Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Ngày phát hành:

14/02/2023

Phiên bản:

14.0.2047.8

Tóm tắt

Bản cập nhật bảo mật này có bốn bản sửa lỗi và giải quyết các lỗ hổng. Để tìm hiểu thêm về các lỗ hổng, hãy xem các tư vấn bảo mật sau đây:

Các cấu phần SQL Server Microsoft được cập nhật lên các bản dựng sau trong bản cập nhật bảo mật này:

  • SQL Server - Phiên bản sản phẩm: 14.0.2047.8, phiên bản tệp: 2017.140.2047.8

Các bản sửa lỗi và cải tiến có trong bản cập nhật này

Một sổ làm việc Excel có thể tải xuống có chứa danh sách tóm tắt các bản dựng, cùng với vòng đời hỗ trợ hiện tại của chúng, sẵn dùng. Tệp Excel cũng chứa danh sách sửa lỗi chi tiết. Tải xuống tệp Excel này ngay.

Lưu ý: Các mục riêng lẻ trong bảng sau đây có thể được tham chiếu trực tiếp thông qua thẻ đánh dấu. Nếu bạn chọn bất kỳ ID tham chiếu lỗi nào trong bảng, thẻ thẻ đánh dấu sẽ được thêm vào URL bằng cách sử dụng định dạng "#bkmk_NNNNNNN". Sau đó, bạn có thể chia sẻ URL này với người khác để họ có thể chuyển thẳng đến bản sửa lỗi mong muốn trong bảng.

Tham chiếu lỗi

Số bài viết KB

Mô tả

Khu vực sửa lỗi

Cấu phần

Nền

2033042

Kẻ tấn công đã xác thực có thể ảnh hưởng SQL Server bộ nhớ khi chạy một câu lệnh CREATE hoặc UPDATE STATISTICS đặc biệt được tạo.

Hiệu suất SQL

Trình tối ưu hóa Truy vấn

Tất cả

2026956

Bất kỳ thành viên nào có vai trò Toán tử KB DQS (dqs_kb_operator) hoặc vai trò mức đặc quyền cao hơn đều có thể chạy mã trên máy tính đang lưu trữ SQL Server làm tài khoản đang chạy dịch vụ SQL Server (tài khoản mặc định là NT SERVICE\MSSQLSERVER).

Dịch vụ Chất lượng Dữ liệu (DQS)

Dịch vụ Chất lượng Dữ liệu

Windows

2120766

Trong trường hợp hiếm hoi, một tham nhũng bộ nhớ trong trình điều khiển ODBC có thể xảy ra trong thông tin liên lạc giữa hai SQL Server máy chủ dựa trên. Sự cố này xảy ra nếu máy chủ SQL đích sử dụng phiên bản cấp dưới của giao thức Dòng Dữ liệu Dạng bảng (TDS). Việc kiểm tra phiên bản không đúng sẽ khiến cho các kiểu dữ liệu hình ảnh được giải mã không chính xác ở phía máy khách của kết nối.

Khả năng kết nối SQL

Khả năng kết nối SQL

Windows

2095088

Bất kỳ thành viên nào có vai trò Nhà điều hành KB (dqs_kb_operator) DQS hoặc vai trò mức đặc quyền cao hơn đều có thể tạo hoặc ghi đè các tệp tùy ý trên máy tính đang lưu trữ SQL Server là tài khoản đang chạy dịch vụ SQL Server (tài khoản mặc định là NT SERVICE\MSSQLSERVER).

Dịch vụ Chất lượng Dữ liệu (DQS)

Dịch vụ Chất lượng Dữ liệu

Windows

Cách nhận và cài đặt bản cập nhật

Bản cập nhật này có sẵn thông qua Windows Update. Khi bạn bật cập nhật tự động, bản cập nhật này sẽ tự động được tải xuống và cài đặt. Để biết thêm thông tin về cách bật cập nhật tự động, hãy xem bài viết Windows Update: Câu hỏi thường gặp.

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang web Danh mục Microsoft Update .

Chú ý Lô-gic phát hiện đã được cập nhật cho các bản phát hành bảo mật này và trong tương lai được đăng lên trang web Danh mục Microsoft Update. Để biết thêm thông tin, hãy Cập nhật lô-gic phát hiện Microsoft Update để SQL Server vụ.

Tệp sau có sẵn để tải xuống từ Trung tâm Tải xuống của Microsoft:

Biểu tượng Tải xuống Tải xuống gói ngay

Để biết thêm thông tin về cách tải xuống các tệp hỗ trợ của Microsoft, hãy bấm vào số bài viết sau để đi đến bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

Cách nhận tệp hỗ trợ của Microsoft từ dịch vụ trực tuyến

Microsoft quét tệp này để tìm vi rút bằng cách sử dụng phần mềm phát hiện vi-rút mới nhất có sẵn vào ngày tệp được đăng. Tệp này được lưu trữ trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.

Quan trọng: Nếu bạn cài đặt gói ngôn ngữ sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn phải cài đặt lại bản cập nhật này. Vì vậy, chúng tôi khuyên bạn nên cài đặt bất kỳ gói ngôn ngữ nào bạn cần trước khi cài đặt bản cập nhật này. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thêm gói ngôn ngữ vào Windows.

Lưu ý: Bản cập nhật này được cung cấp thông qua Danh mục Microsoft Update cho tất cả các máy chủ đang chạy SQL Server, ngay cả khi Dịch vụ Báo cáo không được cài đặt. Việc cài đặt bản cập nhật bảo mật này là tùy chọn đối với các máy tính không lưu trữ Dịch vụ Báo cáo Microsoft SQL Server.

Thông tin Bổ sung

Để áp dụng bản cập nhật này, bạn phải cài đặt SQL Server 2017 hoặc bất kỳ bản phát hành GDR SQL Server 2017 nào thông qua GDR SQL Server 2017 này.

Để biết thông tin triển khai về bản cập nhật này, hãy xem Triển khai - Hướng dẫn Cập nhật Bảo mật.

Tên tệp

Hàm băm SHA256

SQLServer2017-KB5021127-x64.exe

B6603988700B383571EEDE0FA4A7CCB0A4324F95857F3EA6476D70A8D78AFD2C

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh của gói này có các thuộc tính tệp (hoặc các thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau đây. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, tệp đó đã được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm ra sự khác biệt giữa UTC và giờ địa phương, hãy dùng tab Múi giờ trong mục Ngày và Giờ trong Panel điều khiển.

