi cài đặt bản cập nhật này. 

QUAN TRỌNGMột số khách hàng sử dụng Windows Server 2008 R2 SP1 và đã kích hoạt phần bổ trợ mã đa kích hoạt (MAK) ESU trước khi cài đặt các bản cập nhật ngày 14 tháng 1 năm 2020 có thể cần phải kích hoạt lại khóa của họ. Kích hoạt lại trên các thiết bị bị ảnh hưởng chỉ nên được yêu cầu một lần.  Để biết thông tin về việc kích hoạt, hãy xem bài đăng blog này.

QUAN TRỌNG Các tệp cab quét WSUS sẽ tiếp tục khả dụng cho Windows 7 SP1 và Windows Server 2008 R2 SP1. Nếu bạn có một tập hợp con các thiết bị chạy các hệ điều hành này mà không có ESU, chúng có thể hiển thị dưới dạng không tuân thủ trong bộ công cụ tuân thủ và quản lý bản vá của bạn.

QUAN TRỌNG Khách hàng đã mua Bản cập nhật Bảo mật Mở rộng (ESU) cho các phiên bản tại chỗ của các hệ điều hành này phải tuân theo các quy trình trong KB4522133 để tiếp tục nhận các bản cập nhật bảo mật sau khi hỗ trợ mở rộng kết thúc vào ngày 14 tháng 1 năm 2020. Để biết thêm thông tin về ESU và các phiên bản được hỗ trợ, hãy xem KB4497181.

QUAN TRỌNG Bắt đầu vào ngày 15 tháng 1 năm 2020, một thông báo toàn màn hình sẽ xuất hiện trong đó mô tả nguy cơ tiếp tục sử dụng Windows 7 Gói Dịch vụ 1 sau khi kết thúc hỗ trợ vào ngày 14 tháng 1 năm 2020. Thông báo sẽ ở trên màn hình cho đến khi bạn tương tác với thông báo đó. Thông báo này sẽ chỉ xuất hiện trên các phiên bản sau của Windows 7 Gói Dịch vụ 1:

Lưu ýThông báo sẽ không xuất hiện trên các máy đã tham gia miền hoặc các máy ở chế độ kiosk.

Tóm tắt

Các cải tiến về Bảo mật

Bản cập nhật bảo mật này khắc phục sự cố trong đó việc người dùng cục bộ mở tệp được tạo đặc biệt có thể gây ra tình trạng từ chối dịch vụ trên một hệ thống bị ảnh hưởng. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem CVE-2022-30130.

Các cải tiến về chất lượng và độ tin cậy

Ds1

- Khắc phục sự cố trong đó các ứng dụng .NET của bên thứ ba sử dụng một số API System.DirectoryServices gặp sự cố với Vi phạm Truy nhập (0xC0000005).

1Dịch vụ Thư mục (DS)

Các sự cố đã biết trong bản cập nhật này

Microsoft hiện chưa ghi nhận bất kỳ sự cố nào trong bản cập nhật này.

Thông tin bổ sung về bản cập nhật này

Các bài viết sau có chứa thông tin bổ sung về bản cập nhật này liên quan đến các phiên bản sản phẩm riêng lẻ.

  • 5020688 Mô tả về Bản tổng hợp Bảo mật và Chất lượng cho .NET Framework 3.5.1, 4.6.2, 4.7, 4.7.1, 4.7.2, 4.8 dành cho Windows 7 SP1 và Windows Server 2008 R2 SP1 (KB5020688)

Cách nhận và cài đặt bản cập nhật

Trước khi cài đặt bản cập nhật này

Điều kiện tiên quyết:

Để áp dụng bản cập nhật này, bạn phải cài đặt .NET Framework 3.5.1.

Bạn phải cài đặt các bản cập nhật được liệt kê bên dưới và khởi động lại thiết bị trước khi cài đặt Bản tổng hợp mới nhất. Việc cài đặt các bản cập nhật này sẽ cải thiện độ tin cậy của quá trình cập nhật và giảm thiểu các sự cố tiềm ẩn trong khi cài đặt Bản tổng hợp và áp dụng bản sửa lỗi bảo mật của Microsoft.

  1. Bản cập nhật sắp xếp cung cấp dịch vụ ngày 12 tháng 3 năm 2019 (SSU) (KB4490628). Để tải gói độc lập cho SSU này, hãy tìm kiếm gói đó trong Danh mục Microsoft Update. Bản cập nhật này là bắt buộc để cài đặt các bản cập nhật chỉ SHA-2 đã ký.

