You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Tóm tắt

Bài viết này liệt kê tất cả các gói tổng hợp bản cập nhật đã được phát hành cho Microsoft System Center 2012 Service Manager, Microsoft System Center 2012 Service Manager Gói Dịch vụ 1 (SP1) và System Center 2012 R2 Service Manager. Các bản cập nhật được liệt kê theo số bản dựng. Cập nhật số bản dựng tổng hợp có giá trị số lớn hơn bao gồm các bản sửa lỗi từ tất cả các gói tổng hợp cập nhật đã phát hành trước đó. 

Mọi phiên bản của System Center 2012 Service Manager đều có thể được cập nhật lên bản tổng hợp cập nhật phiên bản mới hơn. Bạn không thể gỡ cài đặt bản tổng hợp cập nhật phiên bản mới hơn để hạ cấp xuống bản tổng hợp bản cập nhật phiên bản cũ hơn.

Bản tổng hợp cập nhật cho System Center 2012 Service Manager

Bản dựng 7.5. 1561.116: System Center Service Manager 2012 Bản tổng hợp Cập nhật 3

Bản tổng hợp cập nhật này được phát hành vào ngày 4 tháng 12 năm 2012. Để biết thêm thông tin về các sự cố đã được khắc phục trong Bản tổng hợp Cập nhật 3 dành cho Microsoft System Center 2012 Service Manager, hãy bấm vào số bài viết sau để đi tới bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

2756127 Mô tả Bản tổng hợp Cập nhật 3 cho Trung tâm Hệ thống 2012

Bản dựng 7.5. 1561.106: System Center Service Manager 2012 Bản tổng hợp Cập nhật 2

Bản tổng hợp cập nhật này được phát hành vào ngày 24 tháng 7 năm 2012. Để biết thêm thông tin về các sự cố đã được khắc phục trong Bản tổng hợp Cập nhật 2 dành cho Trình quản lý Dịch vụ Trung tâm Hệ thống Của Microsoft 2012, hãy bấm vào số bài viết sau để đi đến bài viết trong Cơ sở Tri thức Microsoft:

2706783 Mô tả Bản tổng hợp Cập nhật 2 cho Trung tâm Hệ thống 2012

Bản tổng hợp Cập nhật cho System Center 2012 Service Manager Gói Dịch vụ 1

Bản dựng 7.5.2905.179: System Center 2012 Service Manager SP1 Bản tổng hợp Cập nhật 6

Bản tổng hợp cập nhật này được phát hành vào ngày 23 tháng 4 năm 2014. Để biết thêm thông tin về các sự cố đã được khắc phục trong Bản tổng hợp Cập nhật 6 dành cho Microsoft System Center 2012 Service Manager SP1, hãy bấm vào số bài viết sau để đi tới bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

2904726 Bản cập nhật Tổng hợp 6 cho System Center 2012 Service Manager SP1

Bản dựng 7.5.2905.158: System Center 2012 Service Manager SP1 Bản tổng hợp Cập nhật 4

Bản tổng hợp cập nhật này được phát hành vào ngày 21 tháng 10 năm 2013. Để biết thêm thông tin về các sự cố đã được khắc phục trong Bản tổng hợp Cập nhật 4 dành cho Microsoft System Center 2012 Service Manager SP1, hãy bấm vào số bài viết sau để đi tới bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

2887775 Các sự cố được khắc phục bởi Bản cập nhật Tổng hợp 4 cho System Center 2012 Service Manager SP1

Bản dựng 7.5.2905.125: Bản cập nhật System Center 2012 Service Manager SP1 Bản tổng hợp Cập nhật 2

Bản tổng hợp bản cập nhật này được phát hành vào ngày 08 tháng 4 năm 2013. Để biết thêm thông tin về các sự cố đã được khắc phục trong Bản tổng hợp Cập nhật 2 cho Microsoft System Center 2012 Service Manager SP1, hãy bấm vào số bài viết sau để đi tới bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

2802159 Mô tả Bản tổng hợp Cập nhật 2 cho System Center 2012 Gói Dịch vụ 1

Bản tổng hợp Cập nhật cho System Center 2012 R2 Service Manager

Bản dựng 7.5.3079.607: Bản cập nhật System Center 2012 R2 Service Manager Bản tổng hợp 9

