Chủ đề liên quan
×
Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Ngày phát hành: 1/26/21

Phiên bản: Windows Server

QUANMỗi tháng, mục tiêu của chúng tôi là phát hành các hình ảnh Azure Marketplace không muộn hơn bảy (7) ngày sau khi vá thứ ba. Tuy nhiên, chúng tôi có kinh nghiệm lâu hơn thời gian phát hành thông thường cho hình ảnh Windows trong tháng này. Các hình ảnh Cập Nhật Tháng một 2021 hiện đã có sẵn và chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này. Cảm ơn bạn đã kiên nhẫn!

QUAN Windows 10, phiên bản 1803 máy chủ đã đạt đến kết thúc dịch vụ vào ngày 11 tháng 2, 2020. Để tiếp tục nhận ảnh hàng tháng với các bản Cập Nhật bảo mật, hãy nâng cấp lên Windows 10, phiên bản 1809 trở lên. 

Xuất MicrosoftWindowsServer

Tên  WindowsServer

Ảnh Máy Ảo Microsoft Windows Server

Windows Server là hệ điều hành kết nối các môi trường tại chỗ với các dịch vụ Azure cho phép các trường hợp kết hợp và tối đa hóa các khoản đầu tư hiện có, bao gồm:

  • Các khả năng kết hợp độc đáo với Azure để mở rộng trung tâm dữ liệu của bạn và tối đa hóa các khoản đầu tư

  • Bảo mật nhiều lớp nâng cao để giúp bạn nâng cao vị thế bảo mật của mình

  • Tăng tốc độ cải tiến đối với các ứng dụng cho phép Nhà phát triển và Chuyên gia CNTT tạo mới cũng như hiện đại hóa các ứng dụng của mình và

  • Cơ sở hạ tầng Siêu hội tụ chưa từng có để phát triển cơ sở hạ tầng trung tâm dữ liệu của bạn

Để biết thêm thông tin về các gói và giá cả về Microsoft Windows Server, vui lòng xem Azure Marketplace.

Lưu ý Hãy làm theo @WindowsUpdate để tìm hiểu khi nội dung mới được phát hành vào bảng điều khiển thông tin phát hành.

Hình ảnh sẵn có

QUAN Định dạng của thông tin hình ảnh được phát hành là <bản dựng>. <đã sửa đổi>. <YYMMDDhhmm>. Ví dụ, trong 18363.720.2003120536:

  • Bản dựng là 18363.

  • Bản sửa đổi là 720.

  • Ngày tháng và thời gian là 03/12/2020 và 05:36.

Để xem danh sách các bài viết KB, hãy bấm vào tên hệ điều hành để bung rộng phần đóng cửa.

 Đối với các vấn đề đã biết, vui lòng truy nhập bảng điều khiển tình trạng phát hành Windows

Tên

Phiên bản

KB

Lưu trữ

Ngôn ngữ

Phiên bản

Phiên bản .NET 

Kích thước

Tùy chỉnh

[đĩa smalldisk] Windows Server, phiên bản 20H2 với bộ chứa

19042.746.210109-2352

Tích lũy KB 4598242

.NET KB 4586876

Adobe Flash KB 4580325

SetupDU KB 4598478

SSU KB 4598481

SafeOS KB 4586858

x64

VI-VN

Lõi Trung tâm dữ liệu

4.7.2

30 GB

Vùng chứa Windows

 Đối với các vấn đề đã biết, vui lòng truy nhập bảng điều khiển tình trạng phát hành Windows

Tên

Phiên bản

KB

Lưu trữ

Ngôn ngữ

Phiên bản

Phiên bản .NET 

Kích thước

Tùy chỉnh

[đĩa smalldisk] Windows Server, phiên bản 2004 với bộ chứa

19041.746.210109-2327

Tích lũy KB 4598242

.NET KB 4586876

Adobe Flash KB 4580325

SetupDU KB 4598478

SSU KB 4598481

SafeOS KB 4586858

x64

VI-VN

Lõi Trung tâm dữ liệu

4.7.2

30 GB

Vùng chứa Windows

 Đối với các vấn đề đã biết, vui lòng truy nhập bảng điều khiển tình trạng phát hành Windows

