You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Triệu chứng

Các yêu cầu kiểm tra mới cho việc tuân thủ các tiêu chí phổ biến (CCC) có thể gây ra nhiều mức tiêu thụ CPU trong SQL Server 2016 và 2017. Điều này có thể đáng chú ý hơn đối với các công việc sử dụng nhiều giao dịch thường xuyên, chẳng hạn như những người có liên quan đến tempdb. Hành vi này xảy ra ngay cả khi CCC không được kích hoạt.

Cân nhắc các kịch bản sau đây:

  • Bạn có khối lượng công việc giao dịch cao với số lượng lớn các phép chèn/Cập Nhật.

  • Ứng dụng của bạn thực hiện các giao dịch nhỏ thường xuyên.

  • Ứng dụng của bạn dựa chủ yếu vào tempdb, chẳng hạn như khi ứng dụng sử dụng chèn vào bảng temp liên tiếp trong nhiều giao dịch riêng biệt.

Giải pháp

Sự cố này đã được khắc phục trong các bản Cập Nhật tích lũy sau đây cho SQL Server:

Lưu ý:

  • Để kích hoạt cờ sửa dấu vết (TF) 3427 phải được kích hoạt từ bản Cập Nhật tích lũy 2 cho SQL Server 2016 SP1 để tích lũy bản Cập Nhật 2 cho SQL Server 2016 SP2.

  • Bắt đầu từ bản Cập Nhật tích lũy 3 cho SQL Server 2016 SP2 và đối với SQL Server 2017, tuân thủ tiêu chí chung (CCC) phải bị vô hiệu hóa để kích hoạt bản sửa lỗi.

 Bản Cập Nhật tích lũy 4 cho SQL Server 2017

 Bản Cập Nhật tích lũy 3 cho SQL Server 2016 SP2

 Bản Cập Nhật tích lũy 2 cho SQL Server 2016 SP1

Mỗi bản Cập Nhật tích lũy mới cho SQL Server chứa tất cả các hotfix và tất cả các bản sửa lỗi bảo mật đã được đưa vào bản Cập Nhật tích lũy trước đó. Kiểm tra các bản Cập Nhật tích lũy mới nhất cho SQL Server:

Bản Cập Nhật tích lũy mới nhất cho SQL Server 2017

Bản Cập Nhật tích lũy mới nhất cho SQL Server 2016

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữmà Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×