You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Bản Cập Nhật tích luỹ này khắc phục một số vấn đề trong Skype Business Server 2015, máy chủ ngoại vi và máy chủ Edge. Số phiên bản cập nhật này là 6.0.9319.537.

Phiên bản chung của bản Cập Nhật tích luỹ này sử dụng gói Microsoft Windows Installer để cài đặt bản Cập Nhật tích luỹ. Ngày và giờ của các tệp được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC) trong bảng sau. Khi bạn xem thông tin về tệp, ngày được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab múi giờ trong mục ngày và giờ trong Pa-nen điều khiển.

Sau khi cài đặt bản Cập Nhật, phiên bản chung của bản cập nhật này có các thuộc tính tệp hoặc phiên bản mới hơn của các thuộc tính tệp được liệt kê trong bảng sau:

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

File_apiem.dll

6.0.9319.537

3,588,864

29-Oct-2018

05:44

x64

File_busyoptions.am

Not Applicable

12,095

31-Mar-2017

16:20

Not Applicable

File_busyoptions.exe

6.0.9319.534

1,043,088

19-Jun-2018

04:23

x86

File_busyoptionsperf.dll

6.0.9319.259

56,528

14-Jun-2016

07:19

x64

File_datacollectionperf.dll

6.0.9319.102

58,584

28-Oct-2015

11:43

x64

File_exumrouting.exe

6.0.9319.281

1,015,488

31-Mar-2017

18:24

x86

File_gac_microsoft.rtc.server.webinfrastructure.dll

6.0.9319.510

3,808,536

10-Nov-2017

11:11

x64

File_inboundrouting.exe

6.0.9319.534

472,200

19-Jun-2018

04:22

x86

File_inboundrulesengine.dll

6.0.9319.534

749,704

19-Jun-2018

04:23

x86

File_instantur.exe

6.0.9319.235

3,302,584

23-Feb-2016

23:21

x64

File_interclusterrouting.exe

6.0.9319.235

998,112

23-Feb-2016

23:28

x86

File_lbrouting.am

Not Applicable

19,284

27-Oct-2018

00:45

Not Applicable

File_lbrouting.exe

6.0.9319.537

938,240

29-Oct-2018

05:51

x86

File_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll

6.0.9319.281

524,048

31-Mar-2017

18:13

x86

File_microsoft.rtc.server.mcufactory.dll

6.0.9319.281

1,081,616

31-Mar-2017

18:13

x86

File_microsoft.rtc.server.udcadapters.dll

6.0.9319.537

1,184,816

29-Oct-2018

05:48

x86

File_microsoft.rtc.server.udcadapters.resources.dll.ar_sa

6.0.9319.259

33,088

14-Jun-2016

07:26

Not Applicable

File_microsoft.rtc.server.udcadapters.resources.dll.az_latn_az

6.0.9319.259

31,552

14-Jun-2016

07:26

Not Applicable

File_microsoft.rtc.server.udcadapters.resources.dll.be_by

6.0.9319.259

33,600

14-Jun-2016

07:26

Not Applicable

File_microsoft.rtc.server.udcadapters.resources.dll.bg_bg

6.0.9319.259

34,112

14-Jun-2016

07:26

Not Applicable

File_microsoft.rtc.server.udcadapters.resources.dll.ca_es

6.0.9319.259

31,552

14-Jun-2016

07:25

Not Applicable

File_microsoft.rtc.server.udcadapters.resources.dll.cs_cz

6.0.9319.259

31,552

14-Jun-2016

07:25

Not Applicable

File_microsoft.rtc.server.udcadapters.resources.dll.da_dk

6.0.9319.259

31,040

14-Jun-2016

07:25

Not Applicable

File_microsoft.rtc.server.udcadapters.resources.dll.de_de

6.0.9319.259

32,064

14-Jun-2016

07:25

Not Applicable

File_microsoft.rtc.server.udcadapters.resources.dll.el_gr

6.0.9319.259

36,672

14-Jun-2016

07:25

Not Applicable

File_microsoft.rtc.server.udcadapters.resources.dll.en_us

6.0.9319.259

31,552

14-Jun-2016

07:25

