Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Khi bạn chạy nhiều Lượt cột liên cụm chèn hàng loạt đồng thời trong Microsoft SQL Server 2017 và 2019 trên máy tính không đủ bộ nhớ, bạn có thể gặp lỗi hết thời gian sử dụng bộ nhớ.

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Thông tin Bổ sung

Truy vấn chèn hàng loạt trong kho cột có thể đòi hỏi nhiều bộ nhớ cho toán tử chèn trong kho cột và bất kỳ toán tử tiêu thụ bộ nhớ nào khác trong truy vấn, chẳng hạn như sắp xếp.

Theo mặc định, SQL Server chờ 25 giây để nhận được bộ nhớ cấp. Nếu chèn hàng loạt vẫn không thể lấy được bộ nhớ cần thiết, nó sẽ quay trở lại bước chèn phức tạp để đảm bảo truy vấn có thể tiến triển. (Để biết thêm thông tin về chèn thủ công, hãy xem mục Chỉ mục Columnstore - Hướng dẫn tải dữ liệu).

Tuy nhiên, điều này chỉ xảy ra khi số lượng phiên hiện hoạt với cấp bộ nhớ trong nhóm tài nguyên hiện tại nhỏ hơn một giá trị ngưỡng cụ thể tỷ lệ với số lõi lô-gic. Nếu số lượng phiên đồng thời như vậy là quá cao, truy vấn chèn hàng loạt có thể thất bại và tạo ra lỗi hết thời gian hết thời gian cấp bộ nhớ sau 25 giây. Điều này có thể gây ra sự cố ngoài dự kiến đối với các ứng dụng tải dữ liệu. Cập nhật này thay đổi cách thức chèn hàng loạt hoạt động chờ cấp bộ nhớ. Bây giờ, chèn sẽ sử dụng một giá trị hết thời gian ngoài được tính toán tương tự như bất kỳ kiểu truy vấn nào khác.

Giải pháp

Sự cố này đã được khắc phục trong các bản cập nhật tích lũy sau đây SQL Server:

Mỗi bản cập nhật tích lũy mới cho SQL Server chứa tất cả hotfix và tất cả các bản sửa lỗi bảo mật được tích hợp trong bản cập nhật tích lũy trước đó. Xem các bản cập nhật tích lũy mới nhất để biết SQL Server:

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ màMicrosoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×