Giới thiệu

Gói Cập Nhật tích luỹ này cho Microsoft máy chủ tích hợp máy chủ 2016 có chứa hotfix cho sự cố được khắc phục sau khi lưu trữ tích hợp máy chủ 2016.

Chúng tôi khuyên bạn kiểm tra các hotfix trước khi bạn triển khai chúng trong môi trường sản xuất. Bởi vì các bản xây dựng tích lũy, mỗi sửa chữa mới phát hành chứa tất cả các hotfix và tất cả bản vá bảo mật được bao gồm trong lưu trữ tích hợp máy chủ 2016 bản vá. Chúng tôi khuyên bạn xem xét việc áp dụng bản vá mới nhất có chứa hotfix này.

Lưu ý:

  • Bản Cập Nhật tích luỹ này bao gồm tất cả các thành phần sản phẩm. Tuy nhiên, chỉ những cấu phần được cài đặt trên hệ thống được Cập Nhật.

  • Bản Cập Nhật tích luỹ này bao gồm như sau:

    • Tất cả các hotfix phát hành trước đó cho máy chủ tích hợp máy chủ 2016

  • Bản Cập Nhật tích luỹ này không có bản vá lỗi cho Microsoft doanh nghiệp một lần đăng nhập (SSO). Do đó, bản cập nhật này không áp dụng cho các máy chủ độc lập SSO.

Hotfix được bao gồm trong 1 Cập Nhật tích luỹ cho máy chủ tích hợp máy chủ 2016

Bài viết cơ sở kiến thức Microsoft thảo luận về các bản sửa lỗi được phát hành như chúng trở nên có sẵn. Để biết thêm chi tiết về các lỗi máy chủ tích hợp máy chủ, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft.
 

Tích hợp dữ liệu

KB
Bài viết
number

Mô tả

4010357

Khắc phục: Động chèn tuyên bố với AddWithValue không thành công với SQLCODE-206

4023739

Khắc phục: Xử lý câu lệnh SELECT trong cấp "ADO.NET cung cấp cho tệp lưu trữ" có một tập hợp discriminated không thành công với một bản ghi dữ liệu z/OS

4023740

Khắc phục sự cố: Không thành công một bốn phần tên máy chủ được liên kết truy vấn có một báo cáo cuộc gọi với cơ sở dữ liệu "DB2 cho tôi"

4013973

Khắc phục: Bộ điều hợp BizTalk cho Informix không được xử lý nếu sử dụng cổng gửi một lệnh chèn

4023738

Khắc phục: Bộ điều hợp BizTalk cho Informix không được xử lý nếu sử dụng cổng gửi một báo cáo Cập Nhật có nhiều hàng mỗi "sau" phần tử khối

4015080

Khắc phục: Bộ điều hợp BizTalk cho Informix không được xử lý nếu đáp ứng Solicit gửi cổng sử dụng câu lệnh SELECT nhiều bảng được tham chiếu

4023741

Khắc phục: Microsoft Provider cho DB2 không thành công với ngoại lệ 0x80040E14 khi bạn chạy một giao dịch phân tán cơ sở dữ liệu DB2

4010358

Khắc phục: Kết quả không chính xác được trả lại khi bạn chạy câu lệnh chọn tổng số(*) DB2 IDAA

Tích hợp thông báo

KB
Bài viết
number

Mô tả

4023760

Khắc phục: Ứng dụng chạy trong một ứng dụng miền cố gắng tải và gọi vào miền ứng dụng mặc định

4020328

Khắc phục: "không thể nạp tệp hoặc ' Microsoft.BizTalk.Adapter.Mqsc.ImqWrapper.dll" lỗi khi bạn cố gắng sử dụng một cổng gửi với bộ điều hợp MQSCTích hợp mạng