Tên

Phiên bản

KB

Lưu trữ

Ngôn ngữ

Phiên bản

Phiên bản .NET 

Kích thước

Tùy chỉnh

[đĩa smalldisk] Windows Server, phiên bản 1909 với bộ chứa

18363.1316.210113-0054

Tích lũy KB 4598229

.NET KB 4586878

Adobe Flash KB 4580325

SetupDU KB 4586859

SSU KB 4517245, 4598479

SafeOS KB 4513661

x64

VI-VN

Lõi Trung tâm dữ liệu

4.7.2

30 GB

Vùng chứa Windows

 Đối với các vấn đề đã biết, vui lòng truy nhập bảng điều khiển tình trạng phát hành Windows.

Tên

Phiên bản

KB

Lưu trữ

Ngôn ngữ

Phiên bản

Phiên bản .NET 

Kích thước

Tùy chỉnh

[smalldisk]Trung tâm dữ liệu Windows Server 2019 

17763.1697.210109-0203

Tích lũy KB 4598230

.NET KB 4586875

Adobe Flash KB 4580325

SetupDU KB 4586860

SSU KB 4598480

KB 4506578 SafeOS

x64

VI-VN

Trung tâm dữ liệu

4.7.2

30 GB

Không Áp dụng

Trung tâm dữ liệu Windows Server 2019

17763.1697.210109-0203

Tích lũy KB 4598230

.NET KB 4586875

Adobe Flash KB 4580325

SetupDU KB 4586860

SSU KB 4598480

KB 4506578 SafeOS

x64

VI-VN

Trung tâm dữ liệu

4.7.2

127 GB

Không Áp dụng

[smalldisk]Trung tâm dữ liệu Windows Server 2019 với các Vùng chứa

17763.1697.210109-0203

Tích lũy KB 4598230

.NET KB 4586875

Adobe Flash KB 4580325

SetupDU KB 4586860

SSU KB 4598480

KB 4506578 SafeOS

x64

VI-VN

Trung tâm dữ liệu

4.7.2

30 GB

Vùng chứa Windows

Trung tâm dữ liệu Windows Server 2019 với các Vùng chứa

17763.1697.210109-0203

Tích lũy KB 4598230

.NET KB 4586875

Adobe Flash KB 4580325

SetupDU KB 4586860

SSU KB 4598480

KB 4506578 SafeOS

x64

VI-VN

Trung tâm dữ liệu

4.7.2

127 GB

Vùng chứa Windows

Trung tâm dữ liệu Windows Server 2019 (zh-cn)

