Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bản Cập Nhật tích lũy này sửa một số sự cố trong Skype for Business Server 2015, Front end Server và Edge Server. Số phiên bản của bản cập nhật này là 6.0.9319.580.

Phiên bản toàn cầu của bản Cập Nhật tích lũy này sử dụng gói Microsoft Windows Installer để cài đặt bản Cập Nhật tích lũy. Ngày tháng và thời gian cho những tệp này được liệt kê trong thời gian phối hợp quốc tế (UTC) trong bảng sau đây. Khi bạn xem thông tin tệp, ngày tháng được chuyển đổi thành giờ cục bộ. Để tìm sự khác biệt giữa UTC và giờ địa phương, hãy dùng tab múi giờ trong Pa-nen điều khiển ngày và thời gian.

Sau khi cài đặt bản Cập Nhật, phiên bản toàn cầu của bản cập nhật này có thuộc tính tệp hoặc phiên bản mới hơn của các thuộc tính tệp, được liệt kê trong bảng sau đây:

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

File_apiem.dll

6.0.9319.548

3.589.680

08-Apr-2019

02:09

x64

File_busyoptions.am

Not Applicable

12.095

31-Mar-2017

16:20

Not Applicable

File_busyoptions.exe

6.0.9319.548

1.044.528

08-Apr-2019

02:17

x86

File_busyoptionsperf.dll

6.0.9319.259

56.528

14-Jun-2016

07:19

x64

File_datacollectionperf.dll

6.0.9319.102

58.584

28-Oct-2015

11:43

x64

File_exumrouting.exe

6.0.9319.281

1.015.488

31-Mar-2017

18:24

x86

File_gac_microsoft.rtc.server.webinfrastructure.dll

6.0.9319.580

3.801.992

18-Apr-2020

09:05

x64

File_iimfilter.exe

6.0.9319.580

932.216

18-Apr-2020

09:09

x86

File_inboundrouting.exe

6.0.9319.580

465.784

18-Apr-2020

09:03

x86

File_inboundroutingnonaudioscript.xml

Not Applicable

3.142

01-Apr-2019

08:38

Not Applicable

File_inboundrulesengine.dll

6.0.9319.580

742.776

18-Apr-2020

09:10

x86

File_instantur.exe

6.0.9319.235

3.302.584

23-Feb-2016

23:21

x64

File_interclusterrouting.exe

6.0.9319.235

998.112

23-Feb-2016

23:28

x86

File_lbrouting.am

Not Applicable

19.284

27-Oct-2018

00:45

Not Applicable

File_lbrouting.exe

6.0.9319.562

931.704

26-Aug-2019

19:32

x86

File_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll

6.0.9319.281

524.048

31-Mar-2017

18:13

x86

File_microsoft.rtc.server.mcufactory.dll

6.0.9319.281

1.081.616

31-Mar-2017

18:13

x86

File_microsoft.rtc.server.udcadapters.dll

6.0.9319.537

1.184.816

29-Oct-2018

05:48

x86

File_microsoft.rtc.server.udcadapters.resources.dll.ar_sa

6.0.9319.259

33.088

14-Jun-2016

07:26

Not Applicable

File_microsoft.rtc.server.udcadapters.resources.dll.az_latn_az

6.0.9319.259

31.552

14-Jun-2016

07:26

Not Applicable

File_microsoft.rtc.server.udcadapters.resources.dll.be_by

6.0.9319.259

33.600

14-Jun-2016

07:26

Not Applicable

File_microsoft.rtc.server.udcadapters.resources.dll.bg_bg

6.0.9319.259

34.112

14-Jun-2016

07:26

Not Applicable

File_microsoft.rtc.server.udcadapters.resources.dll.ca_es

6.0.9319.259

31.552

14-Jun-2016

07:25

Not Applicable

File_microsoft.rtc.server.udcadapters.resources.dll.cs_cz

6.0.9319.259

31.552

14-Jun-2016

07:25

Not Applicable

File_microsoft.rtc.server.udcadapters.resources.dll.da_dk

6.0.9319.259

31.040

14-Jun-2016

07:25

Not Applicable

File_microsoft.rtc.server.udcadapters.resources.dll.de_de

6.0.9319.259

32.064

14-Jun-2016

07:25

Not Applicable

File_microsoft.rtc.server.udcadapters.resources.dll.el_gr

6.0.9319.259