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Mediainfo.xml

Not Applicable

1,120

25-Jan-23

14:22

Not Applicable

Setup.exe

2017.140.2047.8

114,088

25-Jan-23

11:16

x64

Setup.exe.config

Not Applicable

344

24-Jan-23

23:39

Not Applicable

Sqlsetupbootstrapper.dll

2017.140.2047.8

267,168

25-Jan-23

11:16

x64

Finish.rtf

Not Applicable

40,427

24-Jan-23

23:37

Not Applicable

Pythonlicense.rtf

Not Applicable

50,561

25-Jan-23

11:27

Not Applicable

Ropenlicense.rtf

Not Applicable

37,940

25-Jan-23

11:27

Not Applicable

Update_license.rtf

Not Applicable

124,685

25-Jan-23

11:27

Not Applicable

Finish.rtf

Not Applicable

40,425

24-Jan-23

23:48

Not Applicable

Pythonlicense.rtf

Not Applicable

44,183

25-Jan-23

11:20

Not Applicable

Ropenlicense.rtf

Not Applicable

33,216

25-Jan-23

11:20

Not Applicable

Update_license.rtf

Not Applicable

123,965

25-Jan-23

11:20

Not Applicable

Mediainfo.xml

Not Applicable

1,120

25-Jan-23

14:22

Not Applicable

Finish.rtf

Not Applicable

38,372

25-Jan-23

12:13

Not Applicable

Pythonlicense.rtf

Not Applicable

45,402

25-Jan-23

11:13

Not Applicable

Ropenlicense.rtf

Not Applicable

911

25-Jan-23

11:13

Not Applicable

Update_license.rtf

Not Applicable

64,233

25-Jan-23

11:13

Not Applicable

Sqlbrowser.msp

Not Applicable

5,103,616

25-Jan-23

14:48

Not Applicable

Sqlsupport.msi

Not Applicable

19,521,536

25-Jan-23

14:45

Not Applicable

Msodbcsql.msi

Not Applicable

4,284,416

25-Jan-23

14:45

Not Applicable

Sqllocaldb.msi

Not Applicable

48,304,128

25-Jan-23

14:45

Not Applicable

Sqlwriter.msp

Not Applicable

2,174,976

25-Jan-23

14:48

Not Applicable

Finish.rtf

Not Applicable

40,429

24-Jan-23

23:31

Not Applicable

Pythonlicense.rtf

Not Applicable

43,682

25-Jan-23

11:10

Not Applicable

Ropenlicense.rtf

Not Applicable

33,582

25-Jan-23

11:11

Not Applicable

Update_license.rtf

Not Applicable

123,629

25-Jan-23

11:11

Not Applicable

Finish.rtf

Not Applicable

40,427

24-Jan-23

23:35

Not Applicable

Pythonlicense.rtf

Not Applicable

40,862

25-Jan-23

11:21

Not Applicable

Ropenlicense.rtf

Not Applicable

33,141

25-Jan-23

11:21

Not Applicable

Update_license.rtf

Not Applicable

123,682

25-Jan-23

11:23

Not Applicable

Finish.rtf

Not Applicable

40,425

24-Jan-23

23:36

Not Applicable

Pythonlicense.rtf

Not Applicable

52,334

24-Jan-23

21:40

Not Applicable

Ropenlicense.rtf

Not Applicable

37,434

24-Jan-23

21:40

Not Applicable

Update_license.rtf

Not Applicable

128,775

24-Jan-23

21:40

Not Applicable

Finish.rtf

Not Applicable

40,425

25-Jan-23

12:12

Not Applicable

Pythonlicense.rtf

Not Applicable

57,942

24-Jan-23

21:43

Not Applicable

Ropenlicense.rtf

Not Applicable

47,219

24-Jan-23

21:44

Not Applicable

Update_license.rtf

Not Applicable

146,899

24-Jan-23

21:44

Not Applicable

Finish.rtf

Not Applicable

40,423

24-Jan-23

23:32

Not Applicable

Pythonlicense.rtf

Not Applicable

43,688

24-Jan-23

21:41

Not Applicable

Ropenlicense.rtf

Not Applicable

33,584

24-Jan-23

21:42

Not Applicable

Update_license.rtf

Not Applicable

124,124

24-Jan-23

21:41

Not Applicable

Finish.rtf

Not Applicable

40,423

24-Jan-23

23:31

Not Applicable

Pythonlicense.rtf

Not Applicable

46,669

24-Jan-23

21:42

Not Applicable

Ropenlicense.rtf

Not Applicable

36,232

24-Jan-23

21:42

Not Applicable

Update_license.rtf

Not Applicable

126,361

24-Jan-23

21:42

Not Applicable

Finish.rtf

Not Applicable

40,427

24-Jan-23

23:30

Not Applicable

Pythonlicense.rtf

Not Applicable

48,793

24-Jan-23

21:46

Not Applicable

Ropenlicense.rtf

Not Applicable

37,540

24-Jan-23

21:46

Not Applicable

Update_license.rtf

Not Applicable

124,998

24-Jan-23

21:46

Not Applicable

Finish.rtf

Not Applicable

40,427

24-Jan-23

23:41

Not Applicable

Pythonlicense.rtf

Not Applicable

43,446

24-Jan-23

21:46

Not Applicable

Ropenlicense.rtf

Not Applicable

33,275

24-Jan-23

21:46

Not Applicable

Update_license.rtf

Not Applicable

124,584

24-Jan-23

21:46

Not Applicable

Setup.rll

2017.140.2047.8

19,368

25-Jan-23

11:09

Not Applicable

Addnode.xml

Not Applicable

10,653

24-Jan-23

23:44

Not Applicable

Completeclusterwizard.xml

Not Applicable

11,319

24-Jan-23

23:37

Not Applicable

Completeimagewizard.xml

Not Applicable

14,731

24-Jan-23

23:38

Not Applicable

Componentupdate.xml

Not Applicable

3,061

24-Jan-23

23:48

Not Applicable

Configuration.uicfg

Not Applicable

6,927

24-Jan-23

23:37

Not Applicable

Editionupgradewizard.xml

Not Applicable

5,673

24-Jan-23

23:49

Not Applicable

Fixsqlregistrykey_x64.exe

14.0.1000.169

48,312

24-Jan-23

23:44

x64

Fixsqlregistrykey_x64.exe.config

Not Applicable

344

24-Jan-23

23:39

Not Applicable

Fixsqlregistrykey_x86.exe

14.0.1000.169

48,824

24-Jan-23

23:34

x86

Fixsqlregistrykey_x86.exe.config

Not Applicable

344

24-Jan-23

23:39

Not Applicable

Fusioncheck.dll

2017.140.2047.8

98,248

25-Jan-23

11:14

x64

Installclusterwizard.xml

Not Applicable

18,002

24-Jan-23

23:38

Not Applicable

Installwizard.xml

Not Applicable

19,498

24-Jan-23

23:41

Not Applicable

Instapi140.dll

2017.140.2047.8

63,392

25-Jan-23

11:07

x64

Landingpage.exe

14.0.2047.8

436,136

25-Jan-23

11:14

x64

Landingpage.exe.config

Not Applicable

344

24-Jan-23

23:39

Not Applicable

Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll

14.0.6.471

1,083,336

25-Jan-23

11:14

x86

Microsoft.analysisservices.core.dll

14.0.6.471

1,376,168

25-Jan-23

11:15

x86

Microsoft.analysisservices.dll

14.0.6.471

705,952

25-Jan-23

11:14

x86

Microsoft.analysisservices.spclient.interfaces.dll

14.0.6.471

27,048

25-Jan-23

11:14

x86

Microsoft.analysisservices.tabular.dll

14.0.6.471

978,344

25-Jan-23

11:15

x86

Microsoft.analysisservices.tabular.json.dll

14.0.6.471

514,984

25-Jan-23

11:15

x86

Microsoft.diagnostics.tracing.eventsource.dll

1.1.26.0

167,728

24-Jan-23

23:03

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.dll

14.0.1000.169

137,904

24-Jan-23

23:25

x86

Microsoft.sql.chainer.package.dll

14.0.2047.8

36,808

25-Jan-23

11:14

x86

Microsoft.sql.chainer.package.xmlserializers.dll

14.0.2047.8

64,920

25-Jan-23

11:15

x86

Microsoft.sql.chainer.packagedata.dll

14.0.2047.8

146,376

25-Jan-23

11:15

x86

Microsoft.sql.chainer.product.dll

14.0.2047.8

370,120

25-Jan-23

11:14

x86

Microsoft.sql.chainer.product.xmlserializers.dll

14.0.2047.8

64,416

25-Jan-23

11:14

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.extensioncommon.dll

14.0.2047.8

107,432

25-Jan-23

11:14

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.extensioncommon.xmlserializers.dll

14.0.2047.8

79,784

25-Jan-23

11:14

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll

14.0.2047.8

403,872

25-Jan-23

11:14

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.xmlserializers.dll

14.0.2047.8

201,120

25-Jan-23

11:14

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.workflowdata.dll

14.0.2047.8

818,600

25-Jan-23

11:13

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.workflowdata.xmlserializers.dll

14.0.2047.8

400,296

25-Jan-23

11:14

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.agentextension.dll

14.0.2047.8

128,424

25-Jan-23

11:15

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.asextension.dll

14.0.2047.8

400,288

25-Jan-23

11:15

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.astelemetryextension.dll

14.0.1000.169

72,888

24-Jan-23

23:40

x64

Microsoft.sqlserver.configuration.bootstrapextension.dll

14.0.2047.8

71,080

25-Jan-23

11:14

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.bootstrapextension.xmlserializers.dll

14.0.2047.8

26,024

25-Jan-23

11:14

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.cluster.dll

14.0.2047.8

698,280

25-Jan-23

11:14

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.cluster.xmlserializers.dll

14.0.2047.8

337,320

25-Jan-23

11:14

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.configextension.dll

14.0.2047.8

81,352

25-Jan-23

11:14

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.configextension.xmlserializers.dll

14.0.2047.8

37,832

25-Jan-23

11:14

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.connectioninfo.dll

14.0.17041.0

170,232

24-Jan-23

23:08

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.distributedreplayextension.dll

14.0.1000.169

79,032

24-Jan-23

23:37

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.dll

14.0.2047.8

272,296

25-Jan-23

11:14

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.dmf.common.dll

14.0.17041.0

70,904

24-Jan-23

23:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.dmf.dll

14.0.17041.0

321,784

24-Jan-23

23:34

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.extensibility_configextension.dll

14.0.2047.8

80,808

25-Jan-23

11:15

x64

Microsoft.sqlserver.configuration.fulltext_configextension.dll

14.0.2047.8

75,176

25-Jan-23

11:13

x64

Microsoft.sqlserver.configuration.impy_configextension.dll

14.0.2047.8

35,752

25-Jan-23

11:13

x64

Microsoft.sqlserver.configuration.imr_configextension.dll

14.0.2047.8

35,744

25-Jan-23

11:13

x64

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizard.dll

14.0.2047.8

1,787,808

25-Jan-23

11:14

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizardframework.dll

14.0.2047.8

70,568

25-Jan-23

11:14

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizardframework.xmlserializers.dll

14.0.2047.8

60,840

25-Jan-23

11:15

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.ismasterextension.dll

14.0.1000.169

79,032

24-Jan-23

23:40

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.istelemetryconfigextension.dll

14.0.1000.169

41,656

24-Jan-23

23:47

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.isworkerextension.dll

14.0.1000.169

75,448

24-Jan-23

23:40

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.managementtoolsextension.dll

14.0.2047.8

40,352

25-Jan-23

11:13

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.mdsconfigextension.dll

14.0.2047.8

22,472

25-Jan-23

11:13

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.msiextension.dll

14.0.2047.8

454,560

25-Jan-23

11:15

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.msiextension.xmlserializers.dll

14.0.2047.8

191,392

25-Jan-23

11:14

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.polybaseconfigextension.dll

14.0.1000.169

185,008

24-Jan-23

23:37

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.powershellextension.dll

14.0.2047.8

44,968

25-Jan-23

11:14

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.repl_configextension.dll

14.0.2047.8

44,968

25-Jan-23

11:14

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rsextension.dll

14.0.2047.8

374,688

25-Jan-23

11:14

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rulesengineextension.dll

14.0.2047.8

94,632

25-Jan-23

11:14

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rulesengineextension.xmlserializers.dll

14.0.2047.8

38,304

25-Jan-23

11:14

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.saa_configextension.dll

14.0.1000.169

35,512

24-Jan-23

23:46

x64

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.dll

14.0.2047.8

2,087,328

25-Jan-23

11:14

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.xmlserializers.dll

14.0.2047.8

124,872

25-Jan-23

11:14

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.scoextension.dll

14.0.1000.169

236,728

24-Jan-23

23:20

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.setupextension.dll

14.0.2047.8

1,201,064

25-Jan-23

11:14

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.setupextension.xmlserializers.dll

14.0.2047.8

442,280

25-Jan-23

11:14

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sfc.dll

14.0.17041.0

531,192

24-Jan-23

23:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.slpextension.dll

14.0.2047.8

58,280

25-Jan-23

11:14

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smartsetupextension.dll

14.0.1000.169

232,120

24-Jan-23

23:25

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smartsetupextension.xmlserializers.dll

14.0.1000.169

76,984

24-Jan-23

23:41

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smo.dll

14.0.17041.0

4,181,752

24-Jan-23

23:32

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smpy_configextension.dll

14.0.2047.8

35,744

25-Jan-23

11:13

x64

Microsoft.sqlserver.configuration.smr_configextension.dll

14.0.2047.8

35,240

25-Jan-23

11:15

x64

Microsoft.sqlserver.configuration.sniserverconfigext.dll

2017.140.2047.8

291,752

25-Jan-23

11:15

x64

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlbrowserextension.dll

14.0.2047.8

135,080

25-Jan-23

11:15

x64

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlconfigbase.dll

14.0.2047.8

65,480

25-Jan-23

11:13

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlconfigbase.xmlserializers.dll

14.0.2047.8

28,616

25-Jan-23

11:15

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlenum.dll

14.0.17041.0

1,478,904

24-Jan-23

23:40

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlserver_configextension.dll

2017.140.2047.8

746,440

25-Jan-23

11:14

x64

Microsoft.sqlserver.configuration.ssisextension.dll

14.0.2047.8

74,664

25-Jan-23

11:13

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sstring.dll

14.0.1000.169

33,464

24-Jan-23

23:24

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.telemetryconfigextension.dll