  2. Bản cập nhật SHA-2 mới nhất (KB4474419) được phát hành vào ngày 10 tháng 9 năm 2019. Nếu bạn đang sử dụng Windows Update, bản cập nhật SHA-2 mới nhất sẽ tự động được cung cấp cho bạn. Bản cập nhật này là bắt buộc để cài đặt các bản cập nhật chỉ SHA-2 đã ký. Để biết thêm thông tin về các bản cập nhật SHA-2, hãy xem Yêu cầu Hỗ trợ Ký Mã SHA-2 đối với Windows và WSUS năm 2019.

  3. Gói Chuẩn bị Cấp phép Bản cập nhật Bảo mật Mở rộng (ESU) (KB4538483) phát hành ngày 11 tháng 2 năm 2020. Gói chuẩn bị cấp phép ESU sẽ được cung cấp cho bạn từ WSUS. Để tải gói độc lập cho gói chuẩn bị cấp phép ESU, hãy tìm kiếm gói đó trong Danh mục Microsoft Update.

Cài đặt bản cập nhật này

Kênh Phát hành

Sẵn dùng

Bước Tiếp theo

Windows Update và Microsoft Update

Không. Bản cập nhật này sẽ tự động được tải xuống và cài đặt Windows Update nếu bạn là khách hàng của ESU.

Danh mục Microsoft Update

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang web Danh mục Microsoft Update .

Dịch vụ Cập nhật Windows Server (WSUS)

Bản cập nhật này sẽ tự động đồng bộ với WSUS nếu bạn đặt cấu hình Các Sản phẩm và Phân loại như sau:

Sản phẩm: Windows 7 Gói Dịch vụ 1, Windows Server 2008 R2 Gói Dịch vụ 1, Windows Embedded Standard 7 Gói Dịch vụ 1, Windows Embedded POSReady 7

Phân loại: Bản cập nhật Bảo mật

Yêu cầu khởi động lại

Bạn có thể cần phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này nếu bất kỳ tệp bị ảnh hưởng nào đang được sử dụng. Chúng tôi khuyên bạn nên thoát khỏi tất cả các ứng dụng dựa trên .NET Framework trước khi áp dụng bản cập nhật này.

Cập nhật thông tin triển khai

Để biết chi tiết triển khai cho bản cập nhật bảo mật này, hãy đi tới bài viết sau đây trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

20220510 Thông tin triển khai bản cập nhật bảo mật: ngày 13 tháng 9 năm 2022

Cập nhật thông tin loại bỏ

Chú ý Chúng tôi khuyên bạn không nên xóa bất kỳ bản cập nhật bảo mật nào. Để loại bỏ bản cập nhật này, hãy sử dụng mục Chương trình và Tính năng trong Panel điều khiển.

Cập nhật thông tin khởi động lại

Bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại hệ thống sau khi bạn áp dụng bản cập nhật trừ khi các tệp đang được cập nhật bị khóa hoặc đang được sử dụng.

Thông tin về thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này thay thế các bản cập nhật đã phát hành trước đó KB5012329.