KB
Bài viết
number

Mô tả

3014742

Khắc phục: Không thể thiết lập một phiên 3270 trong máy chủ tích hợp máy chủ

4010352

Khắc phục: Tiện ích SNA theo dõi xem không thể mở tệp theo dõi các điều kiện

4010356

Khắc phục: Tiện ích cấu hình máy chủ không thể khởi động sau khi bạn sử dụng cấu hình máy chủ tích hợp máy chủ

3067382

Khắc phục: SNACFG /DLURRETRYDELAY không làm việc với chậm hơn 255 giây

4023396

Cải thiện khả năng truy cập máy chủ tích hợp máy chủ 2016 Cập Nhật tích luỹ 1

4023761

Khắc phục: Cụ di chuyển máy chủ tích hợp máy chủ 2016 không nhận ra tên máy chủ của máy chủ nodeless

4023762

Khắc phục: Tất cả các giao thức IP được kích hoạt khi bạn đóng và sau đó mở công cụ ConfigurationWizard.exe

4023763

Khắc phục: Các mục đăng ký dịch vụ tạo thuật sĩ cấu hình chứa đường dẫn unquoted

 

Làm thế nào để có được tích lũy Cập Nhật 1 cho máy chủ tích hợp máy chủ 2016

Gói Cập Nhật tích luỹ được hỗ trợ và có sẵn từ Microsoft Download Center.

Tải xuống gói tích lũy Update 1 ngay bây giờ.

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng bản cập nhật này, bạn phải có Microsoft tích hợp máy chủ Server 2016 cài đặt.

Nếu một tập tin Readme.txt được bao gồm trong bản cập nhật này, hãy xem tệp Readme.txt để biết thêm thông tin về cách cài đặt bản cập nhật này.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản Cập Nhật tích luỹ này.

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh của gói Cập Nhật tích luỹ này có thuộc tính tệp (hoặc các thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, ngày và giờ được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab Múi Giờ trong mục Ngày và Giờ trong Pa-nen điều khiển.