Not Applicable

File_microsoft.rtc.server.udcadapters.resources.dll.es_es

6.0.9319.259

31,552

14-Jun-2016

07:25

Not Applicable

File_microsoft.rtc.server.udcadapters.resources.dll.et_ee

6.0.9319.259

31,552

14-Jun-2016

07:25

Not Applicable

File_microsoft.rtc.server.udcadapters.resources.dll.eu_es

6.0.9319.259

32,064

14-Jun-2016

07:26

Not Applicable

File_microsoft.rtc.server.udcadapters.resources.dll.fa_ir

6.0.9319.259

33,600

14-Jun-2016

07:26

Not Applicable

File_microsoft.rtc.server.udcadapters.resources.dll.fil_ph

6.0.9319.259

31,552

14-Jun-2016

07:26

Not Applicable

File_microsoft.rtc.server.udcadapters.resources.dll.fi_fi

6.0.9319.259

31,552

14-Jun-2016

07:25

Not Applicable

File_microsoft.rtc.server.udcadapters.resources.dll.fr_fr

6.0.9319.259

31,552

14-Jun-2016

07:25

Not Applicable

File_microsoft.rtc.server.udcadapters.resources.dll.gl_es

6.0.9319.259

31,040

14-Jun-2016

07:26

Not Applicable

File_microsoft.rtc.server.udcadapters.resources.dll.he_il

6.0.9319.259

32,064

14-Jun-2016

07:25

Not Applicable

File_microsoft.rtc.server.udcadapters.resources.dll.hi_in

6.0.9319.259

38,208

14-Jun-2016

07:25

Not Applicable

File_microsoft.rtc.server.udcadapters.resources.dll.hr_hr

6.0.9319.259

32,064

14-Jun-2016

07:26

Not Applicable

File_microsoft.rtc.server.udcadapters.resources.dll.hu_hu

6.0.9319.259

32,064

14-Jun-2016

07:26

Not Applicable

File_microsoft.rtc.server.udcadapters.resources.dll.id_id

6.0.9319.259

31,040

14-Jun-2016

07:25

Not Applicable

File_microsoft.rtc.server.udcadapters.resources.dll.it_it

6.0.9319.259

31,552

14-Jun-2016

07:26

Not Applicable

File_microsoft.rtc.server.udcadapters.resources.dll.ja_jp

6.0.9319.259

32,576

14-Jun-2016

07:25

Not Applicable

File_microsoft.rtc.server.udcadapters.resources.dll.kk_kz

6.0.9319.259

35,136

14-Jun-2016

07:26

Not Applicable

File_microsoft.rtc.server.udcadapters.resources.dll.ko_kr

6.0.9319.259

32,576

14-Jun-2016

07:25

Not Applicable

File_microsoft.rtc.server.udcadapters.resources.dll.lt_lt

6.0.9319.259

31,552

14-Jun-2016

07:26

Not Applicable

File_microsoft.rtc.server.udcadapters.resources.dll.lv_lv

6.0.9319.259

31,552

14-Jun-2016

07:26

Not Applicable

File_microsoft.rtc.server.udcadapters.resources.dll.mk_mk

6.0.9319.259

34,624

14-Jun-2016

07:26

Not Applicable

File_microsoft.rtc.server.udcadapters.resources.dll.ms_my

6.0.9319.259

31,552

14-Jun-2016

07:25

Not Applicable

File_microsoft.rtc.server.udcadapters.resources.dll.nb_no

6.0.9319.259

30,528

14-Jun-2016

07:25

Not Applicable

File_microsoft.rtc.server.udcadapters.resources.dll.nl_nl

6.0.9319.259

32,064

14-Jun-2016

07:25

Not Applicable

File_microsoft.rtc.server.udcadapters.resources.dll.pl_pl

6.0.9319.259

32,576

14-Jun-2016

07:26

Not Applicable

File_microsoft.rtc.server.udcadapters.resources.dll.pt_br

6.0.9319.259

31,040

14-Jun-2016

07:25

Not Applicable

File_microsoft.rtc.server.udcadapters.resources.dll.pt_pt

6.0.9319.259

31,552

14-Jun-2016

07:26

Not Applicable

File_microsoft.rtc.server.udcadapters.resources.dll.ro_ro

6.0.9319.259

31,552

14-Jun-2016

07:26

Not Applicable

File_microsoft.rtc.server.udcadapters.resources.dll.ru_ru

6.0.9319.259

35,136

