You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Giới thiệu

Microsoft đã phát hành các bản cập nhật bảo mật và không liên quan đến bảo mật sau đây cho Office vào tháng 11 năm 2022. Các bản cập nhật này nhằm giúp khách hàng của chúng tôi luôn cập nhật máy tính của họ. Chúng tôi khuyên bạn nên cài đặt tất cả các bản cập nhật áp dụng cho bạn.

Để tải xuống bản cập nhật, hãy chọn bài viết Cơ sở Kiến thức tương ứng trong danh sách sau đây, rồi chuyển đến phần "Cách tải xuống và cài đặt bản cập nhật" của bài viết.

Danh sách các bản cập nhật office được phát hành vào tháng 11 năm 2022

Microsoft Office 2016

Sản phẩm

Tiêu đề và số bài viết trong Cơ sở Kiến thức

Excel 2016

Mô tả về bản cập nhật bảo mật cho Excel 2016: ngày 8 tháng 11 năm 2022 (KB5002253)

Office 2016

Mô tả về bản cập nhật bảo mật cho Office 2016: ngày 8 tháng 11 năm 2022 (KB3191869)

Office 2016

Bản cập nhật ngày 1 tháng 11 năm 2022 cho Office 2016 (KB5002306)

Word 2016

Mô tả về bản cập nhật bảo mật cho Word 2016: ngày 8 tháng 11 năm 2022 (KB5002223)

Microsoft Office 2013

Sản phẩm

Tiêu đề và số bài viết trong Cơ sở Kiến thức

Excel 2013

Mô tả về bản cập nhật bảo mật cho Excel 2013: ngày 8 tháng 11 năm 2022 (KB5002275)

Office 2013

Mô tả về bản cập nhật bảo mật cho Office 2013: ngày 8 tháng 11 năm 2022 (KB3191875)

Word 2013

Mô tả về bản cập nhật bảo mật cho Word 2013: ngày 8 tháng 11 năm 2022 (KB5002217)

SharePoint Server Phiên bản đăng ký

Sản phẩm

Tiêu đề và số bài viết trong Cơ sở Kiến thức

SharePoint Server Phiên bản đăng ký

Mô tả về bản cập nhật bảo mật cho SharePoint Server Phiên bản đăng ký: ngày 8 tháng 11 năm 2022 (KB5002296)

SharePoint Server Phiên bản đăng ký Ngôn ngữ

Mô tả về bản cập nhật bảo mật cho SharePoint Server Phiên bản đăng ký Ngôn ngữ mới: ngày 8 tháng 11 năm 2022 (KB5002291)

Microsoft SharePoint Server 2019

Sản phẩm

Tiêu đề và số bài viết trong Cơ sở Kiến thức

SharePoint Server 2019

Mô tả về bản cập nhật bảo mật cho SharePoint Server 2019: ngày 8 tháng 11 năm 2022 (KB5002294)

SharePoint Server 2019 Ngôn ngữ

Mô tả về bản cập nhật bảo mật cho SharePoint Server 2019 Ngôn ngữ mới: ngày 8 tháng 11 năm 2022 (KB5002295)

Microsoft SharePoint Server 2016

Sản phẩm

Tiêu đề và số bài viết trong Cơ sở Kiến thức

SharePoint Enterprise Server 2016

Mô tả về bản cập nhật bảo mật cho SharePoint Enterprise Server 2016: ngày 8 tháng 11 năm 2022 (KB5002305)

Gói Ngôn ngữ SharePoint Enterprise Server 2016

Mô tả về bản cập nhật bảo mật cho Gói Ngôn ngữ SharePoint Enterprise Server 2016: ngày 8 tháng 11 năm 2022 (KB5002289)

Microsoft SharePoint Server 2013

Sản phẩm

Tiêu đề và số bài viết trong Cơ sở Kiến thức

Project Server 2013

Ngày 8 tháng 11 năm 2022, bản cập nhật tích lũy cho Project Server 2013 (KB5002301)

SharePoint Enterprise Server 2013

Mô tả về bản cập nhật bảo mật cho SharePoint Enterprise Server 2013: ngày 8 tháng 11 năm 2022 (KB5002235)

SharePoint Enterprise Server 2013

Bản cập nhật tích lũy ngày 8 tháng 11 năm 2022 cho SharePoint Enterprise Server 2013 (KB5002302)

SharePoint Foundation 2013

Mô tả về bản cập nhật bảo mật cho SharePoint Foundation 2013: ngày 8 tháng 11 năm 2022 (KB5002303)

SharePoint Foundation 2013

Ngày 8 tháng 11 năm 2022, bản cập nhật tích lũy cho SharePoint Foundation 2013 (KB5002300)

Máy chủ Office Online

Sản phẩm

Tiêu đề và số bài viết trong Cơ sở Kiến thức

Office Online Server

Mô tả về bản cập nhật bảo mật cho Office Online Server: ngày 8 tháng 11 năm 2022 (KB5002276)

Office Web Apps Server 2013

Mô tả về bản cập nhật bảo mật cho Office Web Apps Server 2013: ngày 8 tháng 11 năm 2022 (KB5002261)

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×