Đối với tất cả phiên bản x86 dựa trên các máy chủ tích hợp máy chủ 2016

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Adloc.dll

10.0.2429.0

39,960

16-Apr-2017

03:07

x86

Db2oledb.dll

10.0.2429.0

1,064,992

16-Apr-2017

03:06

x86

Hisver.dll

10.0.2429.0

40,984

16-Apr-2017

03:07

x86

Microsoft.biztalk.adapter.mqsc.imqwrapper.dll

10.0.2429.0

155,744

16-Apr-2017

03:06

x86

Microsoft.biztalk.adapter.mqsc.imqwrappertxn.dll

10.0.2429.0

152,160

16-Apr-2017

03:06

x86

Microsoft.hostintegration.ifmxlink.dll

10.0.2429.0

107,600

16-Apr-2017

03:06

x86

Microsoft.hostintegration.tidesigner.app.dll

10.0.2429.0

759,392

16-Apr-2017

03:06

x86

Microsoft.hostintegration.tidesigner.pkg.dll

10.0.2429.0

356,960

16-Apr-2017

03:06

x86

Microsoft.hostintegration.tidesigner.wizards.dll

10.0.2429.0

463,976

16-Apr-2017

03:06

x86

Msdrda.dll

10.0.2429.0

1,456,152

16-Apr-2017

03:06

x86

Mseidb2c.dll

10.0.2429.0

111,640

16-Apr-2017

03:06

x86

Mshisxac.dll

10.0.2429.0

167,976

16-Apr-2017

03:06

x86

Msixdrda.dll

10.0.2429.0

1,404,952

16-Apr-2017

03:06

x86

Snadmod.dll

10.0.2429.0

606,232

16-Apr-2017

03:07

x86

Snaip.dll

10.0.2429.0

95,768

16-Apr-2017

03:07

x86

Snaip6.dll

10.0.2429.0

96,792

16-Apr-2017

03:07

x86

Snalm.dll

10.0.2429.0

62,488

16-Apr-2017

03:07

x86

Snareg.dll

10.0.2429.0

57,896

16-Apr-2017

03:06

x86

Snatlmtr.dll

10.0.2429.0

348,712

16-Apr-2017

03:06

x86

Wappc32.dll

10.0.2429.0

245,272

16-Apr-2017

03:07

x86

Wcpic32.dll

10.0.2429.0

119,832

16-Apr-2017

03:07

x86

Winappc.dll

10.0.2429.0

20.000

16-Apr-2017

03:07

x86

Wincsv32.dll

10.0.2429.0

53,272

16-Apr-2017

03:07

x86

Winmgt32.dll

10.0.2429.0

72,736

16-Apr-2017

03:07

x86

Winrui32.dll

10.0.2429.0

106,016

16-Apr-2017

03:07

x86

Winsli32.dll

10.0.2429.0

125,472

16-Apr-2017

03:07

x86


Đối với tất cả phiên bản x64 dựa trên các máy chủ tích hợp máy chủ 2016

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Adloc.dll

10.0.2429.0

44,056

16-Apr-2017

03:06

x64

As400tp.exe

10.0.2429.0

44,568

16-Apr-2017

03:06

x64

Cfgs3270.dll

10.0.2429.0

51,232

16-Apr-2017

03:06

x64

Configurationwizard.exe

10.0.2429.0

171,048

16-Apr-2017

03:06

x86

Db2oledb.dll

10.0.2429.0

1,258,008

16-Apr-2017

03:06

x64

Display.exe

10.0.2429.0

220,696

16-Apr-2017

03:06

x64

Fmis3270.dll

10.0.2429.0

42,008

16-Apr-2017

03:06

x64

Hipservice.exe

10.0.2429.0

27,688

16-Apr-2017

03:06

x86

Hisadhelpsvc.exe

10.0.2429.0

47.656

16-Apr-2017

03:06

x64

Histraceviewer.exe

10.0.2429.0

167,976

16-Apr-2017

03:06

x86

Hisver.dll

10.0.2429.0

48,152

16-Apr-2017

03:06

x64

Hisvsswriter.exe

10.0.2429.0

175,656

16-Apr-2017

03:06

x64

Linksnif.exe

10.0.2429.0

91,672

16-Apr-2017

03:06

x64

Microsoft.biztalk.adapter.mqsc.dll

10.0.2429.0

132,176

16-Apr-2017

03:06

x86

Microsoft.biztalk.adapter.mqsc.imqwrapper.dll

10.0.2429.0

161,888

16-Apr-2017

03:06

x64

Microsoft.biztalk.adapter.mqsc.imqwrappertxn.dll