17763.1697.210109-0203

Tích lũy KB 4598230

.NET KB 4586875

Adobe Flash KB 4580325

SetupDU KB 4586860

SSU KB 4598480

KB 4506578 SafeOS

x64

ZH-CN

Trung tâm dữ liệu

4.7.2

127 GB

Không Áp dụng

[smalldisk]Lõi Máy chủ Trung tâm dữ liệu Windows Server 2019

17763.1697.210109-0203

Tích lũy KB 4598230

.NET KB 4586875

Adobe Flash KB 4580325

SetupDU KB 4586860

SSU KB 4598480

KB 4506578 SafeOS

x64

VI-VN

Lõi Trung tâm dữ liệu

4.7.2

30 GB

Không Áp dụng

Lõi Máy chủ Trung tâm dữ liệu Windows Server 2019

17763.1697.210109-0203

Tích lũy KB 4598230

.NET KB 4586875

Adobe Flash KB 4580325

SetupDU KB 4586860

SSU KB 4598480

KB 4506578 SafeOS

x64

VI-VN

Lõi Trung tâm dữ liệu

4.7.2

127 GB

Không Áp dụng

[smalldisk]Lõi Máy chủ Trung tâm dữ liệu Windows Server 2019 với các Vùng chứa

17763.1697.210109-0203

Tích lũy KB 4598230

.NET KB 4586875

Adobe Flash KB 4580325

SetupDU KB 4586860

SSU KB 4598480

KB 4506578 SafeOS

x64

VI-VN

Lõi Trung tâm dữ liệu

4.7.2

30 GB

Vùng chứa Windows

Lõi Máy chủ Trung tâm dữ liệu Windows Server 2019 với các Vùng chứa

17763.1697.210109-0203

Tích lũy KB 4598230

.NET KB 4586875

Adobe Flash KB 4580325

SetupDU KB 4586860

SSU KB 4598480

KB 4506578 SafeOS

x64

VI-VN

Lõi Trung tâm dữ liệu

4.7.2

127 GB

Vùng chứa Windows

 Đối với các vấn đề đã biết, vui lòng truy nhập bảng điều khiển tình trạng phát hành Windows

Tên

Phiên bản

KB

Lưu trữ

Ngôn ngữ

Phiên bản

Phiên bản .NET 

Kích thước

Tùy chỉnh

[smalldisk]Windows Server, phiên bản 1809 với các vùng chứa

17763.1697.210109-0203

Tích lũy KB 4598230

.NET KB 4586875

Adobe Flash KB 4580325

SetupDU KB 4586860

SSU KB 4598480

KB 4506578 SafeOS

x64

VI-VN

Lõi Trung tâm dữ liệu

4.7.2

30 GB

Vùng chứa Windows

Đối với các vấn đề đã biết, vui lòng truy nhập bảng điều khiển tình trạng phát hành Windows.

Tên

Phiên bản

KB

Lưu trữ

Ngôn ngữ

Phiên bản

Phiên bản .NET 

Kích thước

Tùy chỉnh

Trung tâm dữ liệu Windows Server 2016

14393.4169.210109-0332

Tích lũy KB 4598243

.NET KB 4054590

Adobe Flash KB 4580325

KB 4013419 SafeOS

SetupDU KB 4532820

SSU KB 4132216, 4576750

x64

VI-VN

Trung tâm dữ liệu

4.7.2

127 GB

Không Áp dụng

Trung tâm dữ liệu Windows Server 2016 -  với các vùng chứa

14393.4169.210109-0332

Tích lũy KB 4598243

.NET KB 4054590

Adobe Flash KB 4580325

KB 4013419 SafeOS

SetupDU KB 4532820

SSU KB 4132216, 4576750

x64

VI-VN

Trung tâm dữ liệu

4.7.2

127 GB

Vùng chứa Windows

[smalldisk]Trung tâm dữ liệu Windows Server 2016

14393.4169.210109-0332

Tích lũy KB 4598243

.NET KB 4054590

Adobe Flash KB 4580325

KB 4013419 SafeOS

SetupDU KB 4532820

SSU KB 4132216, 4576750

x64

VI-VN

Trung tâm dữ liệu

4.7.2

30 GB

Không Áp dụng

Trung tâm dữ liệu Windows Server 2016 (zh-cn)

14393.4169.210109-0332

Tích lũy KB 4598243

.NET KB 4054590

Adobe Flash KB 4580325

KB 4013419 SafeOS

SetupDU KB 4532820

SSU KB 4132216, 4576750

x64

ZH-CN

Trung tâm dữ liệu

4.7.2

127 GB

Không Áp dụng

[smalldisk]Trung tâm dữ liệu Windows Server 2016 -Lõi Máy chủ

14393.4169.210109-0332

Tích lũy KB 4598243

.NET KB 4054590

Adobe Flash KB 4580325

KB 4013419 SafeOS

SetupDU KB 4532820

SSU KB 4132216, 4576750

x64

VI-VN

Lõi Trung tâm dữ liệu

4.7.2

30 GB

Không Áp dụng

Trung tâm dữ liệu Windows Server 2016 -Lõi Máy chủ

14393.4169.210109-0332

Tích lũy KB 4598243

.NET KB 4054590

Adobe Flash KB 4580325

KB 4013419 SafeOS

SetupDU KB 4532820

SSU KB 4132216, 4576750

x64

VI-VN

Lõi Trung tâm dữ liệu

4.7.2

127 GB

Không Áp dụng

Đối với các vấn đề đã biết, vui lòng truy nhập bảng điều khiển tình trạng phát hành Windows.