14.0.1000.169

71,864

24-Jan-23

23:37

x64

Microsoft.sqlserver.configuration.telemetryconfigextension.resources.dll

14.0.1000.169

23,736

24-Jan-23

23:06

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.uiextension.dll

14.0.2047.8

106,400

25-Jan-23

11:14

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.uiextension.xmlserializers.dll

14.0.2047.8

52,128

25-Jan-23

11:14

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.utilityextension.dll

14.0.1000.169

33,976

24-Jan-23

23:44

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.wizardframework.dll

14.0.2047.8

179,112

25-Jan-23

11:15

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.wizardframework.xmlserializers.dll

14.0.2047.8

59,816

25-Jan-23

11:14

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.wmiinterop.dll

14.0.1000.169

329,400

24-Jan-23

23:46

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.xmlserializers.dll

14.0.2047.8

154,536

25-Jan-23

11:15

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.xtp.configextension.dll

14.0.1000.169

31,928

24-Jan-23

23:49

x86

Microsoft.sqlserver.customcontrols.dll

14.0.1000.169

44,728

24-Jan-23

23:42

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.workloaddeployment.dll

13.0.9124.17

700,072

24-Jan-23

21:26

x86

Microsoft.sqlserver.deployment.dll

14.0.1000.169

251,576

24-Jan-23

23:24

x86

Microsoft.sqlserver.deployment.xmlserializers.dll

14.0.1000.169

33,464

24-Jan-23

23:41

x86

Microsoft.sqlserver.diagnostics.configuration.strace.dll

14.0.1000.169

129,208

24-Jan-23

23:40

x86

Microsoft.sqlserver.discovery.dll

14.0.2047.8

214,984

25-Jan-23

11:16

x86

Microsoft.sqlserver.discovery.xmlserializers.dll

14.0.2047.8

214,952

25-Jan-23

11:16

x86

Microsoft.sqlserver.instapi.dll

14.0.1000.169

46,264

24-Jan-23

23:39

x86

Microsoft.sqlserver.interop.firewallapi.dll

14.0.0.0

38,584

24-Jan-23

23:41

x86

Microsoft.sqlserver.interop.taskschd.dll

14.0.0.0

52,920

24-Jan-23

23:39

x86

Microsoft.sqlserver.interop.wuapilib.dll

14.0.0.0

93,368

24-Jan-23

23:37

x86

Microsoft.sqlserver.management.controls.dll

14.0.17041.0

394,488

24-Jan-23

23:34

x86

Microsoft.sqlserver.setup.chainer.workflow.dll

14.0.2047.8

96,160

25-Jan-23

11:16

x86

Microsoft.sqlserver.setup.chainer.workflow.xmlserializers.dll

14.0.2047.8

68,000

25-Jan-23

11:16

x86

Microsoft.sqlserver.usagetracking.dll

2017.140.2047.8

48,544

25-Jan-23

11:14

x64

Msvcp120.dll

12.0.40649.5

660,128

24-Jan-23

21:25

x64

Msvcr120.dll

12.0.40649.5

963,744

24-Jan-23

21:25

x64

Newtonsoft.json.dll

6.0.8.18111

513,424

24-Jan-23

21:25

x86

Package.xsd

Not Applicable

8,832

24-Jan-23

23:38

Not Applicable

Patchwizard.xml

Not Applicable

6,057

25-Jan-23

11:27

Not Applicable

Pidgenx.dll

15.0.169.500

1,475,160

24-Jan-23

23:27

x64

Pidprivateconfigobjectmaps.xml

Not Applicable

93,374

24-Jan-23

23:31

Not Applicable

Prepareclusterwizard.xml

Not Applicable

12,299

24-Jan-23

23:40

Not Applicable

Prepareimagewizard.xml

Not Applicable

8,246

24-Jan-23

23:42

Not Applicable

Removenode.xml

Not Applicable

4,946

24-Jan-23

23:38

Not Applicable

Removepatchwizard.xml

Not Applicable

5,680

25-Jan-23

11:27

Not Applicable

Repairwizard.xml

Not Applicable

5,423

24-Jan-23

23:42

Not Applicable

Rsetup.exe

9.2.0.63

197,512

24-Jan-23

21:31

x86

Runrulesui.xml

Not Applicable

1,403

24-Jan-23

23:40

Not Applicable

Scenarioengine.exe

14.0.2047.8

61,896

25-Jan-23

11:15

x64

Scenarioengine.exe.config

Not Applicable

344

24-Jan-23

23:39

Not Applicable

Shellobjects.dll

1.0.0.0

135,352

24-Jan-23

23:49

x86

Sqlboot.dll

2017.140.2047.8

188,832

25-Jan-23

11:08

x64

Sqlcab.dll

2017.140.2047.8

145,832

25-Jan-23

11:16

x64

Sqlconf.dll

2017.140.2047.8

54,176

25-Jan-23

11:16

x64

Sqlmu.dll

2017.140.2047.8

98,248

25-Jan-23

11:16

x64

Sqlprocesssub.dll

2017.140.2047.8

107,976

25-Jan-23

11:17

x64

Sqlsccn.dll

2017.140.2047.8

96,672

25-Jan-23

11:16

x64

Uninstallwizard.xml

Not Applicable

4,648

24-Jan-23

23:42

Not Applicable

Upgradewizard.xml

Not Applicable

14,573

24-Jan-23

23:46

Not Applicable

Landingpage.resources.dll

14.0.2047.8

77,736

25-Jan-23

11:09

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll

14.0.1000.169

89,784

24-Jan-23

23:31

x86

Microsoft.sql.chainer.package.resources.dll

14.0.2047.8

22,472

25-Jan-23

11:11

x86

Microsoft.sql.chainer.product.resources.dll

14.0.2047.8

349,640

25-Jan-23

11:11

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.extensioncommon.resources.dll

14.0.2047.8

35,240

25-Jan-23

11:11

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.resources.dll

14.0.2047.8

41,416

25-Jan-23

11:11

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.setup.resources.dll

14.0.2047.8

17,864

25-Jan-23

11:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.agentextension.resources.dll

14.0.2047.8

30,120

25-Jan-23

11:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.asextension.resources.dll

14.0.2047.8

71,072

25-Jan-23

11:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.bootstrapextension.resources.dll

14.0.2047.8

27,048

25-Jan-23

11:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.cluster.resources.dll

14.0.2047.8

169,384

25-Jan-23

11:10

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.configextension.resources.dll

14.0.2047.8

18,856

25-Jan-23

11:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.connectioninfo.resources.dll

14.0.17041.0

26,360

24-Jan-23

23:30

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.distributedreplayextension.resources.dll

14.0.1000.169

27,320

24-Jan-23

23:26

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.dmf.common.resources.dll

14.0.17041.0

24,824

24-Jan-23

23:26

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.dmf.resources.dll

14.0.17041.0

39,672

24-Jan-23

23:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.extensibility_configextension.resources.dll

14.0.2047.8

21,928

25-Jan-23

11:10

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.fulltext_configextension.resources.dll

14.0.2047.8

20,384

25-Jan-23

11:10

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.impy_configextension.resources.dll

14.0.2047.8

16,296

25-Jan-23

11:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.imr_configextension.resources.dll

14.0.2047.8

16,288

25-Jan-23

11:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizard.resources.dll

14.0.2047.8

1,083,808

25-Jan-23

11:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizardframework.resources.dll

14.0.2047.8

17,352

25-Jan-23

11:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.ismasterextension.resources.dll

14.0.1000.169

26,808

24-Jan-23

23:27

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.isworkerextension.resources.dll

14.0.1000.169

25,784

24-Jan-23

23:26

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.managementtoolsextension.resources.dll

14.0.2047.8

20,936

25-Jan-23

11:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.msiextension.resources.dll

14.0.2047.8

74,144

25-Jan-23

11:10

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.polybaseconfigextension.resources.dll

14.0.1000.169

50,872

24-Jan-23

23:25

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.powershellextension.resources.dll

14.0.2047.8

20,904

25-Jan-23

11:10

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.repl_configextension.resources.dll

14.0.2047.8

17,320

25-Jan-23

11:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.resources.dll

14.0.2047.8

64,424

25-Jan-23

11:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rsextension.resources.dll

14.0.2047.8

62,368

25-Jan-23

11:10

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rulesengineextension.resources.dll

14.0.2047.8

32,168

25-Jan-23

11:10

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.saa_configextension.resources.dll

14.0.1000.169

22,200

24-Jan-23

23:26

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.resources.dll

14.0.2047.8

1,000,856

25-Jan-23

11:10

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.scoextension.resources.dll

14.0.1000.169

60,088

24-Jan-23

23:30

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.setupextension.resources.dll

14.0.2047.8

322,472

25-Jan-23

11:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sfc.resources.dll

14.0.17041.0

158,456

24-Jan-23

23:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.slpextension.resources.dll

14.0.2047.8

21,928

25-Jan-23

11:10

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smartsetupextension.resources.dll

14.0.1000.169

40,112

24-Jan-23

23:27

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smo.resources.dll

14.0.17041.0

867,064

24-Jan-23

23:26

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smpy_configextension.resources.dll

14.0.2047.8

16,288

25-Jan-23

11:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smr_configextension.resources.dll

14.0.2047.8

16,288

25-Jan-23

11:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sniserverconfigext.resources.dll

2017.140.1000.169

36,536

24-Jan-23

23:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlbrowserextension.resources.dll

14.0.2047.8

38,312

25-Jan-23

11:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlconfigbase.resources.dll

14.0.2047.8

18,376

25-Jan-23

11:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlenum.resources.dll

14.0.17041.0

867,064

24-Jan-23

23:27

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlserver_configextension.resources.dll

2017.140.2047.8

153,000

25-Jan-23

11:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.ssisextension.resources.dll

14.0.2047.8

21,416

25-Jan-23

11:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.uiextension.resources.dll

14.0.2047.8

21,408

25-Jan-23

11:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.utilityextension.resources.dll

14.0.1000.169

22,200

24-Jan-23

23:29

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.wizardframework.resources.dll

14.0.2047.8

56,744

25-Jan-23

11:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.xtp.configextension.resources.dll