36.672

14-Jun-2016

07:25

Not Applicable

File_microsoft.rtc.server.udcadapters.resources.dll.en_us

6.0.9319.259

31.552

14-Jun-2016

07:25

Not Applicable

File_microsoft.rtc.server.udcadapters.resources.dll.es_es

6.0.9319.259

31.552

14-Jun-2016

07:25

Not Applicable

File_microsoft.rtc.server.udcadapters.resources.dll.et_ee

6.0.9319.259

31.552

14-Jun-2016

07:25

Not Applicable

File_microsoft.rtc.server.udcadapters.resources.dll.eu_es

6.0.9319.259

32.064

14-Jun-2016

07:26

Not Applicable

File_microsoft.rtc.server.udcadapters.resources.dll.fa_ir

6.0.9319.259

33.600

14-Jun-2016

07:26

Not Applicable

File_microsoft.rtc.server.udcadapters.resources.dll.fil_ph

6.0.9319.259

31.552

14-Jun-2016

07:26

Not Applicable

File_microsoft.rtc.server.udcadapters.resources.dll.fi_fi

6.0.9319.259

31.552

14-Jun-2016

07:25

Not Applicable

File_microsoft.rtc.server.udcadapters.resources.dll.fr_fr

6.0.9319.259

31.552

14-Jun-2016

07:25

Not Applicable

File_microsoft.rtc.server.udcadapters.resources.dll.gl_es

6.0.9319.259

31.040

14-Jun-2016

07:26

Not Applicable

File_microsoft.rtc.server.udcadapters.resources.dll.he_il

6.0.9319.259

32.064

14-Jun-2016

07:25

Not Applicable

File_microsoft.rtc.server.udcadapters.resources.dll.hi_in

6.0.9319.259

38.208

14-Jun-2016

07:25

Not Applicable

File_microsoft.rtc.server.udcadapters.resources.dll.hr_hr

6.0.9319.259

32.064

14-Jun-2016

07:26

Not Applicable

File_microsoft.rtc.server.udcadapters.resources.dll.hu_hu

6.0.9319.259

32.064

14-Jun-2016

07:26

Not Applicable

File_microsoft.rtc.server.udcadapters.resources.dll.id_id

6.0.9319.259

31.040

14-Jun-2016

07:25

Not Applicable

File_microsoft.rtc.server.udcadapters.resources.dll.it_it

6.0.9319.259

31.552

14-Jun-2016

07:26

Not Applicable

File_microsoft.rtc.server.udcadapters.resources.dll.ja_jp

6.0.9319.259

32.576

14-Jun-2016

07:25

Not Applicable

File_microsoft.rtc.server.udcadapters.resources.dll.kk_kz

6.0.9319.259

35.136

14-Jun-2016

07:26

Not Applicable

File_microsoft.rtc.server.udcadapters.resources.dll.ko_kr

6.0.9319.259

32.576

14-Jun-2016

07:25

Not Applicable

File_microsoft.rtc.server.udcadapters.resources.dll.lt_lt

6.0.9319.259

31.552

14-Jun-2016

07:26

Not Applicable

File_microsoft.rtc.server.udcadapters.resources.dll.lv_lv

6.0.9319.259

31.552

14-Jun-2016

07:26

Not Applicable

File_microsoft.rtc.server.udcadapters.resources.dll.mk_mk

6.0.9319.259

34.624

14-Jun-2016

07:26

Not Applicable

File_microsoft.rtc.server.udcadapters.resources.dll.ms_my

6.0.9319.259

31.552

14-Jun-2016

07:25

Not Applicable

File_microsoft.rtc.server.udcadapters.resources.dll.nb_no

6.0.9319.259

30.528

14-Jun-2016

07:25

Not Applicable

File_microsoft.rtc.server.udcadapters.resources.dll.nl_nl

6.0.9319.259

32.064

14-Jun-2016

07:25

Not Applicable

File_microsoft.rtc.server.udcadapters.resources.dll.pl_pl

6.0.9319.259

32.576

14-Jun-2016

07:26

Not Applicable

File_microsoft.rtc.server.udcadapters.resources.dll.pt_br

6.0.9319.259

31.040

14-Jun-2016

07:25

Not Applicable

File_microsoft.rtc.server.udcadapters.resources.dll.pt_pt

6.0.9319.259

31.552

14-Jun-2016

07:26

Not Applicable

File_microsoft.rtc.server.udcadapters.resources.dll.ro_ro

6.0.9319.259

31.552

14-Jun-2016

07:26

Not Applicable