Tên

Phiên bản

KB

Lưu trữ

Ngôn ngữ

Phiên bản

Phiên bản .NET 

Kích thước

Tùy chỉnh

Trung tâm dữ liệu Windows Server 2012 R2

9600.19920.210110-1839

Rollup KB 4598285

.NET KB 4054566, 4597238

Adobe Flash KB 4580325

SSU KB 4566425

x64

VI-VN

Trung tâm dữ liệu

4.7.2

127 GB

Không Áp dụng

[smalldisk]Trung tâm dữ liệu Windows Server 2012 R2

9600.19920.210110-1839

Rollup KB 4598285

.NET KB 4054566, 4597238

Adobe Flash KB 4580325

SSU KB 4566425

x64

VI-VN

Trung tâm dữ liệu

4.7.2

30 GB

Không Áp dụng

Windows Server 2012 R2 Datacenter (zh-CN)

9600.19920.210110-1839

Rollup KB 4598285

.NET KB 4054566, 4597238

Adobe Flash KB 4580325

SSU KB 4566425

x64

ZH-CN

Trung tâm dữ liệu

4.7.2

127 GB

Không Áp dụng

Đối với các vấn đề đã biết, vui lòng truy nhập bảng điều khiển tình trạng phát hành Windows.

Tên

Phiên bản

KB

Lưu trữ

Ngôn ngữ

Phiên bản

Phiên bản .NET 

Kích thước

Tùy chỉnh

Trung tâm dữ liệu Windows Server 2012

9200.23255.210110-1839

Rollup KB 4598278

.NET KB 4054542, 4597237

Adobe Flash KB 4580325

SSU KB 4566426

x64

VI-VN

Trung tâm dữ liệu

4.7.2

127 GB

Không Áp dụng

[smalldisk]Trung tâm dữ liệu Windows Server 2012

9200.23255.210110-1839

Rollup KB 4598278

.NET KB 4054542, 4597237

Adobe Flash KB 4580325

SSU KB 4566426

x64

VI-VN

Trung tâm dữ liệu

4.7.2

30 GB

Không Áp dụng

Trung tâm dữ liệu Windows Server 2012 (zh-cn)

9200.23255.210110-1839

Rollup KB 4598278

.NET KB 4054542, 4597237

Adobe Flash KB 4580325

SSU KB 4566426

x64

ZH-CN

Trung tâm dữ liệu

4.7.2

127 GB

Không Áp dụng

Đối với các vấn đề đã biết, vui lòng truy nhập bảng điều khiển tình trạng phát hành Windows.

Tên

Phiên bản

KB

Lưu trữ

Ngôn ngữ

Phiên bản

Phiên bản .NET 

Kích thước

Tùy chỉnh

Windows Server 2008 R2 SP1

7601.24564.210109-2040

Rollup KB 4598279

SSU KB 4474419, 4490628, 4538483, 4555449, 4592510

x64

VI-VN

Trung tâm dữ liệu

4.7.2

127 GB

Không Áp dụng

[smalldisk]Windows Server 2008 R2 SP1 

7601.24564.210109-2040

Rollup KB 4598279

SSU KB 4474419, 4490628, 4538483, 4555449, 4592510

x64

VI-VN

Trung tâm dữ liệu

4.7.2

30 GB

Không Áp dụng

Windows Server 2008 R2 SP1 (zh-cn)

7601.24564.210109-2040

Rollup KB 4598279

SSU KB 4474419, 4490628, 4538483, 4555449, 4592510

x64

ZH-CN

Trung tâm dữ liệu

4.7.2

127 GB

Không Áp dụng

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×