10.0.2429.0

158,824

16-Apr-2017

03:06

x64

Microsoft.hostintegration.adapters.msdb2.management.dll

10.0.2429.0

452,720

16-Apr-2017

03:06

x86

Microsoft.hostintegration.adapters.msdb2.runtime.dll

10.0.2429.0

333,424

16-Apr-2017

03:06

x86

Microsoft.hostintegration.adapters.mshostfile.management.dll

10.0.2429.0

392,320

16-Apr-2017

03:06

x86

Microsoft.hostintegration.adapters.mshostfile.runtime.dll

10.0.2429.0

64,120

16-Apr-2017

03:06

x86

Microsoft.hostintegration.adapters.msifmx.management.dll

10.0.2429.0

453,240

16-Apr-2017

03:06

x86

Microsoft.hostintegration.adapters.msifmx.propertyschemas.dll

10.0.2429.0

30,336

16-Apr-2017

03:06

x86

Microsoft.hostintegration.adapters.msifmx.runtime.dll

10.0.2429.0

332,400

16-Apr-2017

03:06

x86

Microsoft.hostintegration.common.baseprimitiveconverter.dll

10.0.2429.0

157,736

16-Apr-2017

03:06

x86

Microsoft.hostintegration.configurationsectionhandlers.dll

10.0.2429.0

316,968

16-Apr-2017

03:06

x86

Microsoft.hostintegration.countertelemetry.containers.dll

10.0.2429.0

37,416

16-Apr-2017

03:06

x86

Microsoft.hostintegration.countertelemetry.globals.dll

10.0.2429.0

19,496

16-Apr-2017

03:06

x86

Microsoft.hostintegration.customactions.dll

10.0.2429.0

115,240

16-Apr-2017

03:06

x86

Microsoft.hostintegration.dataaccesslibrary.common.dll

10.0.2429.0

59,504

16-Apr-2017

03:06

x86

Microsoft.hostintegration.dataaccesslibrary.drdaclient.dll

10.0.2429.0

24,184

16-Apr-2017

03:06

x86

Microsoft.hostintegration.dataaccesslibrary.ui.dll

10.0.2429.0

1,194,088

16-Apr-2017

03:06

x86

Microsoft.hostintegration.dataaccesstool.exe

10.0.2429.0

194,656

16-Apr-2017

03:06

x86

Microsoft.hostintegration.drda.common.dll

10.0.2429.0

263,208

16-Apr-2017

03:06

x86

Microsoft.hostintegration.drda.requester.dll

10.0.2429.0

353,832

16-Apr-2017

03:06

x86

Microsoft.hostintegration.drda.server.dll

10.0.2429.0

282,664

16-Apr-2017

03:06

x86

Microsoft.hostintegration.drdaclient.dll

10.0.2429.0

328,744

16-Apr-2017

03:06

x86

Microsoft.hostintegration.ifmxlink.dll

10.0.2429.0

112,720

16-Apr-2017

03:06

x64

Microsoft.hostintegration.importer.powershell.dll

10.0.2429.0

144,488

16-Apr-2017

03:06

x86

Microsoft.hostintegration.mqclient.automatons.dll

10.0.2429.0

318,504

16-Apr-2017

03:05

x86

Microsoft.hostintegration.mqclient.classlibrary.dll

10.0.2429.0

166,440

16-Apr-2017

03:05

x86

Microsoft.hostintegration.msdb2client.dll

10.0.2429.0

343,080

16-Apr-2017

03:06

x86

Microsoft.hostintegration.mshostfileclient.dll

10.0.2429.0

317,024

16-Apr-2017

03:06

x86

Microsoft.hostintegration.msifmxclient.dll

10.0.2429.0

303,656

16-Apr-2017

03:06

x86

Microsoft.hostintegration.performancecounters.containers.dll

10.0.2429.0

37,416

16-Apr-2017

03:06

x86

Microsoft.hostintegration.performancecounters.globals.dll

10.0.2429.0

25,128

16-Apr-2017

03:06

x86

Microsoft.hostintegration.powershell.dll

10.0.2429.0

673,320

16-Apr-2017

03:06

x86