Thông tin tệp

Thông tin về băm tệp

Tên tệp

Hàm băm SHA256

Windows6.1-KB5013637-x64.msu

5716F3DE0D016841F939195D1A01C618E3334B3BAF4B9302EFC0CC88FAE83DCC

Windows6.1-KB5013637-x86.msu

899E0920419125CF5649936AF620E640E7E745B69279728FC5BDFA84CD8C8C98

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Yêu cầu SP

Nhánh dịch vụ

Infocard.exe

3.0.4506.8841

869,392

Ngày 16 tháng 4 năm 2020

00:37

x64

Không có

Không áp dụng

Big5.nlp

Không áp dụng

66,728

Ngày 27 tháng 10 năm 2021

00:22

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Bopomofo.nlp

Không áp dụng

82,172

Ngày 27 tháng 10 năm 2021

00:22

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ksc.nlp

Không áp dụng

116,756

Ngày 27 tháng 10 năm 2021

00:22

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Mscorlib.dll

2.0.50727.8964

4,575,232

Ngày 5 tháng 4 năm 2022

00:16

x64

Không có

Không áp dụng

Normidna.nlp

Không áp dụng

59,342

Ngày 27 tháng 10 năm 2021

00:22

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Normnfc.nlp

Không áp dụng

45,794

Ngày 27 tháng 10 năm 2021

00:22

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Normnfd.nlp

Không áp dụng

39,284

Ngày 27 tháng 10 năm 2021

00:22

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Normnfkc.nlp

Không áp dụng

66,384

Ngày 27 tháng 10 năm 2021

00:22

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Normnfkd.nlp

Không áp dụng

60,294

Ngày 27 tháng 10 năm 2021

00:22

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Prc.nlp

Không áp dụng

83,748

Ngày 27 tháng 10 năm 2021

00:22

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Prcp.nlp

Không áp dụng

83,748

Ngày 27 tháng 10 năm 2021

00:22

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Sortkey.nlp

Không áp dụng

262,148

Ngày 27 tháng 10 năm 2021

00:22

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Sorttbls.nlp

Không áp dụng

20,320

Ngày 27 tháng 10 năm 2021

00:22

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Xjis.nlp

Không áp dụng

28,288

Ngày 27 tháng 10 năm 2021

00:22

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Aspnet_wp.exe

2.0.50727.8962

46,520

Ngày 24 tháng 2 năm 2022

05:30

x64

SPN

AMD64_NETFX-ASP

Mscordacwks.dll

2.0.50727.8964

1,760,680

Ngày 5 tháng 4 năm 2022

00:16

x64

Không có

Không áp dụng

Mscorsvc.dll

2.0.50727.8793

495,232

Ngày 24 tháng 7 năm 2018

16:53

x64

Không có

Không áp dụng

Mscorwks.dll

2.0.50727.8964

10,625,968

Ngày 5 tháng 4 năm 2022

00:16

x64

Không có

Không áp dụng

Sos.dll

2.0.50727.8964

489,384

Ngày 5 tháng 4 năm 2022

00:16

x64

Không có

Không áp dụng

System.configuration.dll

2.0.50727.8953

430,080

Ngày 10 tháng 9 năm 2020

00:34

x86

Không có

Không áp dụng

System.data.sqlxml.dll

2.0.50727.8773

745,472

Ngày 28 tháng 11 năm 2017

14:05

x86

Không có

Không áp dụng

System.directoryservices.dll

2.0.50727.8964

401,408

Ngày 5 tháng 4 năm 2022

00:16

x86

Không có

Không áp dụng

System.management.dll

2.0.50727.8766

389,120

Ngày 11 tháng 7 năm 2017

20:05

x86

Không có

Không áp dụng

System.runtime.remoting.dll

2.0.50727.8771

307,200

Ngày 31 tháng 8 năm 2017

13:04

x86

Không có

Không áp dụng

System.security.dll

2.0.50727.8953

274,432

Ngày 10 tháng 9 năm 2020

00:34

x86

Không có

Không áp dụng

System.web.regularexpressions.dll

2.0.50727.8962

98,304

Ngày 24 tháng 2 năm 2022

05:30

x86

Không có

Không áp dụng

System.xml.dll

2.0.50727.8773

2,056,192

Ngày 28 tháng 11 năm 2017

14:05

x86

Không có

Không áp dụng

System.dll

2.0.50727.8806

3,211,264

Ngày 29 tháng 3 năm 2019

13:04

x86

Không có

Không áp dụng

Webengine.dll

2.0.50727.8962

750,000

Ngày 24 tháng 2 năm 2022

05:30

x64

