Triệu chứng

Giả định rằng bạn đang tạo hoặc thả số lượng lớn các bảng tạm thời trong Microsoft SQL Server 2016 hoặc 2017. Khối lượng công việc ứng dụng nhất định invalidates vào bộ đệm ẩn của các bảng tạm thời. Ví dụ, bạn đang tạo các bảng tạm thời, sau đó tạo thay đổi bảng hoặc tạo chỉ mục mà sẽ làm không xác thực bộ đệm ẩn của các bảng tạm thời. Trong tình huống này, bạn có thể gặp các sự cố sau đây:

 • Ganh đua ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu (DDL) trong các giá trị trong danh mục hệ thống và số lượng lớn các phiên được chờ đợi trên PAGELATCH_EX, PAGELATCH_SH và PAGELATCH_UP các loại chờ xảy ra.

 • Tình huống này cũng ảnh hưởng đến khối lượng khi đếm các mục được nhiều hơn 4.000. Tuy nhiên, điều này có thể khác nhau, tùy thuộc vào khối lượng công việc. Xem ví dụ sau đây:

   

  SELECT [name], [type], [entries_count], [entries_in_use_count]

  FROM sys.dm_os_memory_cache_counters

  WHERE [type] = N'CACHESTORE_TEMPTABLES'

  Tên

  kiểu

  entries_count

  entries_in_use_count

  Các bảng tạm thời & các biến bảng

  CACHESTORE_TEMPTABLES

  > <Count

  > <Count

Giải pháp

Sự cố này đã được khắc phục trong các bản Cập Nhật tích lũy sau đây cho SQL Server:

       Bản Cập Nhật tích lũy 5 cho SQL Server 2017

       Cập Nhật tích lũy 8 cho SQL Server 2016 SP1

Mỗi bản Cập Nhật tích lũy mới cho SQL Server chứa tất cả các hotfix và tất cả các bản sửa lỗi bảo mật đã được đưa vào bản Cập Nhật tích lũy trước đó. Kiểm tra các bản Cập Nhật tích lũy mới nhất cho SQL Server:

Bản Cập Nhật tích lũy mới nhất cho SQL Server 2017

Bản Cập Nhật tích lũy mới nhất cho SQL Server 2016

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữmà Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×