Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Vi phạm hoặc yêu cầu truy nhập xảy ra khi bạn sử dụng Dạng xem Quản lý Động (DMV) sys.dm_exec_query_statistics_xml. Sự cố này đã được khắc phục lần đầu trong Bản cập nhật Tích lũy 26 dành cho Microsoft SQL Server 2017. Như một phần của bản sửa lỗi, giá trị tham số thời gian chạy (ParameterRuntimeValue) bị loại bỏ khỏi XML Showplan khi giá trị sys.dm_exec_query_statistics_xml DMV được gọi.

Khi bạn sử dụng công cụ sys.dm_exec_query_statistics_xml DMV để khắc phục các truy vấn trong thời gian dài, đôi khi bạn phải nhận giá trị ParameterRuntimeValue cho một quy trình hoặc truy vấn được lưu trữ cụ thể trước khi truy vấn hoàn tất. Chúng tôi đã thêm một cờ theo dõi toàn cầu mới 2446 (TF 2446) trong hotfix này. Điều này cho phép tập hợp giá trị tham số thời gian chạy với chi phí giới thiệu thêm chi phí.

Cảnh báo: TF 2446 không có nghĩa là được kích hoạt liên tục trong một môi trường sản xuất, nhưng chỉ cho mục đích khắc phục sự cố giới hạn thời gian. Việc sử dụng cờ theo dõi này sẽ giới thiệu thêm và có thể quan trọng hơn CPU và bộ nhớ chi phí bởi vì chúng tôi sẽ tạo ra một Showplan XML mảnh bằng cách sử dụng thông tin tham số thời gian chạy, cho dù DMV sys.dm_exec_query_statistics_xml được gọi hay không.

Giải pháp

Sự cố này đã được khắc phục trong bản cập nhật tích lũy sau đây dành SQL Server:

Bản cập nhật tích lũy 31 cho SQL Server 2017

Mỗi bản cập nhật tích lũy mới cho SQL Server sẽ chứa tất cả các bản cập nhật nóng và bản sửa lỗi bảo mật có trong bản dựng trước. Chúng tôi khuyên bạn nên cài đặt bản dựng mới nhất cho phiên bản SQL Server:

Bản cập nhật tích lũy mới nhất cho SQL Server 2017

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ mà Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×