Không có

Không áp dụng

Wminet_utils.dll

2.0.50727.8766

140,960

Ngày 11 tháng 7 năm 2017

20:05

x64

Không có

Không áp dụng

System.web.extensions.dll

3.5.30729.8814

1,282,048

Ngày 2 tháng 11 năm 2018

13:05

x86

Không có

Không áp dụng

Presentationcore.dll

3.0.6920.8833

4,006,400

Ngày 10 tháng 12 năm 2019

06:17

x64

Không có

Không áp dụng

Presentationfontcache.exe.config

Không áp dụng

161

Ngày 18 tháng 11 năm 2018

02:41

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Wpfgfx_v0300.dll

3.0.6920.8833

2,265,888

Ngày 10 tháng 12 năm 2019

06:17

x64

Không có

Không áp dụng

System.data.dll

2.0.50727.8953

3,158,016

Ngày 10 tháng 9 năm 2020

00:34

x64

Không có

Không áp dụng

System.printing.dll

3.0.6920.8833

358,400

Ngày 10 tháng 12 năm 2019

06:17

x64

Không có

Không áp dụng

System.web.dll

2.0.50727.8962

5,300,224

Ngày 24 tháng 2 năm 2022

05:30

x64

Không có

Không áp dụng

Servicemodel.mof

Không áp dụng

85,113

Ngày 18 tháng 11 năm 2018

02:41

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Servicemodel.mof.uninstall

Không áp dụng

896

Ngày 18 tháng 11 năm 2018

02:41

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Servicemonikersupport.dll

3.0.4506.8841

30,192

Ngày 16 tháng 4 năm 2020

00:37

x64

Không có

Không áp dụng

Smdiagnostics.dll

3.0.4506.8841

94,208

Ngày 16 tháng 4 năm 2020

00:37

x86

Không có

Không áp dụng

Smsvchost.exe

3.0.4506.8841

127,488

Ngày 16 tháng 4 năm 2020

00:37

x86

Không có

Không áp dụng

System.identitymodel.dll

3.0.4506.8841

405,504

Ngày 16 tháng 4 năm 2020

00:37

x86

Không có

Không áp dụng

System.runtime.serialization.dll

3.0.4506.8841

847,872

Ngày 16 tháng 4 năm 2020

00:37

x86

Không có

Không áp dụng

System.runtime.serialization.dll

3.0.4506.8841

847,872

Ngày 16 tháng 4 năm 2020

00:37

x86

Không có

Không áp dụng

System.servicemodel.dll

3.0.4506.8841

5,337,088

Ngày 16 tháng 4 năm 2020

00:37

x86

Không có

Không áp dụng

System.servicemodel.washosting.dll

3.0.4506.8841

32,768

Ngày 16 tháng 4 năm 2020

00:37

x86

Không có

Không áp dụng

System.servicemodel.dll

3.0.4506.8841

5,337,088

Ngày 16 tháng 4 năm 2020

00:37

x86

Không có

Không áp dụng

Penimc.dll

3.0.6920.8833

95,728

Ngày 10 tháng 12 năm 2019

06:17

x64

Không có

Không áp dụng

Presentationframework.dll

3.0.6920.8833

4,648,960

Ngày 10 tháng 12 năm 2019

06:17

x86

Không có

Không áp dụng

Presentationhostdll.dll

3.0.6920.8833

182,048

Ngày 10 tháng 12 năm 2019

06:17

x64

Không có

Không áp dụng

Reachframework.dll

3.0.6920.8833

536,576

Ngày 10 tháng 12 năm 2019

06:17

x86

Không có

Không áp dụng

Windowsbase.dll

3.0.6920.8833

1,118,208

Ngày 10 tháng 12 năm 2019

06:17

x86

Không có

Không áp dụng

System.workflow.activities.dll

3.0.4203.8833

1,060,864

Ngày 10 tháng 12 năm 2019

06:17

x86

Không có

Không áp dụng

System.workflow.componentmodel.dll

3.0.4203.8833

1,531,904

Ngày 10 tháng 12 năm 2019

06:17

x86

Không có

Không áp dụng

System.workflow.runtime.dll

3.0.4203.8833

454,656

Ngày 10 tháng 12 năm 2019

06:17

x86

Không có

Không áp dụng

Presentationframework.dll

3.0.6920.8833

5,292,032

Ngày 10 tháng 12 năm 2019

06:16

x86

Không có

Không áp dụng

Reachframework.dll

3.0.6920.8833

536,576

Ngày 10 tháng 12 năm 2019

06:16

x86

Không có

Không áp dụng

Smdiagnostics.dll

3.0.4506.8841

110,592

Ngày 16 tháng 4 năm 2020

00:37

x86

Không có

Không áp dụng

Smsvchost.exe

3.0.4506.8841

139,568

Ngày 16 tháng 4 năm 2020

00:37

x86

Không có

Không áp dụng

System.configuration.dll

2.0.50727.8953

430,080

Ngày 10 tháng 9 năm 2020

00:34

x86

Không có

Không áp dụng

System.data.sqlxml.dll

2.0.50727.8773

745,472