Bản tổng hợp cập nhật này được phát hành vào ngày 17 tháng 2 năm 2016. Để biết thêm thông tin về các sự cố đã được khắc phục trong Bản cập nhật Tổng hợp 9 dành cho Microsoft System Center 2012 R2 Service Manager, hãy bấm vào số bài viết sau để đi tới bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

3129780 Bản cập nhật Tổng hợp 9 cho System Center 2012 R2 Service Manager

Bản dựng 7. 5.3079.507: Bản tổng hợp Cập nhật System Center 2012 R2 Service Manager 8

Bản tổng hợp bản cập nhật này được phát hành vào ngày 10 tháng 11 năm 2015. Để biết thêm thông tin về bản sửa lỗi Tổng hợp Bản cập nhật Trình quản lý Dịch vụ 8 của Trung tâm Hệ thống 2012 R2 có trong bản dựng này, hãy bấm vào số bài viết sau để đi tới bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

3096383 Bản cập nhật Tổng hợp 8 cho System Center 2012 R2 Service Manager

Bản dựng 7.5.3079.504: Bản tổng hợp Bản cập nhật System Center 2012 R2 Service Manager 7

Bản cập nhật tích lũy này được phát hành vào tháng 8 năm 2015. Để biết thêm thông tin về bản sửa lỗi Bản cập nhật Trình quản lý Dịch vụ 7 của Trung tâm Hệ thống 2012 R2 có trong bản dựng này, hãy bấm vào số bài viết sau để đi tới bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

3063263 Bản cập nhật Tổng hợp 7 cho System Center 2012 R2 Service Manager

Bản dựng 7.5.3079.367: Bản cập nhật System Center 2012 R2 Service Manager Bản tổng hợp 6

Bản cập nhật tích lũy này được phát hành vào ngày 28 tháng 4 năm 2015. Để biết thêm thông tin về bản sửa lỗi Tổng hợp Bản cập nhật Trình quản lý Dịch vụ 6 của Trung tâm Hệ thống 2012 R2 có trong bản dựng này, hãy bấm vào số bài viết sau để đi tới bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

3039363 Bản cập nhật Tổng hợp 6 cho System Center 2012 R2 Service Manager

Bản dựng 7.5.3079.315: Bản tổng hợp Bản cập nhật System Center 2012 R2 Service Manager 5

Bản cập nhật tích lũy này được phát hành vào ngày 10 tháng 2 năm 2015. Để biết thêm thông tin về bản sửa lỗi Tổng hợp Bản cập nhật Trình quản lý Dịch vụ 5 của Trung tâm Hệ thống 2012 R2 có trong bản dựng này, hãy bấm vào số bài viết sau để đi tới bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

3009517 Bản cập nhật Tổng hợp 5 cho System Center 2012 R2 Service Manager

Bản dựng 7.5.3079.236: Bản tổng hợp Bản cập nhật System Center 2012 R2 Service Manager 4

Bản cập nhật tích lũy này được phát hành vào ngày 28 tháng 10 năm 2014. Để biết thêm thông tin về bản sửa lỗi Tổng hợp Bản cập nhật Trình quản lý Dịch vụ 4 của Trung tâm Hệ thống 2012 R2 có trong bản dựng này, hãy bấm vào số bài viết sau để đi tới bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

2989601 Bản cập nhật Tổng hợp 4 cho System Center 2012 R2 Service Manager

Bản dựng 7.5.3079.148: System Center Service Manager 2012 R2 Bản tổng hợp Cập nhật 3

Bản cập nhật tích lũy này được phát hành vào ngày 29 tháng 7 năm 2014. Để biết thêm thông tin về bản sửa lỗi Tổng hợp Bản cập nhật Trình quản lý Dịch vụ 3 của Trung tâm Hệ thống 2012 R2 có trong bản dựng này, hãy bấm vào số bài viết sau để đi tới bài viết trong Cơ sở Tri thức Microsoft:

2962041 Bản cập nhật Tổng hợp 3 cho System Center 2012 R2 Service Manager

Bản dựng 7.5.3079.61: System Center Service Manager 2012 R2 Bản tổng hợp Cập nhật 2

Bản cập nhật tích lũy này được phát hành vào ngày 23 tháng 4 năm 2014. Để biết thêm thông tin về các bản sửa lỗi Bản cập nhật Trình quản lý Dịch vụ 2012 R2 Trung tâm Hệ thống 2012 có trong bản dựng này, hãy bấm vào số bài viết sau để đi tới bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

2904710 Bản cập nhật Tổng hợp 2 cho System Center 2012 R2 Service Manager

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×