14-Jun-2016

07:25

Not Applicable

File_microsoft.rtc.server.udcadapters.resources.dll.sk_sk

6.0.9319.259

32,064

14-Jun-2016

07:26

Not Applicable

File_microsoft.rtc.server.udcadapters.resources.dll.sl_si

6.0.9319.259

31,552

14-Jun-2016

07:26

Not Applicable

File_microsoft.rtc.server.udcadapters.resources.dll.sq_al

6.0.9319.259

31,552

14-Jun-2016

07:26

Not Applicable

File_microsoft.rtc.server.udcadapters.resources.dll.sr_cyrl_rs

6.0.9319.259

34,624

14-Jun-2016

07:26

Not Applicable

File_microsoft.rtc.server.udcadapters.resources.dll.sr_latn_rs

6.0.9319.259

31,552

14-Jun-2016

07:25

Not Applicable

File_microsoft.rtc.server.udcadapters.resources.dll.sv_se

6.0.9319.259

31,040

14-Jun-2016

07:25

Not Applicable

File_microsoft.rtc.server.udcadapters.resources.dll.th_th

6.0.9319.259

36,672

14-Jun-2016

07:25

Not Applicable

File_microsoft.rtc.server.udcadapters.resources.dll.tr_tr

6.0.9319.259

31,552

14-Jun-2016

07:25

Not Applicable

File_microsoft.rtc.server.udcadapters.resources.dll.uk_ua

6.0.9319.259

35,136

14-Jun-2016

07:25

Not Applicable

File_microsoft.rtc.server.udcadapters.resources.dll.uz_latn_uz

6.0.9319.259

31,040

14-Jun-2016

07:25

Not Applicable

File_microsoft.rtc.server.udcadapters.resources.dll.vi_vn

6.0.9319.259

32,064

14-Jun-2016

07:26

Not Applicable

File_microsoft.rtc.server.udcadapters.resources.dll.zh_cn

6.0.9319.259

30,528

14-Jun-2016

07:25

Not Applicable

File_microsoft.rtc.server.udcadapters.resources.dll.zh_tw

6.0.9319.259

30,528

14-Jun-2016

07:25

Not Applicable

File_outboundrouting.exe

6.0.9319.514

1,140,928

10-Jan-2018

15:10

x86

File_replicationapp.exe

6.0.9319.281

566,472

31-Mar-2017

18:17

x86

File_routing.am

Not Applicable

20,096

31-Mar-2017

16:20

Not Applicable

File_rtcabattributeindexrules.xml

Not Applicable

40,292

23-Oct-2015

02:15

Not Applicable

File_rtcdbsyncagent.dll

6.0.9319.510

378,552

10-Nov-2017

11:07

x86

File_rtcmrdrv64.sys

6.0.9319.289

244,992

09-Jul-2018

21:44

x64

File_serveragent.dll

6.0.9319.537

1,114,672

29-Oct-2018

05:48

x86

File_server_

15.1.544.14

1,051,696

29-Oct-2018

05:48

Not Applicable

File_server_microsoft.rtc.internal.storage.lyss.dll

6.0.9319.534

873,616

19-Jun-2018

04:24

x86

File_server_rtcaggregate.exe

6.0.9319.235

297,152

23-Feb-2016

23:28

x86

File_server_rtchost.exe

6.0.9319.534

382,600

19-Jun-2018

04:24

x86

File_server_rtcsrv.exe

6.0.9319.534

833,680

19-Jun-2018

04:23

x64

File_sharedlineappearance.am

Not Applicable

18,752

23-Oct-2015

02:16

Not Applicable

File_sharedlineappearance.exe

6.0.9319.534

1,032,328

19-Jun-2018

04:23

x86

File_sharedlineappearance.exe.config

Not Applicable

402

23-Oct-2015

02:16

Not Applicable

File_sipstack.dll

6.0.9319.537

6,050,032

29-Oct-2018

05:50

x64

File_slaperf.dll

6.0.9319.235

56,496

23-Feb-2016

23:21

x64

File_translationservice.am

Not Applicable

11,980

11-Jun-2015

03:55

Not Applicable

File_udcagent.am

Not Applicable

12,797

18-May-2016

04:45

Not Applicable

File_udcagent.exe

6.0.9319.537

1,077,488

19-Dec-2018

02:25

x86

File_wrtces.dll

6.0.9319.537

11,174,448

29-Oct-2018

05:49

x64

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×