14.0.1000.169

22,200

24-Jan-23

23:30

x86

Microsoft.sqlserver.deployment.resources.dll

14.0.1000.169

21,168

24-Jan-23

23:25

x86

Microsoft.sqlserver.discovery.resources.dll

14.0.2047.8

83,912

25-Jan-23

11:10

x86

Microsoft.sqlserver.management.controls.resources.dll

14.0.17041.0

85,752

24-Jan-23

23:28

x86

Microsoft.sqlserver.setup.chainer.workflow.resources.dll

14.0.2047.8

27,552

25-Jan-23

11:10

x86

Landingpage.resources.dll

14.0.2047.8

77,768

25-Jan-23

11:09

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll

14.0.1000.169

89,784

25-Jan-23

12:03

x86

Microsoft.sql.chainer.package.resources.dll

14.0.2047.8

22,472

25-Jan-23

11:10

x86

Microsoft.sql.chainer.product.resources.dll

14.0.2047.8

349,600

25-Jan-23

11:09

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.extensioncommon.resources.dll

14.0.2047.8

34,728

25-Jan-23

11:09

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.resources.dll

14.0.2047.8

40,872

25-Jan-23

11:10

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.setup.resources.dll

14.0.2047.8

17,864

25-Jan-23

11:09

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.agentextension.resources.dll

14.0.2047.8

30,120

25-Jan-23

11:10

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.asextension.resources.dll

14.0.2047.8

71,584

25-Jan-23

11:09

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.bootstrapextension.resources.dll

14.0.2047.8

27,048

25-Jan-23

11:10

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.cluster.resources.dll

14.0.2047.8

169,384

25-Jan-23

11:10

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.configextension.resources.dll

14.0.2047.8

18,344

25-Jan-23

11:09

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.connectioninfo.resources.dll

14.0.17041.0

25,848

24-Jan-23

23:22

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.distributedreplayextension.resources.dll

14.0.1000.169

27,320

24-Jan-23

23:25

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.dmf.common.resources.dll

14.0.17041.0

24,824

24-Jan-23

23:20

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.dmf.resources.dll

14.0.17041.0

39,160

24-Jan-23

23:21

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.extensibility_configextension.resources.dll

14.0.2047.8

21,408

25-Jan-23

11:09

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.fulltext_configextension.resources.dll

14.0.2047.8

20,896

25-Jan-23

11:10

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.impy_configextension.resources.dll

14.0.2047.8

16,296

25-Jan-23

11:10

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.imr_configextension.resources.dll

14.0.2047.8

16,288

25-Jan-23

11:09

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizard.resources.dll

14.0.2047.8

1,087,392

25-Jan-23

11:09

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizardframework.resources.dll

14.0.2047.8

17,352

25-Jan-23

11:09

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.ismasterextension.resources.dll

14.0.1000.169

27,320

25-Jan-23

12:17

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.isworkerextension.resources.dll

14.0.1000.169

25,784

25-Jan-23

12:20

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.managementtoolsextension.resources.dll

14.0.2047.8

20,896

25-Jan-23

11:10

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.msiextension.resources.dll

14.0.2047.8

74,144

25-Jan-23

11:09

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.polybaseconfigextension.resources.dll

14.0.1000.169

50,872

25-Jan-23

12:19

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.powershellextension.resources.dll

14.0.2047.8

20,904

25-Jan-23

11:10

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.repl_configextension.resources.dll

14.0.2047.8

17,320

25-Jan-23

11:09

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.resources.dll

14.0.2047.8

65,480

25-Jan-23

11:10

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rsextension.resources.dll

14.0.2047.8

61,856

25-Jan-23

11:09

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rulesengineextension.resources.dll

14.0.2047.8

32,168

25-Jan-23

11:10

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.saa_configextension.resources.dll

14.0.1000.169

22,192

25-Jan-23

12:16

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.resources.dll

14.0.2047.8

983,968

25-Jan-23

11:09

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.scoextension.resources.dll

14.0.1000.169

59,056

25-Jan-23

12:22

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.setupextension.resources.dll

14.0.2047.8

322,984

25-Jan-23

11:10

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sfc.resources.dll

14.0.17041.0

157,944

24-Jan-23

23:20

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.slpextension.resources.dll

14.0.2047.8

21,928

25-Jan-23

11:10

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smartsetupextension.resources.dll

14.0.1000.169

41,144

25-Jan-23

12:16

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smo.resources.dll

14.0.17041.0

872,696

24-Jan-23

23:25

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smpy_configextension.resources.dll

14.0.2047.8

16,296

25-Jan-23

11:10

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smr_configextension.resources.dll

14.0.2047.8

16,288

25-Jan-23

11:10

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sniserverconfigext.resources.dll

2017.140.1000.169

36,536

24-Jan-23

23:25

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlbrowserextension.resources.dll

14.0.2047.8

38,312

25-Jan-23

11:10

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlconfigbase.resources.dll

14.0.2047.8

18,376

25-Jan-23

11:10

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlenum.resources.dll

14.0.17041.0

866,552

24-Jan-23

23:25

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlserver_configextension.resources.dll

2017.140.2047.8

153,544

25-Jan-23

11:09

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.ssisextension.resources.dll

14.0.2047.8

21,416

25-Jan-23

11:09

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.uiextension.resources.dll

14.0.2047.8

21,920

25-Jan-23

11:09

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.utilityextension.resources.dll

14.0.1000.169

22,200

25-Jan-23

12:23

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.wizardframework.resources.dll

14.0.2047.8

57,256

25-Jan-23

11:10

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.xtp.configextension.resources.dll

14.0.1000.169

22,200

25-Jan-23

12:22

x86

Microsoft.sqlserver.deployment.resources.dll

14.0.1000.169

21,176

25-Jan-23

12:19

x86

Microsoft.sqlserver.discovery.resources.dll

14.0.2047.8

83,400

25-Jan-23

11:10

x86

Microsoft.sqlserver.management.controls.resources.dll

14.0.17041.0

85,752

24-Jan-23

23:20

x86

Microsoft.sqlserver.setup.chainer.workflow.resources.dll

14.0.2047.8

27,040

25-Jan-23

11:09

x86

Landingpage.resources.dll

14.0.2047.8

78,280

25-Jan-23

11:24

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll

14.0.1000.169

89,784

24-Jan-23

23:28

x86

Microsoft.sql.chainer.package.resources.dll

14.0.2047.8

22,472

25-Jan-23

11:23

x86

Microsoft.sql.chainer.product.resources.dll

14.0.2047.8

349,640

25-Jan-23

11:24

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.extensioncommon.resources.dll

14.0.2047.8

35,240

25-Jan-23

11:24

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.resources.dll

14.0.2047.8

41,896

25-Jan-23

11:23

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.setup.resources.dll

14.0.2047.8

18,376

25-Jan-23

11:23

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.agentextension.resources.dll

14.0.2047.8

30,632

25-Jan-23

11:23

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.asextension.resources.dll

14.0.2047.8

72,104

25-Jan-23

11:25

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.bootstrapextension.resources.dll

14.0.2047.8

27,560

25-Jan-23

11:24

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.cluster.resources.dll

14.0.2047.8

173,000

25-Jan-23

11:23

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.configextension.resources.dll

14.0.2047.8

18,856

25-Jan-23

11:24

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.connectioninfo.resources.dll

14.0.17041.0

26,360

24-Jan-23

23:27

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.distributedreplayextension.resources.dll

14.0.1000.169

27,320

24-Jan-23

23:26

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.dmf.common.resources.dll

14.0.17041.0

24,824

24-Jan-23

23:30

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.dmf.resources.dll

14.0.17041.0

40,184

24-Jan-23

23:27

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.extensibility_configextension.resources.dll

14.0.2047.8

21,928

25-Jan-23

11:24

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.fulltext_configextension.resources.dll

14.0.2047.8

21,408

25-Jan-23

11:24

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.impy_configextension.resources.dll

14.0.2047.8

16,296

25-Jan-23

11:23

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.imr_configextension.resources.dll

14.0.2047.8

16,288

25-Jan-23

11:23

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizard.resources.dll

14.0.2047.8

1,087,392

25-Jan-23

11:23

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizardframework.resources.dll

14.0.2047.8

17,352

25-Jan-23

11:24

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.ismasterextension.resources.dll

14.0.1000.169

26,808

24-Jan-23

23:26

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.isworkerextension.resources.dll

14.0.1000.169

25,784

24-Jan-23

23:29

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.managementtoolsextension.resources.dll

14.0.2047.8

20,936

25-Jan-23

11:23

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.msiextension.resources.dll

14.0.2047.8

75,168

25-Jan-23

11:23

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.polybaseconfigextension.resources.dll

14.0.1000.169

50,872

24-Jan-23

23:30

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.powershellextension.resources.dll

14.0.2047.8

20,904

25-Jan-23

11:24

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.repl_configextension.resources.dll

14.0.2047.8

17,320

25-Jan-23

11:24

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.resources.dll

14.0.2047.8

65,992

25-Jan-23

11:24

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rsextension.resources.dll

14.0.2047.8

62,888

25-Jan-23

11:23

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rulesengineextension.resources.dll

14.0.2047.8

32,672

25-Jan-23

11:23

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.saa_configextension.resources.dll

14.0.1000.169

22,200

24-Jan-23

23:30

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.resources.dll

14.0.2047.8

907,208

25-Jan-23

11:24

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.scoextension.resources.dll

14.0.1000.169

61,112

24-Jan-23

23:27

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.setupextension.resources.dll

14.0.2047.8

327,592

25-Jan-23

11:24

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sfc.resources.dll

14.0.17041.0

158,456

24-Jan-23

23:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.slpextension.resources.dll

14.0.2047.8

21,928

25-Jan-23

11:23

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smartsetupextension.resources.dll

14.0.1000.169

41,656

24-Jan-23

23:26

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smo.resources.dll

14.0.17041.0

878,840

24-Jan-23

23:30

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smpy_configextension.resources.dll

14.0.2047.8

16,296

25-Jan-23

11:23

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smr_configextension.resources.dll

14.0.2047.8

16,288

25-Jan-23

11:23

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sniserverconfigext.resources.dll

2017.140.1000.169

36,536

24-Jan-23

23:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlbrowserextension.resources.dll

14.0.2047.8

38,824

25-Jan-23

11:24

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlconfigbase.resources.dll

14.0.2047.8

18,888

25-Jan-23

11:24

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlenum.resources.dll

14.0.17041.0

867,064

24-Jan-23

23:26

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlserver_configextension.resources.dll

2017.140.2047.8

155,080

25-Jan-23

11:25

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.ssisextension.resources.dll

14.0.2047.8

21,416

25-Jan-23

11:24

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.uiextension.resources.dll

14.0.2047.8

21,920

25-Jan-23

11:23

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.utilityextension.resources.dll

