Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Giả định rằng bạn đánh dấu một cột được tính khi tiếp tục trong bảng phân vùng trong Microsoft SQL Server 2014 và 2016. Khi bạn tìm cách dựng lại một phân vùng duy nhất của một chỉ mục trực tuyến trên bảng, một thông báo lỗi tương tự như sau có thể xảy ra.

Msg 4819, mức 16, bang 1, hàm Linenumber

Không tải được hàng loạt. Dòng dữ liệu hàng loạt đã không đúng được xác định là được sắp xếp hoặc dữ liệu vi phạm một hạn chế độc đáo được áp đặt bởi bảng đích. Sắp xếp thứ tự không chính xác cho hai hàng sau: khóa chính của hàng đầu tiên: (001, 9999, ABC, 987654321, ywz, 98765), khóa chính của hàng thứ hai: (001, 0001, CPC, 123456789, ywz, 123456).

Giải pháp

Sự cố này đã được khắc phục trong các bản Cập Nhật tích lũy sau đây cho SQL Server:

      Bản Cập Nhật tích lũy 4 cho SQL Server 2017

      Cập Nhật tích lũy 7 cho SQL Server 2016 SP1

      Cập Nhật tích lũy 9 cho SQL Server 2014 SP2

Mỗi bản Cập Nhật tích lũy mới cho SQL Server chứa tất cả các hotfix và tất cả các bản sửa lỗi bảo mật đã được đưa vào bản Cập Nhật tích lũy trước đó. Kiểm tra các bản Cập Nhật tích lũy mới nhất cho SQL Server:

Bản Cập Nhật tích lũy mới nhất cho SQL Server 2017

Bản Cập Nhật tích lũy mới nhất cho SQL Server 2016

Bản Cập Nhật tích lũy mới nhất cho SQL Server 2014

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữmà Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×