KB4017445-khắc phục sự cố: một chuỗi làm lại không sẵn dùng trong các bản sao phụ sau khi một cơ sở dữ liệu sẵn sàng bị bỏ trong SQL Server

Triệu chứng

Giả định rằng bạn đang sử dụng Microsoft SQL Server luôn sẵn sàng trong các nhóm. Khi bạn tìm cách thả một cơ sở dữ liệu, đó là một phần của một nhóm sẵn sàng, bạn nhận được thông báo lỗi dự kiến 3752. Sau khi xảy ra, giao dịch đăng nhập làm lại chủ đề ở thứ hai có thể dừng cho đến khi bạn khởi động lại cơ sở dữ liệu. Hoặc, có thể tạm ngừng và tiếp tục chuyển động dữ liệu cho nhóm sẵn sàng này.

Giải pháp

Thông tin Cập Nhật tích lũy cho SQL Server:

Sự cố này đã được khắc phục trong các bản Cập Nhật tích lũy sau đây cho SQL Server:

       Cập Nhật tích lũy 8 cho SQL Server 2016 SP1  

       Bản Cập Nhật tích lũy 4 cho SQL Server 2017

       Bản Cập Nhật tích lũy 10 cho SQL Server 2014 SP2

       Bản Cập Nhật tích lũy 9 cho SQL Server 2012 gói dịch vụ 3

Mỗi bản Cập Nhật tích lũy mới cho SQL Server chứa tất cả các hotfix và tất cả các bản sửa lỗi bảo mật đã được đưa vào bản Cập Nhật tích lũy trước đó. Kiểm tra các bản Cập Nhật tích lũy mới nhất cho SQL Server:

Bản Cập Nhật tích lũy mới nhất cho SQL Server 2016

Bản Cập Nhật tích lũy mới nhất cho SQL Server 2017

Bản Cập Nhật tích lũy mới nhất cho SQL Server 2014

Bản Cập Nhật tích lũy mới nhất cho SQL Server 2012 SP3

Thông tin về gói dịch vụ dành cho SQL Server:

Sự cố này đã được khắc phục trong gói dịch vụ sau cho SQL Server:

       Gói dịch vụ 4 cho SQL Server 2012

Để biết thêm thông tin về cách tải gói dịch vụ mới nhất, hãy xem làm thế nào để có được gói dịch vụ mới nhất dành cho SQL Server 2012

Các gói dịch vụ được tích lũy. Mỗi gói dịch vụ mới chứa tất cả bản vá trong các gói dịch vụ trước đó cùng với mọi bản vá mới. Đề xuất của chúng tôi là áp dụng gói dịch vụ mới nhất và bản Cập Nhật tích lũy mới nhất cho gói dịch vụ đó. Bạn không cần phải cài đặt gói dịch vụ trước đó trước khi cài đặt gói dịch vụ mới nhất. Sử dụng bảng 1 trong bài viết sau để tìm hiểu thêm thông tin về gói dịch vụ mới nhất và bản Cập Nhật tích lũy mới nhất.

Cách xác định mức Phiên bản, phiên bản và Cập Nhật của SQL Server và các thành phần của nó

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ mà Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×