14.0.1000.169

22,192

24-Jan-23

23:29

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.wizardframework.resources.dll

14.0.2047.8

57,256

25-Jan-23

11:24

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.xtp.configextension.resources.dll

14.0.1000.169

22,200

24-Jan-23

23:27

x86

Microsoft.sqlserver.deployment.resources.dll

14.0.1000.169

21,176

24-Jan-23

23:30

x86

Microsoft.sqlserver.discovery.resources.dll

14.0.2047.8

83,912

25-Jan-23

11:23

x86

Microsoft.sqlserver.management.controls.resources.dll

14.0.17041.0

85,752

24-Jan-23

23:28

x86

Microsoft.sqlserver.setup.chainer.workflow.resources.dll

14.0.2047.8

27,552

25-Jan-23

11:24

x86

Landingpage.resources.dll

14.0.2047.8

77,768

25-Jan-23

11:24

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll

14.0.1000.169

89,784

24-Jan-23

23:28

x86

Microsoft.sql.chainer.package.resources.dll

14.0.2047.8

22,472

25-Jan-23

11:23

x86

Microsoft.sql.chainer.product.resources.dll

14.0.2047.8

349,640

25-Jan-23

11:23

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.extensioncommon.resources.dll

14.0.2047.8

34,728

25-Jan-23

11:24

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.resources.dll

14.0.2047.8

40,864

25-Jan-23

11:24

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.setup.resources.dll

14.0.2047.8

17,864

25-Jan-23

11:23

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.agentextension.resources.dll

14.0.2047.8

29,608

25-Jan-23

11:23

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.asextension.resources.dll

14.0.2047.8

70,568

25-Jan-23

11:23

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.bootstrapextension.resources.dll

14.0.2047.8

27,048

25-Jan-23

11:23

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.cluster.resources.dll

14.0.2047.8

166,824

25-Jan-23

11:24

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.configextension.resources.dll

14.0.2047.8

18,376

25-Jan-23

11:23

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.connectioninfo.resources.dll

14.0.17041.0

26,360

24-Jan-23

23:26

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.distributedreplayextension.resources.dll

14.0.1000.169

27,320

24-Jan-23

23:48

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.dmf.common.resources.dll

14.0.17041.0

24,824

24-Jan-23

23:40

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.dmf.resources.dll

14.0.17041.0

39,672

24-Jan-23

23:39

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.extensibility_configextension.resources.dll

14.0.2047.8

21,408

25-Jan-23

11:24

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.fulltext_configextension.resources.dll

14.0.2047.8

20,384

25-Jan-23

11:24

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.impy_configextension.resources.dll

14.0.2047.8

16,296

25-Jan-23

11:23

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.imr_configextension.resources.dll

14.0.2047.8

16,296

25-Jan-23

11:24

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizard.resources.dll

14.0.2047.8

1,083,296

25-Jan-23

11:24

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizardframework.resources.dll

14.0.2047.8

17,352

25-Jan-23

11:23

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.ismasterextension.resources.dll

14.0.1000.169

27,320

24-Jan-23

23:39

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.isworkerextension.resources.dll

14.0.1000.169

25,784

24-Jan-23

23:40

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.managementtoolsextension.resources.dll

14.0.2047.8

20,936

25-Jan-23

11:24

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.msiextension.resources.dll

14.0.2047.8

74,136

25-Jan-23

11:23

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.polybaseconfigextension.resources.dll

14.0.1000.169

50,872

24-Jan-23

23:45

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.powershellextension.resources.dll

14.0.2047.8

20,904

25-Jan-23

11:23

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.repl_configextension.resources.dll

14.0.2047.8

17,320

25-Jan-23

11:23

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.resources.dll

14.0.2047.8

64,968

25-Jan-23

11:24

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rsextension.resources.dll

14.0.2047.8

61,344

25-Jan-23

11:24

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rulesengineextension.resources.dll

14.0.2047.8

32,168

25-Jan-23

11:23

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.saa_configextension.resources.dll

14.0.1000.169

22,192

24-Jan-23

23:48

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.resources.dll

14.0.2047.8

995,232

25-Jan-23

11:24

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.scoextension.resources.dll

14.0.1000.169

60,088

24-Jan-23

23:41

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.setupextension.resources.dll

14.0.2047.8

321,480

25-Jan-23

11:23

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sfc.resources.dll

14.0.17041.0

157,944

24-Jan-23

23:41

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.slpextension.resources.dll

14.0.2047.8

21,928

25-Jan-23

11:23

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smartsetupextension.resources.dll

14.0.1000.169

41,144

24-Jan-23

23:46

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smo.resources.dll

14.0.17041.0

840,952

24-Jan-23

23:40

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smpy_configextension.resources.dll

14.0.2047.8

16,288

25-Jan-23

11:24

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smr_configextension.resources.dll

14.0.2047.8

16,296

25-Jan-23

11:24

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sniserverconfigext.resources.dll

2017.140.1000.169

36,536

24-Jan-23

23:41

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlbrowserextension.resources.dll

14.0.2047.8

38,312

25-Jan-23

11:23

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlconfigbase.resources.dll

14.0.2047.8

18,376

25-Jan-23

11:23

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlenum.resources.dll

14.0.17041.0

866,552

24-Jan-23

23:38

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlserver_configextension.resources.dll

2017.140.2047.8

152,008

25-Jan-23

11:23

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.ssisextension.resources.dll

14.0.2047.8

21,416

25-Jan-23

11:23

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.uiextension.resources.dll

14.0.2047.8

21,408

25-Jan-23

11:23

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.utilityextension.resources.dll

14.0.1000.169

22,192

24-Jan-23

23:48

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.wizardframework.resources.dll

14.0.2047.8

56,744

25-Jan-23

11:24

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.xtp.configextension.resources.dll

14.0.1000.169

22,200

24-Jan-23

23:42

x86

Microsoft.sqlserver.deployment.resources.dll

14.0.1000.169

21,176

24-Jan-23

23:40

x86

Microsoft.sqlserver.discovery.resources.dll

14.0.2047.8

83,400

25-Jan-23

11:24

x86

Microsoft.sqlserver.management.controls.resources.dll

14.0.17041.0

85,752

24-Jan-23

23:39

x86

Microsoft.sqlserver.setup.chainer.workflow.resources.dll

14.0.2047.8

27,040

25-Jan-23

11:24

x86

Landingpage.resources.dll

14.0.2047.8

79,816

25-Jan-23

11:09

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll

14.0.1000.169

89,784

25-Jan-23

12:07

x86

Microsoft.sql.chainer.package.resources.dll

14.0.2047.8

22,432

25-Jan-23

11:09

x86

Microsoft.sql.chainer.product.resources.dll

14.0.2047.8

349,640

25-Jan-23

11:09

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.extensioncommon.resources.dll

14.0.2047.8

35,752

25-Jan-23

11:09

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.resources.dll

14.0.2047.8

42,920

25-Jan-23

11:09

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.setup.resources.dll

14.0.2047.8

18,376

25-Jan-23

11:09

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.agentextension.resources.dll

14.0.2047.8

32,680

25-Jan-23

11:10

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.asextension.resources.dll

14.0.2047.8

75,680

25-Jan-23

11:09

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.bootstrapextension.resources.dll

14.0.2047.8

29,096

25-Jan-23

11:10

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.cluster.resources.dll

14.0.2047.8

185,768

25-Jan-23

11:09

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.configextension.resources.dll

14.0.2047.8

18,888

25-Jan-23

11:10

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.connectioninfo.resources.dll

14.0.17041.0

36,600

24-Jan-23

23:21

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.distributedreplayextension.resources.dll

14.0.1000.169

27,832

24-Jan-23

23:25

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.dmf.common.resources.dll

14.0.17041.0

25,336

24-Jan-23

23:19

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.dmf.resources.dll

14.0.17041.0

41,720

24-Jan-23

23:20

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.extensibility_configextension.resources.dll

14.0.2047.8

21,920

25-Jan-23

11:09

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.fulltext_configextension.resources.dll

14.0.2047.8

20,904

25-Jan-23

11:09

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.impy_configextension.resources.dll

14.0.2047.8

16,288

25-Jan-23

11:09

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.imr_configextension.resources.dll

14.0.2047.8

16,288

25-Jan-23

11:10

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizard.resources.dll

14.0.2047.8

1,095,584

25-Jan-23

11:10

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizardframework.resources.dll

14.0.2047.8

17,352

25-Jan-23

11:09

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.ismasterextension.resources.dll

14.0.1000.169

27,320

25-Jan-23

12:15

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.isworkerextension.resources.dll

14.0.1000.169

26,296

25-Jan-23

12:19

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.managementtoolsextension.resources.dll

14.0.2047.8

20,896

25-Jan-23

11:09

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.msiextension.resources.dll

14.0.2047.8

78,240

25-Jan-23

11:09

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.polybaseconfigextension.resources.dll

14.0.1000.169

52,400

25-Jan-23

12:18

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.powershellextension.resources.dll

14.0.2047.8

21,416

25-Jan-23

11:09

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.repl_configextension.resources.dll

14.0.2047.8

17,320

25-Jan-23

11:10

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.resources.dll

14.0.2047.8

70,088

25-Jan-23

11:09

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rsextension.resources.dll

14.0.2047.8

66,464

25-Jan-23

11:10

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rulesengineextension.resources.dll

14.0.2047.8

32,680

25-Jan-23

11:10

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.saa_configextension.resources.dll

14.0.1000.169

22,200

25-Jan-23

12:15

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.resources.dll

14.0.2047.8

959,432

25-Jan-23

11:09

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.scoextension.resources.dll

14.0.1000.169

62,648

24-Jan-23

23:25

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.setupextension.resources.dll

14.0.2047.8

341,416

25-Jan-23

11:10

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sfc.resources.dll

14.0.17041.0

160,504

24-Jan-23

23:20

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.slpextension.resources.dll

14.0.2047.8

21,928

25-Jan-23

11:09

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smartsetupextension.resources.dll

14.0.1000.169

44,216

25-Jan-23

12:22

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smo.resources.dll

14.0.17041.0

909,048

24-Jan-23

23:20

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smpy_configextension.resources.dll

14.0.2047.8

16,296

25-Jan-23

11:09

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smr_configextension.resources.dll

14.0.2047.8

16,288

25-Jan-23

11:09

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sniserverconfigext.resources.dll

2017.140.1000.169

27,824

25-Jan-23

12:23

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlbrowserextension.resources.dll

