Triệu chứng

Hãy cân nhắc kịch bản sau đây trong Microsoft SQL Server 2016 hoặc 2017:

  • Bạn thiết lập SQL Server được quản lý sao lưu trên một hoặc nhiều cơ sở dữ liệu của bạn.

  • Bạn đã thiết lập một lịch biểu công việc để chạy một bản sao lưu Nhật ký mỗi n phút hoặc giờ. Ví dụ, bạn lên lịch để chạy bản sao lưu Nhật ký mỗi 5 phút.

Trong trường hợp này, bạn có thể tìm thấy bản sao lưu Nhật ký sẽ không xảy ra như đã lên lịch và sự kiện mở rộng Hiển thị các thông tin sau đây:

tóm tắt dấu thời gian (UTC)

ngày giờ + 00:00 [SSMBackup2WADebugXevent] tên cơ sở dữ liệu = database_name, cơ sở dữ liệu ID = database_ID, thông tin bổ sung = SSMBackup2WA không lên lịch sao lưu Nhật ký vì không có điều kiện nào phù hợp.

Nguyên nhân

Các yếu tố sau đây có thể gây ra sự bất ổn định của bản sao lưu Nhật ký:

  • Phải mất nhiều thời gian để hoàn tất việc sao lưu Nhật ký. Ví dụ, bạn lên lịch một bản sao lưu Nhật ký để chạy 6 giờ, nhưng thực tế sẽ mất khoảng 11 giờ cho quá trình sao lưu để hoàn tất.

  • Có một thay đổi rất lớn với tần suất sao lưu Nhật ký. Ví dụ, bạn thay đổi bản sao lưu Nhật ký đã lên lịch từ mỗi 5 phút cho mỗi 6 giờ.

Giải pháp

Bản sửa lỗi này được bao gồm trong các bản Cập Nhật tích lũy sau đây cho SQL Server:

Cập Nhật tích lũy 1 cho SQL Server 2017

Bản Cập Nhật tích lũy 5 cho SQL Server 2016 gói dịch vụ 1

Giới thiệu về SQL Server dựng

Mỗi bản dựng mới cho SQL Server chứa tất cả các hotfix và tất cả các bản sửa lỗi bảo mật đã được đưa vào bản dựng trước đó. Chúng tôi khuyên bạn nên cài đặt các bản Cập Nhật tích lũy mới nhất cho SQL Server:

Bản Cập Nhật tích lũy mới nhất cho SQL Server 2017

bản dựng mới nhất cho SQL Server 2016

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×