Microsoft.hostintegration.sna.session.designtools.emulatortool.dll

10.0.2429.0

656,016

16-Apr-2017

03:06

x86

Microsoft.hostintegration.sna.session.designtools.sessioncontrol.dll

10.0.2429.0

329,360

16-Apr-2017

03:06

x86

Microsoft.hostintegration.sna.session.dll

10.0.2429.0

211,544

16-Apr-2017

03:06

x86

Microsoft.hostintegration.sna.session.ftp.exe

10.0.2429.0

150,112

16-Apr-2017

03:06

x86

Microsoft.hostintegration.ti.dpctransport.dll

10.0.2429.0

63,008

16-Apr-2017

03:06

x86

Microsoft.hostintegration.ti.elmtransport.dll

10.0.2429.0

60,456

16-Apr-2017

03:06

x86

Microsoft.hostintegration.ti.hipgen.dll

10.0.2429.0

25,632

16-Apr-2017

03:06

x86

Microsoft.hostintegration.ti.imsconnecttransport.dll

10.0.2429.0

80,936

16-Apr-2017

03:06

x86

Microsoft.hostintegration.ti.snatransport.dll

10.0.2429.0

64,040

16-Apr-2017

03:06

x86

Microsoft.hostintegration.ti.tbgen.dll

10.0.2429.0

42,024

16-Apr-2017

03:06

x86

Microsoft.hostintegration.ti.tcptransport.dll

10.0.2429.0

49,704

16-Apr-2017

03:06

x86

Microsoft.hostintegration.ti.trmtransport.dll

10.0.2429.0

61,480

16-Apr-2017

03:06

x86

Microsoft.hostintegration.tracing.tracefilereaders.dll

10.0.2429.0

61,480

16-Apr-2017

03:06

x86

Microsoft.hostintegration.utilities.dll

10.0.2429.0

18,008

16-Apr-2017

03:06

x86

Microsoft.hostintegration.xaclient.dll

10.0.2429.0

28,712

16-Apr-2017

03:06

x86

Mmcsna.dll

10.0.2429.0

486,424

16-Apr-2017

03:06

x64

Mngagent.exe

10.0.2429.0

190,488

16-Apr-2017

03:06

x64

Mngbase.dll

10.0.2429.0

171,032

16-Apr-2017

03:06

x64

Mngcli.dll

10.0.2429.0

190,488

16-Apr-2017

03:06

x64

Mngext.dll

10.0.2429.0

43,544

16-Apr-2017

03:06

x64

Mngsna.dll

10.0.2429.0

125,464

16-Apr-2017

03:06

x64

Msdrda.dll

10.0.2429.0

1,787,416

16-Apr-2017

03:06

x64

Mseidb2c.dll

10.0.2429.0

131,096

16-Apr-2017

03:06

x64

Mshisxac.dll

10.0.2429.0

224,808

16-Apr-2017

03:05

x64

Msixdrda.dll

10.0.2429.0

1,722,904

16-Apr-2017

03:06

x64

Nvalert.exe

10.0.2429.0

112,152

16-Apr-2017

03:06

x64

Pdfcomp.exe

10.0.2429.0

67,096

16-Apr-2017

03:06

x64

Ppd3270.dll

10.0.2429.0

270,360

16-Apr-2017

03:06

x64

Ppd5250.dll

10.0.2429.0

144,920

16-Apr-2017

03:06

x64

Prmngext.dll

10.0.2429.0

208,920

16-Apr-2017

03:06

x64

Qryipdlc.exe

10.0.2429.0

75,288

16-Apr-2017

03:06

x64

Resyncsvc.exe

10.0.2429.0

201,760

16-Apr-2017

03:06

x64

Siperf.dll

10.0.2429.0

27,672

16-Apr-2017

03:06

x64

Siproxy.dll

10.0.2429.0

621,600

16-Apr-2017

03:06

x64

Siserver.exe

10.0.2429.0

359,448

16-Apr-2017

03:06

x64

Snaadmin.dll

10.0.2429.0

567,832

16-Apr-2017

03:06

x64

Snaadsi.dll

10.0.2429.0

87,064

16-Apr-2017

03:06

x64

Snabase.exe

10.0.2429.0

332,824

16-Apr-2017

03:06

x64

Snacfg.exe

10.0.2429.0

301,080

16-Apr-2017

03:06

x64

Snaclasp.dll

10.0.2429.0

57,880

16-Apr-2017

03:06

x64

Snadmod.dll

10.0.2429.0

709,656

16-Apr-2017

03:06

x64

Snaevent.dll

10.0.2429.0

488,984

