We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Triệu chứng

Khi bạn sử dụng chỉ mục columnstore và chạy quét theo phiên bản (SI hoặc RCSI) trong Microsoft SQL Server 2019 hoặc 2017, bạn sẽ nhận thấy rằng kết quả sai sẽ được trả về nếu hoạt động phối bộ hoặc sắp xếp lại chỉ mục thay đổi đang chạy trên cùng một bảng cho một Nhóm hàng đã nén có số hàng bằng 0.

Giải pháp

Sự cố này đã được khắc phục trong các bản cập nhật tích lũy sau đây SQL Server:

Mỗi bản cập nhật tích lũy mới cho SQL Server chứa tất cả hotfix và bản sửa lỗi bảo mật có trong bản dựng trước đó. Chúng tôi khuyên bạn nên cài đặt bản dựng mới nhất cho phiên bản Bản cập SQL Server:

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ mà Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×