Ngày 28 tháng 11 năm 2017

14:04

x86

Không có

Không áp dụng

System.directoryservices.dll

2.0.50727.8964

401,408

Ngày 5 tháng 4 năm 2022

00:20

x86

Không có

Không áp dụng

System.identitymodel.dll

3.0.4506.8841

446,464

Ngày 16 tháng 4 năm 2020

00:37

x86

Không có

Không áp dụng

System.management.dll

2.0.50727.8766

389,120

Ngày 11 tháng 7 năm 2017

20:05

x86

Không có

Không áp dụng

System.runtime.remoting.dll

2.0.50727.8771

307,200

Ngày 31 tháng 8 năm 2017

13:04

x86

Không có

Không áp dụng

System.runtime.serialization.dll

3.0.4506.8841

970,752

Ngày 16 tháng 4 năm 2020

00:37

x86

Không có

Không áp dụng

System.runtime.serialization.dll

3.0.4506.8841

970,752

Ngày 16 tháng 4 năm 2020

00:37

x86

Không có

Không áp dụng

System.security.dll

2.0.50727.8953

274,432

Ngày 10 tháng 9 năm 2020

00:34

x86

Không có

Không áp dụng

System.servicemodel.dll

3.0.4506.8841

5,996,544

Ngày 16 tháng 4 năm 2020

00:37

x86

Không có

Không áp dụng

System.servicemodel.washosting.dll

3.0.4506.8841

32,768

Ngày 16 tháng 4 năm 2020

00:37

x86

Không có

Không áp dụng

System.servicemodel.dll

3.0.4506.8841

5,996,544

Ngày 16 tháng 4 năm 2020

00:37

x86

Không có

Không áp dụng

System.web.extensions.dll

3.5.30729.8814

1,282,048

Ngày 2 tháng 11 năm 2018

13:04

x86

Không có

Không áp dụng

System.web.regularexpressions.dll

2.0.50727.8962

98,304

Ngày 24 tháng 2 năm 2022

05:33

x86

Không có

Không áp dụng

System.workflow.activities.dll

3.0.4203.8833

1,142,784

Ngày 10 tháng 12 năm 2019

06:16

x86

Không có

Không áp dụng

System.workflow.componentmodel.dll

3.0.4203.8833

1,638,400

Ngày 10 tháng 12 năm 2019

06:16

x86

Không có

Không áp dụng

System.workflow.runtime.dll

3.0.4203.8833

540,672

Ngày 10 tháng 12 năm 2019

06:16

x86

Không có

Không áp dụng

System.xml.dll

2.0.50727.8773

2,056,192

Ngày 28 tháng 11 năm 2017

14:04

x86

Không có

Không áp dụng

System.dll

2.0.50727.8806

3,211,264

Ngày 29 tháng 3 năm 2019

13:04

x86

Không có

Không áp dụng

Windowsbase.dll

3.0.6920.8833

1,257,472

Ngày 10 tháng 12 năm 2019

06:16

x86

Không có

Không áp dụng

Infocard.exe

3.0.4506.8841

889,152

Ngày 16 tháng 4 năm 2020

00:37

x86

Không có

Không áp dụng

Big5.nlp

Không áp dụng

66,728

Ngày 17 tháng 2 năm 2022

22:20

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Bopomofo.nlp

Không áp dụng

82,172

Ngày 17 tháng 2 năm 2022

22:20

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ksc.nlp

Không áp dụng

116,756

Ngày 17 tháng 2 năm 2022

22:20

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Mscorlib.dll

2.0.50727.8964

4,558,848

Ngày 5 tháng 4 năm 2022

00:20

x86

Không có

Không áp dụng

Normidna.nlp

Không áp dụng

59,342

Ngày 17 tháng 2 năm 2022

22:20

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Normnfc.nlp

Không áp dụng

45,794

Ngày 17 tháng 2 năm 2022

22:20

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Normnfd.nlp

Không áp dụng

39,284

Ngày 17 tháng 2 năm 2022

22:20

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Normnfkc.nlp

Không áp dụng

66,384

Ngày 17 tháng 2 năm 2022

22:20

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Normnfkd.nlp

Không áp dụng

60,294

Ngày 17 tháng 2 năm 2022

22:20

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Prc.nlp

Không áp dụng

83,748

Ngày 17 tháng 2 năm 2022

22:20

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Prcp.nlp

Không áp dụng

83,748

Ngày 17 tháng 2 năm 2022

22:20

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Sortkey.nlp

Không áp dụng

262,148

Ngày 17 tháng 2 năm 2022

22:20

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Sorttbls.nlp

Không áp dụng

20,320

