Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Giới thiệu

Microsoft đã phát hành các bản cập nhật bảo mật và không liên quan đến bảo mật sau đây cho Office vào tháng 9 năm 2023. Các bản cập nhật này nhằm giúp khách hàng của chúng tôi luôn cập nhật máy tính của họ. Chúng tôi khuyên bạn nên cài đặt tất cả các bản cập nhật áp dụng cho bạn.

Để tải xuống bản cập nhật, hãy chọn bài viết Cơ sở Kiến thức tương ứng trong danh sách sau đây, rồi chuyển đến phần "Cách tải xuống và cài đặt bản cập nhật" của bài viết.

Danh sách các bản cập nhật Office được phát hành vào tháng 9 năm 2023

Microsoft Office 2016

Sản phẩm

Tiêu đề và số bài viết trong Cơ sở Kiến thức

Excel 2016

Mô tả về bản cập nhật bảo mật cho Excel 2016: ngày 12 tháng 9 năm 2023 (KB5002496)

Office 2016

Mô tả về bản cập nhật bảo mật cho Office 2016: 12/09/2023 (KB5002100)

Office 2016

Mô tả về bản cập nhật bảo mật cho Office 2016: 12/09/2023 (KB5002457)

Office 2016

Mô tả về bản cập nhật bảo mật cho Office 2016: 12/09/2023 (KB5002498)

Outlook 2016

Mô tả về bản cập nhật bảo mật Outlook 2016: ngày 12 tháng 9 năm 2023 (KB5002499)

Word 2016

Mô tả về bản cập nhật bảo mật Word 2016: ngày 12 tháng 9 năm 2023 (KB5002497)

Microsoft Office 2013

Sản phẩm

Tiêu đề và số bài viết trong Cơ sở Kiến thức

Excel 2013

Mô tả về bản cập nhật bảo mật cho Excel 2013: ngày 12 tháng 9 năm 2023 (KB5002488)

Office 2013

Mô tả về bản cập nhật bảo mật cho Office 2013: 12/09/2023 (KB5002477)

Word 2013

Mô tả về bản cập nhật bảo mật cho Word 2013: ngày 12 tháng 9 năm 2023 (KB5002483)

SharePoint Server Phiên bản đăng ký

Sản phẩm

Tiêu đề và số bài viết trong Cơ sở Kiến thức

SharePoint Server Phiên bản đăng ký

Mô tả về bản cập nhật bảo mật SharePoint Server Phiên bản đăng ký: ngày 12 tháng 9 năm 2023 (KB5002474)

Microsoft SharePoint Server 2019

Sản phẩm

Tiêu đề và số bài viết trong Cơ sở Kiến thức

SharePoint Server 2019

Mô tả về bản cập nhật bảo mật SharePoint Server 2019: ngày 12 tháng 9 năm 2023 (KB5002472)

SharePoint Server 2019 Ngôn ngữ

Ngày 12 tháng 9 năm 2023, bản cập nhật cho SharePoint Server 2019 Language Pack (KB5002471)

Microsoft SharePoint Server 2016

Sản phẩm

Tiêu đề và số bài viết trong Cơ sở Kiến thức

SharePoint Enterprise Server 2016

Mô tả về bản cập nhật bảo mật dành cho SharePoint Enterprise Server 2016: ngày 12 tháng 9 năm 2023 (KB5002494)

Gói Ngôn ngữ SharePoint Enterprise Server 2016

Mô tả về bản cập nhật bảo mật cho Gói Ngôn ngữ SharePoint Enterprise Server 2016: ngày 12 tháng 9 năm 2023 (KB5002501)

Office Online Server

Sản phẩm

Tiêu đề và số bài viết trong Cơ sở Kiến thức

Office Online Server

Mô tả về bản cập nhật bảo mật Office Online Server: ngày 12 tháng 9 năm 2023 (KB5002470)

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×