14.0.2047.8

40,360

25-Jan-23

11:10

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlconfigbase.resources.dll

14.0.2047.8

18,848

25-Jan-23

11:09

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlenum.resources.dll

14.0.17041.0

868,088

24-Jan-23

23:20

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlserver_configextension.resources.dll

2017.140.2047.8

160,680

25-Jan-23

11:10

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.ssisextension.resources.dll

14.0.2047.8

21,928

25-Jan-23

11:10

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.uiextension.resources.dll

14.0.2047.8

22,432

25-Jan-23

11:09

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.utilityextension.resources.dll

14.0.1000.169

22,712

25-Jan-23

12:18

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.wizardframework.resources.dll

14.0.2047.8

57,256

25-Jan-23

11:09

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.xtp.configextension.resources.dll

14.0.1000.169

21,688

24-Jan-23

23:25

x86

Microsoft.sqlserver.deployment.resources.dll

14.0.1000.169

21,176

25-Jan-23

12:24

x86

Microsoft.sqlserver.discovery.resources.dll

14.0.2047.8

83,880

25-Jan-23

11:10

x86

Microsoft.sqlserver.management.controls.resources.dll

14.0.17041.0

85,752

24-Jan-23

23:20

x86

Microsoft.sqlserver.setup.chainer.workflow.resources.dll

14.0.2047.8

28,064

25-Jan-23

11:10

x86

Landingpage.resources.dll

14.0.2047.8

77,736

25-Jan-23

11:09

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll

14.0.1000.169

89,784

24-Jan-23

23:29

x86

Microsoft.sql.chainer.package.resources.dll

14.0.2047.8

22,472

25-Jan-23

11:10

x86

Microsoft.sql.chainer.product.resources.dll

14.0.2047.8

349,600

25-Jan-23

11:09

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.extensioncommon.resources.dll

14.0.2047.8

35,240

25-Jan-23

11:09

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.resources.dll

14.0.2047.8

41,376

25-Jan-23

11:10

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.setup.resources.dll

14.0.2047.8

17,824

25-Jan-23

11:09

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.agentextension.resources.dll

14.0.2047.8

30,632

25-Jan-23

11:09

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.asextension.resources.dll

14.0.2047.8

71,592

25-Jan-23

11:10

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.bootstrapextension.resources.dll

14.0.2047.8

27,040

25-Jan-23

11:09

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.cluster.resources.dll

14.0.2047.8

173,992

25-Jan-23

11:10

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.configextension.resources.dll

14.0.2047.8

18,856

25-Jan-23

11:10

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.connectioninfo.resources.dll

14.0.17041.0

26,360

24-Jan-23

23:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.distributedreplayextension.resources.dll

14.0.1000.169

27,320

24-Jan-23

23:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.dmf.common.resources.dll

14.0.17041.0

25,336

24-Jan-23

23:27

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.dmf.resources.dll

14.0.17041.0

39,672

24-Jan-23

23:26

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.extensibility_configextension.resources.dll

14.0.2047.8

21,408

25-Jan-23

11:10

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.fulltext_configextension.resources.dll

14.0.2047.8

20,384

25-Jan-23

11:10

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.impy_configextension.resources.dll

14.0.2047.8

16,296

25-Jan-23

11:09

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.imr_configextension.resources.dll

14.0.2047.8

16,296

25-Jan-23

11:09

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizard.resources.dll

14.0.2047.8

1,083,296

25-Jan-23

11:10

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizardframework.resources.dll

14.0.2047.8

17,352

25-Jan-23

11:09

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.ismasterextension.resources.dll

14.0.1000.169

26,808

24-Jan-23

23:26

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.isworkerextension.resources.dll

14.0.1000.169

25,784

24-Jan-23

23:30

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.managementtoolsextension.resources.dll

14.0.2047.8

20,896

25-Jan-23

11:10

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.msiextension.resources.dll

14.0.2047.8

73,632

25-Jan-23

11:09

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.polybaseconfigextension.resources.dll

14.0.1000.169

50,872

24-Jan-23

23:27

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.powershellextension.resources.dll

14.0.2047.8

20,904

25-Jan-23

11:09

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.repl_configextension.resources.dll

14.0.2047.8

17,320

25-Jan-23

11:10

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.resources.dll

14.0.2047.8

65,480

25-Jan-23

11:09

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rsextension.resources.dll

14.0.2047.8

61,864

25-Jan-23

11:10

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rulesengineextension.resources.dll

14.0.2047.8

32,160

25-Jan-23

11:09

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.saa_configextension.resources.dll

14.0.1000.169

22,200

24-Jan-23

23:27

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.resources.dll

14.0.2047.8

862,664

25-Jan-23

11:10

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.scoextension.resources.dll

14.0.1000.169

60,600

24-Jan-23

23:30

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.setupextension.resources.dll

14.0.2047.8

320,936

25-Jan-23

11:09

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sfc.resources.dll

14.0.17041.0

158,968

24-Jan-23

23:26

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.slpextension.resources.dll

14.0.2047.8

21,928

25-Jan-23

11:09

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smartsetupextension.resources.dll

14.0.1000.169

41,144

24-Jan-23

23:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smo.resources.dll

14.0.17041.0

866,040

24-Jan-23

23:27

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smpy_configextension.resources.dll

14.0.2047.8

16,288

25-Jan-23

11:10

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smr_configextension.resources.dll

14.0.2047.8

16,288

25-Jan-23

11:09

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sniserverconfigext.resources.dll

2017.140.1000.169

27,320

24-Jan-23

23:29

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlbrowserextension.resources.dll

14.0.2047.8

38,312

25-Jan-23

11:09

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlconfigbase.resources.dll

14.0.2047.8

18,376

25-Jan-23

11:10

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlenum.resources.dll

14.0.17041.0

867,064

24-Jan-23

23:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlserver_configextension.resources.dll

2017.140.2047.8

154,024

25-Jan-23

11:10

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.ssisextension.resources.dll

14.0.2047.8

21,416

25-Jan-23

11:10

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.uiextension.resources.dll

14.0.2047.8

21,920

25-Jan-23

11:10

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.utilityextension.resources.dll

14.0.1000.169

22,200

24-Jan-23

23:29

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.wizardframework.resources.dll

14.0.2047.8

57,256

25-Jan-23

11:10

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.xtp.configextension.resources.dll

14.0.1000.169

21,688

24-Jan-23

23:30

x86

Microsoft.sqlserver.deployment.resources.dll

14.0.1000.169

21,176

24-Jan-23

23:27

x86

Microsoft.sqlserver.discovery.resources.dll

14.0.2047.8

83,912

25-Jan-23

11:09

x86

Microsoft.sqlserver.management.controls.resources.dll

14.0.17041.0

85,752

24-Jan-23

23:26

x86

Microsoft.sqlserver.setup.chainer.workflow.resources.dll

14.0.2047.8

27,040

25-Jan-23

11:09

x86

Landingpage.resources.dll

14.0.2047.8

77,736

25-Jan-23

11:25

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll

14.0.1000.169

89,776

24-Jan-23

23:33

x86

Microsoft.sql.chainer.package.resources.dll

14.0.2047.8

22,472

25-Jan-23

11:26

x86

Microsoft.sql.chainer.product.resources.dll

14.0.2047.8

349,608

25-Jan-23

11:26

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.extensioncommon.resources.dll

14.0.2047.8

34,728

25-Jan-23

11:25

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.resources.dll

14.0.2047.8

40,872

25-Jan-23

11:25

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.setup.resources.dll

14.0.2047.8

17,824

25-Jan-23

11:26

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.agentextension.resources.dll

14.0.2047.8

29,608

25-Jan-23

11:25

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.asextension.resources.dll

14.0.2047.8

70,568

25-Jan-23

11:25

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.bootstrapextension.resources.dll

14.0.2047.8

27,040

25-Jan-23

11:26

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.cluster.resources.dll

14.0.2047.8

166,312

25-Jan-23

11:26

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.configextension.resources.dll

14.0.2047.8

18,856

25-Jan-23

11:26

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.connectioninfo.resources.dll

14.0.17041.0

25,848

24-Jan-23

23:33

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.distributedreplayextension.resources.dll

14.0.1000.169

27,320

24-Jan-23

23:35

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.dmf.common.resources.dll

14.0.17041.0

24,824

24-Jan-23

23:34

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.dmf.resources.dll

14.0.17041.0

38,648

24-Jan-23

23:36

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.extensibility_configextension.resources.dll

14.0.2047.8

21,408

25-Jan-23

11:25

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.fulltext_configextension.resources.dll

14.0.2047.8

20,392

25-Jan-23

11:27

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.impy_configextension.resources.dll

14.0.2047.8

16,288

25-Jan-23

11:26

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.imr_configextension.resources.dll

14.0.2047.8

16,296

25-Jan-23

11:26

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizard.resources.dll

14.0.2047.8

1,083,296

25-Jan-23

11:25

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizardframework.resources.dll

14.0.2047.8

17,352

25-Jan-23

11:26

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.ismasterextension.resources.dll

14.0.1000.169

26,808

24-Jan-23

23:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.isworkerextension.resources.dll

14.0.1000.169

25,784

24-Jan-23

23:35

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.managementtoolsextension.resources.dll

14.0.2047.8

20,936

25-Jan-23

11:25

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.msiextension.resources.dll

14.0.2047.8

73,120

25-Jan-23

11:26

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.polybaseconfigextension.resources.dll

14.0.1000.169

50,872

24-Jan-23

23:34

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.powershellextension.resources.dll

14.0.2047.8

20,904

25-Jan-23

11:26

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.repl_configextension.resources.dll

14.0.2047.8

17,320

25-Jan-23

11:25

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.resources.dll

14.0.2047.8

63,944

25-Jan-23

11:26

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rsextension.resources.dll

14.0.2047.8

61,856

25-Jan-23

11:26

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rulesengineextension.resources.dll

14.0.2047.8

32,168

25-Jan-23

11:26

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.saa_configextension.resources.dll

14.0.1000.169

22,192

24-Jan-23

23:34

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.resources.dll

14.0.2047.8

929,696

25-Jan-23

11:26

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.scoextension.resources.dll

14.0.1000.169

58,032

24-Jan-23

23:32

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.setupextension.resources.dll

14.0.2047.8

318,376

25-Jan-23

11:26

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sfc.resources.dll

14.0.17041.0

157,432

24-Jan-23

23:37

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.slpextension.resources.dll

14.0.2047.8

21,928

25-Jan-23

11:26

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smartsetupextension.resources.dll

