You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Triệu chứng

Giả định rằng bạn sử dụng thay đổi dữ liệu được chụp trong SQL Server 2012, 2014 và 2016. Sau khi bạn cài đặt một trong các bản Cập Nhật tích lũy được mô tả trong KB 3030352, việc thay đổi chức năng chụp dữ liệu có thể bị hỏng:

Giải pháp

Sự cố này đã được khắc phục trong các bản Cập Nhật tích lũy sau đây cho SQL Server:

Bản Cập Nhật tích lũy 4 cho SQL Server 2016 gói dịch vụ 1

Cập Nhật tích lũy 7 cho SQL Server 2016

Bản Cập Nhật tích lũy 6 cho SQL Server 2014 gói dịch vụ 2

Bản Cập Nhật tích lũy 13 cho SQL Server 2014 gói dịch vụ 1

Bản Cập Nhật tích lũy 10 cho SQL Server 2012 gói dịch vụ 3

Thông tin về gói dịch vụ cho SQL Server 2014

Bản cập nhật này đã được khắc phục trong gói dịch vụ sau cho SQL Server 2014:

Gói dịch vụ 3 cho SQL Server 2014

Giới thiệu về SQL Server dựng

Mỗi bản dựng mới cho SQL Server 2016 chứa tất cả các bản sửa lỗi và bản sửa lỗi bảo mật đã được đưa vào bản dựng trước đó. Chúng tôi khuyên bạn nên cài đặt bản dựng mới nhất cho phiên bản SQL Server của bạn:

bản dựng mới nhất cho SQL Server 2016

các bản Cập Nhật tích lũy mới nhất cho SQL Server 2014

bản Cập Nhật tích lũy mới nhất cho SQL Server 2012 SP3

Các gói dịch vụ được tích lũy. Mỗi gói dịch vụ mới chứa tất cả bản vá trong các gói dịch vụ trước đó cùng với mọi bản vá mới. Đề xuất của chúng tôi là áp dụng gói dịch vụ mới nhất và bản Cập Nhật tích lũy mới nhất cho gói dịch vụ đó. Bạn không cần phải cài đặt gói dịch vụ trước đó trước khi cài đặt gói dịch vụ mới nhất. Sử dụng bảng 1 trong bài viết sau để tìm hiểu thêm thông tin về gói dịch vụ mới nhất và bản Cập Nhật tích lũy mới nhất.

Cách xác định mức Phiên bản, phiên bản và Cập Nhật của SQL Server và các thành phần của nó

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×