Ngày 17 tháng 2 năm 2022

22:20

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Xjis.nlp

Không áp dụng

28,288

Ngày 17 tháng 2 năm 2022

22:20

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Aspnet_wp.exe

2.0.50727.8962

33,680

Ngày 24 tháng 2 năm 2022

05:33

x86

SPN

X86_NETFX-ASP

Mscordacwks.dll

2.0.50727.8964

993,680

Ngày 5 tháng 4 năm 2022

00:20

x86

Không có

Không áp dụng

Mscorsvc.dll

2.0.50727.8793

231,992

Ngày 24 tháng 7 năm 2018

16:53

x86

Không có

Không áp dụng

Mscorwks.dll

2.0.50727.8964

6,413,728

Ngày 5 tháng 4 năm 2022

00:20

x86

Không có

Không áp dụng

Sos.dll

2.0.50727.8964

393,128

Ngày 5 tháng 4 năm 2022

00:20

x86

Không có

Không áp dụng

Webengine.dll

2.0.50727.8962

440,720

Ngày 24 tháng 2 năm 2022

05:33

x86

Không có

Không áp dụng

Wminet_utils.dll

2.0.50727.8766

116,896

Ngày 11 tháng 7 năm 2017

20:05

x86

Không có

Không áp dụng

System.web.extensions.dll

3.5.30729.8814

1,282,048

Ngày 2 tháng 11 năm 2018

13:04

x86

Không có

Không áp dụng

Presentationcore.dll

3.0.6920.8833

4,222,976

Ngày 10 tháng 12 năm 2019

06:16

x86

Không có

Không áp dụng

Presentationfontcache.exe.config

Không áp dụng

161

Ngày 26 tháng 11 năm 2019

20:21

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Wpfgfx_v0300.dll

3.0.6920.8833

1,747,952

Ngày 10 tháng 12 năm 2019

06:16

x86

Không có

Không áp dụng

System.data.dll

2.0.50727.8953

2,983,936

Ngày 10 tháng 9 năm 2020

00:34

x86

Không có

Không áp dụng

System.printing.dll

3.0.6920.8833

372,736

Ngày 10 tháng 12 năm 2019

06:16

x86

Không có

Không áp dụng

System.web.dll

2.0.50727.8962

5,292,032

Ngày 24 tháng 2 năm 2022

05:33

x86

Không có

Không áp dụng

Servicemodel.mof

Không áp dụng

85,113

Ngày 26 tháng 11 năm 2019

20:21

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Servicemodel.mof.uninstall

Không áp dụng

896

Ngày 26 tháng 11 năm 2019

20:21

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Servicemonikersupport.dll

3.0.4506.8841

28,152

Ngày 16 tháng 4 năm 2020

00:37

x86

Không có

Không áp dụng

System.identitymodel.dll

3.0.4506.8841

446,464

Ngày 16 tháng 4 năm 2020

00:37

x86

Không có

Không áp dụng

System.runtime.serialization.dll

3.0.4506.8841

970,752

Ngày 16 tháng 4 năm 2020

00:37

x86

Không có

Không áp dụng

System.servicemodel.dll

3.0.4506.8841

5,996,544

Ngày 16 tháng 4 năm 2020

00:37

x86

Không có

Không áp dụng

Penimc.dll

3.0.6920.8833

78,624

Ngày 10 tháng 12 năm 2019

06:16

x86

Không có

Không áp dụng

Presentationframework.dll

3.0.6920.8833

5,292,032

Ngày 10 tháng 12 năm 2019

06:16

x86

Không có

Không áp dụng

Presentationhostdll.dll

3.0.6920.8833

141,288

Ngày 10 tháng 12 năm 2019

06:16

x86

Không có

Không áp dụng

Reachframework.dll

3.0.6920.8833

536,576

Ngày 10 tháng 12 năm 2019

06:16

x86

Không có

Không áp dụng

Windowsbase.dll

3.0.6920.8833

1,257,472

Ngày 10 tháng 12 năm 2019

06:16

x86

Không có

Không áp dụng

System.workflow.activities.dll

3.0.4203.8833

1,142,784

Ngày 10 tháng 12 năm 2019

06:16

x86

Không có

Không áp dụng

System.workflow.componentmodel.dll

3.0.4203.8833

1,638,400

Ngày 10 tháng 12 năm 2019

06:16

x86

Không có

Không áp dụng

System.workflow.runtime.dll

3.0.4203.8833

540,672

Ngày 10 tháng 12 năm 2019

06:16

x86

Không có

Không áp dụng

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Yêu cầu SP

Nhánh dịch vụ

Presentationframework.dll

3.0.6920.8833

5,292,032

Ngày 10 tháng 12 năm 2019

06:16

x86

Không có

Không áp dụng

Reachframework.dll

3.0.6920.8833

536,576

Ngày 10 tháng 12 năm 2019

06:16

x86

Không có

Không áp dụng

Smdiagnostics.dll

3.0.4506.8841

110,592

Ngày 16 tháng 4 năm 2020

00:37