File_microsoft.rtc.server.udcadapters.resources.dll.ru_ru

6.0.9319.259

35.136

14-Jun-2016

07:25

Not Applicable

File_microsoft.rtc.server.udcadapters.resources.dll.sk_sk

6.0.9319.259

32.064

14-Jun-2016

07:26

Not Applicable

File_microsoft.rtc.server.udcadapters.resources.dll.sl_si

6.0.9319.259

31.552

14-Jun-2016

07:26

Not Applicable

File_microsoft.rtc.server.udcadapters.resources.dll.sq_al

6.0.9319.259

31.552

14-Jun-2016

07:26

Not Applicable

File_microsoft.rtc.server.udcadapters.resources.dll.sr_cyrl_rs

6.0.9319.259

34.624

14-Jun-2016

07:26

Not Applicable

File_microsoft.rtc.server.udcadapters.resources.dll.sr_latn_rs

6.0.9319.259

31.552

14-Jun-2016

07:25

Not Applicable

File_microsoft.rtc.server.udcadapters.resources.dll.sv_se

6.0.9319.259

31.040

14-Jun-2016

07:25

Not Applicable

File_microsoft.rtc.server.udcadapters.resources.dll.th_th

6.0.9319.259

36.672

14-Jun-2016

07:25

Not Applicable

File_microsoft.rtc.server.udcadapters.resources.dll.tr_tr

6.0.9319.259

31.552

14-Jun-2016

07:25

Not Applicable

File_microsoft.rtc.server.udcadapters.resources.dll.uk_ua

6.0.9319.259

35.136

14-Jun-2016

07:25

Not Applicable

File_microsoft.rtc.server.udcadapters.resources.dll.uz_latn_uz

6.0.9319.259

31.040

14-Jun-2016

07:25

Not Applicable

File_microsoft.rtc.server.udcadapters.resources.dll.vi_vn

6.0.9319.259

32.064

14-Jun-2016

07:26

Not Applicable

File_microsoft.rtc.server.udcadapters.resources.dll.zh_cn

6.0.9319.259

30.528

14-Jun-2016

07:25

Not Applicable

File_microsoft.rtc.server.udcadapters.resources.dll.zh_tw

6.0.9319.259

30.528

14-Jun-2016

07:25

Not Applicable

File_outboundrouting.exe

6.0.9319.580

1.134.472

18-Apr-2020

09:08

x86

File_replicationapp.exe

6.0.9319.281

566.472

31-Mar-2017

18:17

x86

File_routing.am

Not Applicable

20.096

31-Mar-2017

16:20

Not Applicable

File_rtcabattributeindexrules.xml

Not Applicable

40.292

23-Oct-2015

02:15

Not Applicable

File_rtcdbsyncagent.dll

6.0.9319.510

378.552

10-Nov-2017

11:07

x86

File_rtcmrdrv64.sys

6.0.9319.289

244.992

05-Mar-2020

15:04

x64

File_serveragent.dll

6.0.9319.537

1.114.672

29-Oct-2018

05:48

x86

File_server_

15.1.544.14

1.051.696

29-Oct-2018

05:48

Not Applicable

File_server_microsoft.rtc.internal.storage.lyss.dll

6.0.9319.534

873.616

19-Jun-2018

04:24

x86

File_server_rtcaggregate.exe

6.0.9319.235

297.152

23-Feb-2016

23:28

x86

File_server_rtchost.exe

6.0.9319.534

382.600

19-Jun-2018

04:24

x86

File_server_rtcsrv.exe

6.0.9319.534

833.680

19-Jun-2018

04:23

x64

File_sharedlineappearance.am

Not Applicable

18.752

23-Oct-2015

02:16

Not Applicable

File_sharedlineappearance.exe

6.0.9319.559

1.025.616

21-Jul-2019

03:48

x86

File_sharedlineappearance.exe.config

Not Applicable

402

23-Oct-2015

02:16

Not Applicable

File_sipstack.dll

6.0.9319.559

6.041.976

21-Jul-2019

03:40

x64

File_slaperf.dll

6.0.9319.235

56.496

23-Feb-2016

23:21

x64

File_translationservice.am

Not Applicable

11.980

11-Jun-2015

03:55

Not Applicable

File_udcagent.am

Not Applicable

12.797

18-May-2016

04:45

Not Applicable

File_udcagent.exe

6.0.9319.548

1.077.296

08-Apr-2019

02:28

x86

File_wrtces.dll

6.0.9319.548

11.174.448

08-Apr-2019

02:17

x64

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×