Chủ đề liên quan
×
Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Tất cả các đơn hàng trong Rewards đều là cuối cùng và không đủ điều kiện trả lại hoặc đổi thưởng. Hãy nhớ xác minh Giải thưởng mà bạn đang đổi trước khi hoàn tất đơn hàng. Sau khi đặt hàng Giải thưởng, bạn không thể hủy hoặc trả lại để được hoàn lại điểm ngoại trừ trong trường hợp sản phẩm bị lỗi hoặc theo yêu cầu của luật hiện hành. Nếu bạn đặt hàng Giải thưởng hết hàng hoặc không có sẵn vì các lý do khác, chúng tôi có thể thay thế Phần thưởng có giá trị tương đương hoặc hoàn lại điểm của bạn.

Vui lòng cũng xem lại Thỏa thuận Dịch vụ của Microsoft.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×