x86

Không có

Không áp dụng

Smsvchost.exe

3.0.4506.8841

139,568

Ngày 16 tháng 4 năm 2020

00:37

x86

Không có

Không áp dụng

System.configuration.dll

2.0.50727.8953

430,080

Ngày 10 tháng 9 năm 2020

00:34

x86

Không có

Không áp dụng

System.data.sqlxml.dll

2.0.50727.8773

745,472

Ngày 28 tháng 11 năm 2017

14:04

x86

Không có

Không áp dụng

System.directoryservices.dll

2.0.50727.8964

401,408

Ngày 5 tháng 4 năm 2022

00:20

x86

Không có

Không áp dụng

System.identitymodel.dll

3.0.4506.8841

446,464

Ngày 16 tháng 4 năm 2020

00:37

x86

Không có

Không áp dụng

System.management.dll

2.0.50727.8766

389,120

Ngày 11 tháng 7 năm 2017

20:05

x86

Không có

Không áp dụng

System.runtime.remoting.dll

2.0.50727.8771

307,200

Ngày 31 tháng 8 năm 2017

13:04

x86

Không có

Không áp dụng

System.runtime.serialization.dll

3.0.4506.8841

970,752

Ngày 16 tháng 4 năm 2020

00:37

x86

Không có

Không áp dụng

System.runtime.serialization.dll

3.0.4506.8841

970,752

Ngày 16 tháng 4 năm 2020

00:37

x86

Không có

Không áp dụng

System.security.dll

2.0.50727.8953

274,432

Ngày 10 tháng 9 năm 2020

00:34

x86

Không có

Không áp dụng

System.servicemodel.dll

3.0.4506.8841

5,996,544

Ngày 16 tháng 4 năm 2020

00:37

x86

Không có

Không áp dụng

System.servicemodel.washosting.dll

3.0.4506.8841

32,768

Ngày 16 tháng 4 năm 2020

00:37

x86

Không có

Không áp dụng

System.servicemodel.dll

3.0.4506.8841

5,996,544

Ngày 16 tháng 4 năm 2020

00:37

x86

Không có

Không áp dụng

System.web.extensions.dll

3.5.30729.8814

1,282,048

Ngày 2 tháng 11 năm 2018

13:04

x86

Không có

Không áp dụng

System.web.regularexpressions.dll

2.0.50727.8962

98,304

Ngày 24 tháng 2 năm 2022

05:33

x86

Không có

Không áp dụng

System.workflow.activities.dll

3.0.4203.8833

1,142,784

Ngày 10 tháng 12 năm 2019

06:16

x86

Không có

Không áp dụng

System.workflow.componentmodel.dll

3.0.4203.8833

1,638,400

Ngày 10 tháng 12 năm 2019

06:16

x86

Không có

Không áp dụng

System.workflow.runtime.dll

3.0.4203.8833

540,672

Ngày 10 tháng 12 năm 2019

06:16

x86

Không có

Không áp dụng

System.xml.dll

2.0.50727.8773

2,056,192

Ngày 28 tháng 11 năm 2017

14:04

x86

Không có

Không áp dụng

System.dll

2.0.50727.8806

3,211,264

Ngày 29 tháng 3 năm 2019

13:04

x86

Không có

Không áp dụng

Windowsbase.dll

3.0.6920.8833

1,257,472

Ngày 10 tháng 12 năm 2019

06:16

x86

Không có

Không áp dụng

Infocard.exe

3.0.4506.8841

889,152

Ngày 16 tháng 4 năm 2020

00:37

x86

Không có

Không áp dụng

Big5.nlp

Không áp dụng

66,728

Ngày 17 tháng 2 năm 2022

22:20

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Bopomofo.nlp

Không áp dụng

82,172

Ngày 17 tháng 2 năm 2022

22:20

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ksc.nlp

Không áp dụng

116,756

Ngày 17 tháng 2 năm 2022

22:20

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Mscorlib.dll

2.0.50727.8964

4,558,848

Ngày 5 tháng 4 năm 2022

00:20

x86

Không có

Không áp dụng

Normidna.nlp

Không áp dụng

59,342

Ngày 17 tháng 2 năm 2022

22:20

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Normnfc.nlp

Không áp dụng

45,794

Ngày 17 tháng 2 năm 2022

22:20

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Normnfd.nlp

Không áp dụng

39,284

Ngày 17 tháng 2 năm 2022

22:20

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Normnfkc.nlp

Không áp dụng

66,384

Ngày 17 tháng 2 năm 2022

22:20

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Normnfkd.nlp

Không áp dụng

60,294

Ngày 17 tháng 2 năm 2022

22:20

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Prc.nlp

Không áp dụng

83,748

Ngày 17 tháng 2 năm 2022

22:20

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Prcp.nlp