14.0.1000.169

40,120

24-Jan-23

23:36

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smo.resources.dll

14.0.17041.0

853,240

24-Jan-23

23:34

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smpy_configextension.resources.dll

14.0.2047.8

16,288

25-Jan-23

11:26

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smr_configextension.resources.dll

14.0.2047.8

16,288

25-Jan-23

11:25

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sniserverconfigext.resources.dll

2017.140.1000.169

36,536

24-Jan-23

23:32

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlbrowserextension.resources.dll

14.0.2047.8

37,800

25-Jan-23

11:26

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlconfigbase.resources.dll

14.0.2047.8

18,376

25-Jan-23

11:26

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlenum.resources.dll

14.0.17041.0

866,552

24-Jan-23

23:35

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlserver_configextension.resources.dll

2017.140.2047.8

151,968

25-Jan-23

11:25

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.ssisextension.resources.dll

14.0.2047.8

21,416

25-Jan-23

11:27

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.uiextension.resources.dll

14.0.2047.8

21,408

25-Jan-23

11:25

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.utilityextension.resources.dll

14.0.1000.169

22,200

24-Jan-23

23:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.wizardframework.resources.dll

14.0.2047.8

56,744

25-Jan-23

11:25

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.xtp.configextension.resources.dll

14.0.1000.169

22,200

24-Jan-23

23:32

x86

Microsoft.sqlserver.deployment.resources.dll

14.0.1000.169

21,176

24-Jan-23

23:34

x86

Microsoft.sqlserver.discovery.resources.dll

14.0.2047.8

83,400

25-Jan-23

11:26

x86

Microsoft.sqlserver.management.controls.resources.dll

14.0.17041.0

85,752

24-Jan-23

23:37

x86

Microsoft.sqlserver.setup.chainer.workflow.resources.dll

14.0.2047.8

27,040

25-Jan-23

11:25

x86

Landingpage.resources.dll

14.0.2047.8

82,376

25-Jan-23

11:09

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll

14.0.1000.169

89,784

24-Jan-23

23:27

x86

Microsoft.sql.chainer.package.resources.dll

14.0.2047.8

22,432

25-Jan-23

11:10

x86

Microsoft.sql.chainer.product.resources.dll

14.0.2047.8

349,592

25-Jan-23

11:09

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.extensioncommon.resources.dll

14.0.2047.8

37,832

25-Jan-23

11:09

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.resources.dll

14.0.2047.8

47,528

25-Jan-23

11:10

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.setup.resources.dll

14.0.2047.8

19,360

25-Jan-23

11:10

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.agentextension.resources.dll

14.0.2047.8

34,216

25-Jan-23

11:09

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.asextension.resources.dll

14.0.2047.8

80,808

25-Jan-23

11:09

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.bootstrapextension.resources.dll

14.0.2047.8

32,168

25-Jan-23

11:10

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.cluster.resources.dll

14.0.2047.8

198,056

25-Jan-23

11:10

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.configextension.resources.dll

14.0.2047.8

20,392

25-Jan-23

11:09

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.connectioninfo.resources.dll

14.0.17041.0

28,408

24-Jan-23

23:14

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.distributedreplayextension.resources.dll

14.0.1000.169

28,856

24-Jan-23

23:36

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.dmf.common.resources.dll

14.0.17041.0

26,360

24-Jan-23

23:13

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.dmf.resources.dll

14.0.17041.0

45,304

24-Jan-23

23:17

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.extensibility_configextension.resources.dll

14.0.2047.8

23,456

25-Jan-23

11:09

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.fulltext_configextension.resources.dll

14.0.2047.8

22,432

25-Jan-23

11:09

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.impy_configextension.resources.dll

14.0.2047.8

16,288

25-Jan-23

11:10

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.imr_configextension.resources.dll

14.0.2047.8

16,800

25-Jan-23

11:10

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizard.resources.dll

14.0.2047.8

1,115,552

25-Jan-23

11:09

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizardframework.resources.dll

14.0.2047.8

17,352

25-Jan-23

11:10

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.ismasterextension.resources.dll

14.0.1000.169

27,832

24-Jan-23

23:32

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.isworkerextension.resources.dll

14.0.1000.169

26,808

24-Jan-23

23:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.managementtoolsextension.resources.dll

14.0.2047.8

20,936

25-Jan-23

11:09

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.msiextension.resources.dll

14.0.2047.8

84,896

25-Jan-23

11:10

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.polybaseconfigextension.resources.dll

14.0.1000.169

54,456

24-Jan-23

23:33

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.powershellextension.resources.dll

14.0.2047.8

21,416

25-Jan-23

11:10

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.repl_configextension.resources.dll

14.0.2047.8

17,320

25-Jan-23

11:09

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.resources.dll

14.0.2047.8

77,768

25-Jan-23

11:09

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rsextension.resources.dll

14.0.2047.8

75,176

25-Jan-23

11:10

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rulesengineextension.resources.dll

14.0.2047.8

34,216

25-Jan-23

11:10

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.saa_configextension.resources.dll

14.0.1000.169

22,200

24-Jan-23

23:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.resources.dll

14.0.2047.8

1,258,912

25-Jan-23

11:10

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.scoextension.resources.dll

14.0.1000.169

66,232

24-Jan-23

23:37

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.setupextension.resources.dll

14.0.2047.8

370,088

25-Jan-23

11:10

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sfc.resources.dll

14.0.17041.0

163,576

24-Jan-23

23:17

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.slpextension.resources.dll

14.0.2047.8

22,440

25-Jan-23

11:09

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smartsetupextension.resources.dll

14.0.1000.169

48,312

24-Jan-23

23:34

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smo.resources.dll

14.0.17041.0

1,092,344

24-Jan-23

23:18

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smpy_configextension.resources.dll

14.0.2047.8

16,296

25-Jan-23

11:09

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smr_configextension.resources.dll

14.0.2047.8

16,808

25-Jan-23

11:09

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sniserverconfigext.resources.dll

2017.140.1000.169

28,848

24-Jan-23

23:35

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlbrowserextension.resources.dll

14.0.2047.8

44,456

25-Jan-23

11:09

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlconfigbase.resources.dll

14.0.2047.8

19,912

25-Jan-23

11:10

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlenum.resources.dll

14.0.17041.0

869,624

24-Jan-23

23:13

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlserver_configextension.resources.dll

2017.140.2047.8

170,952

25-Jan-23

11:10

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.ssisextension.resources.dll

14.0.2047.8

22,440

25-Jan-23

11:09

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.uiextension.resources.dll

14.0.2047.8

23,456

25-Jan-23

11:10

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.utilityextension.resources.dll

14.0.1000.169

22,712

24-Jan-23

23:33

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.wizardframework.resources.dll

14.0.2047.8

57,768

25-Jan-23

11:09

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.xtp.configextension.resources.dll

14.0.1000.169

22,200

24-Jan-23

23:37

x86

Microsoft.sqlserver.deployment.resources.dll

14.0.1000.169

21,176

24-Jan-23

23:33

x86

Microsoft.sqlserver.discovery.resources.dll

14.0.2047.8

83,912

25-Jan-23

11:10

x86

Microsoft.sqlserver.management.controls.resources.dll

14.0.17041.0

85,752

24-Jan-23

23:15

x86

Microsoft.sqlserver.setup.chainer.workflow.resources.dll

14.0.2047.8

29,600

25-Jan-23

11:11

x86

Masterdataservices.msi

Not Applicable

25,206,784

25-Jan-23

14:45

Not Applicable

Masterdataservicesexceladdin.msi

Not Applicable

3,256,320

25-Jan-23

14:45

Not Applicable

Rsfx.msi

Not Applicable

2,252,800

25-Jan-23

14:45

Not Applicable

Sql_as.msp

Not Applicable

96,866,304

25-Jan-23

14:46

Not Applicable

Sql_batchparser.msp

Not Applicable

1,454,080

25-Jan-23

14:46

Not Applicable

Sql_common_core.msp

Not Applicable

5,931,008

25-Jan-23

14:46

Not Applicable

Sql_dqc.msp

Not Applicable

1,859,584

25-Jan-23

14:46

Not Applicable

Sql_dq_common.msp

Not Applicable

2,801,664

25-Jan-23

14:46

Not Applicable

Sql_dreplay_client.msp

Not Applicable

1,769,472

25-Jan-23

14:46

Not Applicable

Sql_dreplay_controller.msp

Not Applicable

1,798,144

25-Jan-23

14:46

Not Applicable

Sql_engine_core_inst.msp

Not Applicable

66,834,432

25-Jan-23

14:46

Not Applicable

Sql_engine_core_shared.msp

Not Applicable

14,422,016

25-Jan-23

14:51

Not Applicable

Sql_extensibility.msp

Not Applicable

2,023,424

25-Jan-23

14:51

Not Applicable

Sql_fulltext.msp

Not Applicable

1,667,072

25-Jan-23

14:51

Not Applicable

Sql_inst_mpy.msp

Not Applicable

1,298,432

25-Jan-23

14:51

Not Applicable

Sql_inst_mr.msp

Not Applicable

1,298,432

25-Jan-23

14:51

Not Applicable

Sql_is.msp

Not Applicable

25,526,272

25-Jan-23

14:51

Not Applicable

Sql_polybase_core_inst.msp

Not Applicable

141,193,216

25-Jan-23

14:51

Not Applicable

Sql_shared_mpy.msp

Not Applicable

1,298,432

25-Jan-23

14:49

Not Applicable

Sql_shared_mr.msp

Not Applicable

1,298,432

25-Jan-23

14:49

Not Applicable

Sql_tools_extensions.msp

Not Applicable

13,971,456

25-Jan-23

14:49

Not Applicable

Sql_xevent.msp

Not Applicable

1,556,480

25-Jan-23

14:48

Not Applicable

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll

14.0.1000.169

89,784

24-Jan-23

23:13

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.connectioninfo.resources.dll

14.0.17041.0

25,336

24-Jan-23

23:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sfc.resources.dll

14.0.17041.0

155,896

24-Jan-23

23:15

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smo.resources.dll

14.0.17041.0

756,984

24-Jan-23

23:14

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sniserverconfigext.resources.dll

2017.140.1000.169

26,296

24-Jan-23

23:16

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlenum.resources.dll

14.0.17041.0

865,528

24-Jan-23

23:14

x86

Microsoft.sqlserver.management.controls.resources.dll

14.0.17041.0

85,752

24-Jan-23

23:15

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll

14.0.1000.169

89,784

24-Jan-23

23:06

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.connectioninfo.resources.dll