16-Apr-2017

03:06

x64

Snaip.dll

10.0.2429.0

105,488

16-Apr-2017

03:06

x64

Snaip6.dll

10.0.2429.0

109,080

16-Apr-2017

03:06

x64

Snaipdlc.dll

10.0.2429.0

1,426,968

16-Apr-2017

03:06

x64

Snalink.dll

10.0.2429.0

85,016

16-Apr-2017

03:06

x64

Snalm.dll

10.0.2429.0

70,168

16-Apr-2017

03:06

x64

Snamanag.dll

10.0.2429.0

193,560

16-Apr-2017

03:06

x64

Snanmvt.exe

10.0.2429.0

117,784

16-Apr-2017

03:06

x64

Snaole.dll

10.0.2429.0

978,968

16-Apr-2017

03:06

x64

Snaolewmi.dll

10.0.2429.0

966,688

16-Apr-2017

03:06

x64

Snapage.dll

10.0.2429.0

1,097,752

16-Apr-2017

03:06

x64

Snaprint.exe

10.0.2429.0

115,224

16-Apr-2017

03:06

x64

Snareg.dll

10.0.2429.0

66,600

16-Apr-2017

03:06

x64

Snaremls.dll

10.0.2429.0

49,688

16-Apr-2017

03:06

x64

Snarpcsv.exe

10.0.2429.0

51,224

16-Apr-2017

03:06

x64

Snaservr.exe

10.0.2429.0

671,256

16-Apr-2017

03:06

x64

Snashmem.exe

10.0.2429.0

77,336

16-Apr-2017

03:06

x64

Snatlmtr.dll

10.0.2429.0

415,784

16-Apr-2017

03:06

x64

Snaupdat.dll

10.0.2429.0

21,016

16-Apr-2017

03:06

x64

Snaver.exe

10.0.2429.0

28,184

16-Apr-2017

03:06

x64

Snawiz.dll

10.0.2429.0

1,326,616

16-Apr-2017

03:06

x64

Snawiz2.dll

10.0.2429.0

650,776

16-Apr-2017

03:06

x64

Swnl5250.dll

10.0.2429.0

44,064

16-Apr-2017

03:06

x64

T3mngext.dll

10.0.2429.0

31,768

16-Apr-2017

03:06

x64

T5mngext.dll

10.0.2429.0

31,768

16-Apr-2017

03:06

x64

Ticonfigurationtool.exe

10.0.2429.0

735,264

16-Apr-2017

03:06

x86

Tn3270.dll

10.0.2429.0

75,800

16-Apr-2017

03:06

x64

Tn3servr.exe

10.0.2429.0

337,440

16-Apr-2017

03:06

x64

Tn5250.exe

10.0.2429.0

391,192

16-Apr-2017

03:06

x64

Trcipdlc.dll

10.0.2429.0

3,984,920

16-Apr-2017

03:06

x64

Trcservr.exe

10.0.2429.0

1,251,352

16-Apr-2017

03:06

x64

Wappc32.dll

10.0.2429.0

281,112

16-Apr-2017

03:06

x64

Wcpic32.dll

10.0.2429.0

134,168

16-Apr-2017

03:06

x64

Win3270.exe

10.0.2429.0

251,416

16-Apr-2017

03:06

x64

Win5250.exe

10.0.2429.0

419,864

16-Apr-2017

03:06

x64

Winappc.dll

10.0.2429.0

19,480

16-Apr-2017

03:06

x64

Wincpic.dll

10.0.2429.0

22,552

16-Apr-2017

03:06

x64

Wincsv.dll

10.0.2429.0

18,968

16-Apr-2017

03:06

x64

Wincsv32.dll

10.0.2429.0

60,448

16-Apr-2017

03:06

x64

Winmgt32.dll

10.0.2429.0

83,488

16-Apr-2017

03:06

x64

Winrui.dll

10.0.2429.0

18,456

16-Apr-2017

03:06

x64

Winrui32.dll

10.0.2429.0

116,256

16-Apr-2017

03:06

x64

Winsli.dll

10.0.2429.0

18,456

16-Apr-2017

03:06

x64

Winsli32.dll

10.0.2429.0

138,776

16-Apr-2017

03:06

x64

Winvprt.dll

10.0.2429.0

264,216

16-Apr-2017

03:06

x64

Wmisna.dll

10.0.2429.0

815,128

16-Apr-2017

03:06

x64

Wmisnastatus.dll

10.0.2429.0

147,488

16-Apr-2017

03:06

x64

Wmisnatrace.dll

10.0.2429.0

196,640

16-Apr-2017

03:06

x64

Wstn5250.dll

10.0.2429.0

62,496

16-Apr-2017

03:06

x64

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ Microsoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×