Không áp dụng

83,748

Ngày 17 tháng 2 năm 2022

22:20

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Sortkey.nlp

Không áp dụng

262,148

Ngày 17 tháng 2 năm 2022

22:20

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Sorttbls.nlp

Không áp dụng

20,320

Ngày 17 tháng 2 năm 2022

22:20

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Xjis.nlp

Không áp dụng

28,288

Ngày 17 tháng 2 năm 2022

22:20

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Aspnet_wp.exe

2.0.50727.8962

33,680

Ngày 24 tháng 2 năm 2022

05:33

x86

SPN

X86_NETFX-ASP

Mscordacwks.dll

2.0.50727.8964

993,680

Ngày 5 tháng 4 năm 2022

00:20

x86

Không có

Không áp dụng

Mscorsvc.dll

2.0.50727.8793

231,992

Ngày 24 tháng 7 năm 2018

16:53

x86

Không có

Không áp dụng

Mscorwks.dll

2.0.50727.8964

6,413,728

Ngày 5 tháng 4 năm 2022

00:20

x86

Không có

Không áp dụng

Sos.dll

2.0.50727.8964

393,128

Ngày 5 tháng 4 năm 2022

00:20

x86

Không có

Không áp dụng

Webengine.dll

2.0.50727.8962

440,720

Ngày 24 tháng 2 năm 2022

05:33

x86

Không có

Không áp dụng

Wminet_utils.dll

2.0.50727.8766

116,896

Ngày 11 tháng 7 năm 2017

20:05

x86

Không có

Không áp dụng

System.web.extensions.dll

3.5.30729.8814

1,282,048

Ngày 2 tháng 11 năm 2018

13:04

x86

Không có

Không áp dụng

Presentationcore.dll

3.0.6920.8833

4,222,976

Ngày 10 tháng 12 năm 2019

06:16

x86

Không có

Không áp dụng

Presentationfontcache.exe.config

Không áp dụng

161

Ngày 26 tháng 11 năm 2019

20:21

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Wpfgfx_v0300.dll

3.0.6920.8833

1,747,952

Ngày 10 tháng 12 năm 2019

06:16

x86

Không có

Không áp dụng

System.data.dll

2.0.50727.8953

2,983,936

Ngày 10 tháng 9 năm 2020

00:34

x86

Không có

Không áp dụng

System.printing.dll

3.0.6920.8833

372,736

Ngày 10 tháng 12 năm 2019

06:16

x86

Không có

Không áp dụng

System.web.dll

2.0.50727.8962

5,292,032

Ngày 24 tháng 2 năm 2022

05:33

x86

Không có

Không áp dụng

Servicemodel.mof

Không áp dụng

85,113

Ngày 26 tháng 11 năm 2019

20:21

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Servicemodel.mof.uninstall

Không áp dụng

896

Ngày 26 tháng 11 năm 2019

20:21

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Servicemonikersupport.dll

3.0.4506.8841

28,152

Ngày 16 tháng 4 năm 2020

00:37

x86

Không có

Không áp dụng

System.identitymodel.dll

3.0.4506.8841

446,464

Ngày 16 tháng 4 năm 2020

00:37

x86

Không có

Không áp dụng

System.runtime.serialization.dll

3.0.4506.8841

970,752

Ngày 16 tháng 4 năm 2020

00:37

x86

Không có

Không áp dụng

System.servicemodel.dll

3.0.4506.8841

5,996,544

Ngày 16 tháng 4 năm 2020

00:37

x86

Không có

Không áp dụng

Penimc.dll

3.0.6920.8833

78,624

Ngày 10 tháng 12 năm 2019

06:16

x86

Không có

Không áp dụng

Presentationframework.dll

3.0.6920.8833

5,292,032

Ngày 10 tháng 12 năm 2019

06:16

x86

Không có

Không áp dụng

Presentationhostdll.dll

3.0.6920.8833

141,288

Ngày 10 tháng 12 năm 2019

06:16

x86

Không có

Không áp dụng

Reachframework.dll

3.0.6920.8833

536,576

Ngày 10 tháng 12 năm 2019

06:16

x86

Không có

Không áp dụng

Windowsbase.dll

3.0.6920.8833

1,257,472

Ngày 10 tháng 12 năm 2019

06:16

x86

Không có

Không áp dụng

System.workflow.activities.dll

3.0.4203.8833

1,142,784

Ngày 10 tháng 12 năm 2019

06:16

x86

Không có

Không áp dụng

System.workflow.componentmodel.dll

3.0.4203.8833

1,638,400

Ngày 10 tháng 12 năm 2019

06:16

x86

Không có

Không áp dụng

System.workflow.runtime.dll

3.0.4203.8833

540,672

Ngày 10 tháng 12 năm 2019

06:16

x86

Không có

Không áp dụng

Thông tin về bảo vệ và bảo mật

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×