14.0.17041.0

25,336

24-Jan-23

23:06

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sfc.resources.dll

14.0.17041.0

155,896

24-Jan-23

23:02

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smo.resources.dll

14.0.17041.0

764,152

24-Jan-23

23:06

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sniserverconfigext.resources.dll

2017.140.1000.169

26,288

24-Jan-23

23:04

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlenum.resources.dll

14.0.17041.0

865,528

24-Jan-23

23:05

x86

Microsoft.sqlserver.management.controls.resources.dll

14.0.17041.0

85,752

24-Jan-23

23:12

x86

Landingpage.resources.dll

14.0.2047.8

75,688

25-Jan-23

11:11

x86

Microsoft.sql.chainer.package.resources.dll

14.0.2047.8

22,432

25-Jan-23

11:11

x86

Microsoft.sql.chainer.product.resources.dll

14.0.2047.8

349,640

25-Jan-23

11:11

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.extensioncommon.resources.dll

14.0.2047.8

33,192

25-Jan-23

11:11

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.resources.dll

14.0.2047.8

38,304

25-Jan-23

11:11

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.setup.resources.dll

14.0.2047.8

17,352

25-Jan-23

11:10

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.agentextension.resources.dll

14.0.2047.8

28,072

25-Jan-23

11:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.asextension.resources.dll

14.0.2047.8

66,464

25-Jan-23

11:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.bootstrapextension.resources.dll

14.0.2047.8

25,512

25-Jan-23

11:10

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.cluster.resources.dll

14.0.2047.8

156,072

25-Jan-23

11:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.configextension.resources.dll

14.0.2047.8

17,832

25-Jan-23

11:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.distributedreplayextension.resources.dll

14.0.1000.169

26,808

24-Jan-23

23:14

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.dmf.common.resources.dll

14.0.17041.0

24,312

24-Jan-23

23:17

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.dmf.resources.dll

14.0.17041.0

36,600

24-Jan-23

23:18

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.extensibility_configextension.resources.dll

14.0.2047.8

20,392

25-Jan-23

11:10

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.fulltext_configextension.resources.dll

14.0.2047.8

19,872

25-Jan-23

11:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.impy_configextension.resources.dll

14.0.2047.8

16,296

25-Jan-23

11:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.imr_configextension.resources.dll

14.0.2047.8

16,296

25-Jan-23

11:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizard.resources.dll

14.0.2047.8

1,071,008

25-Jan-23

11:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizardframework.resources.dll

14.0.2047.8

17,352

25-Jan-23

11:10

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.ismasterextension.resources.dll

14.0.1000.169

26,296

24-Jan-23

23:17

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.isworkerextension.resources.dll

14.0.1000.169

25,272

24-Jan-23

23:14

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.managementtoolsextension.resources.dll

14.0.2047.8

20,936

25-Jan-23

11:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.msiextension.resources.dll

14.0.2047.8

69,024

25-Jan-23

11:10

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.polybaseconfigextension.resources.dll

14.0.1000.169

49,336

24-Jan-23

23:14

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.powershellextension.resources.dll

14.0.2047.8

20,904

25-Jan-23

11:10

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.repl_configextension.resources.dll

14.0.2047.8

17,320

25-Jan-23

11:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.resources.dll

14.0.2047.8

58,824

25-Jan-23

11:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rsextension.resources.dll

14.0.2047.8

55,720

25-Jan-23

11:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rulesengineextension.resources.dll

14.0.2047.8

31,136

25-Jan-23

11:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.saa_configextension.resources.dll

14.0.1000.169

22,200

24-Jan-23

23:17

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.resources.dll

14.0.2047.8

771,528

25-Jan-23

11:10

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.scoextension.resources.dll

14.0.1000.169

55,984

24-Jan-23

23:17

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.setupextension.resources.dll

14.0.2047.8

298,920

25-Jan-23

11:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.slpextension.resources.dll

14.0.2047.8

21,416

25-Jan-23

11:23

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smartsetupextension.resources.dll

14.0.1000.169

37,560

24-Jan-23

23:18

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smpy_configextension.resources.dll

14.0.2047.8

16,296

25-Jan-23

11:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smr_configextension.resources.dll

14.0.2047.8

16,288

25-Jan-23

11:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlbrowserextension.resources.dll

14.0.2047.8

35,752

25-Jan-23

11:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlconfigbase.resources.dll

14.0.2047.8

17,864

25-Jan-23

11:10

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlserver_configextension.resources.dll

2017.140.2047.8

143,816

25-Jan-23

11:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.ssisextension.resources.dll

14.0.2047.8

21,416

25-Jan-23

11:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.uiextension.resources.dll

14.0.2047.8

20,896

25-Jan-23

11:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.utilityextension.resources.dll

14.0.1000.169

22,200

24-Jan-23

23:16

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.wizardframework.resources.dll

14.0.2047.8

56,744

25-Jan-23

11:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.xtp.configextension.resources.dll

14.0.1000.169

21,688

24-Jan-23

23:17

x86

Microsoft.sqlserver.deployment.resources.dll

14.0.1000.169

21,176

24-Jan-23

23:14

x86

Microsoft.sqlserver.discovery.resources.dll

14.0.2047.8

83,368

25-Jan-23

11:11

x86

Microsoft.sqlserver.setup.chainer.workflow.resources.dll

14.0.2047.8

26,568

25-Jan-23

11:10

x86

Landingpage.resources.dll

14.0.2047.8

75,720

25-Jan-23

11:10

x86

Microsoft.sql.chainer.package.resources.dll

14.0.2047.8

22,472

25-Jan-23

11:10

x86

Microsoft.sql.chainer.product.resources.dll

14.0.2047.8

349,640

25-Jan-23

11:09

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.extensioncommon.resources.dll

14.0.2047.8

33,704

25-Jan-23

11:10

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.resources.dll

14.0.2047.8

37,800

25-Jan-23

11:09

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.setup.resources.dll

14.0.2047.8

17,312

25-Jan-23

11:09

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.agentextension.resources.dll

14.0.2047.8

28,072

25-Jan-23

11:09

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.asextension.resources.dll

14.0.2047.8

66,976

25-Jan-23

11:10

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.bootstrapextension.resources.dll

14.0.2047.8

25,496

25-Jan-23

11:09

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.cluster.resources.dll

14.0.2047.8

156,584

25-Jan-23

11:10

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.configextension.resources.dll

14.0.2047.8

17,832

25-Jan-23

11:10

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.distributedreplayextension.resources.dll

14.0.1000.169

26,808

24-Jan-23

23:05

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.dmf.common.resources.dll

14.0.17041.0

24,312

24-Jan-23

23:03

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.dmf.resources.dll

14.0.17041.0

36,600

24-Jan-23

23:06

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.extensibility_configextension.resources.dll

14.0.2047.8

20,384

25-Jan-23

11:10

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.fulltext_configextension.resources.dll

14.0.2047.8

19,872

25-Jan-23

11:10

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.impy_configextension.resources.dll

14.0.2047.8

16,296

25-Jan-23

11:10

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.imr_configextension.resources.dll

14.0.2047.8

16,288

25-Jan-23

11:09

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizard.resources.dll

14.0.2047.8

1,072,032

25-Jan-23

11:09

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizardframework.resources.dll

14.0.2047.8

17,352

25-Jan-23

11:10

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.ismasterextension.resources.dll

14.0.1000.169

26,296

24-Jan-23

23:02

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.isworkerextension.resources.dll

14.0.1000.169

25,272

24-Jan-23

23:04

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.managementtoolsextension.resources.dll

14.0.2047.8

20,896

25-Jan-23

11:09

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.msiextension.resources.dll

14.0.2047.8

69,536

25-Jan-23

11:10

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.polybaseconfigextension.resources.dll

14.0.1000.169

49,336

24-Jan-23

23:06

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.powershellextension.resources.dll

14.0.2047.8

20,904

25-Jan-23

11:10

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.repl_configextension.resources.dll

14.0.2047.8

17,320

25-Jan-23

11:10

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.resources.dll

14.0.2047.8

59,336

25-Jan-23

11:09

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rsextension.resources.dll

14.0.2047.8

55,712

25-Jan-23

11:09

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rulesengineextension.resources.dll

14.0.2047.8

31,144

25-Jan-23

11:10

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.saa_configextension.resources.dll

14.0.1000.169

22,200

24-Jan-23

23:03

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.resources.dll

14.0.2047.8

763,848

25-Jan-23

11:09

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.scoextension.resources.dll

14.0.1000.169

55,480

24-Jan-23

23:04

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.setupextension.resources.dll

14.0.2047.8

299,976

25-Jan-23

11:10

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.slpextension.resources.dll

14.0.2047.8

21,408

25-Jan-23

11:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smartsetupextension.resources.dll

14.0.1000.169

37,560

24-Jan-23

23:06

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smpy_configextension.resources.dll

14.0.2047.8

16,296

25-Jan-23

11:09

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smr_configextension.resources.dll

14.0.2047.8

16,296

25-Jan-23

11:10

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlbrowserextension.resources.dll

14.0.2047.8

35,752

25-Jan-23

11:10

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlconfigbase.resources.dll

14.0.2047.8

17,864

25-Jan-23

11:09

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlserver_configextension.resources.dll

2017.140.2047.8

144,328

25-Jan-23

11:09

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.ssisextension.resources.dll

14.0.2047.8

21,416

25-Jan-23

11:09

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.uiextension.resources.dll

14.0.2047.8

20,896

25-Jan-23

11:10

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.utilityextension.resources.dll

14.0.1000.169

22,200

24-Jan-23

23:05

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.wizardframework.resources.dll

14.0.2047.8

56,744

25-Jan-23

11:09

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.xtp.configextension.resources.dll

14.0.1000.169

21,688

24-Jan-23

23:04

x86

Microsoft.sqlserver.deployment.resources.dll

14.0.1000.169

21,168

24-Jan-23

23:06

x86

Microsoft.sqlserver.discovery.resources.dll

14.0.2047.8

83,368

25-Jan-23

11:11

x86

Microsoft.sqlserver.setup.chainer.workflow.resources.dll

14.0.2047.8

26,528

25-Jan-23

11:10

x86

Thông tin về bảo vệ và bảo mật

Tự bảo vệ mình khi trực tuyến: Bảo mật Windows hỗ trợ

Tìm hiểu cách chúng tôi bảo vệ chống lại các mối đe dọa trên mạng: Bảo mật Microsoft

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×